Apskaitos ir mokesčių derinimas

Didesnėse buhalterijose finansinę apskaitą veda ir mokesčius skaičiuoja skirtingi specialistai. Tačiau daugelyje bendrovių abu šiuos darbus atlieka vienas ir tas pats buhalteris, tad jam tenka derinti abiejų sričių žinias, perprasti jų skirtumus ir specifiką. Būtent tokiems specialistams skirtas seminaras „Apskaitos ir mokesčių derinimas“, kuris palengvins kasdienį darbą, padės pareigas atlikti tiksliau ir efektyviau.
 
Lektoriai išsamiai aptars įvairius apskaitos ir mokesčių derinimo aspektus: bendruosius derinimo principus, balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą (palyginimą apskaitos ir mokesčių požiūriu) ir t. t.
 
Temos:
 
Bendrieji derinimo principai:
 Balansas (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
 Pelno (nuostolių) ataskaita (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):