Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos

Technologijų pažanga ir globalizacija vis keičia duomenų rinkimą ir teisės į informaciją sampratą. Su asmens duomenų tvarkymo iššūkiais susiduria ne tik viešojo sektoriaus subjektai, bet ir privatus verslas, veikiantis tokiose srityse kaip tiesioginė rinkodara, elektroninė prekyba, telekomunikacijos ar kreditingumo vertinimas. Šiose srityse kyla rimta grėsmė asmens privatumui. Būtent dėl šios priežasties asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir atskleidimas turi būti aiškiai ir imperatyviai sureguliuotas tiek nacionaliniais, tiek tarptautiniais teisės aktais. Tačiau gausi teismų praktika ir dažni pažeidimai parodo, kad teisiniam reguliavimui aiškumo dažnai trūksta. Tai pripažįsta ir Europos Sąjunga, siekdama direktyvomis ir reglamentais nustatyti asmens duomenų tvarkymo reguliavimą valstybėse narėse.

Temos: