Viešieji seminarai

Spausdinti
Pavadinimas Lektorius Data, miestas Kaina be PVM
Lietuvos ir užsienio valstybių praktika komandiruojant darbuotojus. Mokesčių ir darbo teisės aktualijos 2018-02-22, Vilnius
190.00 Eur
Sveikatos duomenų tvarkymas ir apsauga. ES Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) numatomi pokyčiai Darius Štitilis 2018-02-26, Vilnius
130.00 Eur
Asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje: teisiniai ir praktiniai aspektai, teismų praktika ir problemos. ES Duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo viešajame sektoriuje ypatumai Darius Štitilis 2018-02-19, Vilnius
130.00 Eur
Administracinių bylų teisenos ypatumai ir naujovės Andrejus Novikovas 2018-02-23, Vilnius
120.00 - 130.00 Eur
PVM taikymo aspektai: praktika ir rekomendacijos 2018 m. Algirdas Kviklys 2018-02-22, Vilnius
130.00 Eur
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: naujovės ir įgyvendinimas praktikoje Danguolė Morkūnienė 2018-02-12, Klaipėda
130.00 Eur
Žemės sandorių sudarymo ypatumai ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas 2018 m. Gintarė Tumalavičienė, Dalija Svirbutienė 2018-02-21, Vilnius
100.00 Eur
Lėšų telkimas (angl. fund-raising): kaip pritraukti lėšų ir sėkmingai įgyvendinti projektus Stanislava Skuodytė 2018-02-09, Vilnius
100.00 Eur
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas nuo 2018-01-01: naujausi pakeitimai, praktika, mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas Vilma Ramanauskaitė, Natalja Kobzevienė 2018-02-01, Mažeikiai
2018-02-02, Tauragė
2018-02-07, Kėdainiai
2018-02-08, Alytus
2018-02-09, Marijampolė
90.00 - 99.00 Eur
Praktiniai viešųjų pirkimų mokymai pradedantiesiems: mažos vertės pirkimų vykdymas bei darbas su CVP IS Edita Barkauskaitė 2018-02-08, Vilnius
120.00 - 130.00 Eur
Darbo kodekso taikymas sveikatos priežiūros įstaigose Mantas Mikalopas 2018-02-06, Kaunas
2018-02-07, Vilnius
90.00 - 99.00 Eur
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas Gintaras Černius 2018-02-26, Vilnius
110.00 Eur
Teisėkūros juridinė technika: veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas Darijus Beinoravičius, Rasa Grigonienė 2018-02-08, Vilnius
120.00 - 135.00 Eur
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas nuo 2018-01-01: naujausi pakeitimai, praktika, mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas Vilma Ramanauskaitė, Jurgita Navikienė 2018-01-16, Vilnius Registracija baigta
2018-01-17, Kaunas Registracija baigta
2018-01-18, Panevėžys Registracija baigta
2018-02-13, Vilnius
2018-02-19, Kaunas
100.00 - 109.00 Eur
Elektroninės prekybos apskaita ir apmokestinimas: naujausi pakeitimai nuo 2018 m. Jurgita Navikienė 2018-02-26, Vilnius
110.00 - 120.00 Eur
Įmonių finansinė atskaitomybė: naujausi pakeitimai, deklaravimas ir finansinių ataskaitų rengimo praktika Artūras Kapitanovas 2018-02-20, Kaunas
2018-02-21, Klaipėda
2018-02-23, Vilnius
2018-03-13, Šiauliai
2018-03-14, Panevėžys
2018-03-27, Kaunas
2018-03-28, Klaipėda
2018-03-29, Vilnius
120.00 - 130.00 Eur
140.00 Eur
Seimo sesijai pasibaigus: buhalterio darbą keičiančių teisės aktų taikymas ir mokesčių reforma nuo 2018-01-01 Akcija! Artūras Kapitanovas 2018-01-16, Vilnius Registracija baigta
2018-01-17, Šiauliai Registracija baigta
2018-01-18, Panevėžys Registracija baigta
2018-01-23, Vilnius
2018-01-24, Kaunas
2018-01-25, Klaipėda
125.00 - 135.00 Eur
Darbo užmokesčio apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas nuo 2018-01-01 Jurgita Navikienė 2018-01-23, Šiauliai
2018-01-24, Kaunas
2018-01-25, Panevėžys
2018-01-30, Vilnius
2018-01-31, Marijampolė
2018-02-01, Alytus
2018-02-06, Mažeikiai
2018-02-07, Klaipėda
100.00 - 110.00 Eur
Pelno nesiekiančių įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Naujausi mokesčių pakeitimai nuo 2018-01-01 Artūras Kapitanovas 2018-02-15, Vilnius
95.00 - 105.00 Eur
Lietuvos ir užsienio valstybių praktika komandiruojant darbuotojus. Mokesčių ir darbo teisės aktualijos 2018-02-22, Vilnius
190.00 Eur