Atliekų apskaitos reikalavimai įmonėms. Mokesčiai už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekomis

Aplinkos užterštumas – viena aktualiausių šių dienų problemų, todėl natūralu, kad valstybės ir tarptautinė bendruomenė griežtai reglamentuoja jos sprendimą. Pakuočių bei pakuočių atliekų tvarkymą reguliuoja ne tik Lietuvos Respublikos įstatymai, bet ir Europos Parlamento bei Tarybos direktyvos. Įsigalioja ne vienas teisės aktas, reglamentuojantis atliekų, pakuočių apskaitą, apmokestinimą, deklaravimą. Kaip šie pakeitimai pakeis ir suformuos apmokestinamųjų pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymo reikalavimus, mokesčių už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo, pakuočių apskaitos praktiką, bus aptarta šiame seminare, kuriame lektorius pateiks naujausių teisės aktų paaiškinimus ir išnagrinės įvairias galimas praktines situacijas.

Temos:

Atliekų apskaitos reikalavimai įmonėms:
Mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekomis apskaita, apskaičiavimas ir deklaravimas: