Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   46. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. PVM deklaracijos pildymo tvarka.
   Lektorius:           2002.08.21 17:00:00
  grįžti atgal
4742 Kur PVM deklaracijoje įrašyti pirktų prekių ir paslaugų PVM?
4743 Kaip parduoti nusidėvėjusią pagrindinę priemonę (su PVM ar be)?
4745 Nuomojama vieta prekybai (sandėlių rampa) patentininkams. Ar reikia išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą (su PVM ar be, ir ar bus mišri veikla)? Mes dar nuomojame sandėlius juridiniams asmenims.
4747 2001m. pirktas senas pastatas iš fizinio asmens, kuris prieš tai buvo eksploatuojamas pas kitą savininką. Ar pastatą parduodant reikia priskaičiuoti PVM?
4749 2001m. pirktas senas pastatas ir rekonstruotas (daugiau kaip 50proc. vertės).Ar reikia parduodant priskaičiuoti PVM?
4751 Koks procentas tenka apmokestinamom prekėm nuo gautino PVM,kurių negalima tiesiogiai paskirstyti tarp apmokestinamų ir neapmokestinamų prekių (arba paslaugų)?
4836 Ne pelno siekianti viešoji įstaiga(poliklinika) už asmens prirašymą gydymo priežiūros įstaigoje, už dokumentų tvarkymą ima 1 (vieno) lito mokestį, o asmuo anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už tą pačią paslaugą moka 10 (dešimties) litų mokestį (pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.583).Ar šie mokesčiai apmokestinami PVM? Įstaiga taip pat parduoda sanitarines knygeles, atlieka dokumentų kopijavimą, už kurį yra sumokamas mokestis į įstaigos kasą. Ar šios paslaugos apmokestinamos PVM?
4884 Pagal subnuomos sutartį,subnuomojama žemė kitai firmai. Pagal sutartį, sumokėtą žemės nuomos mokestį kompensuoja subnuomininkas.Prašome paaiškinti, ar reikia nuo šio mokesčio skaičiuoti PVM?
4885 Dėl pastebėtos klaidos reikia patikslinti 2001 m. sausio men. PVM deklaraciją. Ar galima pristatyti naujos formos PVM deklaraciją tik patikslinus pirkimo PVM sumą, ir kokioje eiluteje tai padaryti?
4886 UAB pagal sutartį su X departamentu už leidybos teises moka 10proc. leidinio tiražo vertės.Ar tai leistinos sąnaudos?Ir ar tai PVM objektas?
4887 Pagal spaudos įstatymą, tam tikras spaudinių kiekis lieka spaustuvei.Įmonė apmoka už visą tiražą.Ar tai sąnaudos mažinančios apmokestinamąjį pelną?
4888 Ar patalpų keitimas traktuojamas kaip realizacija (yra kainų skirtumas)?
4889 Pagal lizingo sutartį 20% automobilio vertei pritaikytas II-as investicinis būdas.Ar gali įmonė nuo likusių 80% vertės skaičiuoti nusidėvėjimą?
4890 Lengvojo automobilio likutinė vertė 1 litas. Atliktas remontas už 2000 Lt.Ar tai leistinos sąnaudos, ar vertės padidėjimas?
4891 UAB supirko iš ūkininkų žemės ūkio produkcijos už 6000 Lt. plius 1080 Lt.PVM, o pardavė už 7080 Lt.plius 1274 Lt.PVM.Ar liepos mėn. PVM deklaracijos 25-oje eilutėje reikia nurodyti 7080 Lt, o 34-oje eilutėje- 1080 Lt.?
Kitas klausimas: kur PVM deklaracijoje rodoma pardavimų grąžinimai?Senoje deklaracijoje buvo rodomos grąžinamos prekės pardavimo PVM skiltyje?

4892 1.ĮMONĖ VYKDO DIDMENINĘ PREKYBĄ.PARDUODANT PREKES FIZINIAM ASMENIUI,KURIS TURI PATENTĄ,REIKIA SKAIČIUOTI PARDAVIMO PVM?
2.GAUNAMAS ATLYGIS UŽ PREKES IŠ ANKSTO,PREKĖS ATGABENAMOS PO VIENO MĖNESIO. NUO GAUTO ATLYGIO REIKIA SKAIČIUOTI PARDAVIMO PVM?
3.PERKAME GERIAMĄ VANDENĮ ĮMONĖS DARBUOTOJAMS,AR PATIRTOS IŠLAIDOS BUS PRIPAŽĮSTAMOS SĄNAUDOMIS,AR GALIMA PVM ATSKAITA?

4893 Labdara pervedama per bank¹.Ar reikia PVM ataskaitoje priskaičiuoti PVM?


4894 IĮ 2001 06 12 įsigyjo krovininį autobusą už 14000 Lt (be PVM,pagaminimo metai 1989,naudojimo laikas-5m.2002 03 21 autobusas parduotas už 2000 Lt (su PVM).Nusidėvėjimas už 9 mėn.-2043 Lt.Kaip tai nurodyti apskaitoje?
Ačiū.

4895 Seminare minėjote, kad už paslaugas užsienio įmonei, PVM deklaracijoje atsiras pirkimo ir pardavimo PVM.Minėjote ,kad tai reiktų parodyti užbalansinėje dalyje arba D251 K4701.Jokio skirtumo kur rodyti, jei veikla nemišri.Jei veikla mišri ,pabandę užpildyti, matysime šių dviejų atvejų skirtumus. 1 atvejis: naudojant korespndenciją- 36-oji eilutė -100 lt,40-oji eilutė- 2000 lt einamo mėn. pirkimo PVM + 100 lt. Viso: 2100 lt.55-oji eilutė 93%,56-oji eilutė gausis atsiimant PVM 1953 lt (2100x93:100).Skirtumas: 2100-1953 neatsiimant PVM -leistini atskaitymai. 2 atvejis:jei minėtą priskaičiavimą užrašysime užbalansinėje apskaitoje, 36-oji,40-oji,55-oji,56-oji eilutės bus tokios pat , bet toliau bus naetitikimas. Skirtumas pagal formą -147 lt., o finansinėje apskaitoje uždarant PVM sąskaitas bus 47 lt (2000-1953). Skiriasi neatsiimamo PVM ,kuris eis į leistinus atskaitymus, suma ? Tarkim, pardavimo PVM -3000 Lt.Tai vienu atveju mokėtinas bus -1147 lt ,kitu atveju 1047 lt.
4896 PVZ 2002.07 pirkta A prekių pardavimui ir pirkta paslaugų- turime pirkimo PVM.Tarkime, veikla mišri (93 proc.).2002.07 atsiėmėme pirkimo PVM 93%.Tada, po N mėn. paaiškės ,kad 2002.07 pirktos prekės A nurašomos, nes sugedo, arba PVM nereikėjo atsiimti.Pagal PVM deklaracijos 23-ą eilutę -kokia suma atstatome visą 100% pirkimo PVM ( ojuk pirkimo metu atsiėmėme tik 93%)?
4897 Turime leidinių pirktų su PVM (iki 2002.07.01).Dabar, jei leidinius parduosime su PVM, tai bus neapmokestinama veikla. Į kurią eilutę įrašyti priskaitytą PVM?.Ar galima leidinius, pirktus su PVM, parduoti be PVM ( vadovaujantis tuo ,kad PVM neapmokestinama prekė)?
4898 Dovana apmokestinama FAPM.Nuo vertės su PVM ar be PVM?
4899 Norime parduoti turtą ,kurio likutinė vertė 1 lt.Ar visais atvejai reikia parduoti rinkos kaina?.Jei tai automobilis -yra automobilių vertintojai ,o jei parduosime senus baldus - kas gali įvertinti jų rinkos kainą?Jei parduodame nesusijusiems asmenims, ar gali būti pardavimo kaina mažesnė negu rinkos? Parduodant rinkos kaina reikia priskaičiuoti PVM?
4900 Įmonė gamina konditerijos gaminius.Sandėlyje užsigulėjausią produkciją (baigėsi realizacijos terminas) parduodame po 1 Lt.Ar nebus priskaičiuotas PVM pritaikius rinkos kainą?
4901 Jeigu darbuotojams atlyginimai ar kitokios su darbo santykiais susijusios
išmokos mokamos natūra, tai pagaminta produkcija įvertinama pardavimo
kainomis ir priskiriama įmonės pajamoms (LR Pelno mokesčio istatymo 17 str.
komentaras). Ar reikia nuo šių pajamų apskaičiuoti ir sumokėti PVM. Jei
taip, tai pirma, ar apskaičiuotas PVM priskiriamas atlyginimo sąnaudoms ir
apmokestinamas FAPM bei socialiniam draudimui kaip atlyginimas? Antra, kurioje PVM
deklaracijos eilutėje pavaizduojamos sumos ? Trečia, kokios korespondencijos?

4902 Jei reklaminių marškinėlių kaina 25 lt plius PVM -4,5 lt. Tai 25lt (leistini atskaitymai);4,5 lt.-galima PVM atskaita. Jei marškinėliai 26 lt ir PVM 4,68 lt.Tai 26 ir 4,68 lt abi sumos yra leistini reklaminiai atskaitymai?
4903 Dovana 300 lt ir PVM 54 lt. Tai 225 lt leistini atskaitymai,75 lt neleistini atskaitymai. Tai PVM 40,50 leistini atskaitymai ir PVM 13,50 neleistini atskaitymai ?
4904 Dovana (ne darbuotojui),nesvarbu 250 lt ar 600 lt apmokestinama FAPM 20%,sodros nebus? Jei dovana darbuotojui suma iki 250- nebus FAPM ,sodra 34%. Jei dovana darbuotojui siekia 370 lt,FAPM nuo skirtumo (370-250) 33%, ir 34% sodros nuo 370 lt.?
4905 Nuosavas senas pastatas rekonstruojmas (daugiau kaip 50%vertes).Visas pirkėjų sąskaitas traukiu į PVM deklaraciją.
Ar reikės priskaityti taip pat pardavimo PVM tą pačią sumą,kaip ir pirkimo PVM,nors aš to turto neparduodu,o naudoju savo veikloje?

4906 Parduodu nuo liepos 01d. seną nenudevėtą ilgalaikį turtą. Likutinė vertė su PVM.Ar likutinę vertę galiu traukti į sąnaudas?Ar nereikės didinti pardavimo PVM iki nenudevėtų metų?
4907 1.Ar po 2001 07 01 išrašant kreditinę (prekių perkainojimo) PVM sąskaitą, reikia surašyti prekių perkainojimo aktą?
2.Įmonės darbuotojas plauna Statoil plovykloje įmonei priklausantį automobilį.Ar tai bus pelną mažinančios sąnaudos?Ar galima PVM traukti į atskaitą?

4908 1)1999m. įmonė pirko pastatą, jį naudojo veikloje, tačiau neskaičiavo nusidėvėjimo.Po 2 mėn.pradėjo rekonstruoti.Ar galima buvo taikyti investicijų I-ąjį būdą?
2)Ar galima skaičiuoti, išnuomotam pagal panaudos sutartį (be atlygio), ilgalaikiam turtui (įrangai)nusidėvėjimą?

4909 Ar reikia atstatyti pirkimo PVM (arba priskaityti pardavimo PVM)nuo gamybos ir kitų technologinių procesų metu:
-patirtų gamybos nuostolių;
-susidariusių gamybos brokų?
Jeigu taip, ar tai leistini atskaitymai?

4910 Jūsų seminaro dalomojoje medžiagoje komentuojate, kad 1999.02.18. Nutarimas Nr.172 negalioja.Tačiau 2002.05.24. išleistas LR Vyriausybės nutarimas Nr.722, kuris tik dalinai pakeičia kai kurias nutarimo Nr.172 nuostatas,susijusias su nauju Pelno mokesčio įstatymu.Jeigu vis dėlto nutarimas Nr.172 yra galiojantis, tai šio nutarimo 6-as punktas sako, kad patirtos reprezentacinės sąnaudos, mažinančios apmok.pajamas, nelaikomos fizinių asmenų, kurių naudai šios reprezentacinės lėšos išleistos, pajamomis.
Tuo tarpu jūs konsultuojate, kad ir viešbučio išlaidas, ir reprezentacines dovanas reikia apmokestinti 20% FAPM.Kaip reikėtų daryti: apmokestinti minėtas išlaidas, ar ne?

4911 Ar teisingai suprantu, kad remiantis Nutarimo Nr.861 nuostatomis, visos reklamai skirtos priemonės (kalendoriai, bokalai, marškinėliai, plakatai, žiebtuvėliai ir pan.) turi būti lyginamos su 25 lt (be PVM) riba? Jei ši riba viršyta, turi būti priskaičiuotas pardavimo PVM nuo pilnos vertės, ar nuo to, kas virš 25 lt?
4912 Ar nutarimo Nr.861 3.3 punkte konkretus pirkėjas (klientas) -tai tik fizinis asmuo, ar tai gali būti ir juridinis asmuo? Jūsų nuomone, kai šiame punkte sakoma "įsigijo tiekiamą prekę", tai turime galvoje 1 vnt (pavyzdžiui, 1 butelį gėrimo) ar tai gali būti suprantama, kaip tam tikras kiekis tam tikros rūšies prekių?
4913 2001 m. dėl prekių pardavimo žemiau muitinės vertės PVM deklaracijoje 26-oje eilutėje buvo atstatytas PVM. Šiemet importas perdeklaruotas. Kaip susigrąžinti PVM atstatymą: a) perdaryti 2001 m. PVM deklaracijas;b) įrašyti tai į šių metų deklaraciją (jei taip, kokioje eilutėje)?
4914 Ar teisingai suprantu, kad nuo 2002.07.01. atsiranda prievolė skaičiuoti PVM nuo daugiau kaip 12 mėnesių negrąžintos taros, tai yra, jei 2002 metų liepos 31 dienai yra tokios daugiau kaip 12 mėn.negrąžintos grąžintinos taros, tai nuo tokios taros turiu skaičiuoti PVM?Ar ši įstatymo nuostata taikoma prievolei (tai yra, nuo kada pradėti skaičiuoti PVM), ar liepos 1 d. laikoma 12 mėnesių skaičiavimo atskaitos tašku?Paaiškinkite, kodėl jūs taip ar kitaip manote, nes yra labai skirtingų nuomonių?
4915 Gamybos įmonė superka iš klientų stiklo tarą.Kol ji patenka į gamybos cechą, kur pilstomi gėrimai, ji sandėliuojama.Sandėliavimo metu būna dūžio atvejų.Ar šie dūžiai laikomi leistinais atskaitymais?Ar tai ribojami atskaitymai? Ar reikia priskaičiuoti PVM ir ar tai bus leistini atskaitymai?)
4916 Įmonė savo darbuotojams skiria tam tikr¹ kiekį savos gamybos gaivių gėrimų.Ar šių gėrimų savikaina yra leistini atskaitymai, ar reikia priskaičiuoti PVM?
4917 Nesusidevėjęs 2000 m. pirktas automobilis parduodamas uz likutinę vertę. Ar parduoti su PVM? Ar reikia papildomai atstatyti PVM nenudevėtai jo daliai? Nuo kurios vertės skaičiuoti pardavimo PVM: likutinės ar rinkos? Kokiu rinkos kainų šaltiniu, labiausiai tikėtina, naudosis mokesčių administratorius?
4918 Imonė nuomoja savo patalpas PVM neapmokestinamam asmeniui. Tai yra vieninteles pajamos. Taip pat imonė rangos būdu stato pastatą, kurį ateityje nuomos PVM moketojui. Klausimai: 1)ar galima už liepos mėn. nuomą išrašyti sąskaitą su PVM, kad statybos darbų sąskaitoje esanti PVM būtų galima įtraukti į ataskaitą? Per pusę naujo pastato statybos metų grąžintinas PVM keletą mln.Lt viršys moketiną PVM. Ar nebus problemų jį atgaunant iš biudžeto?
4919 Imonė prekiauja kompiuterių programų licencijomis. Menesio laikotarpyje iš tiekėjų gauname sąskaitas už licencijas paštu ir sumokame. Nuo kurios sumos reikia paskaičiuoti pardavimo PVM ir įrašyti į 36-ąją deklaracijos eilutę: gautų sąskaitų ar apmokėtų sąskaitų? Kur paskelbta tvarka, pagal kurią turi būti parengta ataskaita mokesčių administrtoriui? Kurioje eiluteje parodyti licencijų pirkimo PVM?
4920 Citata iš 58-ojo straipsnio:" kai toks prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo
nuostatas nebūtų neapmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje". Kaip pasikeistų jo prasmė, jei "nebūtų neapmokestinamas" pakeistume į "būtų apmokestinamas". Ar nera čia kažkokių povandeninių akmenų!!!

4921 1. Įmonė perka (užsako) MB sunkvežimio važiuoklę iš Vokietijoje esančios MB gamyklos, bet per Jų atstovus Lietuvoje, kadangi tokiu atveju gauname nuolaidą. Mūsų įmonė sudaro sutartį su šios gamyklos atstovais Lietuvoje, dėl konkrečios prekės sukomplektavimo, kainos ir apmokėjimo sąlygų (kuriose nurodoma per kiek laiko reikia sumokėti sutartą kainą EUR į Vokietijos MB gamyklos atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytam Vokietijos banke). Sutartyje su MB gamyklos atstovais Lietuvoje taip pat numatyta, kad jie įsipareigoja šią mūsų prekę (MB sunkvežimio važiuoklę) paimti iš MB gamyklos Vokietijoje ir pristatyti mūsų pirkėjams Šveicarijoje (vienai iš Šveicarijos įmonių, su kuria mūsų įmonė turi pasirašiusi pirkimo-pardavimo sutartį).
Prašome paaiškinti, kaip tokiu atveju , kai visos operacijos(pirkimo ir pardavimo) atliekamos už Lietuvos ribų ,kaip nurodyti (užpajamuoti tą prekę) apskaitoje, kaip bus su importo PVM,eksporto PVM ? Kokius dokumentus reikia susirinkti ,dėl importo PVM ir eksporto PVM įrodymo mokesčiams?
Ačiū.

4922 1.Ar tiesa, kad nuo š.m. liepos mėn. 01 d. perkant už grynus pinigus ir gaunant PVM sąskaitą-faktūrą ir kasos aparato čekį, nebūtina nurodyti papildomai ant PVM sąskaitos-faktūros PVM18% sumą nuo kasos aparato čekio.
Prašom dar kartą išvardinti kokia turi būti papildoma informacija nurodyta ant PVM sąskaitos-faktūros nuo kasos aparato čekio,perkant už grynus pinigus, kad tas išlaidas būtų galima priskirti sąnaudomis mažinančiomis pelną ir PVM dėti į atskaitą.
2. Perskaičius LRV Nutarimą Nr.780,2002/05/29 punktą 3.7 ar teisingai supratau, kad įmonės darbuotojai pirkdami kurą ir atsiskaitydami su tos įmonės D ar K kortelėmis mėnesio bėgyje gali nerinkti papildomai kasos aparato čekių už tą kurą, kurie kaip anksčiau turėjo būti prisegami prie to mėn. gautos PVM sąskaitos-faktūros, kad būtų galima išlaidas priskirti įmonės sąnaudomis mažinanančiomis apmokestinamą pelną ir išskirtą PVM dėti į atskaitą?. Ačiū.

4923 Pagal Pelno mokesčio 24 straipsnio 2 dalį:" Iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame Įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų."
Ar galima laikyti leidžiamais atskaitymais visą PVM priskaitytą po 2002-07-01 už įsigytą lengvąjį automobilį ?

4924 Ar apmokestinama PVM kilnojamųjų daiktų nuoma?
4925 Jei pagal PVM įstatymą prekių tiekimas, paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM ,tačiau yra numatyta teisė skaičiuoti PVM, ar tai tampa apmokestinama PVM veikla (pvz.: už komercinių patalpų nuomą skaičiuojam PVM ,ar ilgiau kaip 24 mėn.naudotą pastatą jį parduodant priskaitom PVM)? Kurioje PVM deklaracijos eilutėje privaloma parodyti nuo šių paslaugų teikimo ar prekių tiekimo priskaitytą PVM - 18-oje eilutėje ar 30-oje eilutėje?
4926 Pardavėme seną kilnojamą daiktą ,kuris buvo naudotas trejus metus (su PVM) .Pagal teisės aktus ,reglamentuojančius pelno apmokestinimą jam yra nustatytas ne ilgesis kaip 5-erių m. nusidėvėjimo laikotarpis .Ar reikia tikslinti PVM atskaitą ?
4927 Ar reikia tikslinti PVM atskait¹ 67 straipsnio 2 dalyje nurodytam turtui, jį pardavus per 5 metus nuo jo įvedimo į eksploatacij¹. Pagal nauj¹ PVM įstatym¹ seno ir naujo turto s¹voka taikoma tik nekilnojamam turtui ir parduodami kit¹ ilgalaikį turt¹ privalome priskaičiuoti PVM?
4928 Jei asociacija atlieka paslaugas nariams už atskirą atlygį -ar tai tampa PVM apmokestinama veikla? Jei dalis paslaugų yra atliekama už nario mokestį ir dalis paslaugų atliekama už atlygį - kada registruotis PVM mokėtoju? Kaip skaidyti patirtas sąnaudas tarp vienų ir kitų paslaugų? Ar asocijacijos nuostatuose turi būti griežtai apibrėžta kokios sąnaudos yra iš nario mokesčio?
4929 Veikla yra mišri (2001m. -93% )- tokiu atveju 2002.07. PVM deklaracijoje reikia pildyti 65-¹j¹ eilutź?
4930 Asociacija atlikusi nariams paslaugas už nario mokestį ir (ar) už atlygį- uždirbo (skirtumas- pelnas).Gautas pelnas neskirstomas -ar jis neapmokestinams pelno mokesčiu?
4931 Įmonė parduoda darbuotojui(ne akcininkui) turtą (automobilį), tai sandoris tarp susijusių asmenų (įmonė ir darbuotojas). Ar čia privaloma rinkos kaina?
4932 "Rinkos kaina" aktuali kai parduodi turtą mažiau negu likutinė vertė bet kam ar tik susijusiam asmeniui? Ar darbuotojas (eilinis, t.y. ne akcininkas )-susijęs asmuo?
4933 A bendrovės apskaitoje 100 paprastų akcijų po 100 lt,nepaskirstytas rezervas 500 000 lt. Ar galima akcijas parduoti po 100 lt? Kaip nustatyti šių akcijų rinkos kainą? Jei viena akcija bus parduota už 100 lt (dukterinei) B įmonei ir viena akcija bus parduota PETRUI PETRAIČIUI (kaip fiziniam asmeniui). Pakomentuokite ,koks bus apmokestinimas.
4934 Organizuojame kvalifikacijos kėlimo kursus Vokietijoje.Mūsų sąnaudos -kelionės transporto išlaidos,Vokietijos įmonės sąskaita už mokymus,maitinimą, apgyvendinimą.Turime jų programą ir sutartį.Ar rašydama sąskaitas dalyviams (Lietuvos įmonių žmonėms) paslauga ne PVM objektas?
4935 Klausimo nr.4934 tźsinys.Šioje grupėje bus mūsų įmonės du darbuotojai.Ar dienpinigiai bus 30%?
4936 Pakomentuokite 23-ios ir 64-ios eilutės pildymą.
4937 Individuali įmonė turi kuro kortelę už kurią mėnesio pabaigoje gauna sąskaitą apmokėjimui.Įmonė naudojasi tik savininko automobiliu ir tik 70% kuro nurašo į išlaidas.
Liepos mėnesį savininkas tuo pačiu dirbdamas ir UAB direktoriumi, UAB vardu pirko automobilį ir tuo pačiu naudojosi ta pačia kuro kortele. Kaip nurodyti buhalterijoje kitos įmonės naudojimąsi kortelę?

4938 Ar gali įmonė mokėti akcininkui didesnes palūkanas už suteiktą paskolą, negu nustatyta akcinių bendrovių įstatyme? Jeigu taip, tai kur tai reglamentuota (Akcinių bendrovių įstatymas tai draudžia)? Ačiū
4939 2002 m. kovo mėnesį atlikome išsinuomotų patalpų remontą (47 % vertės )ir įvedė į eksploataciją kovo mėn. Rugpjūčio mėn. vėl buvo remontojamos tos pačios patalpos. Bendra abiejų remontų vertė sudarė virš 50% patalpų vertės. Nuo kurios vertės turime skaičiuoti menamą PVM: tik nuo rugpjūčio mėn. remonto vertės ar nuo metų pradžios atlikto remonto vertės?
4940 Jeigu dovana viršyja Vyriausybės nustatytą vertę, priskaičiuoti PVM reikia nuo skirtumo ar nuo visos vertės ?
Taip pat, neleidžiami atskaitymai - skirtumas ar visa dovanos vertė?

4941 Fizinis asmuo - ne PVM mokėtojas - grąžina prekes, pirktas įmonės parduotuvėje už grynus. Ar kreditinė sąskaita turėtų būti laisvos formos? Ar jis turi pateikti prekių pirkimo čekį?
4942 Ar teisingai supratome, kad atlikus patalpų rekonstrukciją, kuri neviršyja 50% patalpų vertės, skaičiuoti menamą pardavimo PVM nereikia? Tikslinti PVM atskaitos nereikia taip pat nereikia?
4943 2002 m. UAB užsiima tiek PVM apmokestinama, tiek neapmokestinama veikla.
1. Ar reikia skaičiuoti ir pasitvirtinti PVM apmokestinamai veiklai
tenkanči¹ pirkimo PVM dalį, jei 2001 m. PVM neapmokestinamos veiklos nebuvo,
bet buvo naudojama (dėvima ankstesniais metais gauta) kapitalo subsidija? (60 straipsnis, 1-as punktas)

2. Jei reikia, ar teisingai skaičiuoju? Tarkim, iš PVM apmokestinamos
veiklos buvo gauta arba gautina 100 Lt, 20 Lt panaudota kapitalo subsidijos:

100 : (100 + 20) = 83%?

4944 Ar reikia pildyti form¹ FR0338 ir skaičiuoti pardavimo PVM, jeigu:
1.nuomojame automobilį iš užsienio bendrovės (važinėjame su juo Lietuvoje);
2.mokame užsienio bendrovei komisinius už parduotus bilietus keleiviams į tarptautinius maršrutus;
3.mokame už įvažiavim¹ į užsienio miestų autobusų stotis;
4.perkame autobusus lizingo būdu iš užsienio lizingo kompanijos;
5.užsienyje gyvename viešbutyje;
6.užsienyje perkame kur¹;
7.keliamės keltu per Lamanš¹;
8.užsieny remontuojame autobusus.
Kur "gauti" užsienio asmens prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kod¹ (forma FR0338, 7 stulpelis), jeigu dauguma uzsienio kompanijų tokių kodų savo s¹skaitose nenurodo?

4945 PVM sumą nuo lengvojo automobilio vertės pagal lizingo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą įrašome į 402-osios sąskaitos debetą(mąžiname skolą lizingui), o iš 29-osios sąskaitos nurašome dalimis į sąnaudas. Į 251-ąją sąskaitą ir į PVM deklaraciją šį PVM suma nepatenka. Ar pažeisime deklaracijos pildymo tvarką?
4946 Kuo skiriasi PVM priskaičiavimas kai:1)nuomojamo pastato pagerinimo darbai (virš 50%) perduodamai iš karto?; 2)perduodami pasibaigus nuomos laikotarpiui?

4947 Pagal PVM įstatymo 14.6 punktą sumokėjus už reklamą užsienio tiekėjui,bet dar negavus paslaugos reikia priskaičiuoti PVM ?
4948 Ar PVM deklaracijoje pirktų prekių ir paslaugų,apmokestintų 0% tarifu bei neapmokestinamų, apmokestinama vertė įrašoma 39-oje eilutėje?
4949 Ar yra sąrašas prekių, kurių importo PVM gali būti įskaitytas?
4950 Banko grynųjų pinigų priėmimo kvite nurodyta:" mokestis teisingumo ministerijai -40 lt, banko mok. -1 lt." Ar šios išlaidos irgi ribojamos iki 500 Lt per mėnesį?
4951 Kokiom sąnaudom priskiriamas PVM , perkant lengvojo automobiolio kurą pagal kasos kvitą, per mėnesį viršijant 200 litų?
4952 Prekiaujame aprobuotomis medicininės paskirties prekėmis.Importo PVM
nemokame.Šių prekių pardavimas priklauso nuo pirkėjo statuso
Jei turi licenciją užsiimti medicinine priežiūros veikla ,PVM neskai
čiuojame,jei neturi,skaičiuojame.Eksportuodami tokias prekes
taikome 0 PVM tarifą.Ar elgiamės teisingai?
2002.07.17. Nr. 1148 nutarime sakoma,kad, parduodant prekes
be PVM, pirkėjas prekės pardavėjui privalo pateikti sutartį
dėl prekės pateikimo sveikatos sistemos subjektams.Ar sutartyje turi būti nurodyti konkrečių prekių pavadinimai,
ar užtenka bendro pavadinimo, pvz.: diagnostiniai reagentai?


4953 Importo deklaracija 07.10. įforminta pašto siuntos vežėjo (TNT) vardu. Importo PVM į biudžetą sumokėjo siuntos vežėjas ir išrašė sąskaitą siuntos gavėjui PVM apmokėjimui. Kada pašto siuntos gavėjas gali atskaityti importo PVM, jei vežėjui sumokėjo 07.15: 07 ar 08 mėnesį?
4954 Asociacija suteikia paslaugas nariams už nario mokestį ir suteikia paslaugas už atskirą atlygį.Kada reikės registruotis PVM mokėtoju -kai bendra paslaugų suma viršys 100,000 lt ar tik tų paslaugų ,kurios už atlygį.Ar teisingai supratau ,kad paslaugos už nario mokestį yra ne objektas?
4955 Bendrovė įsigijo lengvąjį automobilį. Kuriame PVM deklaracijos langelyje - 50-ame ar 54-ame rašyti pirkimo PVM?
4956 Gal galite paaiškinti PVM deklaracijos 55-ojo langelio apskaičiavim¹?
4957 1)Vyksta reklaminis prekių pristatymas, kurio metu prekės sunaudojamos. Ar reikia atstatyti PVM? 2) Prekės vežamos pas klientą ir paliekamos. Vyksta jų pristatymas, demonstravimas, analizė, bandymai. Ar reikia atstatyti PVM?
4958 Kada planuojate seminar¹ auditorijoje apie LR gyventojų pajamų mokesčio įstatym¹?
4959 Ar galima nurašyti pirktas kanceliarines prekes be nurašymo akto, pažymint ant PVM sąskaitos-faktūros spaudu "NURAŠYTA"? Kas tokiu atvėju turi pasirašyti prie žymos "Nurašyta": komisija, direktorius?Ačiū
4960 Pagal 71-ąjį straipsnį-prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda tada,kai atlygio už vykdant ekonominę veiklą pateiktas prekes/paslaugas suma per paskutinius 12 mėn. viršija 100.000 lt.Asociacija atlieka paslaugas už nario mokestį ir atlieka paslaugas nariams už atskirą atlygį.Ar nario mokestis -ne objektas -neįskaitomas į 100.000lt., o paslaugos už atlygį- objektas įskaitomos į 100.000 lt?
4961 Ar asociacija atlikusi paslaugą savo nariams ne už atlygį o už gautą nario mokestį turi išrašyti nariams sąskaitą-faktūrą? Ar ši paslauga turi atsispindėti ir asociacijos, ir nario apskaitoje? Ar tik asociacijos apskaitoje? Sąskaitą-faktūrą rašyti už paslaugas ar už atlygį?
4962 Ar atsiranda kokios nors prievolės dėl PVM, pardavus prekes pigiau savikainos?
4963 Ar reikia atstatyti pirkimo PVM arba priskaičiuoti pardavimo PVM, nurašant inventorizacijos metu nustatytą prekių trūkumą?
4964 Ar dabar nereikia PVM deklaracijoje atskirai nurodyti PVM sumos už įsigytą ilgalaikį turtą, ar nurodoma 44-ame langelyje bendra tvarka?
4965 Ar visais atvejais reprezentacinių suvenyrų (iki 250 lt.) pirkimo PVM galima dėti į atskaitą ir neskaičiuoti pardavimo PVM(5 straipsnis, 4 dalis.)? Ar tokiu atveju būtinai atsiranda fizinių asmenų pajamų mokestis? Ar negalima traktuoti, kad suvenyras buvo perduotas tam tikrai įmonei ir juo galės naudotis keli asmenys, o ne kažkoks vienas, kurį reikėtų apmokestinti?
4966 Įstatymo 40-ame straipsnyje rašoma, kad nuo importo PVM galės būt atleisti prekybos skatinimo tikslams importuojami daiktai(pvz.: reklaminė medžiaga ir pan.).Nuo kada tai įsigalioja?Ar tik tais atvejais, kai už juos nebus skaičiuojamas importo PVM, bus galima neskaičiuoti pardavimo PVM pagal 5 straipsnio 4 dalį?
4967 Jei įmonės veikla yra krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais (0% PVM tarifas)ir planuojama kita veikla -prekyba naudotais automobiliais (PVM tarifas 18% ir 0% eksporto atveju)-ar tai yra mišri veikla?Ar į šią sąvoką įeina tik apmokestinamų ir neapmokestinamų prekių(paslaugų) teikimas?
4968 Užsienio firma (tiekėjas) išrašė mums sąskaitą 05 mėn. Ūkinė operacija - programinės įrangos aptarnavimas už periodą 05-12 mėn.Kiekvieną mėnesį, pagal aktus, nurašome atitinkamą sumą už einamojo mėnesio paslaugas iš būsimųjų laikotarpių sąnaudų į sąnaudas. Ar reikia skaičiuoti PVM nuo sumos, priskaičiuotos į sąnaudas 07 mėn.? Jei tokia sąskaita išrašoma po 07.01., ar reikia PVM skaičiuoti nuo visos sumos, ar kiekvieną mėnesį atskirai?
4969 Užsienio firma suteikė paslaugas.S¹skait¹ gausime po kelių mėnesių, todėl priskaitome s¹naudas ir kredituojame sukaupimų s¹skait¹. Kada skaičiuoti PVM, ar kai gausime s¹skait¹, ar iš karto priskaičius s¹naudas?
4970 Ar jau yra parengta tvarka dėl įsigytų prekių ir paslaugų, už kurias reikia apskaičiuoti pardavimo PVM ataskaitos(95 straipsnis, 5 dalis)?
4971 Patirtos išlaidos pagal kasos aparato kvitus.Ar reikia pirkėjo ir pardavėjo parašų (vardas,pavardė,pareigos) kasos aparatų kvituose,kad išlaidas pripažintume sąnaudomis ir galėtume daryti PVM atskaitą ,atsižvelgdami į apribojimus?
4972 Nurašant brokuotas prekes reikia:atstatyti pirkimo PVM ar priskaityti pardavimo PVM?
4973 Ar pagal 62 straipsnio 2 dalį reikia suprast, kad 75% reprezentacinių išlaidų pirkimo PVM gali būti traukiamas į atskaitą, o ne į sąnaudas kaip iki šiol?
4974 Bendrovė sunaudoja savo gamybos produkciją savo privatiems poreikiams ( PVM įstatymas, 5 straipsnis). Produkcijos savikainą sudaro šie elementai : 50 % - darbo užmokestis ir Socialinio Draudimo įmokos , kurie neapmokestinami PVM mokesčiu ir
50 % - žaliavos , medžiagos ir kitos sąnaudos , nuo kurių pirkimo ir ( arba ) importo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą . Nuo kokios savikainos sumos reikia atstatyti ( priskaičiuoti pardavimo PVM) pirkomo PVM?

4975 Įmonė,PVM mokėtoja žada pirkti butą ofisui iš privataus žmogaus.Pirkimas įmonės vardu bus suformintas tik rugsėjo mėnesį.Rugpjūčio mėnesį,savininkui raštiškai sutikus,atliekami remonto darbai ir perkamos medžiagos (su PVM). Ar 09 mėn. PVM deklaracijoje nuo pirktų medžiagų bei išmokų už remontą nereikia priskaičiuoti tos pačios pirkimo ir pardavimo PVM sumos?Ar tai nebus traktuojama kaip ilgalaikio turto pasigaminimas ,jei remontas viršys 50% buto pirkimo kainos?
4976 Nurašomas IMT. Įvestas į eksploataciją 1992 metais. 2000.12 mėn. remonto vertė padidinta virš 50% sumos. Naudojimo laikas pratęstas dviems metams. Kaip atstatyti PVM nurašant (jei nebūtų remonto)?
4977 Ar įmonė supirkdama cukrinius runkelius iš augintojo, kuriam taikomas 6% tarifas, subsidiją už cukrinius runkelius taip pat turės apmokestinti 6% ir atiduoti augintojui su PVM?
4978 Įmonė -žemės ūkio produkcijos perdirbėja-padengia augintojams produkcijos pristatymo išlaidas, kas iki 2002 07 01 buvo rodoma žemės ūkio produkcijos supirkimo kvite. Kaip dabar daryti?
4979 Nupirktas IMT, kuris lieka įmonės darbo priemonė pajamoms uždirbti.Visus tiekėjų sąskaitas traukiu į PVM deklaraciją pirkimo atskaitą.
Ar reikės priskaityti taip pat pardavimo PVM tą pačią sumą,kaip ir pirkimo PVM,tik dėl to, kad šis IMT turtas neparduodamas,o naudojamas savo veikloje?

4980 Kuriose PVM deklaracijos eilutėse įrašyti pirkto IMT turto PVM ir ar atskirai kitoje PVM deklaracijos eilutėje pirkto ilgalaikio nematerialaus turto PVM?
4981 Bendrovė nusipirko kompiuterinės programinės įrangos, kuri bus naudojama pajamoms uždirbti. Šios įrangos PVM pirkimo atskaita į PVM deklaracijos pirkimo atskaitą įtraukta.
Ar reikės priskaityti taip pat pardavimo PVM tą pačią sumą, kaip ir pirkimo PVM,tik dėl to, kad ši programinė įranga neparduodama,o naudojama savo veikloje?

4982 2002 m. liepos mėn. už statybos darbus rangovai išrašė PVM sąskaitą 50000 LT + 9000 LT PVM. 2002 m. rugpjūčio mėn. už tų pačių statybos darbų tęsinį jie išrašė 30000 LT +5400 LT PVM. 2002 m. rugsėjo mėn. objektas pradėtas eksploatuoti. Pagal rangovų PVM sąskaitas faktūras 9000 LT ir 5400 LT PVM atitinkamai liepos ir rugpjūčio mėn. rodoma PVM atskaitoje deklaracijos 40 eil., o rugsėjo mėn. pagal įvedimo į eksploataciją aktą PVM atskaitoje bus rodomas 14000 Lt kaip menamas pardavimo PVM 24-oje eilutėje ir kaip menamas PVM 45-oje eilutėje. Ar iš tikrųjų taip turi būti atvaizduotas PVM? Ar teisingai, kad PVM du kartus rodomas deklaracijoje pagal sąskaitas-faktūras ir pagal įvedimo į eksploataciją aktą?
4983 Ar reikia skaičiuoti kelių mokestį nuo pagautės?Jei ne,tai nuo kada?
4984 Ar apsimokestina kelių mokesčių iš banko gautos palūkanos už sąskaitos likutį ir nuo palūkanų gautų pagal įmonės ir banko susitarimą pagal trumpalaikiams terminuotus indėlius?Jei taip,tai nuo kada?
4985 Sutartis dėl patalpų nuomos sudaryta 1999 06 01.Ar galioja šiems nuomos sandoriams Pelno mokesčio įstatymo 38-ojo straipsnio nuostatos?Jei galioja ,nuo kada reikia skaičiuoti sumokėtą nuomos mokesčio dydį už pirmuosius nuomos laikotarpius 2/3?
4986 Pastatą išnuomavome pritaikę Pelno mokesčio įstatymo 38-ojo straipsnio 2-ą punktą.Ar turėsime apmokestinti pelno mokesčiu pastato įsigijimo vertę kartu su nuomos pajamomis teksiančiomis 2002 metams, atėmę iš jų pastato likutinę vertę, buvusią sutarties sudarymo metu? Ar tai traktuojama kaip pastato pardavimas? Jei mes jo nebeturime, ar galime pripažinti jo nusidėvėjimą leidžiamais atskaitymams? Ar, kad skaičiuojant pelno mokestį atimama visa šio pastato likutinė vertė, tai visa likutinės vertės suma tą laikotarpį reikia padidinti pastato nusidevėjimą ir apskaitoje toliau rodyti, kad pastatas jau pilnai nusidevėjo? Ar toks pastato "pardavimas" yra PVM objektas?
4987 Ar galima pripažinti leidžiamais atskaitymais darbuotojų pareigybių draudimo išlaidas,jei tos pareigybės draudimo polise neįvardintos,o tik nurodyta kiek pareigybių apdrausta? Kad pripažinti leidžiamams atskaitymas gal reikia kokio nors įmonės vadovo įsakymo, kuriame būtų konkrečiai nurodytos kokios pareigybės apdraustos?
4988 Pasigaminant ilgalaikį materialųjį turtą, dalį jo pasigaminimo darbų buvo atlikę ne PVM mokėtojai ir atskaitoje PVM nebuvo įtrauktas.Kita dalis įsigyta iš PVM mokėtojų ir pagal PVM sąskaitas-faktūras buvo įtraukta į PVM atskaitą.Ar įvedant šį turtą į eksploataciją menamą pardavimo ir pirkimo PVM reikia skaičiuoti tik nuo tos vertės kuriai buvo taikyta PVM atskaita, ar nuo visos vertės?
4989 Ar prekių sunaudojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti bus pardavimo PVM (pagal deklaracijos 23-ąją eilutę), o PVM, tenkantis brokui, trūkumams - atskaitos tikslinimas(pagal PVM deklaracijos 64-ąją eilutę)? Ar ir PVM privatiems poreikiams tenkinti, ir PVM už broką bei trūkumus turi būti apskaitoje rodoma kaip priskaitytas pardavimo PVM?
4990 Ilgalaikį turtą pardavėme už jo likutinę vertę su PVM.Ar šis pardavimo PVM turi būti rodomas deklaracijos 18-oje eilutėje, kaip už visas parduotas prekes,ar 65-oje eilutėje kaip patikslinta atskaityta PVM suma, kai paaiškėja, kad tas ilgalaikis turtas nebus naudojamas (58-as straipsnis,1-a dalis) nurodytai veiklai,t.y. jis yra parduotas?
4991 Ilgalaikiam turtui taikomas trejų metų nusidėvėjimo normatyvas.Po dvejų metų (2002 07) jis nurašomas kaip nebetinkamas naudojimui. Ar reikia atstatyti PVM?
4992 2002 m. liepos mėn. patikslinome 2002 m. sausio mėnesį eksportuotų prekių vertę,t.y. 2002 liepos mėn. išrašėme kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą ir yra patikslinta muitinės deklaracija.PVM yra paskaičiuotas nuliniu tarifu.Kurioje PVM deklaracijos eilutėje rodyti patiklinimą? Ar to patikslinimo verte galima mažinti 2002 m. liepos mėn. eksportuotų prekių vertę?
4993 Importuojame geležinkeliu atvežamas reeksportui skirtas prekes, kurias čia perdirbame ir grąžiname užsakovui - užsienio įmonei (su ja yra tiesioginė sutartis). Už transporto paslaugas maršrutu Novopolockas - Klaipėda sumokame tik už tą dalį, kuri tenka Lietuvai,t.y. sumokame Lietuvos geležinkeliams. Tą pačią transporto paslaugų dalį mums kompensuoja užsakovas - užsienio įmonė pagal mūsų išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Ar toms transporto paslaugoms taikomas nulinis PVM tarifas?
4994 Pagal nuomos sutartį kilnojamas materialus turtas išvežtas nuomai už Lietuvos ribų. Už nuomą imamas nuomos mokestis. Ar tokia materialaus turto nuoma užsienio įmonei bus ne PVM objektas, ar PVM objektas, kuris apmokestinamas nuliniu tarifu?
4995 Vienai Rusijos įmonei 2002 07 neatlygintinai perduota 100 vnt. reklaminių lipdukų, kurie reklamuoja įmonėje gaminamą produkciją. Vieno lipduko įsigijimo kaina 3 litai. Ar 300 litų bus reklamos sąnaudos ir priskiraima prie leidžiamų atskaitymų?Ar reikia atstatyti lipdukų pirkimo PVM?
4996 Į objekt¹ brigada, o kartais ir instaliavimo medžiagos vežamos lengvuoju automobiliu (VW CADDY). Ar nuo 2002m. liepos 1d. galima PVM atskaita už sunaudot¹ kur¹ ir šio transporto remont¹?
4997 Pagal nuomos sutartį užsienio firmai išnuomuotas kilnojamas ilgalaikis turtas, kuris pilnai nusidevėjo 2000 metais. Likvidacinė šio turto vertė vienas litas. Pasibaigus sutarties galiojimui arba dėl kokių nors kitų priežasčių nutraukus sutartį, turtas bus grąžintas savininkui,t.y. mūsų įmonei. Už šio turto nuomą atlygis nulinis. Ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM nuo nusidėvėjimo sumos, nors turtas jau senai nusidėvėjęs ir išnuomuotas užsienio firmai, kuri yra užsienyje?Ar galima taikyti nuomos mokesčiui nulinį tarifą?
4998 Dėl PVM įstatymo 14-ojo straipsnio. Statybos įmonė objekte darbus atlieka per keletą mėnesių, kiekvieną mėnesį užsakovui pagal įvykdytų darbų aktą išrašo pažymą ir PVM sąskaitą- faktūrą, o objekto pridavimo - įvedimo į eksploataciją aktas pasirašomas tik paskutinį mėnesį . Seminare buvo kalbama, kad PVM apmokestinimo momentas - objekto pridavimo aktas. Ar aš neteisingai supratau?
4999 Įmonė vykdo ir PVM apmokestinamą, ir neapmokestinamą veiklą. Ruošiamasi statyti cechą, kurio veikla bus 100 % apmokestinama PVM. Ar įmonė turi teisę šiai statybai sunaudotų medžiagų PVM atskaitai netaikyti pagal gaunamas pajamas nustatyto PVM atskaitos tikslinimo procento?
5000 Įmonė A įsigijo prekes (marškinėlius) iš įmonės B. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytas prekės pavadinimas "reklaminiai marškinėliai". Tačiau tai reklamuoja ne mūsų įmonę, bet tai yra įmonėje B miesto jubiliejaus proga pagaminti marškinėliai. Vieno vieneto (marškinėlių) įsigijimo kaina 25,50 Lt be PVM. Marškinėliai išduoti įmonės A darbuotojams ir tai nėra spec.rūbai. Ar tai bus dovana? Ar PVM atskaita galima? Jei atskaita galima, ar tuomet reikės atstatyti pirkimo PVM?
5001 Įmonė vykdo ir PVM apmokestinamą, ir neapmokestinamą veiklą. Ar reikia suprasti, kad kiekvienam konkrečiam ilgalaikio turto vienetui gali būti nustatytas skirtingas šio vieneto naudojimo PVM apmokestinamoje ir neapmokestinamoje veikloje %, nepriklausomas nuo visai įmonei nustatomojo? Ar vis vien metų gale turi būti viskas sutikslinama pagal įmonės brendrą koeficientą?
5002 Ar reikia apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM (95-as straipsnis) už įsigyjamas :
1)tarpininkavimo (komisinių) paslaugas;
2)parodos organizavimo paslaugas, kai sąskaitoje nurodoma
parodos ploto bei įrangos nuoma, rganizacinis mokestis ir
kt.paslaugos?

5003 Kaip atvaizduoti apskaitoje PVM priskaitym¹ nuo avansu pervestų pinigų? Kr 4700, o Debetas?
5004 Gamybinėje personalinėje įmonėje dirba riboto darbingumo asmuo ( trečios grupės invalidas). PVM deklaracijoje 60-oje eilutėje nurodoma jo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma. PVM turi buti grąžintas iš biudžeto, nes pagrindinė produkcija eksportuojama. Ar apskaičiuojant 59-ąją ir 13-ąją PVM deklaracijos eilutes reikšmę dalyvauja 60-osios eilutės suma? Jei ne, tai kur tai nurodyta? Ačiū.
5005 K¹ daryti, jeigu kasos čekyje PVM tarifas yra : 15.25%,pvz.:už kur¹? Ar galima parodyti kaip pirkimo PVM 18%?
5006 Bendrovė savo klientams (barai,lauko kavinės) vasaros sezono metu duoda naudotis lauko lietsargiais, palapinėmis, šaldytuvais(kaip ilgalaikis turtas), duoda bokalus su logotipais, kurių neatsiima. Ar reikia kokiu nors būdu priskaityti ar atstatyti PVM atskaitą?
5007 Bendrovė savo pirkėjams (taip pat bendrovėms) dalina reklaminius plakatus, kalendorius, lankstinukus, rašiklius su logotipais, kad šie išplatintų juos eilinių pirkėjų tarpe. Ar tokiu atveju reikia laikytis Nr. 861 nuostatų dėl PVM atskaitos? Ar tai tiesiog reklamos išlaidos, ir PVM normalia tvarka dėti į atskaitą?
5008 Staklės, pirktas su PVM 1997 m., nuo 1998-12-01 neekspluatuojame ir nusidėvėjimą neskaičiuojame , ar reikia koreguoti PVM nuo 2002-07-01?
5009 Reprezentacijos metu buvo įteikta dovana, kurios vertė viršijo 250 lt. Ar PVM atskaita galima kaip reprezentacinių sąnaudų (75%), ar nuo visos dovanos vertės priskaičiuoti pardavimo PVM pagal Nr.861 nuostatas? Kodėl?
5010 Ar automobilių pardavimo komisą forminanti įmonė turi skaičiuoti PVM nuo maržos (kaip neatsiskleidęs tarpininkas), ar ją galima laikyti atsiskleidusiu tarpininku, kadangi ir pirkėjas, ir pardavėjas vienas kitą žino. Kasos aparate automobilio vertė matosi viename skyriuje, o komisinis mokestis-atskirai kitame. Ar rašant PVM sąskaitą nuo komisinio mokesčio parodyti PVM sumą?
5011 Parduodama seną automobilį, bendrovė išrašė PVM sąskaitą ir neteisingai nepriskaičiavo pardavimo PVM. Pirkėjas nesutinka, kad būtų perrašyta PVM sąskaita-faktūra. Ar turime sumokėti 18% nuo sąskaitoje parodytos automobilio vertės? Jei taip, ar ši PVM suma bus leistini atskaitymai? Ar reikia skaičiuoti 15.25 nuo parodytos sąskaitoje vertės ir pajamas sumažinti priskaičiuota PVM suma (pvz.:vertė 1000 lt. Ar PVM - 180 lt ir leistini atskaitymai 180 lt, ar 152.5 lt, o pajamos 847.50 lt)?
5012 Prekybos įmonėje galima nustatyti ir nurašyti savikainą pagal tokią formulę:
1.prelių likutis mėnesio pradžioje pagal įsigijimo kainą plius gautas prekes per mėnesį pagal įsigijimo kainą;
2.prelių likutis mėnesio ptadžioje pagal pardavimo kainą plius gautas prekes per mėnesį pagal pardavimo kaina (įsigijimo kaina plius antkainis);
3.savikaina yra lygi: realizacija su PVM padalintai iš dviejų ir padaugintai iš vieno. Ačiu.

5013 2002 metais pradėtas rekonstruoti pastatas. Iki š. m. liepos 1 d. medžiagų PVM buvo atskaitomas. Nuo 07.01 medžiagų PVM nebuvo atskaitomas. 2002 rugpjūčio mėn. baigta rekonstrukcija. Jos vertė sudaro daugiau kaip 50% pastato vertės. Ar įmonė privalo priskaičiuoti pardavimo ir pirkimo PVM nuo šios vertės, nors nuo 07.01 nedarė atskaitos? Jei taip, tai nuo visos rekonstrukcijos vertės, ar tik nuo tos, kuri susidarė iki 07.01?
5014 Pirktas ilgalaikis turtas. Pirkimo PVM nebuvo atskaitomas, bet ir nepriskirtas prie turto įsigijimo savikainos. Ar ši PVM suma iš karto tampa laistinu atskaitymu, ar turime ją nudėvėti kartu su turtu? Kodėl?
5015 Įmonė pardavė pastatą 2001 metų gruodžio mėn. Išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, abi šalys pasirašė priėmimo-perdavimo aktą. Bet nekilnojamo turto kadastre šis sandoris buvo įformintas tik 2002 metų liepos mėn.(kai buvo galutinai atsiskaityta su pardavėju). Kuris momentas laikomas apskaitos ir mokesčių atžvilgiu turto pardavimu? Kuo remiantis galima vienaip ar kitaip teigti? Vietos administratorius teigia, kad ir apskaitoje bei apskaičiuojant mokesčius turto pardavimo momentu laikomas 2002 metų liepos mėnuo. Ar jie teisūs?
5016 Pardavus prekź su garantiniu aptarnavimu, po to keičiamos detalės garantiniu laikotarpiu, už kurias klientas nemoka. Detalės buvo pirktos ir padaryta PVM atskaita. Ar reikia skaičiuoti pardavimo PVM arba atstatyti PVM?
5017 Prašau pasakyti ar galioja iki 2002.12.31. LRV nutarimas Nr.172, 1999.02.18. (LRV 2001.04.13 Nr.413 redakcija) ir jei galioja, tai kodėl reikia apmokestinti 20% FAPM dovanas firmų atstovams, jei 6-me nutarimo punkte pasakyta, kad išleistos lėšos jų naudai nelaikomos tų asmenų pajamomis.
Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

5018 Bendrovė PVM mokėtoja subnuomoja fiziniams asmenims ( ne PVM moketojams) gyvenamąsias patalpas-butus, šios patalpos isnuomojamos 12 mėn.terminui. Ar šios bendrovės pajamos apmokestinamos PVM ?

5019 Ar nurašomo ilgalaikio turto likvidacinė vertė mažina
apmokestinamąjį pelną ?

5020 Mūsų įmonė įregistruota Lietuvoje. Parduodame bilietus ir prekių katalogus į parodą, kuri vyks Maskvoje. Koks PVM tarifas turi būti taikomas bilietams ir katalogams?
5021 VŠĮ "XXXXX" NE PVM mokėtojas gauna konsultacines paslaugas iš Švedijos įmonės:
1. ar reikia patiems prisiskaičiuoti PVM 18%?
2. Kuriam PVM dekloracijos langeyje reikia nurodyti tą PVM sumą?
3. Ar reikia sumoketi į biudžetą tą PVM?

5022 Pagal lizingo sutartį įsigyto automobilio administracinis mokestis įtraukiamas į automobilio vertę. Ar galima administracinio mokesčio PVM traukti į atskaitą ?
5023 UAB stato gyvenamąjį namą. Fizinis asmuo perka savom reikmėm butą tame name . 30 % kainos sumoka pats, 70 % valstybės teikiamu lengvatiniu kreditu. Ar gali UAB parduodama butą taikyti lengvatinį 9% PVM tarifą pagal PVMĮ 19 straipsnio 4 punktą? Ar šiuo atveju visai parduodamo buto sumai?

5024 Bankas kiekvieną mėnesį priskaičiuoja bendrovei - PVM moketojai palūkanas, kaip ši bendrovė PVM atžvilgiu turi traktuoti šias pajamas, kur jas nurodyti PVM deklaracijoje? Kokią jos turi įtaką PVM atskaitoje?
5025 Savivaldybė kompensuoja bendrovei - PVM moketojai ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidas. Kaip ši bendrovė PVM atžvilgiu turi traktuoti šią kompensaciją? Kur ją nurodyti PVM deklaracijoje, kokią ji turi iįaką PVM atskaitoje?

5026 Bendrovė - PVM mokėtoja 1998 metais įsigijo 1960 m. pastatytą pastatą be PVM. Jis buvo eksploatuojamas. 2002 m. sausio mėn. buvo atlikta šio pastato rekonstrukcija rangos būdu. Rangovas priskaičiavo PVM. Bendrovė ši PVM įtraukė į atskaitą. Ar turi būti atliekama šio PVM atskaita su 10-ies metu tikslinimo laikotarpiu? Ar nuo tada, kai bendrovė vykdo mišrią veiklą?
5027 Ar nuo 2002/07/01 galima atskaityti PVM pagal kasos aparatų čekius perkant kurą (atskaita neviršija 200lt), ar tai daryti reikia tik pagal PVM sąskaitą-faktūrą (LR FM įsakymas Nr.190 2002/06/21)?
5028 Užsienio įmonė atlieka vežimo paslaugas užsienyje. Sąskaitą už paslaugas gauna Lietuvos įmonė PVM mokėtoja. Ar priskaičiuoti PVM į 36-ąją eilutę ?
5029 Jeigu buhalterinės apskaitos paslaugas pagal sutartį teikia įmonė, ką reikia pildyti PVM deklaracijos (FR0335) 72-oje eilutėje?
5030 UAB įsigijo automobilį (benzinas) iki liepos 1 dienos. Dabar nori įsidėti dujų įrengimą. Ar įmonė gali daryti PVM atskaitą? Kur turėtų įtraukti to įrengimo vertę.
5031 1.Seminaro metu minėjote, kad nuo 2002 07 01 parduodant prekes(paslaugas) fiziniams asmenims nereikia išrašyti PVM sąskaitų-faktūrų. Ar šios nuostatos atitinka ir LRV 1998 06 04 nutarimo Nr.664 "Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo" nuostatas, kuriame yra išlikęs reikalavimas, kad priimant iš gyventojų įmokas grynais pinigais turi būti išrašoma ir PVM sąskaita-faktūra arba sąskaita-faktūra?
2.Kelionių organizatorius reklamuoja spaudoje savo keliones.Skelbime yra pateikiama informacija apie tarpininkus, kurie prekiauja mūsų kelionų paketais. Ar nuo tokių sumų galima atskaityti visą PVM?
3.Kaip teisingai turi būti išrašomos PVM sąskaita-faktūra komisiniam atlygiui, kad dokumentas įgautų juridinę galią?
4.Ar mažina pajamas išmokėtos sumos fizinams asmenims pagal pretenzijas? Ar reikia apie tokias išmokėtas sumas pranešti mokesčiams? Kaip su PVM?
5.Įmonė nuomoja patalpas. Nuo 2002 07 01 PVM reikia skaičiuoti nuo kiekvieno mėn.Kaip elgtis tokiu atveju, kai nuomininkas prašo išrašyti vieną PVM sąskaitą-faktūrą, tarkim už ketvirtį?
6.Ar sumos, sumokėtos Lietuvos viešbučiams už atvykusių užsienio parnerių apgyvendinimą bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? Ar reikia jas apmokestinti FAPM?
7.Ar gali įmonės vadovas pats sau įsakymu pasitvirtinti 100 % padidintus komandiruotpinigius?

5032 Koks skirtumas tarp neapmokestinimo PVM ir apmokestinimo 0 tarifu? Kaip t¹ skirtum¹ suvokti?
5033 Panaudai atiduotas trumpalaikis turtas. Ar reikia priskaičiuoti PVM ?
5034 Pastatas į eksploataciją įvestas 1980 metais. Rekonstrukcijų jame atlikta nebuvo.
1.Ar galima šį pastatą parduoti PVM mokėtojui su PVM?
2.Ar reiks atstatinėti PVM, pardavus šį pastatą be PVM?

5035 Nuomojam pastat¹ ne PVM mokėtojui.Ar galima priskaičiuoti PVM ?
5036 Fizinis asmuo, turintis 51% bendrovės akcijų (kuri yra PVM mokėtoja), nuomoja automobilį, už kurį kas mėnesį imamas nuomos mokestis. Ar ši nuoma turi būti apmokestinama PVM. Jei taip, tuomet ar fizinis asmuo turi išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą ?
5037 Ar komisiniai už muitinės procedūrų laidavimo raštų platinim¹ apmokestinami 0%, ar neapmokestinami kaip draudimo paslaugos ?
5038 Įmonė kiekvieną mėnesį gauna PVM sąskaitą-faktūrą už automobilių nuomą. Kaip apskaityti sąskaitose išskirtą PVM (jeigu jo negalima traukti į atskaitą, gal galima iš karto dėti į sąnauda)?
5039 Bendrovei priklauso kito juridinio asmens akcijos. Ar parduodant šias turimas akcijas kitai UAB tai reikia apmokestinti PVM? Kokių reikia dokumentų norint įforminti šį pardavima (PVM sąskaitos-faktūros, laisvos formos sąskaitos, ar užtenka tik sutarties ir priėmimo-perdavimo akto)?
5040 Bendrovė pirko automobilį, už kurį iš karto atsiskaitė (tai ne lizingas). Kaip apskaityti PVM sąskaitoje-faktūroje išskirtą PVM sumą?
5041 Patalpų nuomos ne PVM mokėtojams pajamų santykis su PVM apmokestinamomis pajamomis sudaro apie 0,03%. Ar galima jų visai nerodyti PVM deklaracijoje? Jei turime parodyti 30-oje eilutėje, ar reikia rašyti ir procentą 55-oje eilutėje, juk pagal 60-ąjį straipsnio 6-ą punktą mūsų veikla nelaikoma mišria?
5042 Advokatas atlieka teisines konsultacijas užsienio juridiniam asmeniui. Pagal PVM įstatymą jos apmokestinamos tarifu 0% . Kurioje deklaracijos eilutėje reikia rodyti - 27-oje ar 29-oje?
5043 Musų įmonės darbuotojai poilsiauja įmonės poilsio bazėje ir už poilsį arba sumoka grynais į įmonės kasą, arba parašo pareiškimą išskaičiuoti iš atlyginimo. Jokių sąskaitų, nei laisvos formos dokumentų jiems neišrašome, pajamas ir PVM prisiskaičiuojame pagal buhalterines pažymas. Ar būtinai turėtume išrašyti laisvos formos dokumentus kiekvienam darbuotojui? Ar galime tokį dokumentą išrašyti vieną visoms per mėnesį gautoms už poilsiavimą pajamoms?
5044 Į kurią eilutę PVM deklaracijoje rašomas sumokėtas importo PVM?
5045 Ne pelno organizacija -draugija atlikdavo mokslo paslaugas už atlygį pagal sutartis, bet ne iš nario mokesčio. Pagal LRV 1996.05.09. nutarimą Nr.546 dėl PVM neapmokestinamų paslaugų punktą 3.1.3.1. nebuvo PVM objektas.Nuo liepos 1 .d šis nutarimas nebegalioja. Ar reikia registruotis PVM mokėtoju:
1.kai viršys 100 000 Lt pajamas;
2.nuo kada reikia pradėti skaičiuoti 12 kalendorinių mėnesių? Nuo liepos 1 d?

5046 Įmonė nuo 2000 m. vykdo mišrią veiklą, turi savo pastatus ir sandėlius pastatytus 1997 metais, kai reikėjo atstatinėti pastato PVM iki 2002.07.01., ir kai atstatinėti po liepos 1d.
5047 Ar teisingai supratau, kad jei 75% reprezentacinių sąnaudų mažina apmokestinamąjį pelną, tai 75% tų sąnaudų PVM galima dėti į atskaitą?
Seminaro metu sakėte, kad deklaracijoje 40-oje eilutėje reikia rodyti visą 100% PVM nuo reprezentacijos, o 48-oje minusuoti 25% PVM. Tuos 25% parodyti 52-oje eilutėje. Ar teisingai supratau?

5048 Jeigu Gyvenamųjų namų statybos bendrija (GNSB) stato daugiabutį namą ir pasirašo sutartis kaip "Statytojas" su fiziniais asmenimis kaip "Užsakovais" dėl buto statybos, ar GNSB turi mokėti PVM nuo statomų butų kainos? GNSB už surinktus pinigus statybai sudaro sutartis su statybinėmis organizacijomis dėl statybos.
5049 UAB stato daugiabutį namą ir jo statybos pradžioje sudaro rangos sutartis su fiziniais asmenimis dėl statybos finansavimo. Fiziniai asmenys avansu dalimis moka UAB už statybą. Kada ir nuo kokios sumos reikia mokėti PVM už statomus butus?
5050 Įmonė už savo darbuotojų asmeninius abonentus "Bitei GSM" sumoka pagal bendrą sąskaitą įmonėi, po to mažina sąnaudas ir atstato pirkimo PVM. Kurioje F 0335 eilutėje turėtų būti rodoma ši PVM suma?
5051 PVM sąskaita-faktūra už nekilnojamo turto nuomą išrašoma liepos mėnesį už tris nuomos mėnesius - liepą, rugpjūtį, rugsėjį. Ar liepos mėnesio PVM deklaracijoje reikia nurodyti visų trijų mėnesių nuomos pajamas ar tik liepos mėnesio?
5052 Įmonė perka pastatą. Kokios pasekmės, jei pastato pirkimo kaina būtų mažesnė negu rinkos kaina? Įmonės nesusiję.
5053 Kada fizinis asmuo tampa PVM mokėtoju? Jeigu jis nuomoja savo butą, gauna užmokestį pagal autorines sutartis ir dviejose įmonėse yra kontroliuojantis asmuo.
5054 UAB akcijas valdo vienas žmogus (100 proc. akcijų priklauso savininkui). Kokiomis visų mokesčių lengvatomis galėtų naudotis įmonė (įmonės veikla-laikraščio redakcija), jeigu akcijų savininkas būtų invalidas?
5055 Ne pelno siekiančiai organizacijai (ne PVM mokėtoja) yra išrašomos PVM sąskaitos-faktūros už interneto paslaugas ir už elektrą. Ar mes galime prašyti, kad mums PVM sąskaitą-faktūrą išrašytų be PVM? Ar čia nėra jokios reikšmės kaip jie tai darys?
5056 Ar pagal naująjį PVM įstatymą nuostolingai parduodant prekes reikia atstatinėti PVM?
5057 Jei PVM įstatymas suteikia galimybę nesinaudoti teise į PVM atskaitą, tai gal paprasčiau būtų privataus suvartojimo atvejais, tokiais kaip reprezentacija, pramogos ir pan., pasinaudoti šia galimybe, tada nereikėtų rodyti nei 40-oje,nei 52-oje, nei 23-oj eilutėje? Ar galimas toks variantas?

5058 Ar 30-ame PVM deklaracijos langelyje rašomos įplaukos gautos už palūkanas iš bankų, už einamąsias sąskaitas, iš darbo biržos gaunamos įplaukos?
5059 Už atsiskaitomoje sąskaitoje banke laikomas lėšas kas mėnesį priskaičiuojamos palūkanos. Ar gautas palūkanas reikia traukti į PVM deklaracijos 30-ąjį laukelį? Ar iš viso šių pajamų nereikia traukti į PVM deklaraciją?
5060 UAB nusipirko trikotažinius marškinėlius. Ant jų buvo uždėtas įmonės firminis ženklas (paslaugą atliko kita įmonė). Įmonė teikia pramogos paslaugą ir jos metu vienam ar keliems klientams duoda tuos marškinėlius. Kaip geriau traktuoti ir apiforminti apskaitoje šį įvykį?
5061 Įmonės filialas nutraukia veiklą ir steigiama nauja UAB, kuri tęs filialo veiklą. Įmonė yra steigiamos UAB akcininkė (100%). Turtinį įnašą atlieka ilgalaikiu materialiu ir nematerialiu turtu 2002 08 01. Ar įmonei, kuri atlieka turtinį įnašą, reikia vadovautis PVMĮ 67-uoju ir 128-uoju straipsniais,t.y. ar turtinis įnašas į kitą įmonę turi būti tikslinamas PVM atskaitoje dėl ilgalaikio turto naudojimo pasikeitimo?
5062 Anglijos firmai už tarpininkavimą parduodant prekes Italijoje mokame komisinius, tam tikrą procentą nuo pardavimų sumos. Esame PVM mokėtojai. Ar turime prisiskaičiuoti Pardavimų ir Pirkimų PVM (pagal 95-ąjį ar 96-ąjį stra[psnius)? Jei reikia, tai kokiose PVM deklaracijos eilutėse tai parodyti?
5063 Kaip teisingai skaičiuojamas PVM apmokestinamų ir neapmokestinamų įplaukų procentas? PVM apmokestinamų įplaukų procentas skaičiuojamas jas lyginant su bendromis įplaukomis, kurios būdavo traukiamos į PVM deklaraciją (apmokestinamos + neapmokestinamos + eksportas)? Ar prie šių išvardintų įplaukį dar reikia pridėti įplaukas, kurios nebūdavo traukiamos į PVM deklaraciją - t.y. bankų palūkanos už einamųjų sąskaitų indėlius, iš darbo biržos gaunamos lėšos, lėšos už parduotą ilgiau kaip metus eksplotuotą ilgalaikį turtą, kuris parduotas be PVM?
5064 Nuo kokios datos perkant naftos produktus kreditan prie už mėnesį išrašytos PVM sąskaitos-faktūros nereikia pridėti pirkimo čekių?
5065 PVMĮ 9-as straipsnio 3-ia dalis sako, koks perduodamas turtinis įnašas laikomas prekių tiekimu už atlygį. Jeigu perduodamas turtinis įnašas, kuriam PVM nebuvo skaičiuojamas (t.y.įsigytam turtui iki 1994 05 01, kai buvo įvestas PVM ), ar toks turtas laikomas prekių tiekimu už atlygį?
5066 Įmonė, leidžianti laikraščius, taikė PVM lengvat¹ (turi III grupės invalid¹). Ar nuo 2002 07 01 niekas nepasikeitė?
5067 Estijos Faktoringo kompanija Lietuvos UAB-ei (PVM mokėtojai) teikia faktoringo paslaugas.Kiekvieno mėnesio pabaigoje gauname sąskaitas už 1)palūkanas, 2)komisinius, 3)sutarties mokesčius, 4)užsienio bankų mokesčius.Ar turėtume prisiskaičiuoti Pardavimų ir Pirkimų PVM nuo šių sumų? Jei taip, tai kaip tai nurodyti PVM deklaracijoje?
5068 Parduodamas nekilnojamas pagal prigimtą turtas, eksploatuotas ilgiau kaip 24 mėnesius. Pardavimo PVM neskaičiuojamas. Ar PVM atskaita turi būti patikslina nuo nenudėvėtos to turto vertės, ar skaičiuojant 10 metų nuo to mokestinio laikotarpio, kurį atskaityta pirkimo PVM suma ir atstatant PVM sumą, tenkančią metų skaičiui, atėmus iš 10 metų turto eksploatavimo metus?
5069 Bendrovė turi savo kavinę. Joje pavaišiname verslo partnerius, svečius. Ar galime produktų savikainą nurašyti į reprezentacines sąnaudas, kurių 75% mažina apmokestinamąjį pelną? Ar reikia koreguoti žaliavų, sunaudotų patiekalams pagaminti PVM atskaitą, t.y. ar reikia prisiskaičiuoti pardavimo PVM?
5070 Ar 30-ame laukelyje turime nurodyti PVM neapmokestinamas prekes, ir nupirktas bei parduotas užsienyje,t.y. neįvežant į Lietuvą? Paaiškinime minimos tik eksportuotos neapmokestinamos prekės.(Pvz.:vaistai pirkti Rusijoje ir tiesiai parduoti į Italiją).
5071 2002 06 mėn. dalį pirkimo PVM nunešiau į PVM sąnaudas. Ar mokesčių administratorius gali išimti iš sąnaudų PVM, kuriam nedariau atskaitos?
5072 Ar teisingai suprantu:1)kai už pagal 95-ąjį straipsnį gautas iš užsieniečių paslaugas priskaičiuoju Pardavimų PVM,rodau 36-ame laukelyje.
2)Kai esu PVM mokėtojas tai tą pačią I-ame punkte minimą sumą PVM sumą galiu atskaityti 40-ame laukelyje ir apyvartą - 39-ame laukelyje?

5073 Pagal l.e.p.viršininko Daivio Zabulionio išaiškinimą, negalima 15,25 % PVM atskaita, jei yra nors viename dokumente (kasos kvituose arba PVM sąskaitose-faktūrose). Ne visos įmonės buvo liepos 1 d. perprogramavusios kasos aparatus. Ar ši 15,25% suma bus galima mažinant apmokestinamąjį pelną?
5074 Pagal PVM 84-ąjį straipsnį mokestiniu laikotarpiu galima laikyti kalendorinį pusmetį. Iki kurios datos galima paduoti VMI prašymą? Ar iki 2002 08 25?
5075 Importuojamos arbatžolės, kurioms importo PVM neskaičiuojamas, o importuojamoms jų įpakavimui medžiagoms importo PVM skaičiuojamas. Lietuvoje arbatžolės sufasuojamos. Vėliau ši pagaminta arbata eksportuojama. Kaip skaičiuojamas tokiu atveju eksporto PVM?
5076 Jeigu kokio nors reklaminio renginio metu dalijamos dovanos, tai jų vertė negali viršyti 5% nuo pirkėjo įsigytos prekės vertės ir negali viršyti 25 litų sumos.
Klausimas: Ar čia turima omenyje išdalinimui pirktos dovanos vertė 25 litai su PVM ar be PVM - tik pirkimo savikaina ?

5077 Ką reiškia 46-ojo laukelio paaiškinimas: "iš kitų mokėtojų įsigytų ir importuotų prekių apmokestinamoji vertė"? Ar čia turi būti rodoma apmokestinamoji vertė įvežtų prekių į muitinės sandėlius? Jei taip,tai ar 47-ame laukelyje turi būti pridedama ir importo PVM suma, muitinės apskaičiuota nuo tokių prekių?


5078 Jei 29-ame laukelyje mokesčių administratorius nori matyti už šalies teritorijos parduotų prekių apyvartą,tai gal čia reikia suprasti,kad tokių prekių pirkimus turime nurodyti 46-ame laukelyje?
5079 Reprezentacinių išlaidų PVM yra 180 Lt. Ar į 48-ąją deklaracijos eilutę reikia įtraukti 135 Lt, į 52-ąją - 45 Lt ir į 23-ąją eilutę 45 Lt?
5080 Ar kur nors deklaracijoje turime nurodyti iš banko gautas palūkanas už sąskaitų likučius?
5081 Užsienio firma suteikė konsultavimo paslaugas 1000 Lt sumai
ir išrašė invoice.
Priskaičiuoju 18% pardavimo PVM -180Lt ir įrašau į deklaracijos 36-ąją eilutę? O kur įrašau 1000 Lt apmokestinamąją vertę?
Tai pačiai sumai (180 Lt) darau PVM atskaitą ir įrašau į 40-ąją eilutę, o apmokestinamąją vertę 1000 Lt - į 39-ąją eilutę ?
Ar teisingai darau?

5082 Parduotas nekilnojamas ilgalaikis turtas be PVM. Iki šio mėnesio įmonėje buvo vykdoma tik PVM apmokestinama veikla.Kada reikia koreguoti pirkimo PVM tenkantį apmokestinamaiir neapmokestinamai veiklai?
5083 1.UAB nuomoja lengvajį automobilį.Gaunam sąskaitas už jo remontą.Ar galime traukti įišlaidas ir PVM atskaitą?
2.Nebaigta statyba perduodama akcininkui už jo piniginį į- našą. Ar reikėjo atstatyti PVM anksčiau ir ar reikia dabar?

5084 UAB turi du gėlių salonus, vykdo mišrią veiklą, t.y. vainikų pardavimas, nekilnojamojo turto nuoma, skintų gelių pardavimas ir t.t.Ar galime pardavineti vainikus,gedulo krepšelius, gedulo žvakes be PVM, kap neapmokestinamas prekes? PVM deklaracijoje 48-oje eilutėje reikia rašyti tiesiogiai priskirtą PVM sumą? O jei nera tokios, tada ji turi būti nurodyta 47-oje eilutėje,
ir galima skaičiuoti tik procentaliai?

5085 Jei Jus rekomenduojate už transporto paslaugas s¹skaitoje neskaidyti sumų, kiek iki Lietuvos (ne PVM objektas), kiek per Lietuvos (PVM objektas,0 tarifas) teritorij¹, tai kaip teisingai užpildydi deklaracijos 27 -¹jį ir 29-¹jį laukelius?
5086 Kokiose balansinėse sąskaitose ar užbalansinėse sąskaitose reikia parodyti priskaičiuotą menamą pardavimo PVM nuo ilgalaikio turto pasigaminimo savikainos ir nuo to pačio turto priskaičiuotą menamą PVM atskaitai?
5087 Jeigu Lietuvos periodinis leidinys gauna s¹skait¹ iš užsienio žurnalo už licenzij¹ , leidžianči¹ perspausdinti
straipsnius , ar reikia prisiskaičiuot PVM ?

5088 Su pirkėju sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas garantinis periodas likviduoti gedimams. Ar išlaidos, atsiradusios dėl šių gedimų per garantinį laikotarpį, gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ ir kaip teisingai tai dokumentuoti?
5089 Ar į ilgalaikio turto naudojimo pasikeitimo sąvoką įeina ir ilgalaikio turto nurašymas?
5090 iš Lenkijos gamyklos gauname sąskaitas už dažų maišymo aparato nuomą.Kaip elgtis su PVM?
5091 Iš darbuotojo pagal panaudos sutartį įmonės veikloje naudojamas automobilis buvo apdraustas pagal privalomąjį civilinį draudimą ir gautas Draudimo polisas išrašytas darbuotojo vardu (asmens kodas).Ar šias išlaidas galima laikyti leidžiamais atskaitymais ar reikia apmokestinti FAPM?
5092 Iš UPS ir muitinės sandėlių gauname sąskaitas už paslaugas, kur dalis sumos su 18% PVM, kita dalis su 0%.Paslaugų apyvartą su 18% PVM nurodome 39-ame laukelyje, patį PVM - 40-ame.Ar 0-nio %apyvartą turime kur nors rodyti deklaracijoje?
5093 Ar reikės tikslinti PVM atskaitą dėl ilgalaikio materialiojo kilnojamo turto nurašymo,jei šiam turtui priskirtas lygiai penkių metų nusidėvėjimo normatyvas,o turtas nurašomas po keturių metų jo eksploatacijos?
5094 Įmonė perka kavą, arbatą, mineralinį vanden5. Visa tai suvartojama per susitikimus su verslo partneriais, kurie būna beveik kasdien.
1.Ar galime šias prekes nurašyti į reprezentaciją pagal vieną reprezentacinių išlaidų nurašymo aktą už visą mėnesį?
2. Ar tame akte turi būti išvardinti apsilankiusių firmų pavadinimai?
3.Ar 75% PVM galima traukti į atskaitą?
4.Ar akte turi būti nurodomas konkretus svečių ir įmonės darbuotojų skaičius?

5095 Įmonė nuomotose patalpose atlieka remontą (ne kapitalinį), tačiau pagal likutinę pastato vertę, remontas sudaro daugiau nei 50% jo vertės. Ar įmonė pagal atliktą remontą privalo išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą nuomotojui (pirktų remontui medžiagų PVM įtraukiama į atskaitą) ?
5096 Kokios išlaidos gamybinėje įmonėje priskiriamos tiesioginėms pajamoms uždirbti? Ar galima administracijos darbuotojų automobilių (naudojamų pagal panaudos sutartis) kuro sąnaudas laikyti tiesioginėmis sąnaudomis pajamoms uždirbti ?
5097 Teikiame muitinės tarpininko paslaugas tik užsienio firmoms Lietuvos UAB-ui priklausančiuose muitinės sandėliuose. Tarpininkaujame tik dėl tranzitinių krovinių. Sąskaitas už mūsų paslaugas (muitinės dokumentų ruošimas ir atstovavimas) išrašome su 0 PVM tarifu. Ar teisingai? Be to patys apmokame iš šio muitinės sandėlio gautas mūsų vardu sąskaitas, kur kai kur yra 18% PVM (muitinės garantas, mašinos įvažiavimas į teritoriją). Turiu omeny sąskaitas,susijusias su atitinkamo mūsų tranzitinio krovinio aptarnavimu.Ar teisingai elgiamės,šį pirkimo PVM normaliai atskaitydami (40deklaracijos eilutė)?
5098 Įmonė yra gavusi avansų prieš 2002.07.01., bet prekės pagal juos bus pateiktos po 12 mėn. nuo avansų gavimo dienos. Ar dabar reikia iš gautų avansų išskirti mokėtiną PVM sumą ?
5099 Kai kalbama apie nuomojamo nekilnojamo turto remontą, t.y. jei remonto kaina per mokestinį laikotarpį viršija 50% išsinuomoto arba pagal panaudos sutartį naudojamo suremontuoto materialaus ilgalaikio turto įsigijimo kainos ir t.t., pateikiamas tradicinis pavyzdys, kai išnuomojamas visas pastatas.Patikslinkite ,jei išmuomota pastato dalis -tai 50% ko-(viso pastato ar tos dalies)? Mokesčių admlnlstratoriaus nuomone - viso pastato. Tai kam sudarant nuomos sutartį reikia nuomojamos dalies vertės?
5100 Pagal PVM 6 įstatymo 5-ojo straipsnį ilgalaikio turto pagaminimas ar pagerinimas savo jėgomis yra apmokestinamas PVM. 2002 m. sausio mėn. pradėjome remontą ir remonto sumą kaupiame iki 2002 m. gruodžio mėn., t.y. kalendorinius metus.
1) PVM sumą reikės priskaičiuoti nuo sumos už laikotarpį nuo 2002 sausio iki gruodžio mėn., ar nuo liepos iki gruodžio mėn. sukauptos sumos?
2) Ar turėtume PVM priskaityti gruodžio mėn., ar kiekvieną mėnesį?
3) Patys gaminame savo naudojimui baldus biurui. Ar reikės priskaityti PVM?

5101 43-asis laukelis:iš laukelio aprašymo suprantu,kad čia turi būti rodoma visų importuotų prekių, kurių importo PVM per atitinkamą mėnesį sumokėtas, apmokestinama vertė.Tame terpe ir prekių, kurių importo PVM sumokėjimą kontroliuoja VMI.Tačiau paaiškinime sakoma griežtai:"Šiame 43 laukelyje įrašoma tų importuotų prekių apmokestinamoji vertė ir importo PVM suma, kurios sumokėjimą kontroliuoja AVMI".Jei būtų parašyta,kad taip pat įrašoma, būtų aišku. O dabar išeitų,kad čia rašoma tik AVMI kontroliujamų prekių apmokestinama vertė? Ką čia turime rašyti iš tikrųjų?
5102 Prekes perkame už USD. Importo deklaracijoje pagal Muitinės kodeksą imamas kitoks valiutos kursas, negu pajamuojant prekes. Dėl didelių valiutos kursų svyravimų mūsų pačių apskaičiuota apmokestinamoji vertė ženkliai skiriasi nuo muitinės apskaičiuotos. Ar 43-ąjame laukelyje turime nurodyti muitinės deklaracijoje nurodytą sumą, ar realią,kaip apskaičiuota pajamuojant prekes?
5103 Po inventorizacijos nustatytas prekių trūkumas. Kokioje PVM deklaracijos eilutėje reikia nurodyti PVM atstatymą?
5104 Per smarkų lietų buvo prarasta dalis pagamintos produkcijos, skirtos perparduoti. Ar reikai atstatyti pirkimo PVM ir nuo kokios sumos? Kokioje PVM deklaracijos eilutėje reikia atvaizduoti PVM?
5105 Jeigu PVM deklaracijoje būtų padaryta klaida (pvz.: aritmetinė), kaip ji turėtų būti taisoma? Turi būti nešama patikslinta to mėnesio PVM deklaracija ar taisoma kitu būdu?
5106 Remonto išlaidos kaupiamos atskiroje sąskaitoje. Metu gale paaiškėjus, kad remonto išlaidos sudaro daugiau negu 50% įsigijimo vertės, ilgalaikio turto vertė bus padidinta. Ar reikia PVM deklaracijoje nurodyti PVM sumą nuo padidėjusios vertės? Kokioje eilutėje?
5107 Ar galima traukti pirkimo PVM į atskaitą, jei ant PVM sąskaitos-faktūros nėra nurodytas pardavėjo įregistravimo rejestre numeris?
5108 Ar galite pavardinti,kas Jūsų nuomone turi būti nurodyta "prekių suvartojimo "akte?
5109 Vokietijos įmonei pagal kiekvieną mėnesį pateikiamą invoisą pravedame už mūsų įmonės informacijos patalpinimą Vokietijos internetiniame kataloge. Ar nuo šios pravedamos sumos reikia apskaičiuoti PVM (pagal PVM įstatymo 95-ąjį straipsnį)? Jei reikia, kur šį PVM įrašyti deklaracijoje?
5110 Kur deklaracijoje įrašyti pardavimo PVM minusines sumas, kurios susidaro, kai pirkėjai mums grąžina prekes?
5111 Kur deklaracijoje įrašyti neatskaitomą pirkimo PVM nuo patirtų reprezentacinių išlaidų?
5112 Kas tai prekės savo poreikiams, kuo tai skiriasi nuo veiklai sunaudotų prekių, pvz.popierius?
5113 UAB užsiimanti statybos-remonto darbais rangos būdu įsirengė patalpas.Darbų vertė buvo perkelta į nebaigtą statybą 2001 m. .12mėn. Šiais metatais planuojama įvesti į eksplotaciją. Kaip bus su PVM? Medžiagų ir darbų PVM į atskaitą įtrauktas.
5114 Pastatas isigytas 1992 m.
2000 m. atliktas remontas, kurio vertė daugiau nei 50% pastato įsigijimo vertės. Remonto darbų pirkimo PVM įtrauktas į ataskaitą. Šiais metais norime parduoti pastatą. Ar parduoti su PVM ar be? Jei be PVM, tai ar bus neapmokestinama veikla ir reikės tvarkyti mišriai veiklai taikant PVM ataskaitos skirstymą?

5115 Pagal kokį nutarimą užsienio juridinis asmuo gali kreiptis dėl PVM susigrąžinimo į Lietuvos finansines institucijas?
5116 Jeigu eksportuotų prekių suma įrašoma 27-ąjame laukelyje, kada tuomet prekių pardavimą užsienyje reikia nurodyti 29-ąjame laukelyje? Gal galėtumėte pateikti pavyzdį, nes komentaras - PVM mokesčio mokėtojas galės atskaityti pirkimo PVM už prekių tiekimą ir paslaugų teikimą užsienyje, jei toks pats pardavimas Lietuvoje yra PVM apmokestinamas, t.y. kai 0 PVM tarifas pasikeičia į ne PVM objektą, tai PVM atskaitai įtakos neturi – gan sudėtingas.
5117 Prekybinė įmonė, kurioje 100% apmokestinama veikla, papildomai nuomoja dalį savo patalpų PVM mokėtojams. Ar sąskaitos bus rašomos su PVM mokesčiu? Ar pardavimo pajamas ir PVM turėčiau įrašyti tik į 17-ąją ir 18-ąją deklaracijos eilutes?
5118 PVMI 67-ojo straipsnio nuostatos taikomos kt. ilgalaikiam materialiajam turtui, kuriam nustatytas ne trumpesnis kaip 5-erių metų nusidevėjimas. O kaip bus, jei nustatyta lygiai 5-eri metai?
5119 Ilgalaikis kilnojamasis turtas isigytas iki 2002 07 01. Dabar parduodant nepilnai nudevėta turtą, kaip elgtis su neamortizuotu pirkimo PVM likučiu? Ar čia taikomas 67-asis straipsnis? Kurioje deklaracijos eilutėje tai nurodyti?

5120 Lietuvos įmonė, veikianti bendradarbiaudama su įvairiose šalyse registruotomis įmonėmis-partnerėmis, verčiasi tarpininkavimu išieškant skolas.
1.1. Kai skolininkas yra Lietuvos rezidentas, o kreditorius – užsienio šalies rezidentas. Užsienio įmonė-partnerė pagal tiesiognę sutartį su kreditoriumi gauna iš jo sekmės mokestį, o Lietuvos įmonė pagal bendradarbiavimo sutartį gauna sekmės mokesčio dalį išrašydama užsienio įmonei-partnerei sąskaitą. Ar Lietuvos įmonės atlygis yra PVM objektas, ar jam taikomos PVM įstatymo 13-as straipsnis? Nuostatos ir įmonės veikla tampa mišri?
1.2. Kai kreditorius yra Lietuvos rezidentas, o skolininkas – užsienio šalies rezidentas, situacija yra atvirkštinė. Lietuvos įmonė pagal bendradarbiavimo sutarties pagrindu išrašytą sąskaitą atiduoda užsienio įmonei-partnerei jos sekmės mokesčio dalį. Ar šioms paslaugoms taikomos PVM įstatymo 95-ojoir 96-ojo straipsnių nuostatos?

5121 Nuršasant sugedusį, netinkamą tolesnei veiklai nepilnai nudevėtą ilgalaikį kilnojamąjį turtą į netekimus, ar reikia atstatyti pirkimo PVM? Ar čia taikomas 67-ojo straipsnio 5 punktas ir 1-ojo straipsnio 2 punktas?

5122 Ar galima PVM deklaracijos 40-oje eilutėje rašyti PVM sumą be atskaitoje neleidžiamų reprezentacinių išlaidų PVM ir automobilių nuomos PVM ir 52-oje eilutėje jų nerodyti ?
5123 Ar 67-asis straipsnis - PVM tikslinimas dėl IMT naudojimo pasikeitimo taikomas tik mišriai veiklai, ar ir kai pilnai nenudevėtą kilnojamąjį turtą (įrangą ir pan.) parduodame, nurašome, kaip netinkamą naudoti?

5124 67-ąjąme straipsnyje aprašoma PVM atskaitos tikslinimas pagal metų skaičių. Paaiškinkite, kada skaičiuoti pirkimo PVM dalijant iš PVM atskaitos tikslinimo metų skaičiaus, o kada iš mėnesių? Nes seminaro metu buvo pateikti pavyzdžiai buvo dalijami iš 10-ies metų ir iš 120-o mėnesių.

5125 Parduodant kilnojamąjį turtą kaina žemesnė nei likutinė vertė, ar reikia atstatyti pirkimo PVM?

5126 UAB, PVM mokėtoja, nuomoja patalpas individualiai imonei, ne PVM moketojai. Ar teisingai suprantame - už nuomą išrasome laisvos formos dokumentą arba PVM sąskaitą-faktūrą - bet be PVM?
5127 Ar reikia PVM deklaracijoje rodyti tas prekes ar paslaugas, kurioms nesinaudojame PVM ataskaita? Pvz., perkame indus imonės reprezentacinėms reikmėms. PVM ir sąnaudos bus iš likutinio pelno. Jei reikia nurodyti, tai kurioje eiluteje?

5128 Vilniaus m. savivaldybė nuomoja patalpas užsienio firmos atstovybei, įregistruotai Lietuvoje, kuri yra ne PVM mokėtoja. Savivaldybės buhalterė už nuomą išrašė PVM sąskaitą-faktūrą su PVM ir aiškina, kad teisingai pasielgė. Kaip suprantu, sąskaita už nuomą turi būti be PVM. Ką daryti?

5129 Užsienio įmonė teikia konsultavimo ir rinkotyros paslaugas, išrašo sąskaitas ir gauna apmokėjimą iš Lietuvos įmonės. Lietuvos įmonė turi išrašyti laisvos formos dokumentą ir priskaičiuoti pardavimo PVM ir pirkimo PVM. Kuriose deklaracijos eilutėse tai nurodyti?
5130 Pagaminti popieriniai reklaminiai maišeliai su firmos ženklu(pavadinimu) - 5000vnt. Jie paskirstyti po visas mūsų parduotuves ir bus išdalinti potencialiems pirkėjams - nesvarbu ar įsigijo prekę ar ne.
Ar galiu pagal maišelių gamintojo išrašytoje sąskaitoje išskirtą pirkimo PVM traukti į atskaitą ? Ar reikia šitų
maišelių sunaudojimą nurašyti pagal aktą?

5131 Prekiaujame medicininėmis prekėmis neapmokestinamomis PVM. Parduodame Lietuvos firmai tarpininkei be PVM, kuri perparduoda mūsų prekes gydymo įstaigoms ir/arba kitai firmai.Kad firma tarpininkė galėtų parduoti prekes be PVM, mes duodam jai aprobavimo pažymėjimo kopiją.
1)Ar reikia dar mums išrašyti įgaliojimą tai firmai prekiauti mūsų prekėmis?
2)Ar ta firma su mūsų aprobavimo pažymos kopija gali importuotis tokias pat prekes be PVM?

5132 Ar pagal 2001 m. panaudos sutartį, kuri galioja ir dabar, perduotam ilgalaikiam turtui nuo š.m. liepos l d. reikės šiam turtui nuo nusidevėjimo skičiuoti pardavimo PVM
ir kurioje PVM deklaracijos eilutėje parodyti?

5133 Įmonė vykdo kosmetikos didmeninę prekybą. Reklaminių akcijų metu pirkėjai vaišinami kava, gėrimais, užkandžiais .Ką daryti su PVM? Kuo tai skirsis nuo reprezentacinio renginio?
5134 Lengvasis automobilis išperkamas iš lizingo kompanijos, jo PVM atskaita nuo liepos 1 d. negalima. PVM suma yra tiesioginės sąnaudos ar jas nurašyti iš likutinio pelno ?
5135 Įmonės veikla - negyvenamųjų patalpų nuoma. Pasirinkome, kad šią paslaugą apmokestinsime PVM, išskyrus ne PVM mokėtojams.
Tačiau buhalterė, išrašydama sąskaitas už liepos mėn. nuomą, ne PVM mokėtojams išrašė su PVM. Kaip ir kur šias sumas atvaizduoti PVM deklaracijoje?

5136 Lengvasis automobilis įsigytas lizingo būdu pagal turto priėmimo - perdavimo aktą 1999 m. birželio mėn. Ar š.m. rugpjūčio mėn. parduodant šį automobilį reikės skaičiuoti pardavimo PVM?
5137 Pardavimas atvirame muitinės sandėlyje. Ar būtina traukti į PVM deklaraciją kaip eksportą? Ar reikejo tai daryti ir pagal seną PVM iįtatymą?
Mūsų įmonės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, dėl to šiais metais vadovausimės dar senu Pelno mokesčio įstatymu. Ar galima reprezentacinio PVM dalį įtraukti į atskaitą?

5138 Iš užsienio įmonės gauname sąskaitas už užsienio šalyse pirktus degalus (krovininiai automobiliai; atsiskaitymas kuro kortelėmis). 1.Ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM? 2Ar reikia pranešti VMI apie išmokėtas sumas užsienio įmonėms?
5139 Jeigu nedarau PVM atskaitos už įvairias paslaugas, tai ar šis PVM dedamas į leidžiamus atskaitymus?
5140 Gal galėtumėte pakonsultuoti dėl importuojamų prekių buhalterinių įrašų, jei:
1. prekės perkamos už užsienio valiutą;
2. sumokamas importo muitas Lietuvoje;
3. importo PVM;
4. sumokėjome pardavėjui už krovinio vežimą užsienio valiuta, jie tą sumą įtraukė į sąskaitą.

5141 Ar galima atskaityti Importo PVM (apmokėta) už prekes, grąžintas po garantinio remonto? Apiforminta kaip paprastas importas, bet mokėti už sąskaitą nereikia.
5142 Su užsienio įmone sudaryta lizingo (išperkamosios nuomos) sutartis. Mokame įmokas pagal mokėjimo grafiką. 1.Ar reikia prašyti, kad kiekvienai įmokai atsiustų sąskaitą? 2.Ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM? 3.Ar reikia pranešti VMI apie išmokėtas sumas užsienio įmonėms? .
5143 Esame atstovybė, ne PVM mokėtoja. Dėl to, kaip suprantu, mums negalima PVM atskaita. O gal yra kokių išimčių (nekalbant apie patalpų nuomą)? Ar mums galioja nuostatos dėl reklamos ir reprezentacinių išlaidų, išdėstytos naujame PVM įstatyme? Jei ne, kokiais įstatymais ar nutarimais siūlytumėte vadovautis?
5144 Įmonė perka valymo priemones, tualetinį popierių, oro gaiviklių.Jie sunaudojami patalpų valymui ir darbuotojų higieniniams poreikiams.Sskalbimo miltelius .kuriais skalbiami serviso darbuotojų darbiniai drabužiai įmonės turima skalbimo mašina. Ar tai sąnaudos, ar asmeniniai poreikiai? Kaip su PVM?
Ar pagal lizingo sutartį nuomojant IMT PVM reikia traukti į atskaitą ir priskaičiuoti pardavimo PVM? Ar reikės, kai turtas pereis įmonės nuosavybėn? Ar nereikės visai?

5145 Įmonė apmokėjo užsieniečio verslo partnerio viešbučio išlaidas Lietuvoje pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Sumokėjo į biudžetą 20% pajamų mokesčio ( išlaidos, nemažinančios apmokestinamo pelno) nuo visos sumos ( su PVM). Ar PVM sumą, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje reikia rašyti į PVM atskaitą ( PVM deklaracijos eilutė Nr. 40, po to apskaičiuoti pardavimo PVM nuo apmokestinamosios vertės ir šią PVM sumą įrašyti į PVM deklaracijos eilutę Nr. 23? Jei ne, tai kaip šiuo atveju teisingai užpildyti PVM deklaraciją)?
5146 Ar gali užsienio kompanija, turinti atstovybę Lietuvoje, sudaryti tiesioginę sutartį su Lietuvos įmone dėl reklamos paslaugų (straipsnių spausdinimo, TV laidų montavimo) ir reklaminių prekių ( bukletų, marškinėlių, tušinukų ir t.t. su logotipais) gamybos? Ar tokiu atveju sąskaitos už suteiktas paslaugas, pagamintą reklaminę medžiagą turėtų būti išrašomos su PVM?
5147 1.2002 m. liepos mėn. lizingo sąskaita išskirta PVM palūkanų, kaip pasielgti - ar traukti į pirkimo PVM?
2.2002 m. liepos mėn, įmonė dalį degalų nupirko pagal kasos aparato kvitus, kurių PVM sudaro 196 Lt. Ar teisingai?Ar nebus viršyta sąnaudų 500 Lt limito suma?
3.Įmonė gamina baldus, skirtus ekspozicijai, išveža pagal krovinio gabenimo važtaraščius. Ar įtraukti į pardavimo PVM tokių krovinių gabenimo važtaraščių duomenis ?

5148 Būna, kad sumokame už kliento ar svečio nakvynę, paskui išrašome užsienio kompanijai sąskaitą šių išlaidų kompensavimui. Ar galima atskaityti PVM? Ar sąskaita užsieniečiams turėtų būti su PVM?
5149 Įmonė nuomoja kavos virimo aparatą, kartu pristatoma kava ir kiti priedai. Ar galima traukti 75% nuomos ir nuomos PVM kaip reprezentacines sąnaudas ir kokiais dokumentais tai pagrįsti?Ar tai privatus suvartojimas?
5150 Jei savos gamybos ilgalaikio turto vertė (savikaina) yra 900Lt(medžiagos, darbo užmokestis, socialinis draudimas ir netiesioginių išlaidų 20%), tai, pradėjus naudotis šituo turtu nuo liepos 20 d., kokią PVM sumą nurodyti deklaracijoje, kokiu dokumentu pagrįsti ir kokiose sąskaitose atspindėti šią operaciją? Ačiū
5151 Gavome iš tiekėjo kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje tik įrašas apatinėje eilutėje PVM suma nuo butelių, nuo kurių ankstesnėse faktūrose nebuvo išskirtas PVM .Anksčiau, rašant patikslinančias sąskaitas, taip pat reikėjo visų privalomų rekvizitų (kiekio kainos, sumos). Ar yra išleistas koks nors norminis aktas, leidžiantis mums daryti PVM atskaitą iš tokios kreditinės sąskaitos, kurioje nėra visų privalomų minėtų rekvizitų (BAPĮ, PVM įstatymo, pelno mokesčio įstatymo numatyti rekvizitai)?
5152 PVM SĄSKAITOJE-FAKTŪROJE IŠSKIRTAS PVM 18%, O KASOS KVITE DAR NEPAKEISTAS PVM TARIFAS,T.Y. 15,25%.
AR GALIU TOKĮ PVM TRAUKTI Į ATSKAITĄ?

5153 Daugiabučio namo savininkų bendrija paskirsto ir surenka iš butų savininkų mokesčius už komunalines paslaugas (šiluma,vanduo,šiukšlės ir t.t.). Name yra 2 butai, kurie priklauso UAB. Abi UAB yra PVM mokėtojos. Ar privalome šioms UAB kiekvieną mėnesį išrašyti sąskaitas-faktūras, ar galime rašyti baltas sąskaitas?
5154 Mūsų UAB nuomoja transportą ir leidžia naudotis kuro kortele Latvijos įmonei. Ta įmonė 100% kontroliojama mūsų UAB. Kaip išrašyti sąskaitą už nuomą ir kurą ,su PVM ar ne?
5155 Gauti komisiniai. Ar priskaičiuoti PVM nuo gautos sumos? Ir kur rodyti deklaracijoje?
5156 Jei įmonės reprezentacinio renginio akte įrašomi ir įmonės darbuotojai ar atsiranda prievolė mokėti kažkokius papildomus mokesčius?
5157 Esame sudarę sutartį (pirkėjas) su užsienio šalyje esančia įmone(pardavėjas), kuri mums teikia tarpininkavimo paslaugas, rinkos tyrimo užsienyje paslaugas ir konsultacines paslaugas parduodant mūsų prekes užsienyje, ir yra nustatytas tam tikras mokestis už kiekvieną eksportui parduotą prekę, t.y. jų suteikiamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su mūsų eksportuojama produkcija. Iš jų gauname sąskaitas už jų suteiktas paslaugas. Ar už šias paslaugas reikia skaičiuoti menamą PVM:
1.tarpininkavimo;
2.rinkos tyrimo užsienyje;
3.konsultacines?

5158 Ar galima už benziną traukti į atskaitą PVM iš čekių, jei PVM bus iki 200 lt?
5159 Kuriose PVM deklaracijos eilutėse atvaizduoti pardavimo ir pirkimo PVM už iš užsienio kompanijų perkamą programinę įrangą?
5160 Fizinis asmuo kontroliuoja UAB, kuri yra PVM mokėtoja ,taip pat jis nuomoja automobilį minėtai UAB, taigi nuo 2002 07 01 tampa PVM mokėtoju, ar taps mokėtoju, jeigu nuo 2002 06 30 sudarys automobilio panaudos sutartį, ar ir tuomet automobilį reikės užregistruoti kaip IT naudojamą veiklai? Ar ateityje tokį automobilį parduodant reikės priskaityit ir sumokėti PVM (fiz.asmeniui), ar nuo nusidėvėjimo turės priskaityti PVM ir sumokėti, kaip organizacijos pagal panaudą? Dėkoju.
5161 Kuro pirkimo PVM per mėnesį sudaro vidutiniškai 126 Lt. Ar tam, kad pagrįsti sąnaudas ir PVM atskaitą užtenka kasos kvitų, ar būtina PVM sąskaita-faktūra?
5162 Įmonė vykdo kosmetikos didmeninę prekybą .Reklaminių akcijų metu pirkėjai vaišinami kava, gėrimais, užkandžiais. Ką daryti su PVM? Kuo tai skirsis nuo reprezentacinio renginio?
5163 UAB nuomoja patalpas fiziniams ir neįsiregistarvusiems PVM mokėtojais juridiniams asmenims. Sutartyse numatyta 18% PVM mokėjimas. Iš ko ir kaip asmenys susigrąžins (tų 18 %)permoką, jei ir toliau sąskaitos-faktūros bus išrašomos su nurodytu PVM? Ar UAB nuo tokiu būdu gauto (iš nuomininkų) ir pervesto PVM dabar gali daryti susigrąžinimus (pvz., už liepos mėn). Ar turi (turės) UAB grąžinti tas sumas patalpų nuomininkams? Ačiū.
5164 Įmonė parduoda gaminius, kurie pervežami įpakuoti ant europadėklų. Europadėklai neįkainojami, nes pirkėjų būna grąžinami (pirkėjai dažniausiai pavieniai fiziniai asmenys). Kaip įforminti grąžinamus europadėklus, kad šie su parduodamomis prekėmis nebūtų traktuojami kaip parduodama tara ?
5165 Dėl PVM deklaracijos pildymo.
Prekių, isigytų pagal kasos čekius, kurių PVM viršija 200 lt. Ką įtraukti į 39-ąją ir 40-ąją eilutes?
1. Atitinkamai 1111 lt ir 200 lt PVM;
2. faktiskai įsigytų prekių vertė ir 200 lt PVM.
Ačiū.

5166 UŽ NUOMĄ IŠRAŠĖME PVM SĄSKAITĄ-FAKTŪRĄ UŽ KELIS MĖNESIUS (06 ir 07)IR IŠSKYRĖME PVM. KAIP TEISINGAI PVM DEKLARACIJOJE NURODYTI PARDAVIMO PVM?
5167 UAB -Kabelinė TV - apmoka užsienio kompanijai už teisę transliuoti TV programas. Sąskaitos išrašomos už ketvirtį sekančio ketvirčio pirmą mėnesį. Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM? Ačiū.

  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt