Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   53. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas ir jo komentaras (kartojamas)
   Lektorius:           2002.12.18 17:00:00
  grįžti atgal
5980 Individualios įmonės savininkui likutinis pelnas išmokamas kas mėnesį. Ar reikės 2002 m. likutinio pelno išėmimus apmokestinti 15 proc. pagal GPMĮ nuo 2003-01-01?
5991 Degalinės pastatas priklauso įmonės savininko mamai. Pastato vertė 38 000 Lt. Praėjusiais metais atliktas kapitalinis remontas už 90 000 Lt, į sąnaudas nurašyta (90 000 : 5 metai) - 18 000 Lt, 72 000 Lt palikta būsimųjų laikotarpių sąnaudose.
2002 m. pastatą rengiamasi parduoti. Šiais metais atliktas remontas už 61 000 Lt. Kaip susitvarkyti? Ką sumokėti?

6025 Noriu patikslinti 5991 klausimą.
Pastatą mama nori padovanoti tame pastate veiklą vykdančiam sūnui. Kokius mokesčius reikia sumokėti abiem pusėms:
a) pastato savininkei, dovanojančiai tą pastatą;
b) remontą atlikusiai įmonei(įmonė PVM mokėtoja, PVM bendra tvarka traukė į atskaitą);
c) dovaną gaunančiajam?

6255 Kaip turi būti apmokestintas(pagal FAPM įstatymą ar Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą)1) darbo užmokėstis, priskaičiuotas už 2002 m.12 mėn. ir išmokėtas 2003 m. sausio mėn.? 2)mokestis, mokamas fiziniam asmeniui, už nekilnojamojo turto nuomą, priskaičiuotas už 2002 m.12 mėn. ir išmokėtas 2003 m. sausio mėn.?

6256 Ar fizinis asmuo, nuomojantis turtą (automobilį ir/arba pastatą) įmonei, privalo registruoti individualios veiklos įmonę? Sutarties terminas 12 mėn.

6257 Jūs atsakėte, kad turint 3 vaikus abu tėvai galės taikyti po 430 NPD, bet liko neaišku dėl 46 Lt už kiekvieną kitą vaiką. Ar už kiekvieną vaiką po 46 Lt, ar kiekvienam tėvui po 1/2 nuo 46 Lt?
6258 Darbuotojui reikia išmokėti atlyginimą už 2003 m. kovą ir atostoginius už 2003 balandį. Ar bus pritaikytas NPD kiekvienam mėn ar tik vienas NPD?
6259 Dažnai į įmonę atklysta knygų prekiautojai, kurie siūlo leidinius ir teigia, kad turi tam patentus.1. Kaip teisingai įforminti šį pirkimą (kaip teisingai dokumentuoti)? 2. Kaip šiuo atveju su GPM?
6265 1.Prašome patikslinti praeito seminaro 5986 klausimą. Jei įmonė kompensuos po 2003-01-01 fiziniam asmeniui, žemės savininkui, žemės mokesčiui reikės taikyti 33 proc. tarifą? Ar reiškia, kad šio mokesčio kompensavimas bus prilyginamas atlyginimui? Kodėl ne 15 proc.?
2.Kaip su žemės nuoma iš fizinio asmens? Ar nuomos mokesčiui reikes taikyti 33 proc. tarifą ar 15 proc.? Šiuo metu UAB už fizinį asmenį moka 20 proc. FAPM.

6266 Įmonė su autoriais sudaro autorines sutartis.
1. Kaip bus apmokestinamos gyventojų pajamos, jeigu autorinės sutartys sudarytos 2002 m. (galiojant FAPM laikinajam įstatymui), o išmokos pagal šias sutartis bus išmokėtos 2003 metais, įsigaliojus GPM įstatymui?
2. Ar nuo 2003 metų įmonės (etatiniai ir neetatiniai) darbuotojai be apribojimų galės sudaryti autorines sutartis?

6267 Noriu pasitikslinti atsakyma į 6204 klausimą.
1. Jei akcijos parduodamos biržoje ir jas reikia apmokestinti, tai ar finansų makleris, išmokėdamas lėšas klientui, turės ieškoti tų akcijų pirkimo-pardavimo kainų skirtumo, ar turės išskaičiuoti 15 proc. mokestį nuo visos išmokamos sumos?
2. Maklerio įmonė išmoka lėšas už parduotas akcijas klientui kaip įmonė, ir tikriausiai turėtų būti visai nesvarbu, fizinis ar juridinis asmuo tas akcijas iš kliento nupirko. (Juolab kad parduodant akcijas biržoje, niekada nežinai antrosios sandorio šalies).

6268 Patentininkas atlieka tam tikras paslaugas UAB ir išduoda kvitą. Ar UAB, norėdama įrodyti, jog patentininkas turi teisę atlikti tam tikras paslaugas ir nereikia skaičiuoti FAPM, turi paimti iš patentininko jo veiklos pažymėjimą?
6269 Įmonė vykdo akcijas, kurių metu gyventojams įteikiami prizai (vertė viršija 2 pagrindinius NPD).
1. Ar turėsime apmokestinti gyventojų pajamas?
2. Ar turėsime pateikti pranešimus VMI?

6270 Individualios įmonės savininkas 2003 metais planuoja pirkti transporto priemonę nepagrindinei veiklai vykdyti - bus užpajamuota kaip įmonės ilgalaikis turtas. Ar teisingai supratau, kad, mokant už ilgalaikį turtą, tai nebus traktuojama kaip įmonės savininko išimtos lėšos ir GPM mokėti nereikės?
6271 Ar 2003 metais bus apmokestinamos gyventojų pajamos, gautos pardavus namą? Namas išlaikytas daugiau kaip 3 metus.
6272 Ar išmokant darbo užmokestį už 2002 m. gruodį 2003 m. sausio mėnesį dar galima taikyti FAPM lengvatą (gyvybės draudimo įmoka sumokėta gruodžio mėn)?
6273 Ar 2003 m. įmonei apmokant už darbuotojo ilgalaikes studijas nereikės išskaičiuoti pajamų mokesčio, jei tai nebus pajamos natūra? O kaip su SODROS mokesčiais? Suprantame, kad šiuo metu reikėtų išskaičiuoti visus mokesčius.
6274 Ar galima traukti į atskaitą nestandartinio (lengvatinio) tarifo pirkimo PVM? Jei taip, kurioje eilutėje tai parodyti?
6275 Ar galima pirkimo PVM traukti į atskaitą, įsigyjant vadinamįjį "kabluką" (skirtą kroviniams vežioti, bet lengvąjį automobilį, kurio tipas - N1; yra tik 2 sėdimos vietos; nėra galinių langų)?
6276 Ar nuostolis, susidaręs už 1999 m., persikelia į 2002 m., jeigu jis buvo susidaręs dėl investicijų pagal antrąjuį būdą?
6277 Ar nuostolis susidaręs už 1999m.persikelia į 2002m.jeigu jis buvo susidaręs dėl investicijų, pagal antrą būdą?
6278 patikslinkite 5971 kl..kodėl akcininko tantjemos 33 proc,juk čia irgi pajamos iš pask pelno GPMĮ 6STR.2 DALIS.
6279 Ar bus taikoma gyvybės draudimo lengvata gyvybės draudimo įmokų mokėtojo pajamoms jei įmokas mokės vienas sutuoktinis (grynais per banką ne išskaičiuojant iš atlyginimo), o apdraustasis ir draudėjas bus kitas sutuoktinis, draudimo liudijime įmokas mokančio sutuoktinio neminima. 21 str. sako "savo sutuoktinio....naudai", taigi ar lengvatą galės prisitaikyti tik apdraustasis ar tik mokėtojas, nes abu tai turbūt tikrai negalės.
6280 Gyventojas, deklaruodamas metų gale savo pajamas, turi teisę pasinaudoti žmonos pagrindiniu NPD, jei:
a)žmona augina vaiką iki vienerių metų,
b)žmona augina vaiką nuo vienerių metų iki 3 metų.
Pagal įstatymą lengvatą galės prisitaikyti, jei žmona nedirba ir negauna su darbo santykiais jokių pajamų.
Ar SODROS mokama 60 proc. vidutinio atitinkamo laikotarpio atlyginimo dydžio kasmėnesinė išmoka, iki vaikui sueis 1 m., yra su darbo santykiais susijusios pajamos?

Gyventojų pajamų mokesčio ĮSTATYMAS Nr. 1007 20 str.

6281 UAB nuomojasi iš savo darbuotojų lengvuosius automobilius.
Kokiai klasei priklauso šios už nuomą gautos gyventojo pajamos? Ar įmonė turi išskaičiuoti ir sumokėti mokestį iš šių pajamų?

6282 UAB iš gyventojo, nevykdančio individualios veiklos, perka
mažaverčius daiktus. Kokiai klasei priskiriamos šios gyven-
tojo pajamos? Ar įmonė išskaičiuoja ir sumoka šį mokestį?
Koks tarifas šios rūšies pajamoms?

6283 Įmonė perka svečiams vaišinti kavą, arbatą. Kas kiek išgeria, nustatyti neįmanoma. Ar reikalingas reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas? Kaip apskaityti tokias išlaidas ir kaip su pripažinimu sąnaudomis? Ar galioja LRV nutarimas Nr.172 dėl reprezentacinių sąnaudų? Jame nurodyta, kad akte turi būti nurodoma asmenų skaičius, o ne įmonės atstovai ir pan.
6284 Kada nurašyti į netekimus pavogtą IMT, atsargas: kai nustatomas faktas ar kai nutraukiama byla? Kada atstatyti PVM? Pavogto IMT vertė - 1000 Lt. Direktoriaus įsakyme rašoma, kad klausimas bus svarstomas artimiausio valdybos posėdžio metu, nes dėl daugiau kaip 1000 Lt vertės nurašymo jis pats negali spręsti. Ar buhalteris teisingai pasielgs balanse palikdamas jau nebeturimą IMT? Nurašyti direktorius neleidžia be valdybos pritarimo.
6285 Direktoriaus įsakymu darbuotojams bus išmoketi priedai prie atlyginimo 12 mėn. Ar tai leidžiami atskaitymai? Kuo skiriasi premijos nuo priedų? Ar tiesa, kad premijos nemažina apmokestinamojo pelno, o priedai mažina?
6286 Įmonė ketina sudaryti atidėjimus abejotinoms skoloms. Jie nemažins apmokestinamojo pelno. Jei skolininkas sumokėtų kitais metais, ar tai nebus apmokestinamosios pajamos? Logiškai galvojant neturėtų, bet VMI į raštišką paklausimą tikslaus atsakymo nedavė, tik paaiškino žodžiu, kad neapmokestins.
6287 Ar gali individualios įmonės savininkas pirkti patentą (verslo liudijimą) ir atskirai nuo individualios įmonės vykdyti kitą veiklą? Jeigu taip, ar gali:
1) uždirbtas pajamas paskolinti kaip fizinis asmuo savo individualiai įmonei, o po kurio laiko išimti?
2) ar nebus išimant apmokestinamos šios lėšos GPM?

6288 Ar išeitinė kompensacija mažina apmokestinamąjį pelną?
6289 Buvo klausimų dėl išlaidų kompensavimo, tačiau atskymai nesuteikė aiškumo. Pvz., įmonė A patyrė sąnaudų -paslauga 100 Lt ir PVM 18 Lt. 50 Lt ir 9 Lt PVM turi grąžinti įmonė B.
1 atvejis. Jei įmonei A 100 Lt sąnaudos, 18 Lt PVM atskaita, išrašo įmonei B laisvos formos sąnaudoms kompensuoti sąskaitą. auta 50 Lt yra pajamos ir 9 Lt pardavimo PVM. Bus kelių mokestis nuo 50 Lt. Dėl kompensavimo kokį dokumentą rašyti, nėra jokio išaiškinimo. 2 atvejis. Įmonė A 50 Lt į sąnaudas, 9 Lt PVM atskaita, likusius 59 Lt apskaito D24 sąskaitoje. Išrašo laisvos formos sąskaitą 59 Lt. Prideda visų dokumentų kopijas. Gauti pinigai bus D27 K24. Kelių mokesčio nebus.
Bet įmonė B PVM nebeatsiims.

6290 Individualios įmonės savininkei 2001 metais mama paskolino nedeklaruojamą (40 000 Lt) pinigų sumą, bet pinigų į įmonę neįnešiau (netrūko apyvartinių lėšų). Jeigu 2003 metais įnešiu kaip kreditorių paskolą į įmonės kasą, o po kurio laiko išimsiu, ar pinigų išėmimas nebus traktuojamas kaip savininko uždirbtos lėšos ir apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu?
6291 Individuali įmonė teikia paslaugų peradresavimo paslaugas fiziniams asmenims (mobiliojo ryšio, elektros energijos). Kiek suprantu, operacijai įforminti kasos pajamų orderio nepakanka - privalu išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Ar pakanka laisvos formos dokumento?
6292 Norėčiau grįžti prie 5970 klausimo. Pagal PMĮ nuo 2002-01-01 pačios įmonės sukurtas nematerialusis turtas -amortizacija neskaičiuojama. Jei nematerialusis turtas įsigytas perparduoti arba uždirti pajamas, kam amortizuoti?
6293 1. Ar taikyti papildomą pajamų mokesčio lengvatą asmeniui, mokančiam vaikų išlaikymo alimentus, jei teismo sprendimu vaikai gyvena pas buvusį sutuoktinį?
2. Kaip taikyti šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką. Ar NPD didinamas 46 Lt abiem tėvams, ar dalijama per pusę (po 23 Lt) abiem tėvams? Kaip ši lengvata taikoma tėvams išsiskyrus ir vienam iš sutuoktinių mokant alimentus?
3. Iširo šeima, abu tėvai sukūrė naujas šeimas. Vaikas teismo sprendimu liko pas motiną. Vaiko tėvas moka alimentus.
a)kaip šiuo atveju taikoma papildoma pajamų mokesčio lengvata?
b)ar šiuo atvėju tėvas turi teisę naudotis visa lengvata, jeigu vaiko motina niekur nedirba?

6294 Auditoriai įmonei siūlys sudaryti atostogų rezervą, atidėjimus abejotinoms skoloms, bet administracijos vadovas nesutinka, nenori mažinti pelno (jokių raštiškų paaiškinimų ar nurodymų vyr. finansinikui dėl sutikimo ar nesutikimo). Kaip vyr. finanininkui teisingai pasielgti, kokia ir kam atsakomybė, jei rezervas bus sudarytas arba nebus sudarytas? Kiek žinau, tik BA principuose galima įžvelgti tokius atidėjimus.
6295 UAB pirko lengvąjį automobilį (sąskaitoje nurodytas PVM). Ar galima tą PVM sumą visą iš karto dėti į sąnaudas, ar tik per visą nusidėvėjimo laikotarpį?
6296 Šv. Kalėdų proga UAB darbuotojams bus mokamos premijos. Ar tai iš pelno? Kaip dėl FAPM? Jei jos bus traktuojamos kaip metinės?Kaip dėl FAPM? O jei iš pelno, ar turi būti akcininkų sutikimas?Kaip geriau jas pavadinti, kad būtų mažiau problemų?
6297 VMI formoje FR0388 nurodyta "kontroliuojantis asmuo". Ar čia reikia išvardyti visus akcininkus?
6298 UAB sumokėjo darbdavių konfederacijai(ne pelno organizacija)nario mokestį ir tikslinį įnašą. Kokius dokumentus reikia iš jų gauti? Mums nereikia jokių mokesčių mokėti? Kam pranešti? Ar ši suma mažins apmokestinamąjį pelno mokestį?
6299 Klausimas 6298. Ar nereikia priskaičiuoti PVM?
6300 Bendrovė PVM mokėtoja 2000 m. įsigijo savo naudojimui pastatą už 400 000 Lt (100 kv. m), PVM atskaitą padarė, dalį pastato išnuomojo ne PVM mokėtojui(35 kv. m) už 750 Lt.
1. Ar reikia atstatinėti PVM?
2. Ar nuo 2002-07-01 išrašyti PVM sąskaitą faktūrą be PVM?
3. Kas jei išrašyta su PVM?

6301 Prekė (vertė iki 250 Lt) reklamuojama vykstant televizijos laidai (plakatai studijoje, logotipas laidai pasibaigus). Po laidos ši prekė dovanojama laidos dalyviui. Ar galima prekę nurašyti į reklamos sąnaudas? Ar tai reprezentacinės sąnaudos? Ir kaip su PVM?
6302 Bendrovė apdraudė savo darbuotojų pareigybes, naudos gavėjas - draudėjas.
1. Ar tai sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną?
2. Kaip apmokestinti, kai bus gautos draudimo išmokos?

6303 Bendrovė pristatė savo prekes potencialiems klientams, po to juos pavaišino kavinėje (maistas, gėrimai). Kavinės čekyje nurodytos porcijos, o PVM sąskaita faktūra bendrai sumai, dalyvavo 1 bendrovės darbuotojas ir 2 klientai. Kaip apskaičiuoti reprezentacines sąnaudas ir PVM? Kokią PVM sumą galima atskaityti?
6304 Perkama kava, cukrus, kartu su kanceliarinėmis prekėmis ir paskui surašomas aktas, kad kava ir cukrus buvo suvartota vaišinant potencialius klientus, o kanceliarinės prekės išduotos darbuotojams. Ar galima kavą, cukrų nurašyti kaip reprezentacines 75 proc.(PVM ir sąnaudų), o kanceliarines prekes iš karto į sąnaudas?
6305 Bendrovės veikla - konsultaciniai seminarai (kvalifikacijos kėlimas), seminaro dalyviai yra vaišinami kava, sausainiais ir t.t. Ar galima tokias išlaidas traukti į sąnaudas ir atskaityti PVM, ar tai laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis ir taikoma 75 proc.?
6306 Ar 2002 metais apsidraudę gyvybės kaupiamuoju (10 m.) draudimu gali 2003 m. mažinti darbovietėje pajamų mokestį? Ar nuo 2003 m. bendrovėje galima mažinti tik 290 Lt ir už vaikus?
6307 Ne PVM mokėtojai įsigijo automobilį su PVM 2002-12-07. Ar galima PVM sumą dėti į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną 2002 m. gruodžio mėn.? (Įmonės veikla - kvalifikacijos kėlimo kursai.)
6308 Ar pinigų išmokėjimo kvitas yra vietoj kasos išlaidų orderio?
6309 Ar likvidacinės vertės 1 litas yra mažinančios apmokestinamąjį pelną sąnaudos ar ne?
6310 1. Įmonė perka metalo laužą iš fizinių asmenų. Koks pajamų mokesčio tarifas? Ar įmonė turi pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie tai, kad ji išmoka pinigines lėšas fiziniams asmenims?
2. Įmonė kartais superka naudotas svarstykles iš fizinių asmenų. Koks pajamų mokesčio tarifas?

6311 Įmonės akcininkas turi 20 proc. akcijų, kitoje įmonėje turi 30 proc. akcijų, pagal nuomos sutartį įmonei nuomoja patalpas. Antras įmonės akcininkas turi 20 proc. akcijų, kitoje įmonėje turi 20 proc. akcijų, jo žmona turi individualią įmonę (įmonė ne PVM mokėtoja). Trečias įmonės akcininkas turi 30 proc. akcijų, kitoje įmonėje - 20 proc. akcijų, pagal autorinę sutartį gauna pajamas. Visi minėti akcininkai dirba įmonėje samdomais darbuotojais.
1. Ar visi privalo registruotis PVM mokėtojais?
2. Pimasis įmonės akcininkas planuoja parduoti nuomuojamas patalpas. Ar pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo bus įskaičiuojamos į 100 000 Lt?
3. Ar nuo pajamų, gautų pagal autorinę sutartį, reikia priskaičiuoti ir sumokėti PVM? Nuo kokių išlaidų šis fizinis asmuo gali turėti PVM atskaitą?

6312 Pagal GPMĮ 21. 4. str. iš pajamų gali būti atimamos išlaidos už studijas. Ar tai taikoma tik dieninio skyriaus studentams, ar bus taikoma vakarinio, ir neakivaizdinio skyriaus studentams? Ar nebus diferencijuojamas universitetinis ir neuniversitetinis išsilavinimas?
6313 Seminaro metu minėjote, kad rengiami ar parengti GPM įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimai. Ar nėra numatyta keisti 17.8 str. nuostatas?

6314 Įmonės darbuotojai paskiepyti nuo gripo. Sąraššas nesudarytas, prie atlyginimų nepridėta. Ar tai įmonės sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną?
6315 Ar gali advokatas, remiantis 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 18 straipsnio 3 punktu, nustatyti lengvojo automobilio, įsigyto 2002 metais, nusidėvėjimo normatyvą 10 mėnesių?

6316 Pagal PMĮ 14 str. 5. punktą, išmainant vertybinius popierius į kitą turtą (pavyzdžiui, į kitus vertybinius popierius), naujų VP įsigijimo kaina yra tikroji rinkos kaina turto įsigijimo momentu.
1. "Mokesčių žinių" Nr. 49 (2002 12 09-15) konsultacijose yra atsakymas skaitytojams, kur VP mainams siūloma naudotis PMĮ 14 str. 3 dalimi, kur naujo turto įsigijimo kaina lygi seno turto įsigijimo kainai. Ar vertybiniams popieriams neturėtų vienareikšmiškai būti taikomas tik 14 str. 5 punktas?
2. Jeigu išmainau 100 akcijų po 1 litą į 100 akcijų po 6 litus (tarkim, tokia yra ir mano įsigijimo ir tikroji rinkos kaina perleidimo momentu) ir primoku 500 litų skirtumą, ar jau darau kažką neleistina? Kaip tai turėtų atrodyti apskaitoje?
3. Ar PMĮ įstatymo įvairūs išaiškinimai ir komentarai nenuklysta per toli nuo Civilinio kodekso, kur 6.432 straipsnyje parašyta, kad "mainų sutarčiai taikomos pirkimo-pardavimo sutartis reglamentuojančios normos,... o mainų sutarties atveju abi mainų sutarties šalys laikomos ir perduodamos prekės pardavėju, ir gaunamos prekės pirkėju". Pagal šį straipsnį tiek atiduotą turtą, tiek naujai gaunamą turėčiau nusirašyti ir naujai užpajamuoti pagal mainų sutartyje sutartą kainą ir atitinkamai apskaityti perleidimo rezultatą?

6322 Ar nuo 2003 metų nebus galima sudaryti terminuotųjų darbo sutarčių?
6323 1. Įmonė eksportuoja prekes į Latviją. Latvijos įmonė reklamuoja tas prekes Latvijoje ir pateikia mūsų įmonei sąskaitą už suteiktas paslaugas. Remiantis PVM įst. 13 str. 6 p. išeitų, kad už suteiktas paslaugas PVM skaičiuoti nereikėtų. Ar teisingai galvojame? Ar reikia skaičiuoti PVM.
2. Organizavome konferenciją, kurioje dalyvavo svečiai iš Latvijos. Jų atvykimui užsakėme transportą Latvijoje ir sumokėjome tiesiogiai latvių įmonei. Ar remiantis PVM įst. 95 str. turime skaičiuoti pardavimo PVM? Jei taip, tai ar visai sumai? Juk dalis paslaugos būtų laikoma eksportu, nes keleiviai vežti atgal? Kokiose PVM deklaracijos eilutėse turėtų atsispindėti ši suma?

6324 Fizinis asmuo, turinis gamybines patalpas ilgiau kaip 3 metus, 2002 m. sudaro pardavimo sutartį su UAB, o apmokėta bus 2003 metais. Pardavimo suma mokama per metus dalimis, bet viršys
100 000 litų, o be to, kitais metais tas pats fizinis asmuo dar parduos žemės sklypą, kuris irgi išlaikytas 3 metus, bet sutartinė kaina didesnė už 100 000 litų. Kokie bus mokesčiai ir kaip su PVM? Kaip sun suma, kuri už gamybinius objektus pagal sutartį bus lyg parduota 2002 metais, bet pinigai gauti 2003 m.? Ar pajamos bus sudedamos su 2003 m. gaunamomis pajamomis?

6325 Moteris išsituokusi. Augina du vaikus, vieną iš pirmos san-
tuokos, antrą - iš antros. Kokį PNPD turi taikyti įmonė
šiai darbuotojai? Kokius dokumentus šiai lengvatai gauti
turi pristatyti minėta darbuotoja?

6326 Dėl išmokos užsenio vienetams, įregistruotems tikslinėse teritorijose, pripažinimo leidžiamais atsiskaitymais. Ar būtinai tūri būti patvirtinimo dokumentai iš užsenio vieneto apie tai, kad išmokamos išmokos yra susijusios su užsenio vieneto įprastine veikla, jeigu iš mūsų pusės šios išmokos yra susijusios su įprastine veikla? Turime importo deklaracijas, kad prekes įvežtos?
6327 Ar įmonės interneto svetainės (interneto puslapio) sukūrimo išlaidas galima nurašyti į leidžiamus atskaitymus iš karto, gavus sąskaitą faktūrą, ar reikia priskirti prie nematerialiojo ilgalaikio turto ir amortizuoti dalimis?
6328 Įmonė prie lizinguojamo pastato pasistatė priestatą. Pastatas ir priestatas sudaro vientisą visumą. Atliktų darbų vertė neviršija 50 proc. pastato vertės. Ar šių darbų vertę traukti iš karto į sąnaudas, ar tai traktuoti kaip rekonstrukciją ir didinti pastato įsigijimo vertę? Ar reikia priskaičiuoti PVM(pagal PVM įstatymo 6 str.)?
6329 1. Kokius mokesčius mokės fizinis asmuo parduodamas žemę šiais metais ir nuo 2003?
2. Ar galima dengti įmonės veiklos nuostolį iš nepaskirstytino pelno rezervo, kuris susidarė pasinaudojus investicijų lengvata ankstesniais metais?
3. Kokiu nutarimu reikia vadovautis ir už kokią sumą prekių bei paslaugų galima duoti klientui nemokamai vykdant įvairias akcijas? Ir kaip tai turi būti įforminta?
4. Įmonė sausio-birželio mėnesiais turėjo individualios įmonės statusą, o nuo liepos mėn. persiregistravo į UAB, palikdama tą patį įmonės bei PVM mokėtojo kodus.
4.1. Ar įmonė turi teikti atskiras metines atskaitomybes sauisio-birželoio mėn. kaip individuali įmonė, o nuo liepos mėn. kaip UAB? Ar galima pildyti bendrą metinį balansą už visus 2002 metus, nes įmonės kodas liko tas pats, pasikeitė tik statusas?
4.2. IĮ savininkas perdavė UAB prekes (be PVM) pagal perdavimo-
priėmimo aktą kaip akcininko įnašą (ne įstatinio kapitalo formavimui,o įmonės tolesniai veiklai vykdyti). Ar reikia mokėti pardavimo PVM IĮ už tas prekes, jeigu tiek IĮ, tiek UAB PVM mokėtojo kodas yra tas pats ir UAB, pardavusi prekes, sumokės PVM?
5. Ar pardavus ilgalaikį turtą, kuriam buvo pritaikyta investicijų lengvata, reikia sumokėti pelno mokesčio sumą, kuria buvo sumažintas pelno mokestis dėl investicijų tam turtui?
6. Ar vykstančiam į komandiruotę įmonės vadovui didinama 100 proc. dienpinigių norma? Ar galima apmokėti komandiruotės išlaidas praėjus keliems mėn., jeigu vadovas pats iš karto nenori paimti komandiruotės išlaidų?

6330 Įmonė išskaičiuos iš darbuotojo 12 mėn. darbo užmokesčio gyvybės draudimo įmoką už 2003 sausį. Ar galima bus 12 mėn. dar taikyti lengvatą?
6331 Įmonė (Vilniuje) apmokėjo ne savos įmonės (Kaunas) darbuotojo komandiruotę.1. Ar apmokestinus GPM šią komandiruotę 33 proc. pervesti į Kauno VMI surenkamąją sąskaitą? 2. Jei įmonė sumoka pati (neleistini atskaitymai), ar perveda į Kauno m. VMI surenkamąją sąskaitą? 38 str.3 p. minimos pajamos, susijusios su darbo santykiais.3. Ar šios komandiruotės pajamos yra priskiriamos susijusioms su darbo santykiais?
6332 "3.3. išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 500 litų". Kokia vertė turima omenyje? Iš nutarimo Nr. 780 galima būtų suprasti, kad vieno kvito vertė turi būti ne didesnė nei 500 litų, kad būtų galima pripažinti sąnaudomis. Kokia tuomet mėnesio suma pagal kvitus pripažįstama sąnaudomis? Kai dėl PVM atskaitos, tai aiškiai nurodyta, kad per mėnesį pagal kvitus atskaičiuoti galima ne daugiau nei 200 Lt.
6333 Ar teisybė, kad nuo 2003-01-01 išmokant su darbo santykiais susijusias pajamas už kelis mėnesius iš karto reikės perskaičiuoti NPD (t.y. taikyti vieną NPD visoms to mėnesio pajamoms)? Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 8 punkte parašyta, kad "tais atvejais, kai su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos gaunamos už laikotarpį, ilgesnį kaip vienas mokestinio laikotarpio mėnuo, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos apskaičiuojamos atskirai už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, už kurį šios pajamos buvo apskaičiuotos išmokėti, taikant tą mokestinio laikotarpio mėnesį galiojantį NPD ir pagal jį apskaičiuotą PNPD". Kur parašyta, kad prievolė apskaičiuoti mokestį atsiranda tik išmokant pinigus?
6334 Norint taikyti PNPD už vaikus reikia pažymos apie šeimos sudėtį. Kaip šį PNPD taikyti tėvams, kurie gyvena kartu ir augina vaikus, tačiau registruoti skirtingais adresais. Vienas vaikas registruotas su mama, kitas kitu adresu su tėvu.
6335 Motina augina viena vaikus ir gauna alimentus, bet neturi teismo sprendimo, kad vaikas paliktas auginti jai.
Ar būtinas teismo sprendimas, ar neužtenka pažymos apie šeimos sudėtį, nes tokių teismo sprendimų beveik niekas neturi?
Kaip tokias atvejais taikomas PNPD motinai?

6336 Šeima gyvena kartu, augina du vaikus ir nėra išsituokę, bet tėvas moka žmonai alimentus vaikams išlaikyti. Kaip šiuo atveju taikomas PNPD tėvui ir motinai?
6337 Dar dėl 6296 klausimo. Kaip praeitais metais? Mes irgi mokėjome metines premijas, padalijome iš 12, kiekvieną dalį apmokestinome atskirai. O kaip turėjo būti dėl sąnaudų? Jei turėjo būti iš pelno, tai gal galima įsakymu įforminti, kad būtų galima priskirti sąnaudoms?
6338 Iš apmokestinamojo pelno už 2002 m. galima atimti išlaidas labdarai ir paramai 2 kartus, bet ne daugiau kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno. O kaip bus kitais metais, t.y. skaičiuojant pelną už 2003 metus?
6339 Akcininkė turi 100 proc. (10 000 litų vertės, įsigyta 2000 metais) UAB akcijų. Ar reikės mokėti pajamų mokestį:
- jei šias akcijas 2003 metais akcininkė padovanos savo dukrai?
- jei šias akcijas 2003 metais akcininkė parduos savo dukrai už 10 000 litų?

6340 Ar reikia pranešti VMI apie akcininkams – fiziniams asmenims - grąžinamas paskolas?
6341 Ar galės 2003 metais bendrovės direktorius išnuomoti rinkos kaina savo patalpas bendrovei, kuriai jis vadovauja? Jei galės, ar ne geriau šią nuomą vykdyti kaip direktoriaus individualią veiklą (tuomet jis galėtų iš gautų pajamų minusuoti leidžiamus atskaitymus ir pajamų mokestį mokėti tik iki kitų metų gegužės 1 dienos, o ne kitą dieną po nuomos mokesčio sumokėjimo)?


6342 Kokiu procentu pagal naująjį GPM bus apmokestinamos palūkanos, išmokamos bendrovių akcininkams už suteiktas paskolas?


6343 2002 metais įmonė vykdo mišrią veiklą. 2003 metais turėsime pristatyti metinę PVM deklaraciją: už sausio- gruodžio mėn. ar už liepos-gruodžio mėn.? PVM įstatymo galioti pradėjo 2002-07- 01.
6344 Darbuotojas, kurio darbo užmokestis yra 800 Lt per mėnesį, yra apsidraudęs gyvybės draudimu 10 metų ir moka draudimo bendrovei 1894 Lt metines įmokas. Už 2002 m. spalio mėn. - 2003 m. spalio mėn. laikotarpį jis sumokėjo 2002 m. lapkričio mėn. Kaip teisingai pritaikyti jam draudimo teikiamą lengvatą? Juk 2002 metų lapkričio ir gruodžio mėn. neapmokestinamojo minimumo neužtenka lengvatai pritaikyti?
6345 PĮ perregistruojama į UAB. Visas turtas ir įsipareigojimai pereina UAB (PĮ savininkas tampa vieninteliu UAB akcininku). Kaip šiuo atveju bus su ilgalaikiu turtu, kuriam buvo pritaikyta investicija? Ar laikoma šiuo atveju, kad pasikeitė ilgalaikio turto naudojimo paskirtis? Ar reikalingi kokie nors perskaičiavimai, jei taip, tai kokie?
6346 Sporto klubas ( ne pelno siekianti organizacija). Su sportininkais, klubo prezidentu ir klubo valdybos nariais darbo sutartys nėra sudarytos. Klubas išlaikomas iš narių mokesčių ir gaunamos paramos. Prašau pasakyti:
- Klubo prezidentas ir valdybos nariai komandiruojami stebėti varžybas. Ar galima iš klubo lėšų apmokėti komandiruotės išlaidas? Ar jos bus priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms?
-Ar sportininkams (kontraktai nesudayti)iš klubo lėšų gali būti mokamos stipendijos? Ar jos bus apmokestintos FAPM?
- Ar sportininkams, su kuriais nėra sudaryti kontraktai, tačiau varžybose ir mokomosiose-treniruočių stovyklose jie atstovauja klubui, gali būti mokami dienpinigiai, maistpinigiai, dengiamos kelionės išlaidos. Ar šios išlaidos nebus priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms?

6347 2002 m. pirktas nekilnojamasis turtas iš fizinio asmens. Nuo 2003 m. pagal GPMĮ reikėtų mokėti 15 proc. mokestį, nes dalis turto vertės bus mokama jau 2003 m.(turtas neišlaikytas 3 m.).
Jei tas fizinis asmuo (jis yra susijęs asmuo - akcininko žmona) įsigytų UAB akcijų ir skolą už nekilnojamąjį turtą įmonė įformintų kaip akcininko paskolą įmonei (ar ji gali būti be procentų), kurią grąžindama kaip paskolą galėtų nemokėti GPM, arba tik mokėtų mokestį už paskolos palūkanas?

6348 Įstaiga finansuojama iš biudžeto. Sunku numatyti, kada galime gauti pinigų atlyginimams išmokėti. Atlyginimai už 2002 m. gruodžio mėn. bus skaičiuojami 30-31 dienomis ir įtraukiami į 2002 m. sąnaudas. Priskaičiuotas darbo užmokestis bus dalijamas į dvi dalis kiekvienam darbuotojui atskirai (kaip avansas). Pirma dalis bus išmokėta 2003 m. sausio 7-9 d., o kita sausio 13-15 d. Kaip skaičiuoti PM už gruodžio mėn.? Ar reikia antrąją dalį gruodžio 30-31 d. apskaičiuoto atlyginimo perskaičiuoti pagal naują įstatymą ir į kokių metų sąnaudas traukti?
6349 Darbuotojas išleidžiamas atostogų nuo 2003-01-20. Bus priskaičiuotas darbo užmokestis už sausio mėn., atostoginiai už sausį, vasarį ir dalį kovo. Kiek neapmokestinamųjų minimumų galima atimti, jei atostoginiai išmokami:
1) sausio 15 d.?
2) vasario 15 d.?
3) darbuotuojas pageidauja visą sumą atsiimti pasibaigus atostogoms.

6350 Asmuo 2002 m. apsidraudė gyvybės draudimu 10 metų. Pagal jo prašymą 2002 m. sumokėtomis draudimo įmokomis buvo mažinamas fizinių asmenų pajamų mokestis. Kaip elgtis 2003 m.?
6351 Įmonė vykdo automobilių komisinę prekybą, t.y. pirkėjas su pardavėju už parduodamas transporto priemones atsiskaito per įmonės kasą arba sąskaitą banke. Ar nuo 2003 m. sausio 1 dienos išmokėdami pinigus už automobilį pardavėjui kiekvieną kartą (jei FA yra įregistravęs arba ne individualią veiklą) privalėsime išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą FAPM 15 proc.? Ar bus galima pajamų mokesčio neišskaičiuoti? Kam teks atsakomybė, jei FAPM už fizinio asmens parduotą automobilį nebus išskaičiuotas ir sumokėtas?

6352 Nuolatinis Lietuvos gyventojas moka palūkanas už kreditą būstui užsienio valstybės bankui. Ar šias išlaidas bus galima atimti iš gyventojo pajamų pagal GPM įstatymo 21 straipsnį?
6353 Fizinis asmuo yra Ukrainoje Krymo autonominėje zonoje registruotos įmonės akcininkas. Kaip bus nuo 2003 m. apmokestinami gaunami dividentai?

6354 Įmonė apdraudė automobilių pardavimo aikštelę, t.y. savo ir klientų joje laikomą turtą. Visais atvejais naudą iš draudimo kompanijos gauna įmonė, paskui atsiskaito su žalą patyrusiais klientais. Ar mokama draudimo įmoka mažins įmonės apmokestinamąjį pelną? Ar reikia išskaičiuoti FAPM išmokant klientams sumas už patirtą žalą? Kaip būtų apmokestinama, jei draudimo įmoką sumokėtų įmonė, o kompensacija už patirtą žalą būtų išmokama tiesiogiai nukentėjusiajam fiziniam ar juridiniam asmeniui?

6355 TŪB tikrieji nariai nori pakeisti įmonės statusą, t.y. perregistruoti į UAB. TŪB turi nemažai ilgalaikio turto (nekilnojamojo, automobilių, įrangos ir inventoriaus). Kelerius metus (1997,1998,1999) iš eilės TŪB pelnas buvo apmokestintas nuliniu investicijų tarifu. TŪB yra PVM mokėtoja. Rejestro tarnyba reikalauja, kad registruojamas turtas prieš įmonės statuso pakeitimą būtų įvertintas nepriklausomų turto vertintojų. Ar pakeitus įmonės statusą (įmonės kodas lieka tas pats) ir perimant turtą (ilgalaikį ir trumpalaikį) bus laikoma, kad TŪB turtą investuoja į UAB? Kokius mokesčius ir už perduodamą turtą perregistruojant TŪB į UAB reikia sumokėti TŪB ir kokius UAB? Jei turto vertintojai nekilnojamąjį turtą ir automobilius įvertintų didesne verte nei jis yra TŪB balanse (likutine verte), ar nuo skirtumo reikėtų sumokėti pelno mokestį TŪB arba UAB?
6356 Darbuotojo žmona yra mirusios sesers ir mirusio sesers vyro dviejų vaikų globėja. Darbuotojas su žmona, gyvenantis santuokoje, yra davęs sutikimą (raštu) dėl žmonos globėjos įgaliojimų. Ar darbuotojui priklauso papildomas 29 Lt neapmokestinamasis minimumas?
6357 Įmonės darbuotojas (tėvas) turi vaiką, santuoka neįregistruota. Ar gali tėvas taikyti papildomą NPD 14,50? Ar gali tik motina taikyti PNPD 29 Lt?
6358 Pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 780 sąskaitai tikslinti gali būti išrašoma kreditinė sąskaita. Pagal visame pasaulyje galiojančią kreditinio dokumento sampratą - tai pajamas mažinantis dokumentas ir minuso ženklas nebūtinas. MA aiškina, kad kreditinė sąskaita gali būti su "+" ir "-", t.y. mažinti ir didinti pajamas. Ar tai logiška?
6359 Ar galima iš gyventojo pajamų atimti jo sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, kai draudimo bendrovė registruota:
1) Vokietijoje?
2) Lichtenšteine?

6360 1. Kaip skaičiuoti kelių mokestį parduodant pagrindinę priemonę, jei ją įsigijus buvo pritaikytas 2 investicijos metodas? Ar galima minusuoti likutinę vertę?
2. Ar galima dėti į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas, draudimo išlaidas, jei apdraustos profesijos nuo nelaimingų atsitikimų?

6361 Jeigu nuo reprezentacijos metu nuolatinio ir nenuolatinio
Lietuvos gyventojo gautos naudos pajamų mokestį įmonė mokės
savo lėšomis,į kokios savivaldybės biudžetą jis turės būti
sumokėtas? Ir ar reikės apie tai pranešti VMI? Jeigu taip,
kokios apskrities?

6362 Verslo reikalais į įmonę atvykus svečiui jis yra vaišinamas
pietumis kartu dalyvaujant įmonės darbuotojui. Ar reikia apmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu svečią ir darbuotoją?

6363 Pagal VMI prie LR FM 2002-04-25 komentaro Nr.08-2-02-3417 LR pelno mokesčio įstatymo Nr.IX-675 VII sk. 33 str. dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarkos komentare yra išaiškinta, jog (cituoju) pagal šios dalies nuostatas dividendus išmokančiam Lietuvos vienetui suteikiama teisė nuo Lietuvos vienetams ir nuolatiniams gyventojams(!) išmokėtų dividendų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pelno (pajamų) mokesčio sumą įskaityti ir dividendus išmokančio vieneto mokėtino pelno mokesčio sumą sumažinti tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo iš dividendų išskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai ir t.t.
2002-12-13 seminare, kurį vedė A.Kapitanovas, teigiama, jog pelno mokestį nuo išmokėtų dividendų nuolatiniams LR gyventojams susimažinti negalima.
Kaip yra iš tikrųjų?

6364 Koks PNPD bus taikomas tėvui, kuris turi vieną vaiką iki 18 m.
ir nėra oficialiai išsiskyręs, bet faktiškai kartu negyvena
ir moka alimentus?

6365 1. Jei metinės premijos bus priskaičiuotos ir išmokėtos 2002 m. gruodžio 31 dieną, tai FAPM bus skaičiuojamas premiją dalijant iš 12 ir kiekvienai daliai taikant 2 priedėlį, o jeigu bus išmokėtos 2003 m. sausio mėn., bus bendra tvarka 33 proc.?

2. Ar abiem atvejais metinės premijos ir soc. draudimo įmokos bus sąnaudos, nemažinančios apmokestinamojo pelno?

6366 Koks PNPD bus taikomas tėvui, kuris turi 2 vaikus iki 18 metų
su žmona, su kuria negyvena, bet nėra oficialiai išsiskyręs, ir
1 vaiką iki 18 metų su sugyventine, su kuria gyvena, bet nėra
oficialiai įregistravęs santuokos? Ir kokie turi būti pateikti dokumentai?

6367 UAB lengvąjį automobilį pirko 2000 m. Pritaikėme pirmąjį investicijų skaičiavimo būdą. Ar parduodant šį automobilį 2003 m.(jis jau bus nudėvėtas) reikės sumokėti pelno mokestį nuo įsigijimo savikainos? O kaip su nekilnojamuoju turtu?
6368 Ar galime priimti žmogų kompiuterininku 2 val. per dieną (t.y. ketvirčiui etato)?
6369 Kada reikia VMI pristatyti anuliuotus griežtos atskaitomybės blankus?
6370 UAB nuomoja lengvąjį automobilį. Šio automobilio nuomos suma nepadengia jo nusidėvėjimo sumos per mėnesį. Ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM nuo šių sumų skirtumo?
6371 Darbuotojas įmonei atiduoda pagal panaudos sutartį savo lengvąjį automobilį. Ar reikia rašyti įsakymą, ar užteks tik panaudos sutarties?
6372 Įmonės darbuotojų sąrašą VMI pateikti reiks tik nuo kitų metų?
6373 Lengvasis automobilis nudėvėtas iki likutinės vertės ir įmonėje toliau naudojamas. Ar jo remonto išlaidos bus pelną mažinančios?
6374 2002 metais nusipirkome senus krovininius automobilius (pagaminimo metai 1992 ir 1994)ir visiškai naują krovininį automobilį. Taikome tiesinį nusidėvėjimo metodą. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlį seniems automobiliams pritaikėme 4 m. nusidėvėjimo laikotarpį ("kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas"), o naujiems krovininiams automobiliams pasirinkome 4 m. nusidėvėjimo laikotarpį ("krovininiai automobiliai ir puspriekabės ne senesni kaip 5 metų"). Ar tai bus teisinga?
6375 Rugsėjo mėn. sumokame kelių fondo mokestį. Ar galima visą sumokėtą mokestį priskirti 2002 m. sanaudoms? Ar turi būti išskirta dalis 2002 metams, o kita dalis 2003 metams?
6376 Darbo užmokestis už 2002 m. gruodžio mėn. bus išmokėtas 2003 m. sausio mėn. 20 d., o FAP mokestis į biudžetą pervestas 2003 m. sausio 10 d. Ar reikia gruodžio mėn. išmokėtą darbo užmokestį pridėti prie sausio mėn. avanso?
6377 Vairuotojas, pildamasis degalų, sugadino LUKOIL degalinės koloną. LUKOIL pateikė sąskaitą už remontą. Ar galime
šias išlaidas priskirti sąnaudoms?

6378 Gruodžio mėn. pastebėta klaida sudarant rugsėjo mėn. PVM deklaraciją. Kaip teisingai ištaisyti klaidą, norint padidinti grąžintiną PVM? Ar reikia pristatyti patikslintą rugsėjo mėn. PVM deklaraciją su minuso ženklu 63 eilutėje? Ar pristatant PVM deklaraciją už lapkričio mėn. reikia didinti pirkimo PVM?
6379 Jei bendronė (už įteiktą dovaną už ne bendrovės darbuotojo komandiruotę) sumoka pati GPM. Tą GPM pervesti VMI pagal asmens gyvenamąją vietą ar pagal įmonės buvimo vietą?
6380 Ar vadovui dar galima išmokėti sumą iš ankstesnių metų pelno. Vadovas kiekvienais metais į įmonės kasą ir sąskaitas įnešdavo ir imdavo lėšas.
Iš pelno pagal pajamų deklaracijas atimamas pajamų mokestis pridedamos patentuotos veiklos pajamos- gaunami apmokestinti pinigai, kuriuos savininkas gali išsimokėti.
Tada iš visų pinigų, kuriuos savininkas gali išsimokėti, atimame ankstesniais metais savininko išimtus pinigus pridedame ankstesniais metais vadovo vėl į įmonę įneštus pinigus - gauname sumą, kurią savininkas gali dar pasiimti.

6381 Sakykime, kad individualios įmonės savininkas šiais metais išsiima visą ankstesnių metų apmokestintą pelną. 2003 m. jis šiuos pinigus vėl įneša į įmonę. Kaip įforminti šią operaciją, kad pasiimant pinigus nereikėtų mokėti 15 proc. mokesčio?
6382 Ar gali indidualios įmonės savininkas pasiimti iš įmonės ankstesnių metų uždirbtą pelną užsienio valiuta JAV doleriais (ne iš kasos, o pavedimu)? Mokesčių inspekcija sako, kad negali.
6383 Ar nebus problemų individualios įmonės savininkui 2002 m. atsiimant ankstesniais 1996-2001 m. uždirbtą pelną dėl atsiradusių naujų mokesčių pavadinimų. Ankstesniais metais individualios įmonės mokėjo pajamų mokestį, o nuo 2002 m. mokame pelno mokestį. "Pačiolio" konsultantai konsultuoja, kad norint šiais metais išsimokėti ankstesnių metų pelną papildomai nemokant pelno mokesčio reikėtų turėti raštišką mokesčių inspekcijos teigiamą atsakymą. Ar tikrai taip?
6384 Individualios įmonės savininkas 2002 m. investavo į įmonę pinigus iš asmeninės sąskaitos, kuriuos ankstesniais metais buvo paėmęs iš įmonės apmokestinto pelno. Pinigų paėmimo ir įnešimo faktai yra deklaruoti mokesčių inspekcijoje "Dėl brangų turtą įsigijusio Lietuvos Respublikos gyventojo pajamų deklaravimo". Ar 2003 m. savininkui išsiimant šiuos pinigus reikės sumokėti 15 proc. mokestį?
6385 Individuali įmonė už 2002 metus turės didelį pelną. Ar bus teisinga, jei sumokėsime SODRAI savininkės papildomos pensijos daliai įmoką nuo 12 MMA?

6386 1.Įmonės administracija nusprendė išmokėti darbuotojui pašalpą dėl tėvo mirties. Ar pašalpą apmokestinama fizinių asmenų pajamų mokesčiu ir ar turi įmonė apskaičiuoti 34 proc. socialinio draudimo įmokas?
2. Kaip skaičiuoti nusidėvėjimą mokesčių prasme ilgalaikiam turtui, jei jis jau 3 metus nenaudojamas apmokestinamoje veikloje ir nebebus naudojamas ateityje? Įmonė nusidėvėjimo sumą kiekvieną mėnesį įtraukia į savikainą. Kaip nurašyti iš nekilnojamojo turto rejestro?
3. UAB perka malkas iš fizinio asmens, pajamuoja pagal aktą ir sumoka grynaisiais, atskaičiavusi 10 proc. pajamų mokestį, praneša VMI iki 10 d. kito mėnesio. Ar taip teisingai?
4. UAB nuomoja pastatą. Nuomos sutartis pasirašyta lapkričio mėn. Nuomos terminas- 5 metai. Lapkričio mėnesį buvo atliktas pastato remontas. Remonto vertė sudaro mažiau negu 50 proc. pastato vertės. Ar galima remontą laikyti ateinančių laikotarpių sanaudomis, nurašant kiekvieną mėnesį 5 metų laikotarpyje? Ar galima jau lapkričio, gruodžio mėn. dalį remonto sumos įtraukti į sąnaudas? Ar būtina dalį remonto sumos traukti į sąnaudas kiekvieną mėnesį?
5. Ar premiją, mokamą darbuotojams iš DUF ekonomijos kiekvieną ketvirtį, galima vadinti vienkartine? Jeigu negalima, kaip teisingai pavadinti tokią premiją ir kaip skaičiuojamas pajamų mokestis - pagal 1 ar 2 lentelę? Vadovo įsakyme ekonomijos išmokėjimai buvo pavadinti ir premijomis, ir vienkartinėmis premijomis. Pajamų mokestis buvo skaičiuojamas nuo bendros sumos (atlyginimas plius premija) pagal 1 lentelę.

6387 Įvykio metu buvo sugadintas UAB lengvasis automobilis, kuris buvo draustas. Draudimo įmonė pranešė, kad draudimo išmokos nemokės, nes nuostolis neviršija franšizės. Ar remonto išlaidas galima traukti į sąnaudas?
6388 Individualios įmonės pajamos 2002 m. balandžio mėn. per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių buvo 95 000 litų. Tą patį mėn. įmonė pardavė ilgalaikį turtą (automobilį) už 15 000 Lt ir toliau veiklos nevykdė. Automobiliui PVM atskaitos nebuvo. Ar turi įmonė priskaičiuoti pardavimo PVM? Jei taip, nuo kurios sumos?
6389 Kaip suprasti (pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principą). Kaip pagal šį principą pripažįstamos pajamos ir sąnaudos?
6390 Norėčiau pasiteirauti, ar individuali įmonė, nusipirkusi mobiliojo ryšio priemones ir sumokėjusi už tų abonentų telefoninius pokalbius lapkričio mėn., gali perparduoti juos gruodžio mėn. fiziniams asmenims (įmonės darbuotojams)- įforminti PVM sąskaita faktūra? Ar tai traktuojama kaip fizinio asmens pajamos natūra ir turi būti apmokestinama fizinių asmenų pajamų mokesčiu?
6391 Seminare buvo pasakyta, kad kai įmonė draudžia darbuotoją, moka įmokas, gauna išmoką, tai sumokėtas įmokas gali dengti tik iš likutinio pelno. Prašau paaiškinti atsakymus į klausimus Nr. 5890, 6044.
6392 Seminare buvo pasakyta, kad premijos mokamos iš darbo užmokesčio lėšų pagal premijavimo nuostatus mažina apmokestinamąjį pelną. Tai perskaičiau ir VMI komentare 02, 06, 28 Nr.-08-02-02-5497 (p.6.21). Prašau pakomentuoti atsakymą Nr.5984.
6393 Ar gali įmonė tai pačiai ilgalaikio turto grupei nusistatyti skirtingus normatyvus, pvz., kompiuteris - 3 metai, monitorius - 4 metai?
6394 Ar gali PVM mokėtojas kaip fizinis asmuo turėti PVM atskaitą, vykdydamas ekonominę veiklą (atlygis pagal autorines sutartis)? Nuo kokių išlaidų? Jeigu taip, tai nuo kurios datos: nuo tada, kai tampa PVM mokėtoju, ar nuo tada, kai įsiregistruoja PVM mokėtoju?
6395 1. Gamybos įmonė už realizuotą savo produkciją dalį atsiskaitymų gauna grynaisiais pinigais. Įmonės tiekėjas pagal kvitą, forma Nr.10, gautus pinigus įneša į įmonės kasą, išrašydamas kasos pajamų orderį. Ar remiantis LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 būtina naudoti pinigų priėmimo kvitą?
2. Įmonės tiekėjui iš kasos pagal kasos išlaidų orderį išduodama tam tikra pinigų suma ūkinei veiklai vykdyti. Pastarasis įmonei atsiskaito už gautus pinigus pagal avanso apyskaitą, pagrįsdamas padarytas išlaidas dokumentais. Ar remiantis LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.340 būtina naudoti pinigų išmokėjimo kvitą?

6396 Vyras moka alimentus savo pirmajai žmonai už vieną vaiką, su antra žmona augina vieną vaiką iki 18 m. Koks jam priklauso papildomas neapmokestinamasis minimumas - 29 Lt ar 14,50 Lt?
6397 Kartą per mėnesį įmonėje vyksta darbuotojų susirinkimas. Didelės patalpos, kad visi sutilptų, neturime, todėl nuomojame konferencijų salę. Susirinkimo metu daroma kavos pertraukėlė. Viešbutis, pateikdamas sąskaitą, išskaido ją į dvi sumas: salės nuoma ir kavos pertraukėlė. Ar sumą, įvardytą kaip kavos pertraukėlė (150 Lt), galime traukti į įmonės sąnaudas ar į reprezentacines?
6398 Vyras išsituokęs su žmona, su kuria turėjo du vaikus. Žmona išvykusi į užsienį, vaikus augina vyras (alimentų nemoka). Dabar nesusituokęs gyvena su kita moterimi, su kuria turi vaiką (vaikui davė savo pavardę ir kartu augina). Ar šiam vyrui galima taikyti individualų neapmokestinamąjį pajamų dydį 430 Lt?
6399 Kaip skaičiuoti FAP mokestį, kai tolimųjų reisų vairuotojams sveikatos draudimą apmoka:
1)įmonė pavedimu?
2)pats darbuotojas grynaisiais?

6400 Ar už 2002 m. gruodžio mėn. įsigytus taupymo lakštus (valstybės vertybiniai popieriai ), kurių išpirkimas po 3 m., bus FAPM? Koks? O palūkanoms anksčiau nei po 3 m.?
6401 Prekės su logotipu vertė didesnė nei 25 Lt. Ar galima ją įforminti kaip reprezentacinę dovaną? Ar užtenka nurodyti tik įmonės, kuriai ji neatlygintinai perduodama, pavadinimą?
6402 2002 kovo mėn. būdami ne PVM mokėtojai išrašėme sąskaitą užsienio kompanijai už kelionės išlaidų kompensavimą. Ar reikėjo dėti PVM? Kokios pajamos tai bus?
6403 Nuomojame medicininius aparatus už simbolinę 1 Lt kainą per 1 metus. Kaip dabar išrašinėti sąskaitas, ar galima į priekį už visus metus?
6404 Draudimo polise nurodytas draudėjas ir apdraustasis yra tas pats asmuo ir tik jo mirties atveju išmoką gaus draugas, bet jeigu jis liks gyvas, tai išmoką gaus pats draudėjas. Ar tikrai jis negali pasinaudoti GPM lengvata, kaip atsakyta klausime Nr. 6182?
6406 2002 m. balandžio mėn. įmonė atliko remontą daugiau kaip 50 proc. sandėlyje, kurį išsinuomojo iš UAB. Ar reikia pranešime savininkui nurodyti PVM sumą nuo remonto darbų vertės, kurią mes įtraukėme į atskaitą?
6407 Pagal Autorių ir gretutinių teisių įstatymą originalių paskaitų skaitymas yra autorinė veikla, vykdoma pagal autorinę sutartį. Ar nuo 2003-01-01: 1) lieka autorinės sutartys?
2) ar ši veikla priklausys individualiai veiklai?
3) ar šiai veiklai bus reikalingas verslo liudijimas?

6408 Įmonė pirko kavos servizą, kitus indus. Ar tai leidžiami atskaitymai? Ar galima PVM atskaita?
6411 Įmonė draudžia darbuotojus pensiniu draudimu savo lėšomis, gavėjas yra darbuotojas. Ar tai sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną, ar yra skirtumas, kuriais metais draudžia - 2002 ar 2003? Ar reikia apmokestinti prie darbo užmokesčio?
6412 Įsiregistravome PVM mokėtojais 1994 metais. Ar turime patikslinti savo įregistravimo duomenis pagal 2002-06-26 įsakymą Nr. 178?
6415 1996 ir 1997 metais įmonė patyrė nuostolį. Kaip perkeliamas nuostolis, kai praeina 5 metai. Pvz., 2002 metais ir 2003 metais?
6416 Akcinė bendrovė A su kita akcine bendrove B (susiję asmenys)sudarė nekilnojamo turto mainų sandorį. Abi bendrovės turi patalpas tame pačiame pastate. Šalys susitarė, kad A turto vertė 1 mln. Lt, o B - 2 mln. Lt (nors nepriklausomų turto vertintojų ir kadastro duomenimis, šių patalpų rinkos kainos atitinkamai 900 tūkst. Lt ir 800 tūkst. Lt), t.y. skirtumas 1 mln. buvo pervestas B bendrovei. Po mėnesio įvyko pirkimo sandoris, B bendrovė iš A nupirko savo ankstesnes patalpas už 2 mln. Lt. Rezultatas - bendrovė B tapo abiejų patalpų savininke, A bendrovė įsigijo patalpas ir jas pardavė už tą pačią kainą- 2 mln. Lt. Kaip apskaitoje turi būti apskaitomas mainų sandoris, kas yra išmainyto turto įsigijimo vertė? Ar bendrovė A turės pripažinti turto padidėjimo pajamas skirtumui tarp įsigijimo kainos rinkos kainomis ir pardavimo sutartinės kainos, šiuo atveju 1,2 mln.?
6417 Bendrovė nori padovanoti savo darbuotojams po 1 bendrovės akciją. Kas sudarys dovanotos akcijos kainą- rinkos kaina?
Ar tai bus apmokestinama SODROS mokesčiais ir pajamų mokesčiu?

6418 UAB duoda neprocentinę paskolą darbuotojui. Ar mokesčių administratorius priskaičiuos vidutines rinkos palūkanas ir jas apmokestins? Jei taip, kokiu procentu?
6419 Vyras invalidas, nedirba, gauna invalidumo pensiją.
1. Ar gali žmona pasinaudoti vyro NPD?
2. Ar gali žmona už vaiką pasinaudoti visu papildomu 0,1 NPD?

6420 2002-11-28 viešbutyje “Kaunas” seminare minėjote, kad vieneto darbuotojas yra ir vieneto dalyvis. Pagal apibrėžimą “vieneto dalyvis – asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į vieneto turtą, arba asmuo, kuris neišsaugo nuosavybės teisių į vieneto turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (arba) pareigų, susijusių su vienetu”.
A. Į kokį vieneto turtą darbuotojas turi nuosavybės teisę?
B. Jei ta nuosavybės teise pripažįstamas jo uždirbtas atlyginimas, kuris vieneto balanse yra krediotorinis įsiskolinimas, tai bet kuris vieneto pirkėjas ar tiekėjas, su kuriais einamąjį arba prieš einamąjį mokestinį laikotarpį buvo sudarytas bet koks sandoris, dėl kurio atsirado debitorinis arba kreditorinis įsiskolinimas, taip pat pripažįstamas dalyviu, o vienetas ir jo dalyvio dalyviai ir su jais susiję asmenys laikomi susijusiais asmenimis. Tai ar gali Lietuvoje būti nors vienas veikiantis vienetas, nesusisjęs su visais kitais veikiančiais vienetais?

6421 Ar vieneto mokamos įmokos darbuotojų naudai (PMĮ 26 str.) yra tų darbuotojų pajamos natūra? Kuriuo momentu ir kokiais mokesčiais šios įmokos apmokestinamos?
6422 2002-11-28 viešbutyje “Kaunas” seminare minėjote, kad, norint tikslinėje teritorijoje registruotam vienetui padarytą išmoką pripažinti leidžiamu atskaitymu, reikia gauti iš tos tikslinės teritorijos mokesčių administratoriaus patvirtinimą, kad tas vienetas mokesčius sumokėjo. Ar aš gerai supratau, kuriame taisyklių, patvirtintų 2002-09-04 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. 258, punkte taip parašyta?
6423 Darbuotojui išduodamas avansas ūkio išlaidoms ir kurį laiką darbuotojas jo nepanaudoja arba panaudoja tik iš dalies. Ar galima nepanaudotą avanso dalį po kažkurio laiko pradėti traktuoti kaip darbuotojo:
a) pajamas,
b) atlygį už darbą,
c) neprocentinę paskolą?
Jei galima, tai:
d) po kiek laiko,
e) ar tai priklauso nuo sumos dydžio ir kokie tai būtų dydžiai,
f) pagal kokį norminį dokumentą tą avanso dalį galima pradėti traktuoti vienu iš a, b arba c variantų?

6424 Lietuvos vienetas pagal panaudos sutartį su gyventoju naudoja automobilį, kuriam patiriamos įvairios eksploatacinės išlaidos (kuro, tepalo, filtrų, padangų). Ar grąžinant automobilį gyventojui patirtos išlaidos bus laikomos gyventojo pajamomis natūra?
6425 Lietuvos vienetas pagal panaudos sutartį su gyventoju naudoja patalpas, kuriose atliko kapitalinį remontą. Ar, grąžinant patalpas gyventojui, kapitalinio remonto išlaidos laikomos pajamomis natūra, ar pajamomis natūra laikomos tik patalpų vertės padidėjimo suma, jei patalpų vertė padidėjo? Kas nustato, ar vertė padidėjo?
6426 Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 41 p. darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo ir pensijų įmokos, neviršijant 25 proc. darbuotojo atlyginimo, yra neapmokestinamos pajamos. Kiek ir kokius kitus mokesčius darbdavys turi apskaičiuoti ir išskaičiuoti nuo tokių įmokų?
6427 1. Ar pajamos, gyventojo gautos už vertybinių popierių pardavimą, bus apmokestinamos ir kokia schema?
2. Ar pajamų už vertybinius popierius apmokestinimui turės įtakos vertybinių popierių pirkimo data?

6428 2002 m.gruodžio mėn. bendrovė sumoka gyvybės draudimo pirmą įmoką už darbuotoją. Draudimo sutartis 10 m. Draudimo įmoka ir SODROS mokesčiai mažina mokestinį pelną? Ar nereikia apmokestinti fizinių asmenų pajamų mokesčiu kartu su atlyginimu? 2003 m. įmonės mokamas 31 proc. SODRAI mažins mokestinį pelną?
6429 Bendrovė pirko floristo paslaugas(papuoštos biuro patalpos)
Ar šios išlaidos mažina mokestinį pelną? Ar PVM atskaita galima?

6430 Radijo reklama transliuojama lapkričio ir gruodžio mėn. Sąskaita faktūra išrašyta lapkričio mėn. 29 d. bendrai sumai. Kaip teisingai atvaizduoti apskaitoje sąnaudas ir gautiną PVM?
6431 Vykdoma akcija: iki šv.Kalėdų įsigiję apskaitos programą gauna dovanų - "Mokesčių apskaitos" žurnalo prenumeratą 2003 m. Prenumeratos kaina 200 Lt. Ar tai sąnaudos, mažinančios mokestinį pelną?
6432 UAB prekių pirkėjams ruošia dovanėles(saldainiai). Ar saldainių vertė mažins mokestinį pelną? Ar PVM atskaita galima?
6433 Prekių pirkėjai atsiskaito VISA kortelėmis. Bankai perveda 2 - 3 proc. mažiau. Ar galima šiais komisiniais mokesčiais mažinti mokestinį pelną?
6434 1. Ar galima lengvojo automobilio PVM iš karto nurašyti į sąnaudas?
6435 Prašome apskaičiuoti gyventojo pajamų mokestį metų pabaigoje, jei:
1) gyventojui priskaičiuotas darbo užmokestis - 5640 Lt (2880 vienoje darbovietėje ir 2760 Lt kitoje);
2) gavo gyvybės draudimo išmoką pagal 10 metų sutartį, sudarytą po 2003-01-01:
a) pasibaigus draudimo sutarties terminui (tarkim, 10 000 Lt, iš jų sumokėta įmokomis 8000 Lt),
b) nepasibaigus terminui, t.y. nutraukus sutartį po 5 metų nuo sudarymo datos (tarkim, 4000 Lt, iš jų sumokėta įmokoms 3500 Lt);
3) sumokėjo gyvybės draudimo įmokų per metus už sutartis vaikų naudai 3000 Lt;
4) gavo pajamų iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto kaip dalyvis 3200 Lt;
5) gavo 20 000 Lt už parduotą sodo namelį (sodo namelis pradėtas statyti 1990 m., užregistruotas (įteisintas) prieš metus iki pardavimo, medžiagų ir kiti dokumentai neišlikę;
6.1. gavo 18 000 Lt už parduotą žemę, kurią pirko prieš metus (pirkimo kaina 10 000 Lt) ir 19 000 Lt už parduotą miško sklypą, įteisintą prieš metus (atsiimtas turtas, t.y. įsigijimo dokumentų nėra),
6.2. gavo 9000 Lt už parduotą žemę, kurią pirko prieš metus (pirkimo kaina 10 000 Lt) ir 19 000 Lt už parduotą miško sklypą (pirkimo kaina - 10 000 Lt).

6436 Prašom apskaičiuoti gyventojo pajamų mokestį metų pabaigoje, jei:
1) gyventojui priskaičiuota 2880 Lt darbo užmokesčio;
2) sumokėta 2000 Lt gyvybės draudimo įmokų per metus (sutarties laikas daugiau kaip 10 m., naudos gavėjas bankas, iš kurio paimta paskola, ir likusios dalies sutuoktinis);
3) gavo 4000 Lt pajamų iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto kaip dalyvis.

6437 2002 m. sausio mėn. uraganas sulaužė gamybinio pastato, kurio įsigijimo vertė 385 tūkst. Lt, stogą. Kadangi pastatas draustas, įmonė iš draudimo bendrovės gavo 230 tūkst. Lt draudimo išmoką. Įmonė prie gautos sumos pridėjo dar 309 tūkst. Lt ir pastatą uždengė skarda.
Kokia turi būti nauja įsigijimo vertė, nuo kurios skaičiuosime nusidėvėjimą, ar 385+309=694 tūkst. Lt ar 385+230+309=924 tūkst. Lt? Pagal kadastro duomenis pastato vertė 185 tūkst. Lt ir stogo pakeitimas įtakos neturi.

6438 Įmonėje dirbantiems viešųjų darbų darbininkams paskyrėme kalėdines dovanėles po 50 Lt. Kaip teisingai apmokestinti: FAPM - nereikia (dovana iki 250)ir SODROS mokesčiai-1 proc.?
6439 Nuo 2003-01-01 priimdami senus automobilius į metalo laužą apmokestiname 15 proc. Jeigu pardavėjas nori taikyti 33 proc. nuo pelno, ar jis turi teisę kreiptis į metalo laužą superkančią įmonę ir pagal gautus įsigijimo dokumentus įmonė skaičiuoja 33 proc.nuo pelno, ar į VMI ir atsiimti mokestį iš VMI?
6440 Kalėdinio vakaro išlaidų PVM? Jeigu viskas iš įmonės likutinio pelno, tai ir PVM neatskaitomas ir netraukiamas į sąnaudas?
6441 Žmona draudėja apdraudžia savo vyrą investiciniu draudimu 15 m., išmokos gavėja mirties atveju žmona, bendra įmoka draudimo 160 Lt per mėnesį. Ar gali žmona (vyras dirbantis) didinti neapmokstinamąjį minimumą (250+160), jei sutartis sudaryta 2002-12-17?
6442 Vyras turi 2 invalidumo grupę ir niekur nedirba. Ar galima taikyti motinai visą papildomą NPD už vaiką?
6443 Jeigu darbuotojas pristato vaikų gimimo ir santuokos liudijimą, ar pažymos apie šeimos sudėtį dar reikia?
6444 Šiais metais organizavome reklaminę akciją, kurios metu buvo laimėtos dvi kelionės, į kurias laimėtojai vyks kitais metais. Už keliones sumokėsime šiais metais. Kelionių perdavimo aktas su laimėtoju pasirašytas šiais metais. Ar nereikės kitais metais mokėti gyventojo pajamų mokesčio?
6445 Pirkti atvirukai pasveikinti įmonės klientus. Ar galima traktuoti išlaidas kaip reprezentacines, 75 proc. nurašyti į sąnaudas ir kaip su PVM?
6446 2002-11- suteikėme labdarą. 2001 m. buvo nuostolingi. Atidėjimai labdarai buvo nepadaryti.
Ar nepadarėme jokių pažeidimų? Kaip su atidėjimais labdarai daryti už 2002 m.?

6447 GPMĮ 20 str 8 p. parašyta, kad pajamos apskaičiuojamos taikant tą neapmokestinamąjį minimumą, koks tą mėnesį galiojo. Iš to galima daryti išvadą, kad nesvarbu, kada bus sumokėtas atlyginimas už gruodžio mėn.- vis tiek to mėnesio atlyginimas jau apskaičiuotas ir turi būti toks išmokėtas anksčiau ar vėliau. Juk galimas atvejis, kad iki sausio 1 5d. kai kam dar nebus išmokėti ne tik gruodžio mėn., bet ir ankstesnių mėn. atlyginimai, deponentai.
6448 Šeima augina du vaikus - vienas bendras, antras motinos. Kokią sumą papildomo NPD reikia taikyti vyrui ir žmonai?
6449 Mėnesio atlyginimas skaičiuojams tik vieną kartą (tokia kompiuterių programa) ir atspausdinamas mokėjimo žiniaraštis. Kaip sujungti priskaičiuotą už einamąjį mėnesį atlyginimą su faktiškai išmokėta praėjusio laikotarpio atlyginimo dalimi?
6450 UAB įkurta 2000 m. Už 2000 m. ir 2001 m. skaičiuojant pelną UAB investicijų neprisitaikė. Ar galima patikslinti 2001 m. pelno mokesčio apyskaitą prisitaikant antrąjį investicijų būdą?
6451 Ar galima nuomoti patalpas neturint leidimo individualiai veiklai?
6452 Jeigu fizinis asmuo parduos įmonei turtą, kurio registracija privaloma ir jis neišlaikęs to turto 3 m., ar reikės apmokestinti 15 proc. nuo visos pardavimo sumos, o kai jis deklaruos metų gale pajamas ir įrodys, už kiek pirko tą daiktą, tik tada bus perskaičiuotas sumokėtas mokestis?
6453 Įmonė apmoka darbuotojų mokslus, studijas aukštojoje mokykloje. Kokius mokesčius reikia mokėti ir kokius reikės kitais metais. Ar yra skirtumas? Kaip su SODROS mokesčiais?
6454 Gyventojas parduos įmonei turtą, kuriam nereikalinga teisinė registracija, ir jam bus išskaičiuotas 15 proc. Kada jis galės kreiptis į VMI dėl pajamų dydžio ir PVM patikslinimo?
6455 Dėl PNPD po 14,50 Lt ir NPD 430 Lt taikymo.
VMI atkreipia dėmesį, kad reikia dokumento, patvirtinančio, kad AUGINA vaikus. Neįsivaizduoju, kas gali pateikti tokią pažymą, kad AUGINA, o ne TURI. Mano įsitikinimu, pats darbuotojas prašyme dėl NPD/PNPD taikymo turi nurodyti, kad jis AUGINA vaikus. Jei išaiškėtų, kad jis faktiškai NEAUGINA, o tik TURI, tai pats turėtų atsakyti tokia pat tvarka, kaip ir jei pateiktų kelioms darbovietėms prašymus dėl NPD taikymo. Jei nebus formuojama panaši nuomonė, iš mūsų valdininkų galime sulaukti įvairiausių akibrokštų dėl pažymų, pažymėlių ....

6456 Ar buhalteris gali užsiimti individualia veikla? Ar būtinas verslo liudijimas?
6457 Gyvybės draudimo sutartis sudaryta iki 2003 m., laikotarpis 35 metai. Ar yra apmokestinama draudimo išmoka, jei draudimo sutartis nutraukiama po 25 metų?
6458 Įmonės automobilis patyrė avariją. Draudimo bendrovė sumoka patirtus nuostolius, bet mes automobilio neremontuojame.
Ar iš draudimo bendrovės gautos pajamos visos apmokestinamos pelno mokesčiu? Jeigu mes automobilį nurašome, tai gal tada apmokestinamas skirtumas tarp gautų iš draudimo pajamų ir likutinės automobilio vertės? PVM dalį, nurašant automobilį, reikia atstatyti. Jeigu automobilio detales parduodame. Tada sudaužytą automobilį perkeliu į prekes, skirtas parduoti. O kaip su atstatomu PVM?

6459 Įmonė iš fizinio asmens 2002 m. nusipirko nekilnojamąjį turtą, bet mokės už jį 2003 m. 1. Ar reikia įmonei išskaičiuoti 15 proc. mokestį, jeigu aišku, kad turtas nuosavybės teise priklauso 3 m.
6460 Įmonė perka turtą iš fizinio asmens ir nėra įrodymų, kad turtas išlaikytas ilgiau kaip 3 m. 1. Ar įmonė turi išminusuoti 24 NPD? 2. Ar tai bus perskaičiuota, kai deklaruos pajamas už metus?
6461 Įmonė neturi apyvartinių lėšų sąskaitoje bei kasoje pasibaigus mėnesiui ir neišmoka darbo užmokesčio per 10 darbo dienų bei iki kito mėnesio pabaigos. Kaip tokiu atveju priskaičiuoti darbo užmokestį, kokiam laikotarpiui priskirti sąnaudas bei kada atsiras prievolė sumokėti pajamų mokestį ar teks skaičiuoti delspinigius?
2. Įmonė yra sudariusi su fiziniu asmeniu patalpų nuomos sutartį, kurioje pažymėta, kad dėl patalpų eksploatacijos įmonė turi sudaryti sutartį su UAB "....". Šį įmonė mums pateikia sąskaitas už elektros, vandens naudojimą pagal skaitiklius bei už kiemsargio (valymo), šildymo paslaugas pagal kvadratūrą nuomojamo ploto.
Ar mūsų sumokėtos šiai įmonei sumos už šilumą bei kiemsargio paslaugas bus traktuojamos kaip fizinio asmens, iš kurio mes nuomojamės patalpas, gaunamos dovanojamos pajamos ir kaip tai bus apmokestinta 2002 m. bei 2003 m. Sąskaita už komunalines bei kitas eksploatacines išlaidas išrašoma mūsų įmonės vardu.
3. Mūsų įmonės veikla mišri. Gal galėtumėte dar kartą plačiau pakomentuoti, kokio ilgalaikio turto atskaitytą PVM turėsime koreguoti pasibaigus metams bei kaip tai reiktų koreguoti. Įmonėje šiuo metu yra naudojamas ir visiškai nusidėvėjas turtas, pirktas 2000 metais balandžio-spalio mėn. bei 2000 metais lapkričio-spalio mėn., jis apskaitomas tik likvidacine verte, ar šiam turtui reikės taip pat koreguoti atskaitytą PVM? Įmonės veikla mišri nuo 2000 m. lapkričio mėn., o įsteigta 2000 m. balandžio mėn.

6462 Kokiame GPMĮ str. punkte nurodytas apmokestinimo tarifas gyvybės draudimo išmokoms, kai apdrausta 10 m.?
6463 Individuali įmonė per 2001 metus turėjo 50 000 Lt pelno: 30 000 Lt pritaikė investicijas pagal 2 būdą, o 20 000 Lt apmokestino pelno mokesčiu. Šiais metais (t.y. 2002 m.) savininkas nori išsiimti visą praėjusių metų pelną (t.y. 50 000 Lt). Ar gali išsiimti ir, jei gali, ar yra kokie mokesčiai dėl išimamų pinigų panaudojus investiciją?
6464 Ar reprezentacijai patirtos boulingo išlaidos kitais metais, jei nepridėtas asmenų, kurių naudai patirtos reprezentacinės išlaidos, sąrašas ir jų skaičius bus apmokestinamos GPM? Ar darbuotojų tokiu atveju gauta nauda bus apmokestinta? Jei taip, kaip nustatyti gautą naudą konkrečiu atveju?
6465 Ar įmonės organizuoti renginiai darbuotojams bus apmokestinami GPM ir SODROS mokesčiais, jei nėra sąrašo ir jei neįmanoma nustatyti kiekvieno darbuotojo gautos naudos (pvz., maitinimas)?
6466 Personali įmonė turi pereiti nuo piniginio prie pajamų, sanaudų būdo. Pirkėjų skolose yra viena sena skola, kuriai taikomas 10-ies metų senumo terminas.
Kaip elgtis su šia skola, ar iš karto pripažinti pajamas, ar palikti taip, kaip yra, ir kai bus galbūt gauti pinigai, arba tai įmonei bus paskelbtas bankrotas, tik tada pripažinti pajamas arba netekimus?

6467 2000 m. UAB paėmė paskolą iš Vokietijos firmos ( pvz., 20 000 DEM), paskola buvo DEM valiuta. Kaip reikia perskaičiuoti 2002-12-31 valiutinės sąskaitos likutį, kokiu buhalteriniu kursu, jei bankai DEM:LTL buhalterinio kurso nebeskelbia?
6468 Ar galima darbuotojui išduoti avansą veiklos išlaidoms daugiau kaip 10 000 Lt nepranešant į mokesčių administratoriui, jei jis atsiskaito už juos per mėnesį?
6469 Įmonė apmoka sporto salės nuomą (mokėdama fiksuotą mokestį kas mėnesį) ar pan., kai darbuotojai lankosi jiems patogiu metu ir neįmanoma nustatyti kiekvieno gautos konkrečios naudos. Kaip su GPM ir SODROS mokesčiais?
6470 Įmonė pirko 2002 metais butą iš fizinio asmens, atsiskaitymas sutartyje numatytas iki 2003 m. kovo mėn.
2003 metais išmokant asmeniui pinigus ar reikės apmokestinti?

6471 Kaip konkrečiai reikės apskaičiuoti pajamų mokestį už sausio mėn. J. J. 12 mėn. atlyginimas 1000 (bruto) -247,50 (FAPM)- 30(SODRAI)-22,50( gyvybės draudimas -10 m.)= 700(neto).
Dėl sunkios įmonės finansinės padėties J.J sausio 13 d. gaus tik 200 Lt(neto dalis). Galimi du variantai:
a) likutis- 500 Lt; išmokamas sausio mėn. pabaigoje.
b) likutis 500 Lt; išmokamas su sausio mėn. atlyginimu vasario 10 d.

6472 Įmonė apmoka sporto salės nuomą (mokėdama fiksuotą mokestį kas mėnesį) ar pan., kai darbuotojai lankosi jiems patogiu metu ir neįmanoma nustatyti kiekvieno gautos konkrečios naudos. Kaip su GPM ir SODROS mokesčiais?
6473 Jei akcijos metu vieną mėnesį (nepaskelbta viešai) kiekvienam klientui, įsigijusiam paslaugą, padovanota dovana, kurios vertė iki 100 Lt, ar reikės apmokestinti GPM nuo 2003 m. ir kaip šiais metais? Tai reklama ar reprezentacija?
6474 Ar galima bus keisti pajamų skaičiavimo ir apmokestinimo būdą užsiimant individualia veikla? Jei taip, kas kiek laiko?
6475 Įmonėje dirba buvę sutuoktiniai. Vaikas gyvena su motina. Kaip taikyti neapmokestinamąjį minimumą: ar kiekvienam po 14,50 Lt ar motinai - 29 Lt? Ar turi pateikti prašymą?
6476 2002 metais fizinis asmuo įsigijo gyvenamąjį butą. 2002 metų pabaigoje jis tą butą išnuomojo UAB (kurią jis pats įsteigė UAB ir tapo jos direktoriumi), kuri šiose patalpose įrengė sveikatos priežiūros kabinetą. Patalpų nuomai direktorius įregistravo individualią veiklą. Ar galės direktorius iš individualios veiklos pajamų atimti tų patalpų įsigijimo išlaidas kaip leidžiamus atskaitymus (nes šios patalpos gyvenamosios)?
6477 Fizinis asmuo 2003-01-03 parduos fiziniam asmeniui turtą, kuris apmokestinamas 15 procentų pajamų mokesčiu. Kada reikės sumokėti pajamų mokestį: po pardavimo ar iki 2004 metų gegužės 1 dienos?
6478 Nuo 2002 m. balandžio mėn. nuo kokių pajamų mokamas kelių mokestis?
6479 Ar dar šiemet privaloma UAB metinė inventorizacija (skolų, pinigų, prekių, turto)?
6480 Įmonė nuomojasi tris automobilius iš savo darbuotojų. Kiekvienam moka po 400 Lt už nuomą. Kaip pagrįsti, kodėl tokia kaina?
6481 Ar tikrai reikės mokėti pajamų mokestį, jeigu 2003 metais bus išimtas 2001 metais uždirbtas IĮ pelnas, nes spaudoje pasirodo nuomonių, kad lyg ir nereikės?
6482 Esame paslaugas teikianti UAB. Paslaugas bendrovės patalpose suteikiame fiziniams asmenims. Ar galime už suteiktas paslaugas pinigus priimti pagal kvitus (10 formą),
ar būtinai reikia išrašyti kasos pajamų orderius? Kas tada gali išrašinėti KPO, jeigu bendrovės vyr. buhalterė – kasininkė dirba 4 valandas per dieną, o paslaugos suteikiamos ir už jas apmokama visą darbo dieną?

6483 Kaip vertinate šį variantą, kad IĮ šių metų gruodžio 31 d. apskaičiuoja 2002 metais uždirbtą pelną ir iki 24 valandos jį išsiima? Ar tikrai taip išvengtume 15 proc. pajamų mokesčio ir ar paskui VMI adminstratoriai netraktuotų šių veiksmų kaip mokestinės naudos siekimo?

6484 Ar kitais metais deklaruoti reikės tik išmokas, nuo kurių išskaičiuojamas GPM? Kas keičiasi lyginant su šiais metais? Ar reikės pranešti apie užsieniečiams išmokėtus dienpinigius?
6485 Norime pirkti prekes iš Libano. Ši valstybė patenka į tikslinių teritorijų sąrašą. Kokie reikalingi dokumentai, kad išmokos už prekes į šią valstybę (pagal Pelno mokesčio įstatymo 31 str. 2 punktą) būtų pripažintos leidžiamais atskaitymais?
6486 Esu IĮ savininkas ir įmonės veikloje naudoju 50 procentų nuosavybės teise man – fiziniam asmeniui - priklausančio buto. Ar galiu nuo 2003 metų tą pačią patalpų dalį išnuomoti savo firmai, įregistruodamas individualią veiklą (taip lyg sutaupyčiau 15 procentų pajamų mokesčio)? Jei galiu, tai kaip įforminti šią nuomą, nes firmoje esu vienas, o sutarties pats su savimi pasirašyti negaliu?
6487 IMT remontuojamas ilgiau kaip mėnesį. Ar jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas tik mokestinėje apskaitoje ar ir finansinėje?
6488 Jei gerai suprantu, tai įsigaliojus naujam GPM įstatymui ir sumažėjus GPM už turto nuomą “išpopuliarės” fizinių asmenų turto nuoma UAB, IĮ, nes tokiu būdu sutaupysime 15 proc. GPM nuo pajamų iš paskirstytojo pelno, o ir SODROS mokesčių šiuo atveju nėra. Kaip ir pagal ką nustatyti automobilių, patalpų nuomos rinkos vertę, kad nekiltų problemų su VMI administratoriais?
6489 1. Ar galima UAB akcininkui, dirbnčiam bendrovėje, pateikiant pajamų deklaraciją už 2003 metus prie darbo užmokesčio pridėti ir už tuos metus gautus dividentus ir susimažinti iki 25 proc. pajamų mokestį išlaidomis: t.y. gyvybės draudimo įmokomis, studijų įmokomis?
6491 Tėvai išsiskyrę. Tėvui atimtos tėvystės teisės, motina viena augina nepilnametį vaiką. Ar gali mama (dirba pagrindinėje darbovietėje) neapmokestinamąjį minimumą didinti 29 Lt? Ar tik 14,50?
6492 UAB PRIEŠ PORĄ METŲ GAVO REKLAMINIUS STENDUS IŠ TIEKĖJŲ. STENDAI STOVĖJO PARDAVIMO SALONE. JŲ KAINOS NUO 36 IKI 512 LT. LAPKRIČIO MĖNESĮ REKLAMINIAI STENDAI BUVO NURAŠYTI Į SĄNAUDAS. AR REIKIA ATSTATYTI IMPORTO PVM IŠ ATSKAITOS? JEI TAIP, AR PVM SUMA BUS SĄNAUDOS, MAŽINANČIOS PELNO MOKESTĮ?
6493 Įmonė turi 2 automobilius.Į sąnaudas nurašomas automobilių remontas, eksploatacijos išlaidos, nusidėvėjimas. Kuro sąnaudų nėra, nes už kurą darbuotojai susimoka patys. Ar bus pripažinta sąnaudomis automobilių remontas, eksploatacinės išlaidos, nusidėvėjimas? Galbūt galima parašyti įmonės įsakymą, kad už kurą darbuotojai sumoka patys, ir bus pripažįstama sąnaudomis automobilių remontas, eksploatacinės išlaidos ir kt.?
6494 Ar reikia mokėti kelių mokestį nuo:
-gautos komensacijos už draudimą,
-teigiamos valiutos kursų pasikeitimo įtakos?

6495 Ar reikės mokėti personalinės įmonės savininkui privalomą sveikatos draudimą? Jei taip, tai kokią sumą?
6496 Mama apmoka dukters mokslus aukštojoje mokykloje. Ar mama galės deklaruodama 2004 m. savo pajamas sumažinti gyventojų pajamų mokestį sumokėta visa suma už mokslus, jei ši suma neviršys 25 proc. nuo visų gautų pajamų per metus?
6497 Sutuoktiniai išsiskyrę, vaikas auga pas motiną, bet tėvas moka alimentus. Ar motina gali taikyti papildomą NPD kaip viena auginanti vaiką?
6498 Sutuoktiniai išsiskyrę, vaikas auga pas motiną, bet tėvas moka alimentus. Ar motina gali taikyti papildomą NPD kaip viena auginanti vaiką?
6499 Individuali įmonė š. m. lapkričio mėn. iš apskrities viršininko administracijos aukciono būdu įsigijo komercinės paskirties žemės sklypą. Be pagrindinės kainos į VMĮ sąskaitą sumokėjo tam tikrą sumą miesto infrastruktūros plėtrai.
Prašome paaiškinti, ar šią sumą galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų 2002 m.?

Įmonė iš fizinio asmens lizingo būdu įsigijo pastatą už 100 000 Lt. Nepriklausomas turto vertintojas šį pastatą įvertino rinkos kaina - 70 000 Lt.
Prašome paaiškinti, kuria suma šį pastatą turiu užpajamuoti 13 sąskaitoje ir nuo kurios sumos skaičiuoti nusidėvėjimą?

6500 Įmonė 2002 m. birželio-spalio mėn. pirko iš JAV internetą
(per palydovą interneto kanalą). Ar reikia priskaičiuoti menamą PVM? Jei taip, tai kokia eiga tai vyksta? Kokia atsakomybė nepriskaičiavus?

6501 Įmonė užsiima knygų leidyba. Išdalija nemokamai dalį savo išleistų knygų leidėjams, vertėjams, būsimiems klientams. Ar tai gali būti nurašyta kaip reprezentacinės sąnaudos, neišskiriant kuriam fiziniam asmeniui juos duotos (knygų savikaina 3-5 Lt)?
6502 Ar dabar (iki metų galo) išmokant dividendus už praeitus laikotarpius galima sumokėto pajamų mokesčio dydžiu mažinti pelno mokestį?
Ar galima už šiuos, 2002 metus, gruodžio 31 d. išsimokėti dividendus ir taip sumažinti pelno mokestį?

6503 2001 metais buvo pasinaudota investicijomis automobiliui, kompiuteriui, programai pagal pirmą būdą (kai minusuojama nusidėvėjimo suma). Ar galima už 2002 m. skaičiuoti jiems nusidėvėjimą ir traukti į sąnaudas?
6504 Buhalterinėje apskaitoje fiksuojasi skolos 240 ir 450 sąskaitose, kurių faktiškai nėra. Dokumentais tai atsekti nėra galimybių, nes atsiskaitymai įvyko neaišku kaip (tai susiję ir su užsienio įmonėmis), o įmonės į siunčiamas faksogramas neatsako. Ką daryti su tokiomis skolomis?
6505 Jeigu dalis knygų atiduodama autoriui, ar galima traukti tas knygas į veiklos sąnaudas? Ar į reprezentacines?
6506 Fizinis asmuo nuomoja firmai PVM mokėtojai žemės sklypą šalia šios biuro. Jame firma ketina įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ar fiziniam asmeniui tai PVM apmokestinama veikla?
6507 Ar reikia krovinio važtaraštyje išskirti PVM, jeigu prekės atiduodamos konsignacijos pagrindais?
6508 2002 m. 12 mėn. fizinis asmuo už turimas akcijas norėtų paimti ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė:
1) lygi akcijų nominalinei vertei,
2) didesnė už akcijų nominalinę vertę.
Kaip tai būtų apmokestinama 2002-2003 m.?

6509 Darbuotojas išeina iš darbo ir išdirbo 1 m. ir 1 mėn., jam atlyginimas už gruodį bus išmokamas 2002-12-24, tai kompensaciją už nepanaudotas atostogas už 1 m. reikia imti vidutinį darbo užmokestį paimant 10, 11, 12 vidurkį ar 9, 10,11?
6510 Akcijos išlaikytos ilgiau negu trejus metus. Ar jos bus apmokestinamos nuo 2003-01-01?
6511 Įmonė norėtų parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, kurio perkainojimas apskaitomas perkainojimo rezerve. Parduodant šį turtą rinkos kaina, koks būtų operacijų mechanizmas ir kaip tai būtų apmokestinama 2002-2003 m.?
6512 Individuali įmonė nusipirko butą ir įregistravo ten buveinės adresą. Už paslaugas (komunalines, elektrą ir t.t.) moka įmonė, taip pat ir PVM traukia į atskaitą. Tame pačiame bute priregistruoti ir gyvena įmonės savininkas, jo žmona ir vaikai. Ar dėl to gali kilti kokių nors problemų? Jei taip, tai kokios?
6513 Išsiskyręs tėvas (skyrybų byloje alimentai nebuvo priteisti)moka 55 proc. nuo savo atlyginimo 2 vaikams. Dabar susituokęs, turi dar vieną vaiką. Ar galima jam taikyti individualų NPD - 430 Lt
6514 Darbuotojas dirba įmonėje 3 metus ir nei karto nebuvo išėjęs jam priklausančių kasmetinių atostogų, kas laukia įmonės vadovo? Ar darbuotojui nedingsta tos atostogos?
6515 1.Ar apmokestinamos dovanojimo būdu iš sutuoktinių, vaikų ir tėvų gautos pajamos, viršijančios 24 pagrindinius NPD, nuo 2003-01-01?
2.Ar apmokestinama fizinių asmenų pajamų mokesčiu komiso pagrindu gautos prekės vertė?
3.Ar įmonė turi apmokestinti fizinių asmenų pajamų mokesčiu pajamas, gautas už fizinio asmens parduotą turtą, kuris buvo fizinio asmens įsigytas anksčiau nei prieš 3 metus? Jei neapmokestinama, kokių reikia dokumentų?

6516 2000-2001 m. trumpalaikis turtas buvo apskaitomas atskiroje sąskaitoje. Ar nurašant 2000 m. nusidėvėjusį trumpalaikį turtą reikia apmokestinti pelno mokesčiu? Ar reikia atstatyti PVM?
6517 Fizinis asmuo gauna 10 dovanų (prizų)per metus iš įvairių įmonių (neturinčių licencijos verstis loterijų veikla), kurių kiekvieno vertė po 500 Lt. Ar pagal naująjį GPMĮ atsiranda pajamų mokestis ir nuo kokios sumos? O jeigu viena dovana viršija 580 sumą?
6518 Iš kur darbuotojas turi pateikti pažymą apie šeimos sudėtį? Ar neužtenka, jei prie prašymo, kokį NPD turi jam taikyti nuo 2003-01-01, pridės vaikų gimimo liudijimų kopijas ir santuokos liudijimo kopiją?
6519 Darbuotojas augina tris vaikus iki 18 metų. Koks pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis dydis jam bus taikomas nuo 2003-01-01?
Kokį neapmokestinamąjį pajamų dydį jam turėjo taikyti nuo 2002-04-01?

6520 Pakomentuokite LR GPM įstatymo 6 str. pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1996 nepritarimo LR Vyriausybės nutarimu 2002 m. gruodžio 6 d. Nr.1912.
6521 Bendrovė perka naujametinius atvirukus, žaisliukus. Ar galima nuo minėtų prekių daryti PVM atskaitą?
6522 Kaip apmokestinamas studijų mokestis, kai apmokama nedirbančiam įmonėje studentui. Sudaryta trišalė sutartis.
6523 Š. m. gruodžio 20 dieną persiregistruosime iš IĮ į UAB. Kaip reikės atsiskaityti už metus - pagal pajamų deklaraciją ar pagal balansą, kokiu mokesčiu bus apmokestinamas paskirstytasis pelnas, ar reikės mokėti ir nuo kurios sumos įmokas SODRAI papildomai pensijai?
6524 Generalinis direktorius vienas vyksta į užsienį į komandiruotę ir dalyvauja reprezentaciniame renginyje svarstant sutarčių pasirašymo galimybes ateityje. Grįžęs iš komandiruotės įmonės buhalterijai pateikia restorano čekį, iš kurio matyti, kad buvo užsakytas vienas karštas patiekalas, viena stiklinė sulčių ir t.t. Ar įmonė gali pagal tokį čekį priskirti 75 proc. reprezentacinėms sąnaudoms, mažinačioms apmokestinamąjį pelną, surašydama aktą?
6525 Kaip pagal naują Pelno mokesčio įstatymą apmokestinamas ilgalaikio turto pardavimas, kuriam buvo pritaikyta investicija "sąnaudų" būdu?
6526 Yra sudaryta gyvybės draudimo sutartis 2002-12-01, kurioje numatyta draudimo įmoka 300 Lt/mėn. Ar mokesčių lengvatą už 2002 m. galima taikyti tik 1/12 nuo 1720 Lt (430*4) ar visai 300 Lt sumai?
6527 Yra sudaryta gyvybės draudimo sutartis 2002-12-01, kurioje numatyta draudimo įmoka 300 Lt/mėn. Jei apsidraudęs asmuo nuspręs nuo 2006 metų pasididinti mėnesinę įmoką, ar padidėjusiai daliai (skirtumui) bus taikoma 15 proc. išmokos atveju neapmokestinimo lengvata? Kaip tai keičia traktavimą, jei gyvybės draudimo sutartyje jau buvo numatyta tokia galimybė ir pati gyvybės draudimo sutartis nėra perrašoma ir/ar nėra daromi jokie pakeitimai/priedai?
6528 Ar galima skaičiuoti nusidėvėjimą ir ar tai bus leidžiami atskaitymai ilgalaikiam nekilnojamajam turtui, jei nėra gautas statybos inspekcijos leidimas eksploatuoti šį nekilnojamąjį turtą ir šis nekilnojamasis turtas dar nėra įregistruotas kadastro įmonėje, nes nevisiškai baigti visi darbai, bet atskiros baigtos dalys yra jau naudojamas ekonominėje veikloje?Kaip tokiu atveju su nekilnojamojo turto mokesčiu?
6529 Įmonės vadovui 2002 m. sausio-kovo mėn. buvo priskaičiuotas atlyginimas, kuris dėl lėšų trūkumo dar neišmokėtas. Vadovas dirba ir dabar, bet gauna mažesnę algą.
1. Jei skola už 2002 m. tris mėnesius ir atlyginimas už 2003 m. einamąjį mėnesį bus mokamas po 2003-01-15, ar tai reiškia, kad visas pajamas reikės susumuoti ir taikyti tik vieną kartą NPD (290 Lt)?
2. Jei skola būtų išmokėta iki 2003-01-15, ar galioja sena tvarka?
3. Ar yra kitas variantas?

6530 Žmogus dirba trijose darbovietėse. Ar kiekvienoje iš jų galima bus taikyti NPD ir papildomą NPD?
6531 UAB iš savo darbuotojo panaudos sutartimi nuomoja automobilį nuo 2002 m. kovo mėn. Įmonė sumokėjo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. VMI dėl apmokestinimo šio draudimo FAPM davė du išaiškinimus: 2002-05-21 raštas, kad reikia apmokestinti, ir 2002-08-01 raštas, kad nereikia.
1. Ar tai reiškia, kad antrasis išaiškinimas naikina pirmąjį arba patikslina, ir nuo 2002 m. kovo mėn. įmonės sumokėta draudimo įmoka nelaikoma fizinio asmens pajamomis?
2. Ar nuo 2002 m. kovo mėn. iki 2002-08-01 reikėjo apmokestinti gautą draudimo įmoką FAPM? Koks pajamų mokesčio tarifas būtų: 20 proc. ar 33 proc.?

6532 Ar per 2003 m. darbuotojams, apsidraudusiems gyvybės draudimu, bus galima taikyti lengvatą? Ar tai jie turės padaryti patys metų gale?
6533 UAB nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos pastate, statytame 1974 m. Patalpų vertė neindeksuota, todėl 2000 m. suremontavus patalpas buvo didinama įsigijimo vertė. Dabar vertė lygi 680 00 Lt, bet vis tiek daug mažesnė už rinkos kainą. Dalį patalpų nuomojame kontoroms. Turime 10 nuomininkų. Tipinės nuomos sutartys sudaromos 1 metams su pratęsimu dar 1 metams, t.y. iš viso kai kurios galioja 2 metus. Nuomos pajamų per mėnesį gauname apie 10 000 Lt.
1. Ar 2002 m. patalpų nuoma turi būti apmokestinama kaip pardavimas pagal PMI 38 str.?
2. Jei apmokestinama, tai pasibaigus metams ar ta mėnesį, kai per 2/3 nuomos laikotarpio sumokama 75 proc. išnuomoto ilgalaikio turto įsigijimo kainos?
3. Ar skaičiuojama 75 proc. nuo viso pastato įsigijimo kainos, ar tik nuo išnuomotų patalpų vertės?
4. Kokiais mokesčiais apmokestinama?

6534 Įmonės darbuobuotojas apsidraudęs užsienio kompanijoje 15 metų. Draudimo polise įrašyta, kad yra draudimo programoje "Wealth Builder". Ar mokamos tokios draudimo įmokos mažina fizinių asmenų pajamų mokestį? Ar nuo 2003-01-01 mokant tokias draudimo įmokas darbuotojas pasibaigus metams galės kreiptis į mokesčių inspekciją dėl gyventojų pajamų mokesčio dalies grąžinimo?
6535 Supratau, kad kiekvienas darbuotojas darbovietei turi pateikti prašymą, kad ta darbovietė taikytų NPD. Kur galima rasti rekomenduojamą prašymo formą?
6536 UAB savo sandėliuose turi neparduotų nepaklausių prekių, kurios įsigytos iki 1994-05-01. Ka daryti su PVM,
1) jei nurašome i netekimus?
2) jei atiduodame kaip parama?

6537 UAB nuomoja pagal nuomos sutartį kavinės patalpas. Nuomotojas moka nuomos mokestį pagal plotą už 1 kv. m. Ta pačia sutartimi leidžiame naudotis kavinėje esančiais įrengimais (kilnojamasis ilgalaikis turtas). Jo nusidėvėjimą į leidžiamus atskaitymus skaičiuojame mes, nuomotojai. O gal tai neteisinga? Gal reikia šiam turtui skaičiuoti pardavimo PVM nuo nudėvimos sumos?
6538 Nedarau pirkimo PVM atskaitos, pirkdama prekes, medžiagas, paslaugas:
1) pirkimo PVM įtraukiami į medžiagų ar paslaugų vertę, ar
2) pirkimo PVM dedu į veiklos sąnaudas?
UAB yra PVM mokėtoja.

6539 Įmonėje dirba II grupės invalidas, auginantis 3
vaikus iki 18 metų. Kokį NPD taikyti?

6540 Nurašau nenudėvėtą ilgalaikį kilnojamąjį turtą.
Priskaičiuoju pardavimo PVM nuo likutinės vertės ar tikslinu ir atstatau pirkimo PVM?

6541 2002 m. gegužės mėn. buvo importuota įranga iš užsienio partnerio. Sąskaita buvo išrašyta nurodant vertę 5000 JAV dolerių ir deklaruojant apskaičiuoti visi priklausantys mokesčiai nuo šios vertės. Pagal šią sąskaitą įmonei pervesti pinigų nereikia, tai yra kaip dovana įmonei. Įranga naudojama įmonės ekonominėje veikloje. Ar užpajamuojant įrangą reikia užpajamuoti deklaruotą vertę ir pradėjus ją naudoti skaičiuoti nusidėvėjimą nuo šios vertės? Ar tai leidžiami atskaitymai? Ar skolos suma bus pagautė? Ar įmonė turėjo užpajamuoti įrangą tik vienetinėje apskaitoje nuline verte, nerodydama skolos tiekėjui, neperkeldama skolos į pagautę ir neskaičiuodama nusidėvėjimo?
6542 Darbuotojas turi vieną vaiką. 2003 m. vasario 14 d. vaikui
sukanka 18 metų. Už vasario mėnesį priskaičiuotam atlygi-
nimui (jį išmokame kovo mėn.) pritaikysime PNPD. Ar teisin-
gai padarysime?

6543 Darbuotojas sudarė gyvybės draudimo sutartį(10 metų) 2002 m. gruodžio mėn, jo atlyginimas didelis. Ar jam galima pritaikyti už 2002 m. gruodžio mėn visą 1720 Lt?
6544 1. UAB spalio mėn. sumokėjome teismo antstolių kontorai mokestį pagal civilinę bylą (jokių kitų juridinių dokumentų nėra), įtraukiant šią sumą į sąnaudas. Lapkričio mėn. skolininkas grąžino UAB teismo išlaidas.
Ar lapkričio mėn. tai bus kitos veiklos pajamos, ar tik
reikės mažinti sąnaudas?
2. UAB išperkamuoju nuomos būdu pirko turtą pagal pirkimo sutartį 3 metams. Sutarties priede nurodytos turto išpirkimo ir palūkanų įmokų sumos.
Ar turi UAB mokėti palūkanos sumą, nurodytą sutarties priede, jeigu pardavėjas, pateikdamas kiekvieną mėnesį PVM sąskaitą faktūrą, nurodo tik turto išpirkimo sumą. Jeigu neturi, ką daryti su palūkanos suma?

6545 Darbuotojas 2002 m. apsidraudė gyvybės draudimu 15 metų. Kokia FAPM lengvata taikoma 2002 m.? Ar darbdavys gali mokėti draudimo įmokas už darbuotoją?
6546 2002 m. gruodį priskaičiuojamas darbo užmokestis 1000 Lt už 2002 m. gruodžio mėn., 1000 Lt atostoginių už gruodžio mėn. ir 400 Lt atostoginių už 2003 m. sausio mėn. Darbuotojui taikomas pagrindinis NPD. Kaip apmokestinti pajamų mokesčiu atostoginius, kai jie išmokami 2002 m. gruodžio mėn.?
6547 Įmonė A savo patalpose priiminėja mokesčius iš gyventojų už teikiamas paslaugas. Įmonė A nuomuoja patalpas įmonei B. Įmonė B vykdo analogišką veiklą.
Ar gali įmonė A, sudariusi rašytinę sutartį su įmone B, už tam tikrą atlygį priiminėti mokesčius iš gyventojų už įmonės B teikiamas paslaugas? Įmonės A įstatuose yra numatyta veikla - 6523 kitas niekur kitur nepriskirtas finansinis tarpininkavimas.

6548 1. Kaip pagal naują Pelno mokesčio įstatymą apmokestinamas ilgalaikio turto pardavimas, kuriam buvo pritaikyta investicija "sąnaudų" būdu?
6549 Iš tiekėjo gavome "credit note" už vadyboso paslaugas. Kaip tai parodyti apskaitoje?
6550 Darbuotojui nuo 2002-12-20 iki 2003-01-15 suteiktos kasmetinės atostogos. Priskaičiuosime ir išmokėsime 2002 m. gruodžio mėn. Ar galime 2003 m. atostoginių daliai taikyti NPD 290 Lt, ar nuo visos už atostogas priskaičiuotos sumos išlaikyti 33 proc. pajamų mokestį, o išminusuoti NPD tik skaičiuojant darbo užmokestį už sausio mėn.?
6551 Už neakivaizdinio mokslo studijas moku 1000 Lt. Ar 2003 m. bus taikoma pajamų mokesčio lengvata?
6552 IĮ pelnas - 10 0000 Lt. IĮ savininkė išsimoka iš nepaskirstyto pelno. Šiuo pavyzdžiu gal galėtumėte pakomentuoti pajamų mokesčio situaciją?
6553 IĮ savininkė, jos duktė, dirbanti toje pat įmonėje, savininkės buvęs vyras (išsiskyrę), taip pat dirbantis įmonėje, visi jie turi UAB akcijų. Kas šioje situacijoje pasakytina nagrinėjant sąvokas "kontroliuojami" ir "kontroliuojantys"?

6554 Dvanota turto "svetimų" žmonių (ne artimųjų) daudybź kartų per metus. Ar neapmokestinama 24*290?
6555 Darbuotojas išleidžiamas kasmetinių atostogų nuo 2002-12-20 iki 2003-01-18. Atostoginiai apskaičiuojami 2002 m. gruodžio mėn. už 2002 m. gruodžio ir 2003 m. sausio mėn. Kaip šiuo atveju turime skaičiuoti FAPM? Ar dabar išmokant taikomas neapmokestinamasis minimumas 250 Lt visai išmokamai sumai už 2002 m. gruodžio mėn. + 2003 m. sausio mėn. 2003 m. sausio mėn. perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis už 2003 m. sausio mėn.?
6556 Dovanota turto "svetimų" žmonių (ne artimųjų) daugybę kartų per metus. Ar neapmokestinama 24*290?
6557 Kokia prasmė, būtinybė ir logika, kad gyventojas įmonei turi pateikti prašymą dėl NPD taikymo?
6558 Mokamas KASKO draudimas už automobilį: sumokėta draudimo įmoka 2500 Lt. Draudimo įmonė sumokėjo žalos atlygį 8000 Lt, įmonė automobilio remontui į s¹naudas nurašė 10 000 Lt. Kokia suma bus apmokestinama?
6559 Tėvai oficialiai išsiskyrę. Yra 2 vaikai iki 18 metų. Kas gauna PNPD (po 29 Lt už vaiką)?
6560 Mūsų įmonės direktorius buvo pakviestas į kitos įmonės jubiliejų. Ta proga padovanojome paveikslą už 200 Lt, pirktą mūsų įmonės vardu. Kokius mokesčius ir kas turi sumokėti?
6561 Atostogų dalis "prikabinama" prie vieno mėnesio, kita dalis - prie kito. O kaip su pašalpa už neišnaudotas atostogas?
6562 Darbuotojas dirba trijose darbuovietese. Ar gali dirbti pagrindinėje (pirmoje) 8 val., nepagrindinėje (antroje)-4 val., nepagrindinėje (trečioje)- 4 val. Ar turi būti antroje darbovieteje - 2 val., trečioje darbovietėje -2 val.? Ar reikia pranešti darbo inspekcijai kiekvieną mėnesį, kad dirba po 2 val.?
6563 Parduodamas butas 2003 m., kuris to asmens nuosavybė yra daugiau negu treji metai. Ar reikės jam mokėti mokesčius parduodant šį butą? Jei taip, tai kokio dydžio?
6564 Įmonėje dirba mama (2 vaikai). Ar teisingai suprantu, kad įmonė turi žinoti konkrečiai tos šeimos (moters) šeiminę padėtį, kad galėtų pridėti po 29 Lt už vaiką ar po 14,5 Lt už vaiką?
6565 Ar reikia skirti kooficientus buhalteriams, vadybininkams, jei įmonėje dirba 5 buhalteriai, 5 vadybinikai? Ar gali būti menesine alga 430 Lt, ar turi būti skaičiuojama už valandą 2,53 Lt?

6566 Asmuo, mokantis gyvybės draudimą, jau turi teisę 25 proc. sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas? Ir tai atliekama ne per darbo įmonę, bet tik per metinę deklaraciją su VMI?
6567 1. Įmonė darbo užmokestį už 2002 m. gruodžio mėn. išmokės 2003 m. sausio 25 d., o sausio mėn. išmokės iki 2003 m. vasario 10 d. Prašome paaiškinti, ar pajamų mokestį skaičiuoti atskirai už kiekvieną mėnesį, t.y gruodžio mėn. taikyti 250 litų neapmokestinamąjį minimumą, o sausio mėn. - 290 litų?
6568 1. Įmonė darbo užmokestį už 2002 m. gruodžio mėn. išmokės 2003 m. sausio 25 d., o sausio mėn. išmokės iki 2003 m. vasario 10 d. Prašome paaiškinti, ar pajamų mokestį skaičiuoti atskirai už kiekvieną mėnesį, t.y gruodžio mėn. taikyti 250 litų neapmokestinamąjį minimumą, o sausio mėn. - 290 litų?
6569 Gal galite pateikti "kasdieniškiausių" B klasės pajamų pavyzdžių?
6570 Ar gali įmonė išnuomuoti dalį pastato užsienyje registruotai įmonei Lietuvoje savo buveinės neįregistravusi? Ar nuo nuomos mokesčio reikia skaičiuoti PVM? Ar įmonė turės sumokėti dar kokius nors papildomus mokesčius? Ar įmonė turi turėti dar kokius nors užsienio įmonės dokumentus ar užtenka tik nuomos sutarties?
6571 Ar pajamos, gautos pardavus konsignacija gautas prekes pagal komitento nustatytas kainas, priskaičiuojamos prie apyvartos ir ar nuo tos sumos mokamas kelių mokestis?
6572 Darbuotojas komandiruotės metu gyveno LR ambasados svečių namuose Maskvoje. Už nakvynę sumokėjo JAV doleriais. Kasos pajamų orderyje įrašyta tik darbuotojo vardas ir pavardė (mūsų įmonės pavadinimo nėra). Vietoj sąskaitos faktūros pristatė laisvos formos dokumentą - gyventojo kortelę JAV doleriais. Ar galimas toks atsiskaitymas valiuta? Ar reikalinga PVM sąskaita faktūra?
6573 Įmonės steigėja Norvegijos įmonė Lietuvos įmonėje dirbančiam darbuotojui perveda premiją iš Norvegijos 2002 m. gruodžio mėn.10 000 NOK ir 2003 m. sausio mėn. - 15 000 NOK į jo asmeninę sąskaitą banke. 1. Kokius dokumentus turi turėti darbuotojas iš Norvegijos? 2. Kaip šios pajamos apmokestinamos?3. Ar pats darbuotojas turi nuo šių sumų priskaičiuoti mokesčius ir pervesti į biudžetą? 4. Kada darbuotojas turi sumokėti mokesčius į biudžetą? 5. Kokius dokumentus reikia jam pristatyti mokesčių inspekcijai pildant deklaraciją?
6574 Bendrovė yra apdraudusi pareigybes. Įvyko draudžiamasis įvykis, draudimo bendrovė kompensavo patirtus nuostolius, bendrovės administracija nusprendė dalį gautos sumos pervesti dirbančiajam. Ar išmokama suma apmokestinama pajamų mokesčiu, minėt¹ sum¹ pridedant prie darbo užmokesčio? Ar nuo tos sumos daromi atskaitymai SODRAI?
6575 Notaras už suteiktas paslaugas išrašė pinigų priėmimo kvit¹. S¹skaitos faktūros neišraš teigdamas, kad jiems nereikia. Ar tikrai? Ar pakanka šio dokumento s¹naudoms pripažinti?
6577 UAB perka prekes iš fizinio asmens. Kaip 2003 metais bus skaičiuojamas pajamų mokestis? Ar nustatytus procentus kaip ir anksčiau susimoka UAB, ar pats fizinis asmuo?
6578 Bendrovės akcininkas, 50 proc. akcijų paketo turėtojas, 2002-01-01 turėjo 20 000 akcijų, iš kurių 10 000 buvo įsigytos 1997 metais, 5000 akcijų 2002-03-19, 5000 akcijų 2002-11-20. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2002-12-05 buvo sumažintas įstatinis kapitalas, mažinant 6000 šio akcininko akcijų. 2003-03-22 šis akcinikas visas akcijas parduos.
Prašome paaiškinti, kaip bus apmokestinamas šių akcijų pardavimas?

6579 Darbuotojas komandiruotės metu gyveno LR ambasados svečių namuose Maskvoje. Už nakvynę sumokėjo JAV doleriais. Kasos pajamų orderyje įrašyta tik darbuotojo vardas ir pavardė (mūsų įmonės pavadinimo nėra). Vietoj sąskaitos faktūros pristatė laisvos formos dokumentą - gyventojo kortelę JAV doleriais. Ar galimas toks atsiskaitymas valiuta? Ar reikalinga PVM sąskaita faktūra?
6580 1. UAB akcijų paketą (92,7 proc.) turi savivaldybė. Lapkričio mėn. buvo atlikti statybos darbai. Darbus atliko rangovas. Pagal rangovo pateiktas už darbus PVM sąskaitas faktūras sumas su PVM sumoka savivaldybė, pervedant į UAB atsiskaitomąją sąskaitą, o UAB sumoka rangovui. UAB PVM deklaracijoje PVM rodo kaip pirkimo PVM. Balanse str. nebaigtą statybą UAB rodo be PVM, o str. "Finansavimas(dotacijos ir subsidijos)" gautą sumą- su PVM. Gauta suma su PVM UAB turės didinti įstatinį kapitalą pagal savivaldybės reikalavimą.
1. Ar turi UAB gautą PVM iš savivaldybės grąžinti biudžetui ir kaip teisingai tai atlikti?
2. Ar galima didinti įstatinį kapitalą gauta suma su PVM?

6581 Įmonė gruodžio mėnesį darbuotojams išmokėjo po 250 Lt(dovana). Ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai: FAPM- nėra, SODROS - taip, 250 Lt nemažina apmokestinamojo pelno, SODROS - mažina?
6582 Ar k0valifikacijos kėlimo kursai, kurie vyksta 4 dienas per mėnesį, bet paeiliui 18 mėnesių, laikomi ilgalaikiais ar trumpalaikiais?
6583 2003 m. vasario mėnesį įmonė mokės atlyginimus už 2002 m. spalio ir lapkričio mėnesius. Ar tiesa, kad reikia anuliuoti spalio ir lapkričio mėnesiais išskaičiuotą pajamų mokestį ir perskaičiuoti pajamų mokestį (11+12 mėn. priskaičiuota suma - 290 Lt * 33 proc.)?
6584 1. Darbuotojas- I grupės invalidas - ir turi du vaikus. Kokios taikomos FAPlengvatos? 2. Nuo 2002-12-30 iki 2003-01-13 darbuotojas išėjęs kasmetinių atostogų. Pinigai išmokami gruodžio mėn. Kaip taikyti FAP mokestį?
6585 Įmonė įsigijo 2001 m. lengvąjį automobilį iš fizinio asmens. 2002 m. gruodžio mėn. įmonė ketina minėtą automobilį parduoti. Ar ji turės priskaičiuoti pardavimo PVM, nors įsigijo be PVM?
6586 Ar gali individulios įmonės savininkas savo asmeninį turtą parduoti savo įmonei? Ar tokia pardavimo sutartis nebus niekinė?
6587 Būsimų periodų sąnaudos. PVM sąskaita faktūra 2002-12-25. Paslauga - informacija 2003 metų kataloge. Kada į atskaitą traukti PVM? Ar sąskaitos išrašymo data ar sąnaudų nurašymo metu, t.y. per 2003 metus?
6588 Individualios įmonės savininkui 2003 m. išmokėtas likutinis pelnas jau apmokestintas 15 proc. tarifu. Jį įnešus į kasą apyvartinėms lėšoms didinti ar gale metų ta suma dar kartą bus apmokestinta 15 proc.?
6589 IĮ 2001 m. pelnas 500 000 Lt. Minusuota investicija(2 būdas)450 000 Lt. Apmokestinamas pelnas 50 000 Lt. Vadinasi, savininko lėšos yra investicijos suma ir pelno suma po apmokestinimo. Kas įmonės laukia įsigaliojus GPMĮ, jei savininkas uždarys įmonę, perregistruos į UAB, išsimokės 38 000 Lt grynaisiais.
6590 Kaip bus apmokestinama įmonės dovana darbuotojui jubiliejaus proga? Kokios tai bus sąnaudos įmonei? Į kokias sąnaudas reiktų traukti mokesčius SODRAI, Garantiniam fondui?
6591 Įmonė 2002 m. gruodžio mėn. apdraudė savo darbuotojus gyvybės draudimu 15 metų darbuotojų naudai. Ar gali draudimo įmokos suma įmonė mažinti 2002 m. apmokestinamąjį pelną?
Ar šią sumą reikia pridėti prie 2002 m. gruodžio mėn. darbuotojo atlyginimo ir apmokestinti FAPM ir SODROS mokesčiais? Kaip su įmokomis bus 2003 m.?

6592 Kokiu tarifu apmokestinami prizai, kurių vertė didesnė nei 580 Lt?
6593 KŪB savo nariams per 2002 m. jau išmokėjo išmokas iš pelno už 11 mėnesių. Ar šios išmokos iš 2002 m. pelno, išmokėtos per 2002 m., po metinės atskaitomybės pateikimo bus apmokestintos 15 proc. GPM?

6594 Yra gyvybės draudimas 20 metų, mėnesinė įmoka 150 Lt.
Kaip apskaičiuoti lengvatą, jeigu tokios pajamos per mėnesį:
1) darbo užmokestis 600 Lt,
2) autorinis atlyginimas 1800 Lt,
3) yra lengvata vaikui 29 Lt?

6595 Ar gali įmonės savininkas šiais metais išsiimti 2001 m. pelną, o 2003 metais išsiimti savininko įnašą, padarytą 2002 metais? Ar VMI nenurodys pirmiausiai laikyti, kad išimamas savininko įnašas, o tik po to pelnas?
6596 Jei pateikdamas metinę gyventojo pajamų deklaraciją, gyventojas savo pajamų nemažins gyvybės draudimo (10 m.) įmokų suma, ar jam vis tiek reikės susimokėti pajamų mokestį nuo išmokėtos sumos po 10 metų?
6597 UAB, kurios veikla remonto paslaugos, pirko gyvenamąjį namą prie ežero (vasaros poilsiui). Klientams išnuomoja tik vasarą, t.y gauna pajamų. Ar galima skaičiuoti nusidėvėjimą 12 mėn. per metus ar tik tais mėnesiais., kai ganamos pajamos. Ar neeksploatuojamam turtui reikia atstatyti PVM?
6598 Įmonė apdraudė darbuotoją 3000 Lt. Darbuotojo atlyginimas 10 000 Lt per metus. Kaip taikyti GPMĮ?
6599 UAB iš darbuotojų atlyginimų perveda draudimo įmokas draudimo bendrovei. Ar patirtas pinigų pervedimo sąnaudas galima dėti į bendrovės sąnaudas, ar tai darbuotojų pajamos? Jei taip, kaip jos apmokestinamos?
6600 Ar už importuojamas prekes reikia mokėti prekių apyvartos mokestį?
6601 Ilgalaikis turtas (priekaba) nebuvo naudojamas veikloje ir nebuvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas. Ar reikia metinėje PVM deklaracijoje tikslinti PVM atskaitą?
6602 Įmonė už buto nuomą fiziniam asmeniui mokės 2003-02-20 už 2002 metų spalį, lapkritį, gruodį. Koks šiuo atveu būtų pajamų mokesčio tarifas?
6603 Individualios įmonės savininkas 2002-12-31 skaičiuoja įmonės pelną už 2002 metus. Ar gali 2002-12-31 išsiimti pelną už 2002 metus palikdamas pinigus sumokėti pelno mokestį?
6604 Ar darbuotojui norint prisitaikyti NPD lengvatą plius PNPD lengvatą, būtina prašyme nurodyti konkrečias sumas: "Prašau man pritaikyti PNPD 14,5 + 14,5 Lt, turiu du vaikus", ar užtenka pareiškime nurodyti, kad "prašom pritaikyti PNPD, turiu du vaikus"? Jei būtina nurodyti sumas, tai kaip bus, kai, pvz., balandžio mėn. NPD pasikeis? Argi darbuotojui pareiškimą reikės rašyti iš naujo su prašymu taikyti naujas lengvatas?
6605 Įonės savininkas išsiima vieną dieną daugiau nei 10 000 litų. Ar reikia kam nors pranešti arba pateikti ataskaitas?

6606 Įmonė 2001 m. importavo prekes. Sumokėjo muito ir importo PVM mokesčius. 2002 m. spalio mėn. dalį prekių eksportavo. Ar reikia atstatyti PVM?
6607 Ar galiu aš, fizinis asmuo, kuris įsiregistruos nuo 2003-01-01 asmeniu, užsiimančiu individualia veikla, teikti vairavimo mokyklai vairavimo mokymo paslaugas?
6608 Fizinis asmuo dirba pagal patentą. Kaip bus nuo 2003-01-01 - ar bus ir toliau perkami patentai ir ar reikės įplaukas papildomai apmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu?
6609 Ar galima taikyti pajamų mokesčio lengvatą, išskaičiuojant gyvybės draudimo įmokas iš 2002 metų gruodžio mėn. darbo užmokesčio už 2003 m. sausio mėnesį pagal draudimo organizacijos pateiktą sąrašą (sutartis su draudimo organizacija sudaryta), kai šios įmokos bus pervestos po 2003 m. sausio 2 dienos?
6610 Individualios įmonės savininko skola įmonei, susidariusi dėl įvairių trūkumų (kasoje, prekių ir t.t.), siekia apie 100 000 Lt. Ar šią sumą moksčių administratorius gali traktuoti kaip išimtą pelną ir apmokestinti? Kokios nuobaudos, kad kasoje pagal dokumentus yra pinigai, kurių savininkas realiai neturi?
6611 Įmonė vėluoja su darbo užmokesčio išmokėjimu. 2003 sausio mėn. 15 d. mokės tik už spalį, 2003 m. vasarį mokės už lapkritį. Koks pajamų mokesčio tarifas?
6612 2003 m. savininkas sumokės 774 Lt į privalomajį pensijų fond¹.
Ar 774 Lt bus s¹audos,kurios mažina apmokestinam¹jį peln¹ 2003 m.?

6613 Įmonės veikla - ekspedicinės paslaugos. Ar yra privalomas CMR originalas? Ar privaloma PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti CMR numerį?
6614 Lietuvos bankas turi skyrius Kaune ir Klaipėdoje, kurie FAPM mokėdavo į savo miestų VMI surenkam¹sias s¹skaitas. Prašome paaiškinti, kur turi būti sumokamas FAPM nuo 2003 m. sausio 1 d.?
6615 1. Nuomojame patalpą iš fizinio asmens. Mokame 510 Lt, išskaičiuojame 15 proc. palamų mokestį - 90 Lt. Pervesti mokestį į biudžetą turėsime kitą dieną po išmokėjimo?
2. Ar savininkas moka 15 ar 13 proc. pelno mokestį? Jokių akcijų neturi, vienas valdo savo įmones, žmona nedirba?

6616 Ar už spaudos 2003 m. išankstinę prenumeratą (be PVM sąskaitos faktūros) galima atskaityti PVM?
6617 Sudaryta sutuoktuvinė draudimo sutartis dukrai 1998 m. gegužės mėn. Lengvata buvo taikoma. 2001 m. dukrai suėjo 18 m. Dabar nuo 2003 m. sausio mėn. lengvata nebus taikoma, neatsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaryta gerokai anksčiau?
6618 Jūreivis dirba laive, plaukiojančiame su Panamos valstybės vėliava. Reisas tęsiasi nuo 2002-09-22 iki 2003-01-22. Atlyginimas pervedamas į Lietuvos banko sąskaitą kiekvieną mėnesį. Kaip reikės deklaruoti pajamas už 2002 m.(kai dalis atlyginimo buvo pervesta spalio-gruodžio mėn.) ir už 2003 m.(kai dalis atlyginimo buvo pervesta vasario mėn.). Ar tai reiškia, kad reikės pildyti dvi deklaracijas? Jei taip, tai iki kada jas reikės pateikti?
6619 Pase nenurodyta priregistravimo vieta. Nežinau, kur gyvena(priregistruotas) darbuotojas, prašyme priimti į darbą gyvenamąja vieta jis nurodė bendrabutį. Kur pervesti mokestį?
Galiu pervesti, kur nurodė pats darbuotojas.

6620 Individualios įmonės savininkas praėjusių metų pelną išsimokėjo 2002-11-28. Ar reikia pranešt mokesčių inspekcijai ir kada?
6621 Įmonės automobiliui nupirktos padangos. Ar pradėjus jas eksploatuoti reikia jas apskaityti atsargose, kol jos susidėvės?
6622 Nuo 2000 metų apskaičiujant apmokestinamąji pelną buvo taikoma investicija pagal JAPMĮ 21 str. 1 dalies 2 punktą. Investicijai buvo panaudotos lėšos - ilgalaikio turto, gauto išperkamosios nuomos būdu, t.y. faktiškai apmokėto šio turto dalį. Pvz., turto vertė 438 600 Lt, o investicijai buvo panaudota 196 524 Lt. 2000-2001 metais nusidėvėjimo suma (146 148 Lt) buvo didinamas apmokestinamasis pelnas. 2002 metais apskaičiuotas nusidėvėjimas 109 600 Lt. Kokiai nusidėvėjimo sumai turime padidinti apmokestinamąjį pelną už 2002 metus?

6623 Ar reikalingas perdavimo eksploatuoti aktas atsargoms, pvz., virdulys, automobilio signalizacija, kalkuliatorius ir t.t. (tai neilgalaikis turtas)?
6624 Ar reikalingos materialiai atsakingų asmenų sutartys dėl išdalytų atsargų naudojimui?
6625 Individualios įmonės savininkas 2002-05-06 nupirko mašiną įmonės vardu. Ar galima ir kaip skaičiuoti nusidėvėjimą? Ar galima naudojamą kurą nurašyti į sąnaudas? (Įmonė ne PVM mokėtoja.)
6626 Sūnus dirba užsienyje. Kas mėnesį per banką parsiunčia tam tikrą pinigų sumą. Ar nuo tos sumos reikės mokėti kokius nors mokesčius?
6627 1999-2001 m. individualios įmonės pelnas panaudotas investicijoms. Įmonės savininkui 2002 m. likutinio pelno dalis išmokėta 2002 m., likusi dalis bus įšmokėta 2003 m. Kaip apmokestinti likutinį peln¹ pagal GPMĮ?
6628 Paaiškinkite, kaip turėtų būti įforminta garantiniu laiku pakeistas nepataisomai pagedęs kopijavimo aparatas? Mes esame pardavėjai. Mes keičiame pirkėjui. Aparatus gauname iš Suomijos.
6629 Kai viena motina auginas du vaikus, jai taikomas papildomos neapmokestinamos pajamos - 29 Lt kiekvienam vaikui. O jeigu motina viena augina tris vaikus? Ar yra papildomos lengvatos be pagrindinio neapmkestinamojo minimumo - 430 Lt? Jei šeima neissiskyrusi, ji gali pasinaudoti didesnėmis lengvatomis.
6630 UAB 'VB lizingas' priėimimo-perdavimo akte išskyrė lizingo būdu įsigyto ilgalaikio turto PVM. Kokiais buhalteriniais įrašais tai yra atvaizduojama? Ar tą sumą reikia rodyti PVM deklaracijoje, jeigu 'VB lizingas' eilinėms įmokoms išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje priskaičiuotas PVM yra traukiamas į PVM atskaitą kiekvieną mėnesį?
6631 Ar galima individualios įmonės savininkui išmokėti lėšas iš 2002 metų pelno 2002 m. gruodžio mėn.?
6632 Dėl lėšų trūkumo atlyginimai įmonėje vėluoja. Pvz., 2003-01-10 išmokėsime darbuotojui 300 Lt už 2002 m. rugsėjo mėn., 2002-01-25 - 200 Lt už 2002 spalio mėn., 2002-01-31 priskaičiuosime 800 Lt už 2003 m. sausio mėn. Kaip taikyti Pajamų mokesčio įstatymo 23 str. tokiu atveju? Negali būti, kad jau apmokestint¹ darbo užmokestį reikės apmokestinti dar kart¹: juk ir rugsėjo, ir spalio jau skaičiavome 33 proc. FAPM?

6633 Individualioje įmonėje nurašomas ilgalaikis turtas, kuriam buvo taikyta investicija pagal antrąjį būdą. Kas apmokestinama?
6634 IĮ 1998 m. pasinaudojo investicijų lengvata pagal antrąjį būdą (sąnaudų) 140 000 Lt sumai. Ar tai reiškia, kad įmonė kasoje ar sąskaitoje turi laikyti nenaudojamus 140 000 Lt ir iki kada?
6635 Pirkau automobilį už 5000 Lt. Neišlaikius 3 metų, pardaviau už 6000 Lt. 15 proc. mokestį reikės mokėti nuo 6000 Lt ar nuo 1000 Lt?
6636 Pirkau automobilį už 5000 Lt. Neišlaikius 3 metų , pardaviau už 6000 Lt. 15% mokestį reikės mokėti nuo 6000 Lt ar nuo 1000 Lt.
6637 Lietuvos bankas suteikia savo darbuotojams paskolas būstui įsigyti, už kurias darbuotojai moka nustatyto dydžio palūkanas. Ar galima priskirti šias išlaidas 21 str.1 dalies 3 p.?
6638 Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principą. Kaip pagal šį principą pripažįstamos pajamos ir sąnaudos?


6639 1996 ir 1997 metais įmonė patyrė nuostolį. Kaip perkeliamas nuostolis, kai praeina 5 metai, pvz., 2002 ir 2003 metais
6640 Pirkau automobilį už 5000 Lt. Neišlaikius 3 metų, pardaviau už 6000 Lt. 15 proc. mokestį reikės mokėti nuo 6000 Lt ar nuo 1000 Lt?
6641 1996 ir 1997 metais įmonė patyrė nuostolį. Kaip perkeliamas nuostolis, kai praeina 5 metai, pvz., 2002 ir 2003 metais?
6642 1996 ir 1997 metais įmonė patyrė nuostolį. Kaip perkeliamas nuostolis, kai praeina 5 metai. pvz., 2002 ir 2003 metais?
6643 Įmonė registruota Kaune, bet vykdo veikl¹ Kaune ir Klaipėdoje. Ar pajamų mokestį, išskaičiuot¹ iš darbuotojų, dirbančių Klaipėdoje, atlyginimų reikės sumokėti Klaipėdos VMI ar Kauno?
6644 Lietuvos bankas suteikia savo darbuotojams paskolas būstui įsigyti, už kurias darbuotojai moka nustatyto dydžio palūkanas. Ar galima priskirti šias išlaidas 21 str. 1 dalies 3 p.?
6645 Pirkau automobilį už 5000 Lt. Neišlaikius 3 metų pardaviau už 6000 Lt. 15 proc. reikės mokėti nuo 6000 Lt ar nuo 1000 Lt? Pirkimo kainą įrodančius dokumentus turiu.
6646 Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principą. Koks yra šis principas?
6647 Įmonė pasirašiusi patalpų nuomos sutartį iki 2003-06-01. Ar reikės perrašyti sutartį su 15 proc. mokesčiu, ar galima remiantis ta pačia sutartimi mokėti 15 proc. mokestį?
6648 1997 ir 1998 metais įmonė patyrė nuostolį. Kaip perkeliamas nuostolis, kai praeina 5 metai?
6649 Ar pajamos, gautos pardavus konsignacija gautas prekes pagal komitento nustatytas kainas, priskaičiuojamos prie apyvartos ir ar nuo tos sumos mokamas kelių mokestis?

  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt