Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   52. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas ir jo komentaras (kartojamas)
   Lektorius:           2002.12.04 17:30:00
  grįžti atgal
5968 Nuo 2003 m. gyvybės draudimo įmokas mokės pats darbuotojas, metinėje deklaracijoje pritaikys FAPM lengvatą, gaudamas draudimo išmoką. Nuo kokios sumos skaičiuosime 15 proc.?
5969 Įmonė mokės už darbuotoją gyvybės draudimo (ne 10 metų)įmokas.Išmokos gavėjas bus darbuotojas. Jei įmonė moka 1000 Lt, tai SODROS mokesčiai bus papildomai 310 Lt ir papildomai 2 Lt į Garantinį fondą. Ar įmonė apmokestinamąjį pelną galės mažinti 250 Lt?
5970 Bendrovė, pasitelkusi kitų įmonių paslaugas, parengia techninės dokumentacijos dokumentų projektą. Bendrovė yra neatsiskleidęs tarpininkas.Šį projektą ji tiražuos 1 mėn. 10-iai įmonių ir uždirbs pajamų. Ar patirtas sąnaudas kuriant šį projektą galima traktuoti einamojo mokestinio laikotarpio sąnaudomis. Ar verta pajamuoti kaip nematerialųjį turtą ir amortizuoti kitus 4 metus, kai pajamos jau uždirbtos ir ateityje pajamų iš to projekto nebus?
5971 Ar asmens akcininko dividentai ir tanjemos bus 15 proc. apmokestinami, o tantjemos - valdybos nario - 33 proc.?
5972 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 34 p. Darbuotojas gavo prizą už 2 NPD. Ar ši suma bus neapmokestinama FAPM. Ar prizas tai tas pats kas dovana, ar tai konkurso metu gautas prizas?
5973 UAB iš fizinio asmens nupirko akcijas. Sutartyje numatyta parduodamų akcijų vertė - 3000 Lt - sumokėta su tokia sąlyga, kad, atlikus įmonės, kurios akcijos perleistos, auditą ir paaiškėjus, kad tokia akcijų vertė nereali, t.y. per didelė, pardavėjas grąžins skirtumą, pvz., 500 Lt. Kaip turi būti apskaityta gauta suma: 1) jos dydžiu sumažinama įsigytų akcijų vertė ir laikoma, kad akcijos įsigytos už 2500 Lt; 2) pagautė, kuri apmokestinama, o akcijų vertė perkainojama, ir perkainojimo rezultatas - neleistinas atskaitymas?
5974 1.Jei fizinis asmuo parduos butą už 40 000 Lt po 2003-01-01, ar tai bus laikoma B klasės pajamomis ir ar tas asmuo privalės deklaruoti turtą?
2. Mėnesinės buto statybos palūkanos, mokamos bankui, yra 184 Lt. Nuo 1500 Lt atlyginimo per mėn. bus mokama 399,30 Lt pajamų mokesčio. Pagal įstatymą per mėn. 99,82 Lt (25 proc.), iš viso 1197, 84 Lt, po deklaracijos pateikimo galima bus kompensuoti.

5975 Kaip apmokestinamos išeitinės pašalpos?
5976 VMI teigia, kad NPD - 430 Lt - bus taikomas tik asmenims, auginantiems, o ne turintiems tris vaikus. Ar tėvas, mokantis alimentus, vaikų neaugina?
5977 Jei vienas iš tėvų dirba pagal verslo liudijimą, ar galima kitam iš tėvų taikyti visą PNPD?
5978 Asmuo gauna pajamas iš individualios veiklos, iš kurių norės atimti leidžiamus atskaitymus. Kokius dokumentus asmuo privalo pateikti pasirašydamas sutartį?
5979 Bendrovė išleido 1 mėn. trukmės paprastąjį vekselį 48 000 Lt vertės. Jį pardavė bankui už 47 504 Lt. Vekselio diskonto suma - 496 Lt.
Prašome atsakyti, kaip tai turėtų atsispindėti bendrovės balanse(arba nurodykite informacijos šaltinį)?

5981 Kaip vertinti VMI 200-10-31 rašto Nr.08-1-03-9765 5 klausimo pavyzdį,kai pagal k r e d i t i n į dokumentą didinamas pirkėjo įsiskolinimas dėl kainos padidinimo?
5982 Labai prašau patikslinti 5645 ir 5919 klausimus. Jei tai kompensacija, kaip šios ūkinės operacijos atsispindės detaliai A ir B įmonių apskaitose? Kokios korespondencijos ir kaip su PVM atskaita?
5983 Ar paslaugos kompensavimas ne tas pats kas paslaugos perpardavimas? Kaip tai atsispindi finansinėje ir mokesčių apskaitoje?
5984 Norėčiau pasitikslinti, ar 2002 m. ketvirtinės premijos mokamos iš darbo užmokesčio fondo bus darbo užmokesčio bei darbdavio mokami 31% Sodrai bus įmonės sąnaudos (leidžiami atskaitymai) ?
5985 Nuo 2003 m. įmonės lėšomis mokamos kaupiamojo gyvybės draudimo įmokos (neapmokestinamosios pajamos).Kaip su įmokom į Garantinį fondą ? Kaip tai įtakos FAPM lengvatą (ar nemažins jos dydžio), kurią gali pasinaudoti gyventojas per metus, t. y. pvz: palūkanų už paskolą kompensavimui, įmokom už studijas ir kt.?
5986 UAB išsinuomavo iš fizinio asmens, turinčio nuosavybės teisę, žemę ūkinei-komercinei veiklai. Sutartyje numatyta, kad žemės mokestį moka UAB. Kaip turi būti skaičiuojamas ir deklaruojamas žemės mokestis? Kokį UAB turi pritaikyti įstatymą žemės, ar žemės nuomos?
5992 Kaip apmokestinamos draudimo įmokos darbuotojo naudai (gyvybės draudimo), kai įmonė apdraudžia savo darbuotojus.
5993 Kuo skiriasi sąvokos metinė NPD suma nuo neapmokestinamųjų pajamų sumos ,lygios 12 pagrindinių NPD
5994 Įmonė sudaro su asmeniu "autorinę arba automobilio nuomos sutartį". Asmuo deklaruoja individualią veiklą.1)Ar įmonė nepriklausomai nuo to ,kad jis deklaruoja šią veiklą, išskaičiuoja ir sumoka 15 proc PM.(A lygio pajamos).2)Ar asmuo deklaruodamas metines pajamas galės taikyti jei norės 33 proc.
5995 Tarkime, asmuo turi 2003 m tik vienas pajamas -iš turto pardavimo.Pardavė už 28000 , pirko už 12000 lt.Šis daiktas nebuvo naudojamas gyventojo individualioje veikloje.Bendros pajamos -28000 lt,Skirtumas 16000 lt ,viršija 24 pagrNPD(6960).Apmokestinamos pajamos bus 28000-6960-12000 = 9040LT
Ar iš 9040 reikia atimti vieną metinį NPD(3480)?O jei žmona nedirba tai ir jos -3480 lt?

5996 Jei gyventojas moka gyv dr ne < 10 metų ,jis tik metinėje deklaracijoje galės parodyti savo išmokas dr kompanijai ar kiekvieno mokėjimo metu (kiekvieną mėn)jam buhalterija mažins FAPM.
5997 Patiklsinkite.2002 12 mėn išmokame darbuotojams avansą už 2002,12 mėn.,beto savanoriškai pervedame dalį FAPM iki 2002,12,31d.. 2003,01,07 mokame galutinį 2002,12 atlyginimą ir galutinai atsiskaitome su biudžetu FAPM.Klausimas .Ar 2002,12 men darbo užm pakliūva į 2003 m GPM deklaraciją.
5998 2002 m. gruodžio mėn darbuotojui bus išmokėtas avansas už 2002 m 12 mėn.Skirtumas bus išmokėtas 2003 m 01 mėn.Deklaruojant 2003 m pajamas imsime visą išmokėtą atlyginimą už 12 mėn ar tik jo dalį ,kuri buvo išmokėta po 01 mėn.
5999 Jūsų komentaro priede skyriuje "mokesčio tarifai" minima "jei gyventojo sprendimu iš šių pajamų neatimami atitinkami leidžiami..." Jei įmonė nori išsinuomoti iš asmens turtą, sudarant sutartį reikia žinoti ar išskaičiuoti ar ne 15 proc. Ir neaišku, kada asmeniui gali ateiti "noras" atimti o gal ne leidžiamus atsk.
6000 Asmuo parduoda automobilį (naudojo >3 metus -tai gautos pajamos yra-neapmokestinamos pajamos. Jei parduoda automobilį (naudojo 2 metus).Iš pardavimo kainos atimti įsigijimo išlaidas jei suma > nulį ,galima atimti 24 pagr.24NPM ir jei atėmus vėl suma > nulį -tuomet 15 proc.PM. ?

6001 UAB dirba darbuotoja, kuri:viena augina vaiką(išsiskyrusi),apsidraudusi investiciniu gyvybės ir kritinių ligų draudimu(20 metų),paėmusi iš banko lengvatinį kreditą.Kokios bus FAPM lengvatos nuo 2003 01 01?
6002 UAB dirba užsienietis. Jis gyvena Lietuvoje. Jo žmona ir vaikas gyvena užsienyje. Nuo 2003 01 01 apmokestinant jo darbo užmokestį galima bus taikyti papildomą NPD?
6003 PĮ savininkas pirko lengvąjį automobilį 2001m.Pritaikė investiciją(I būdas).Dabar šį automobilį parduoda.Ar reikės papildomai apmokestinti?
6005 Po 2003.01.01 mokant išeitines pašalpas , mokant nepanaudotas atostogas ,jos apmokestinamos 33 proc (neatėmus NPD).
6006 Darbuotoja IKI neštumo ir gimdymo atostogų dirbo 6 mėnesius.Vaikui suėjus 3 metai ji išėjo į darbą.Už kiek mėnesių jai priklauso kasmetinės atostogos.?
6007 Ar tiesa ,kad nuo 2002.06.15 laidojimo pašalpa (bet kokio dydžio) sodra neapmokestinama.?
6008 Ar vainikas yra "gyventojo nauda",kaip patartumėte šią"naudą" apiforminti.
6009 Nutarimo Nr339 punktas 10.5." iš asmens,susijusio su gyventoju darbo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais ,per mokestinį laikotarpį gautų nepiniginių prizų vertė,kurių vertė per mokestinį laikotarpį kartu su piniginiais prizais neviršija 2 parg. NPD" .Manau ,kad prizas nelygu dovanai.? Nebent darbuotojų gimtadienio progomis organizuoti loterijas "kas šiandien gimė"?
6010 Asmuo gauna atlyginimą iš UAB ,pajamų mokestis 33 proc ,darbovietė atima per metus pagr.12 NPD, tas pats asmuo turi ĮĮ ten po apmokestinimo išima pelną ,kuris apmokestinamas 15 proc ir atimama 12 NPD?
6011 Įmonė turi uzsisakiusi laikrodzių su įmonės logotipais. Vieno laikrodžio kaina 150Lt+PVM. Jei po 2003.01.01 tokį laikrodį padovanos stambiausio tiekėjo įmonės direktoriui jubiliejaus proga, tai kaip reikia apmokestinti? kas turi sumokėti mokestį?
6012 1.Kaip apmokestinamos 2002 metais ir 2003 metais (SODRA ir FAPM)įmonės mokamos įmokos už darbuotojus į pensijų kaupiamuosius fondus, kai sutartis sudaryta 2002 metais?
2. Jei tokios pajamos laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis , tai jas darbuotojui reikėtų deklaruoti metinėje Gyventojų pajamų deklaracijoje?

6013 PMĮ neradau aiškumo dėl dienpinigių, mokamų komandiruotėje buvusiems asmenims. Gal juos reikės apmokestinti kaip pajamas?
6014 Darbuotojo žmona yra vaiko priežiūros iki 3 metų atostogose.Ar deklaruodamas 2003 metų pajamas jis galės pritaikyti žmonos nepanaudotą metinį NPD(12x290)?
6015 Individualioje įmonėje likę apmokestintos 1999metais pajamos(savininko fondas).Šiais metais savininkas šį savo fondą pageidauja pasiimti finansiniu turtu / ši individuali įmonė turi kt. įmonės akcujų/Kokius mokesčius turės somokėti savininkas pasiimant fondą akcijom -jei tai įvyks 2002, o kokius jei tai įvyks 2003m
6016 Dėl 23 str. 1 ir 3p.
Kada turi būti sumokėtas PM, jei per atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį darbo užmokestis būvo nemokėtas net dalinai? Už sausio mėn. atlyginimas mokamas kovo mėn. per du kartus.

6017 Kaip apmokestinamas PM fizinis asmuo, pardavęs neregistruojamą, seną (naudojamą virš 3 metų), nuosavą turtą, jei to turto įsigijimo vertė nežinoma?
6018 Sausio mėn. išmokama draudiminė išmoka pagal gyvybės draudimo sutartį, kurios terminas 9 metai. Įmokos būvo mokamos iš darbo užmokesčio, t.y. iš pajamų, apmokestintų FAPM, nepasinaudojus lengvata.
Pagal GPMĮ šios išmokos turi būti apmokestintos PM?
Kodėl?
Kur čia yra "kita gauta nauda pinigais ir (arba) natūra" (2 str. 14 p.) ?

6019 UAB skolinasi iš savo akcininko, prisilaikydama Akcinių bendrovių įstatymo 16 str. 3 p. nuostatų (dėl palūkanų normos).
Kaip bus apmokestinanamos išmokamos palūkanos?

6020 Darbuotojo naudai darbdavio draudimo ir pensijų įmokos neapmokestinamos PM, o kaip SODROS mokesčiai?
6021 Įmonė nuomojasi iš fiz. asmenų lengv. automobilius. Išmokėdama nuompinigius, apmokestina pajamas 20 proc. FAPM ir praneša VMI. Kaip bus, įsigaliojus naujam GPMĮ?
6022 Dėl 33 str. 1 p.
Jei įstatyme nenumatyta, kad gyventojams pažymos turi būti išduodamos nemokamai, ar įmanoma, kad įmonės galės nustatyti papildomą mokestį už pažymos išdavimą?

6023 Ar pajamos iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą priskiriamos B klasei?
Ar apie B klasės pajamų išmokėjimą reikės pranešti VMI tik vieną kartą už visus metus iki vasario 1 d.?

6024 Įmonė pardavė turtą nesusijusiam asmeniui žemiau rinkos kainos. Kokios gali būti mokestinės pasekmės įmonei ir fiziniaim asmeniui?
6026 Įmonėje dirba darbuotojas,kuris yra išsituokęs,turi du vaikus iki 18m. amžiaus ,kuriems moka alimentus pagal teismo vykd.dokumentą.Pristatyti vaikų gimimo liudijimų kopijų neturi galimybės.Kaip jam bus skaičiuojamas GPM?
6027 Kaip bus apmokestinama kompensacijos už nepanaudotas atostogas?
6028 Kaip bus skaičiuojamas GPM nuo darbuotojo darbo užmokesčio,jeigu jis turi 1 vaiką iki 18m.amžiaus,moka gyvybės draudimą,moka būsto įsigijimo palūkanas?
6029 Direktoriui išmokami dienpinigiai tarnybinės komandiruotės metu didinami 100%. Klausimas: ar galima didinti visą dienpinigių sumą, ar tik tą dalį, kuri apskaičiuojama pagal Vyriausybės patvirtintas komandiruočių užsienyje normas, t.y. be 12,50 Lt, skaičiuojamų už dieną, kurią pervažiuojama LR valstybės siena pagal Vyriausybės nustatytą dienpinigių LR normą?
6030 Jeigu šeima augina du vaikus iki 18m.amžiaus,kaip bus skaičiuojama NPD motinos ir tėvo darbovietėse?
6031 Fizinis asmuo noretų šiais metais apdrauti kaupiamuoju gyvybės draudimu anūkus dešimčiai metų. Ar galimas toks draudimas? Ar tai mažins apdraudusiojo asmens pajamas?
6032 Fizinis asmuo noretų šiais metais apdrausti kaupiamuoju gyvybės draudimu dešimčiai metų savo suaugusius vaikus. Ar tai mažins apdraudusiojo pajamas? Jeigu sutartis leidžia, kad po penkerių metų įmokas mokėtų išmokas gausiantis asmuo, ar tai mažins išmokas mokančio asmens pajamas?
6033 Kokiai veiklai vykdyti bus būtina įregistruot įmonę?
6034 1.Pajamos už programinės įrangos kūrimą pagal autorines sutartis - honoraras ar individualios veiklos pajamos?2. Kas turi sumokėti GPM nuo tokių pajamų - autorinį atlyginimą išmokanti įmonė ar gyventojas?
6035 Ar jau yra patvirtintas verslo liudijimų sąrašas?
6036 Ar yra nustatyta ir kur iki kada darbuotojams turės būti išmokėtas darbo užmokestis?
6037 UAB direktorius yra kontroliuojantis įmonės asmuo uri 50 %akcijų,kaip fizinis asmuo,tai pačiai įmonei nuomoja gamybines patalpas,pagal nuomos sutartį,kurios terminas 10 m.Už patalpų nuomą gauna per metus 96000 Lt ir atlyginimo 32400 Lt.Ar fizinis asmuo taps PVM mokėtoju?Ar nuo 2003.01.01.-nuomojamų patalpų veikla bus kaip individualios veiklos pajamos?Kaip bus apmokestinamos patalpų nuomos pajamos fiz.asmeniui?
6038 Pagal sutartį įmonės akcininkas yra davęs beprocentinę paskolą įmonei. Grąžinama paskola 2003 m.Kokius mokesčius įmonei reikės mokėti, grąžinant paskolą akcininkui?Ar reikės pranešti mokesčių inspekcijai apie grąžintą paskolą?Ar bus apmokestintas akcininkas,grąžinus jam paskolą?
6039 Kaip patarsite ištaisyti klaidą: 1999-2002m. įmonės direktoriui išmokant dienpinigius vykstant į tarnybines komandiruotes į užsienio šalis 100% būdavo didinami ir dienpinigiai už gryžimo į LR dieną (12,50 Lt).
6040 1UAB iš fizinio asmens perka autobusų atsargines dalis,ar reikia atskaityti GPM 15proc.? 1.1Kada pravesti išskaitytą sumą? 1.2Kada pranešti VMĮ? 1.3Kur pravesti išskaitytą pajamų sumą ar pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą?

2Už gruodžio mėm. atlyginimas bus mokamas 2003m sausio 12d. Kaip skaičiuoti pajamų mokestį?

3Individualios įmonės savininkas įmonės veikloje naudoja jam priklausantį pastatą 100poc. Ar to pastato nusidėvėjimas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams? Ar pastato remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

6041 Kompensacija už nepanaudotas atostogas pagal GPĮ 17 str.5 punktą neapmokestinama tik atleidus darbuotoja darbdavio valia?
6042 Po seminaro ne visiškai liko man aišku dėl pajamų mokesčio susirinkusi prašymus iš darbuotoju skaičiuojant mėnesinį atlyginima galėsiu taikyti NPD 290 Lt lengvatą ir lengvatą dėl vaikų(29/2 vienam iš tėvu).O kitos lengvatos tai pvz del gyvybes draudimo kuris daugiau kaip 10 metu ir jeigu vienas iš tėvų nedirba viska reikes deklaruoti metų gale ir atsiimti VMI pagal gyvenama vieta ? 2. Atsiimama suma negalės viršyti 25% priskaičiuoto darbo užmokesčio įskaitant visas lengvatas( ir NPD ir už vaikus) ?
6043 GPĮ seminare kalbejote kad ir suma už moksla galima mažinti pajamų mokestį.O kaip su vaikų mokslu muzikos mokykloje? Šiuo metu mokame 31.50 Lt per mėnesį?Mokykla priklauso švietimui,vaikai gauna po 4 mokslo metų pradinės muzikos mokyklos baigimo diplomus po 10 metų pagrindinės muzikos mokyklos baigimo diplomus ir dar yra po 12 mokslo metų ?Yra privačios vidurinės mokyklos kaip su mokslu ten ? Sumos už moksla įvairios nuo 70-700 Lt per mėnesį?
6044 Įmonė draudžia gyvybės draudimu savo darbuotojus(virš 10 m.).Draudėjas-įmonė,apdraustasis-darbuotojas.Išmoką pasibaigus draudimo galiojimui gaus įmonė.Ar teisingai suprantu:1).2002m.-pelnas mažinimas jei neviršija 25 pr.kiekvienam darbuotojui apsk.su darbo sant.susijusių pajamų ir jei metinės dr.įmokos kiekv.darbuotojui neviršija 4x430=1720 lt.Darbuotojai neapmokestinami. 2) 2003m.-pelno mažinimas ribojamas 25 pr.Darbuotojai neapmokestinami.
6045 Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas suformuotas tik iš akcininkų įnašų. Akcininkai nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą.
1.Ar atsiranda prievolė apmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu išsimokėtas laisvas bendrovės lėšas po 2003-01-01?

6046 Po 2003.01.01.Tarkime ,kad reprezentacinio renginio metų partneriui bus įteika dovana .NORIU APTARTI VISUS SUSIJUSIUS MOKESČIUS.(600lt be PVM) PVM-108-atskaita negalima(nes > 250 lt) ,81 lt leistini atskaitymai,27 neleistini atskaitymai. PMĮ-450 leistini atskaitymai,150 neleistini atskaitymai. GPM-33 proc.198 lt-įmonė pati sumoka-neleistini atskaitymai .1)Ar teisingai? 2)Jei įmonė sumoka 33 proc.-ar ši suma nėra asmens pajamos?
6047 Pirkome įmonės lengvajam automobiliui žiemines padangas ir iš karto sumontavome(548 Lt) Ar ši suma iš karto nurašoma į sąnaudas ar pamečiui?
Ačiū

6048 Pakomentuokite GPM įstatymo 17 str 5p.
6049 2002 12 mėn išmokame darbuotojams avansą už 2002.12 mėn.Gruodyje dalį pajamų mokesčio pervedame į biudžetą.2003.01 mėn išmokėsime darbuotojams galutinį atlyginimą ir pervesime likusią dalį pajamų mokesčio.Ar visos 2002,12 mėn darbuotojų priskaitytos pajamos eis į 2003 metų deklaraciją.
6050 1.Jeigu nedidelė IĮ (pajamos iki 100000Lt.)2002m. gruodžio mėn.31d.turės pasiskaičiavusi pelną, tą pačią dieną praves 13% pelno mokesčio į biudžetą. Ar gali likusį pelną IĮ savininkas 2002-12-31 išsiimti nemokėdamas papildomų 15%.Juk GPMĮ įsigalioja nuo 2003m. 2.Jeigu sumokėjus pelno mokestį IĮ savininkui lieka 20000 Lt.pelno, kokias jis turės mokėti įmokas sodrai papildomai pensijos daliai ar nuo minimalios algos, ar nuo likusio pelno dalies, ar galės pasirinkti pats?
6051 Reprezentacinio renginio klientams metu organizuota loterija ir išdalinti prizai iki 100Lt vertės. Konkretūs prizų gavėjai nėra žinomi. Ar galima prizų vertę priskirti reprezentacinėms sąnaudoms ir neapmokestinti pajamų mokesčiu:
1. iki 2002.12.31
2. po 2003.01.01.

6052 Ilgalaikis turtas nudėvėtas iki 1 lito per trumpesnį negu 5 metai laiką. Ar reikės tikslinti tokio turto pirkimo PVM, naudojant jį mišrioje veikloje. Ar nurašius tokį turtą metų pabaigoje, dingtų PVM tikslinimo prievolė.
6053 1999.02.18 nutarime 172 Dėl įmonių reprezentacinių sąnaudų pripažinimo... nurodyta, kad patirtos reprezentacinės sąnaudos nelaikomos konkrečių asmenų, kurių naudai jos patirtos, pajamomis. Tokioms sąnaudoms priskirti suvenyrai. Nuo kada ši nuostata nustojo galioti.
6054 2002 metais įmonė savo darbuotojui suteikė 2000,00 Lt beprocentinę paskolą. 2003 m. sausio 01 d. darbuotojas dar skolingas įmonei 1000,00 Lt. Kas mėnesį jam išskaičiuojame po 200,00 Lt. Ar nuo 2003 m. sausio 01 d. reikės apmokestinti darbuotojui suteiktą beprocentinį paskolą? Jeigu reikės, tai nuo kokios sumos: nuo 1000,00 Lt ar nuo kas mėnesį grąžinamos 200,00 Lt ir kokį procentą skaičiuoti?
6055 Per seminarą minėjote, kad kalėdinių papuošimų išlaidas galima traukti į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną. Ar galima kalėdinio spektaklio darbuotojų vaikams bilietų išlaidas ir pramogų klubo nuomą kalėdiniam vakarui įmonės darbuotojams traukti į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną?
6056 Individuali įmonė 2002 m. sausio - birželio mėn. turėjo pajamų, o nuo liepos mėn. nevykdo veiklos ir neturi pajamų. Ar į leidžiamus atskaitymus (kai įmonė nevykdo veiklos) galima traukti: buhalterės darbo užmokestį; soc. draudimo įmokas nuo priskaityto darbo užmokesčio; savininkų soc. draudimo įmokas; banko komisinius? O kai įmonė gaus likviduojamos įmonės statusą, ar aukščiau išvardintos išlaidos bus leidžiami atskaitymai?

6057 Ar individuali įmonė už 2002 metus turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas už savininkus? Jei taip, - tai kokią sumą ir iki kada reikia sumokėti (2 savininkai)?
6058 Individuali įmonė likviduojama.1) Ar likęs turtas gali būti parduotas savininkui už to turto likutinę vertę, t.y. 1 Lt.
2) Ar likviduojamos įmonės savininkai gali nemokėti įmokų bazinei pensijai, jeigu yra dar įdarbinta buhalterė?

6059 IDV savininkas papildomai pensijos daliai turės mokėti nuo ne mažesnės kaip 5160 Lt. sumos 15 % įmokas. O nuo kokios minimalios sumos reikės mokėti, jei IDV yra 2 savininkai?
6060 1)IDV savininkas 2002 metais išsiėmė pinigus iš 2002 m. uždirbtų pajamų. Ar jis galėjo tai daryti, kol yra nežinomi galutiniai 2002 m. veiklos rezultatai? Ar reikėjo apmokestinti šiuos išimtus pinigus?
2) jei paskaičiavus 2002 m. rezultatus paaiškėja, kad savininkas daugiau išsiėmė pinigų nei uždirbo pelno, ką tokiu atveju daryti: ar įnešti į kasą per daug išsiimtą sumą? ar apmokestinti (jei apmokestinti, - tai kokiu procentu ir kada apmokestinti)?

6061 Ar nuo 2003 01 01 IDV savininkas galės išsimokėti pinigus iš einamųjų metų pajamų, kol dar bus nežinomi galutiniai veiklos rezultatai?
6062 Gal galėtumėte detalizuoti, kokios gyventojo pajamos priskiriamos A ir B klasės pajamoms? Pagal 22 straipsnio 2 punktą lieka neaišku, kokios pajamas priskirti A klasei, pvz.: 22 stp. 2 punkto 1 dalyje rašoma, kad A klasei priskiriamos ..."gautos pajamos, išskyrus azartinių lošimų ir... pajamas, taip pat šiame punkte nenurodytas pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. O žemiau rašoma, kad A klasės pajamoms priskiriama "ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal LR teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra įregistruotas Lietuvoje...". Tai pagal aukščiau išvardintas įstatymo nuostatas gaunasi, kad A klasės pajamos tik kilnojamo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, kuriam privaloma teisinė registracija? Ar mes ne taip supratome sakiniuose išdėliotus kablelius?
6063 Įmonės darbuotojas pats apsidraudė gyvybės draudimu 10 metų.Ar įmonės buhalteris skaičiuodamas darbo užmokestį turi didinti pagrindinį NPD gyvybės draudimo įmoka.
6064 Ar gyventojas deklaruodamas metų gale savo pajamas turi teisę pasinaudoti žmonos pagrindiniu NPD jei:
a)žmona augina vaiką iki vienerių metų
b)žmona augina vaiką nuo vienerių metų iki 3 metų.

6065 UAB moka kalėdines premijas 2002 m. gruodį. Ar čia leidžiami atskaitymai? Ar galima apmokestinti pagal LR FAPM laik.įstatymo 6 strp.3 punkto reikalavimus?
6066 Seminaro metu buvo pasakyta, kad individualus NPD asmenims, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų - 430 litų per mėnesį, be to, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką NPD didinamas 46 litais - taikomas tik vienam iš tėvų. Kuo vadovaujantis taip teigta? Įstatymo 20 straipsnyje tokio teiginio nėra. Ar teisingai supratau? Ačiū.
6067 Automobilis įsigytas panaudos būdu iš fizinio asmens. Šis auto buvo neapdraustas ir avarijos metu smarkiai sudaužytas.Kaip būtų traktuojamas tokio auto (>50)remontas arba kaip reikėtų įvertinti grąžinamą pinigų sumą už auto panaudos davėjui, nes turto vertintojas pataria jo neremontuoti. Kaip būtų apmokestinamos panaudos davėjo pajamos 2002 ir 2003 m.?
6068 Ar būtų apmokestinama pajamų mokesčiu 2002 ir 2003 m. fiziniam asmeniui- akcininkui iš nepaskirstyto ankstesnių metų pelno nemokamai padidintas akcinis kapitalas
6069 Nuo kurios sumos 100 000 lt. ar 80 000 lt. skaičiuoti 2002 m. pelno mokestį, jei pelnas iš įprastinės veiklos 100000 lt., o iš vertybinių popierių perleidimo ( 20000) lt.
6070 Įmonė iš fizinio asmens pagal panaudos sutartį naudoja lengvąjį automobilį. Sutartis sudaryta laikotarpiui 2002 01 01-12 31. Automobilio rinkos vertė 10000 Lt. Automobilis remontuotas už 4500 litų ir 05 31 sutartis nutraukta. Kokią remonto sumą galima pripažinti įmonės sąnaudomis ir kokia dalis bus fizinio asmens apmokestinamos pajamos.?
6071 Pelno mokesčio įstatymo 20 str komentaruose minima tik nuomojamų arba panaudos būdu naudojamų pastatų eksploatavimo ir remonto sąnaudos. Ar šias nuostatas galima taikyti ir nuomojamų ar panaudos būdu naudojamų lengvųjų automobilių ir kito kilnojamo turto eksploatacijai ir remontui?
6072 Sutartyje numatyta, kad sumokėtas nuomos mokestis už visą turto nuomos laikotarpį, laikomas prekės pardavimo kaina ir pasibaigus sutarties galiojimui pereina nuomininko nuosavybėn. Kaip teisingai buhalteriškai atvaizduoti šitas operacijas?
6073 Iš fizinio asmens nuomojame patalpas sandėliavimui.Kaip nuo sausio 1d jas apmokestinti(išmokant asmeniui ar...)ir kokiu procentu.Ar rekės pranešinėti VMI .
6074 Jei per ataskaitinį mėnesį darbo užmokestis visiškai būvo nemokėtas, ar galima bus pritaikyti "nepanaudotą" NPD ir PNPD kitoms pajamoms, pateikus metinę turto deklaraciją.
6075 Pagal "Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą" įstatymą, delspinigiai neapmokestinami FAPM. Kaip bus, įsigaliojus GPMĮ?
6076 IĮ nuomojasi patalpas iš biudžetinės (švietimo) įstaigos. 2002 m. atliktas einamasis patalpų remontas. Patalpų nuomos sutartis nutraukta 2002 m. spalio mėn. Ar gali įmonė patirtomis remonto sąnaudomis mažinti 2002 m. apmokestinamąjį pelną. Nuomos sutartyje patalpų vertė nenurodyta, tačiau tai yra tik pastato dalis patalpų.
Kaip su PVM atskaita? Ar galima susigrąžinti medžiagų pirkimo PVM?

6077 Nuomojame gamybines patalpas iš fizinio asmens.Nuomos sutartis sudaryta 10 m. Statybos įmonė atlieka remontą.Įmonė atlikusi dalį darbų išrašo PVM s-tą.Ar galima PVM atskaita?Ar dabar galima dalinai atliktų darbų vertę nurašyti į sąnaudas per nuomos laikotarpį,ar tada kai bus baigti visi remonto darbai?
Ar remontuojant patalpas iš fizinio asmens nuo 2003.01.01 įmonė galės išlaikyti 15% ir pervesti biudžetui,nuomos sutartis sudaryta 10 metų?

6078 Reprezentaciniais tikslais klientams teikiamos įvairios dovanėlės ir suvenyrai.
1. Kaip jų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) priklauso nuo jų vertės.
2. Nuo kokios sumos skaičiuojamas GPM: su PVM ar be PVM.
3. Jei GPM nuo reprezentacinių dovanų sumoka įmonė, ar tai neleidžiami atskaitymai.

6079 2002,11,29 seminare minėjote PVZ - reklaminis kalendorius kainuoja 30 lt ir 5,40 PVM. Jei nuperku ir iš karto neatsiimu PVM tai 30+5,40 yra leistini atskaitymai.Jei nusiperku, atsiimu PVM , o sekantį mėn atiduodu kalendorių ,tai priskaičiuoju pardavimo PVM - bus neleistini atskaitymai ar tik PVM ar ir kalendorius.Kodėl vienu atveju kalendoriaus PVM buvo leistini atskaitymai ,kitu atveju neleistini.
6080 Jei kitais metais darbuotojas mėnesio pradžioje turės pvz.3000 litų avanso likutį. Mėnesio eigoje gaus dar 1000 litų. Mėnesio pabaigoje pateiks pateisinančius išlaidas dokumentus už 500 litų. Mėnesio pabaigoje avanso likutis 3500 litų.
1. Nuo kokios sumos ir kokio procento skaičiuoti menamas palūkanas.
2. Kokiu tarifu apmokestinti šias palūkanas(15%; 33% pridedant prie atlyginimo).
3. Ar pajamų mokestį nuo menamų palūkanų gali kompensuoti darbuotojas.
4. Ar įmonės lėšomis sumokėtas pajamų mokestis nuo menamų palūkanų netampa darbuotojo pajamomis, apmokestinamomis pridedant prie atlyginimo. Ar įmonės lėšomis sumokėtas pajamų mokestis nuo menamų palūkanų priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams.

6081 2001 m. rugsėjo mėn. įmonėje buvo sušauktas visuotinas akcininkų susirinkimas. Svarstytas klausimas dėl neišmokėtų 1999-2000 m. dividendų.Kadangi įmonei juos išmokėjus, pablogėtų jos finansinė būklė, buvo nutarta dividendus atšaukti ir perkelti į paskirstytinus rezervus.
2002 m. rugsėjo mėn. visuotinas akcininkų susirinkimas nutarė iš paskirstytinų rezervų dalį lėšų skirti dividendams.Dividendus nutarta išmokėti 2002 m. spalio-gruodžio mėn.
Prašome paaiškinti:
-Ar įmonė,skirdama išmokėtinus dividendus už 1999-2000 metus iš nepaskirstytinų rezervų, nepažeis LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų.

6082 Įmonė draudžia nuo 2002.12.01d.investiciniu gyvybės draudimu įmonės direktorių ir komercijos direktorių 10 metų,mėnesinė įmoka už kiekvieną po 100 Lt.Nelaimės atveju ir pasibaigus draudimo terminui išmokas gaus fizinis asmuo.Ar rodyti tą sumą priskaityme prie atlyginimo?Ar tai bus įmonės sąnaudos 2002 ir 2003 m?Ar galima šia suma mažinti šiais metais darbuotojo FAPM iš atlyginimo?Ar nuo 2003.01.01.taip pat galima mažinti pajamų mokestį išlaikomą iš atlyginimo?Ar apmokestinama sodros mokesčiais?
6083 Akcijos parduotos už mažesnę kainą negu nominali vertė.
Ar vertės skirtumas mažins apmokestinamąjį pelną.

6084 Nuomojamas lengvas transportas bendrovės tarnybiniams reikalams. Ar lengvo transporto nuoma ir PVM , mažins apmokestinamąjį pelną.
6085 Ar statybinėje įmonėje yra taikoma naturali netektis,jei taip, kuom reikia vadovautis
6086 Nupirktas pastatas iš fizinio asmens tikslu suremontuoti ir parduoti. Remontuodami PVM atskaitos manome nedaryti. Ar PVM nuo medžiagu ir paslaugų vertės galima traukti į einamo laikotarpio sąnaudas. AR tai mažins apmokestinamąjį pelną
6087 2003 m darbuotojas atleidžiamas iš darbo, turi neišnaudotų atostogų už dvejis metus. Kaip apmokestinama ši kompensacija, ar jau nereikės minusuoti NPD nuo kiekvienų metų atskitai , o nuo bendros sumos?
6088 Darbuotojas apsidraudęs gyvybės draudimu ir įmokas moka kartą per metus gruodžio mėn. Pagal gaunamą atlyginimą FAPM draudimo įmoka mažinamas per du mėnesius. Ar teisingai supratau-tos dalies, kuri netilps į 12 mėn, 01 mėn jau nebus galima mažinti?
6089 Atlyginimai už 12 mėn mokami sausio mėn. Kuriuo įstatymu vadovautis išmokant atlyginimus už 12 mėn?
6090 Ar tai,kad darbuotojas apsidraudęs gyvybės draudimu daugiau kaip 10 metų,galės pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata tik metų pabaigoje,galioja ir gyvybės draudimo sutartims sudarytoms 2002 metais?
6091 Bendrovė moka žalos atlyginimą,netekus darbingumo.Ar galima taikyti 17str.7p.žalos atlyginimui neapmokestinti?
6092 Kaip apmokestinti atostoginius nuo 2003m. Ar jie skirstomi pagal mėnesius už kuriuos priskaityti ir tada apmokestinami, ar apmokestinami pagal išmokėjimo datą?
6093 UAB turi savo degalų sandėlį. Degalus naudoja savo reikmėms. Atlikus metinę inventorizaciją rastas trūkumas.Kiek galima pripažinti natūralia netektimi ir įskaityti į leidžiamus atskaitymus?
6094 Darbuotojas sirgo nuo 2003-01-07 d. iki 2003-03-05 d. Už sausį jam buvo priskaičiuotas D.U. : 280 Lt. 2003 m. kovo mėn. jam buvo paskaičiuota ligos pašalpa ( už 01 mėn. - 700 Lt; 02 mėn. – 900 Lt;03 mėn. – 100 Lt ) ir D.U. – 880 Lt. Kaip reikia paskaičiuoti pajamų mokestį ? Ar reikia paskirstyti pajamos pagal mėnesius ir nuo kiekvienos sumos minusuoti NPD, ar priskirti visas pajamas prie kovo mėn. ir viena karta minusuoti NPD ?
6095 1. Individualios įmonės savininkas iš savo įmonės nusipirko pastatą už 100 000 lt. Turto vertinimo pažymos nėra. Pastato likutinė vertė 50 000 lt. Po kelių dienų šį pastatą jis pardavė kitai įmonei už 300 000 lt.
Kokios fizinio asmens apmokestinimo galimybės iki 2002 12 31 ir po šios datos. ar šiam sandoriui VMĮ gali pritaikyti FAPMĮ 20 % tarifą ?

2. Įmonė šiais metais iš fizinio asmens nupirko akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 50 lt. Fizinis asmuo jas pardavė po 1000 lt.
Ar VMĮ nekils noras fizinį asmenį apmokestinti pagal laikinajį FAPMĮ 20 % iki 2002 12 31 ? Kokios galimos pasekmės po 2003 01 01 ?

6096 UAB pagrindine veikla - prekyba langų profiliais. Klientai langus gamina su mūsų staklėmis, kurias mes jiems išnuomojame už 20 Lt per metus(Kaina mažoka, bet taip elgiasi ir kiti rinkos dalyviai). Sutartyje parašyta, kad už nuomą sąskaitą išrašome metų gale. Nusidėvėjimą norime traukti į leidžiamus atskaitymus, todėl panaudos sutarčių sudaryti nenorime. Taip pat nusižengiame PVM įstatymui, nes už nuomą sąskaitą reikia išrašyti kiekvieną mėnesį ir apmokestinamoji vertė, tikriausiai, neatitiks rinkos kainos.
Gal galėtumėte patarti kaip pasielgti?

6097 Sudaryta terminuota darbo sutartis 3mėn.Ar atleidus darbuotoją priklauso nepanaudotos atostogos.
6098 Ar nereikia iš darbuotojų paprašyti prašymo dėl papildomo NPD 29 litų taikymo? Iš kur sužinoti ar darbuotojas augina vienas vaikus ar ne. Pavyzdžiui, jei darbovietė išlaiko alimentus iš tėvo ir juos persiunčia vaiko motinai,ar galima tokiam tėvui pritaikyti PNPD?
6099 Norime pasitikslinti kokius taikyti p/l naująjį GPMĮ NPD ir papildomus PNPD,kai:
išsituokusi moteris augina vieną vaiką;
išsituokusi moteris augina du vaikus;
moteris sukūrė naują šeimą,bet vyras nesantuokinio vaiko neįsūnijo,o su juo pačiu sudarinejamos autorinės sutartys;
jei šeima augina 3vaikus,ar tą 430Lt sumą taikyti abiems tėvams(už ketvirtą vaiką skirtus 46Lt dalinti abiems tėvams;
ar galima taikyti PNPD darbuotojui,kuris išsiskyręs ir moka alimentus ,bet gyvena registruotas su šeima;
ar visiems turintiems vaikus,būtina pateikti pažymas apie šeimos sudėtį?

6100 Sutartyje numatyta,kad įmonė įsigija nekilnojąmą turtą iš kelių fizinių asmenų,kurių vardais užregistruota perkama patalpa.Sutartyje nenurodyta kokia pinigų suma kiekvienam iš pirkėjų priklauso.Nurodyta,kad visą sumą pervesti vienam iš pardavėjų.Kaip turėtumėm deklaruoti jų pajamas į mokesčių inspekciją?
6101 Mūsų įmonės (UAB) apskaitos programą sukurė ir prižiūri individuali įmonė iš vieno savininko . Nuo naujų metų jis planuoja perregistruoti į indvidualią veiklą. Ar jis galės ir toliau mums išrašinėti sąskaitas faktūras, o mes sumas už jas galėsime dėti į sanaudas
6102 Įmonė draudžia savo darbuotoją ir moka įmokas,draudimo polise numatyta,kad išmoką gaus įmonė.Pasibaigus sutarties terminui įmonė gauna išmoką ir išmoka ją darbuotojui.Kokie mokesčiai atsiranda įmonei ir darbuotojui?
6103 Įmonė nuomuoja patalpas veiklai iš fizinio asmens, sutartis sudaryta nuo 1997m iki 2005m.Nuomos kaina mažesnė nei rinkos kaina. Ar gali būti nuo 2003 pritaikyta nuomos rinkos kaina ir priskaityti papildomi mokesčiai fiziniam asmeniui.
6104 Ar galima darbuotojui taikyti papildomą NPD, jei jis turi du vaikus iki 18 m., moka alimentus, bet su žmona neišsiskyręs?
6105 Įmonė draudžia darbuotojus ,mažina apmokestinąmą pelną 15 pr.,pati gauna išmoką :1)gautą išmoką turi apmokestinti 15 pr.? 2) kai išmokas išmoka darbuotojams jas apmokestina "sodra,o GPM-?
6106 Kaip pagal naująjį įstatymą reikės apmokestinti pajamas, bendrovei iš gyventojų nupirkus neregistruojamą turtą, pvz. siurblį už 500Lt. Kokios klasės pajamoms priskirti? Ačiū.
6107 Pagal PMĮ 48 str. pelno mokestis apskaičiuojamas pagal paskutinės mokestinio laikotarpio dienos būklę.
Klausimas
-ar gali ind.įmonės savininkas 2002 12 31 pasiimti tos dienos būklei apskaičiuotą likutinį pelną,
-ar reikės,deklaruojant gyventojo pajamas 2003 m. už 2002 metus, mokėti 15% pajamų mokestį (ind. įmonės savininkas dirba direktoriumi kitoje įmonėje ir pastoviai deklaruoja pajamas).

6108 Fizinis asmuo parduoda akcijas ,įsigytas 2001m.Kaip apsimokestins šis pardavimas jei parduos 2002m ir kaip 2003m.
6109 Darbuotoja ištekėjusi antrą kartą, turi vaiką iš pirmos santuokos. Kaip reikėtų taikyti PNPD (29 lt)? Visa ar pusę sumos?
6110 Kaip apsimokestins akcijų pardavimas ,jei fizinis asmuo parduoda akcijas kurias jis įsigijo 1996m:
1atv) parduoda 2002m
2atv)-parduoda 2003m

6111 Kaip fizinis asmuo turi deklaruoti parduodamas akcijas.
6112 Ar bus apmokestinami avansai, išduoti atskaitingiems asmenims,ar bus apmokestinamos įmonės darbuotojams suteiktos paskolos?
6113 Individualios įmonės savininkas 2002 metų fondą po apmokestinimo planuoja atsiimti 2003m, Fondas bus išmokėtas ne pinigais ,o kitos įmonės akcijom . Kaip apsimokestins.
6114 Šiais metais individualios įmonės savininkas fondą po apmokestinimo pasiėmė finansiniu turtu ,t.y. kitos įmonės akcijom . Ar atsiranda mokesčiai išmokėjimo metu.
6115 Fizinis asmuo parduos įmonei lengvąjį automobilį 1.2003m.pirktas buvo 2001 metais, tai bus vienas daiktas parduotas per metus.Reiks apmokestinti 15 ar 33 procentais.?
2. Šeimoj tris vaikai iki 18m. amžiaus, vienas vaikas iš jų yra invalidas iš vaikystės, jam 15 metų.Koks taikomas neapmokestinamasis pajamų mokestis nuo (2003-01-01dienos)?

6116 Bendrovė sumokėjo už anglų klb. vakarinius kursus.Pareigybinių instrukcijų nėra.Ar teisingai pasielgė buhalterė mokesčio sumą pridėdama prie atlyginimo ir apmokestindama fizinių asmenų pajamų ir Sodros mokesčiais?
Ar galima ta suma ( už kursus) mažinti mokestinį pelną?

6117 Bendrovė nuomoja ofisui patalpas iš fizinio asmens(dirba toj pačioj įmonėj).Patalpas apdraudė nuo gaisro, kitų žalų.Ar teisi buhalterė draudimo sumą kartu su alga apmokestindama fizinių asmenų pajamų ir Sodros mokesčiais?Ar draudimo suma mažina mokestinį pelną?
6118 2000m. grupė įmonės darbuotojų vyko į komandiruotę (Berlynas).Draudimo kompanija apdraudė juos, bet draudimo išlaidos nebuvo pridėtos prie atlyginimų ir apmokestintos.Kaip ištaisyti klaidą?
6119 Atstovybė sudarė sutartį su fiziniu asmeniu dėl siuntimo į užsienyje rengiamą konferenciją ir dėl paskaitų pravedimo šiuo klausimu Lietuvoje. Ar atstovybė gali kelionės išlaidas pripažinti kaip reprezentacines, o gal turi sumokėti 20proc.FAPM
6120 Atstovybės vadovas gauna su darbo santykiais susijusias pajamas iš užsienio (Vokietijos).Dabar jis moka 20% FAPM.Kokie mokesčiai bus nuo 2003m.
6121 Individuali įmonė turi kitos įmonės akcijų. -jas parduoda su nuostoliu ar šis nuostolis mažins jos apmokestinamas pajamas.
6122 Individualios įmonės savininkas 2001 metais pervedė į įmonės s/tą ankstesniais metais išimtus apmokestintus pinigus. Ar 2003 metais įmonės savininkas norėdamas pasiimti šiuos (įmonei paskolintus) pinigus turės papildomai sumokėti 15 proc. nuo visos atsiimamos sumos. (Įnešant pinigus yra pateikta mokesčių inspekcijos deklaracija, kad darytas įnašas iš savininko asmeninės s/tos.)
6123 Individuali įmonė turi kitos įmonės akcijų. -jas parduoda su nuostoliu ar šis nuostolis mažins jos apmokestinamas pajamas.
6124 Kokiu tarifu bus apmokestinamas individualios įmonės savininkas soc. draudimo mokesčiu. Individualios įmonės metinės apmokestinamosios pajamos keli šimtai tūkstančių lt. Ar galios anksčiau numatytos žemiausia ir auksčiausia apmokestinamų pajamų riba.
6125 Ar galima skaičiuojant PNPD už du vaikus (29 + 29) skirti vienam iš tėvų, ar būtina juos dalinti abiems tėvams.
6126 Darbuotojas pats apsidraudęs gyvybės draudimu ir pats moka draudimo įmokas.2002m.gruodžio mėn. jis sudarė draudimo sutartį ir sumokėjo visą įmoką už 12 draudiminių mėn.Kaip turėtumėm paskaičiuoti FAPM lengvatą gruodžio mėn?.
6127 1.Kalėdinių dovanų verslo partneriams apmokestinimas (dovanos vertė apie 70Lt):
a)2002 m.
b)2003 m.
2.Kalėdinių dovanų darbuotojams apmokestinimas (dovanos vertė apie 60Lt):
a)2002 m.
b)2003m.
3.Kalėdinis vakarėlis darbuotojams 2002 m. likutinio pelno sąskaita be papildomo apmokestinimo?

6128 Esu IDV savininkas ir gaunu su darbo santykiais susijusias pajamas. Ar galiu prašyti darbovietės pritaikyti PNM (290 lt.) ir metų gale 12*290 pritaikyti lengvatą IDV?
6129 Ar darbuotojas pasinaudojant lengvata- 14.50 Lt.(turint 1 vaiką) privalės deklaruoti pajamos?
6130 Ar IDV išimdama avansu grynąjį pelną, pajamų mokestį turės pravesti sekančią dieną po pinigų išmokėjimo? Ar galima bus 2003 m. avanso išimti daugiau negu grynojo pelno?
6131 Akcininkai 2001-2002 m. įnešinėjo pinigus apyvartinėms lėšoms, pagal akcininkų susirinkimo sprendimą, šie pinigai bus grąžinti, kai įmonė turės laisvų apyvartinių lėšų. Ar išmokant šiuos įneštus pinigus 2003 metais, reikės apmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu?
6132 IDV savininkas traukia 50 proc. komunalinių išlaidų į įmonės veiklos išlaidas. Jeigu savininkas neperrašė pirkdamas butą savo vardu sutarčių su elektros, vandens tarnyba ir kvituose nurodomas mokėtojas prieš tai buvęs savinkas. Kaip pateisinti tokias IDV išlaidas?
6133 Spalio mėnesį tiekėjas patenkino įmonės pertenziją dėl nekokybiškų prekių. Išstatytas pretenzijos protokolas ir nutarta, kad įmonei-pirkėjai nereiks sumokėti už tas prekes. Kaip atvaizduoti tai buhalterinėje apskaitoje ? Pirkimo pvm įmonė-pirkėja grąžino į biudžetą, t.y. pateikė pvm deklaracija,ir įrašė šią sumą į 64 eil(kai prekės nebebus naudojamos pvm apmokestinamoje veikloje). O kaip tai atsiliepia pelno mokesčio įstatymo taikymui? Ar prekės turi būti iškeltos į netekimus, kokia sąskaitų korespondecija?
6134 Individualios įmonės savininkas įneša pinigus veiklai vystyti 2000m. 2001 ir 2002 metais gaunamas iš to pelnas .Ar apsimokestins 15% atsiimant iš kasos ir paskolinti pinigai jei juos atsiims 2003m, ar tik pelnas gautas už šiuos praėjusius metus
6135 Ar IDV pajamų mokestį nuo grynojo pelno reikės deklaruoti gyventojo pajamų deklaracijoje ar IDV pajamų deklaracijoje?
6136 Darbuotojas faktiskai negyvena su zmona,bet neissiskires. Jie turi viena vaika. pgl. nauja CK jam priskirti elementai. ar jisai turi teise taikiti 14.50 Lt. lengvata
6137 2003 m.pardaviau kompiuterį už 10000lt. Kada mokėsiu 15% mokestį? ar kai gausiu pajamas (pinigus)?, ar kai deklaruosiu pajamas už metus 2004m gegužės 1 dieną.
6138 Jeigu gyvybės draudimo sutartis sudaryta 2002 m., ar nuo 2003 m. bus galima taikyti 25 proc. pajamų lengvatą ir gavus pinigus iš draudimo kompanijos pasibaigus sutarčiai neapmokestinti gautų pajamų 15 proc.?
6139 Pardaviau automobilį 2003m. Kada mokėsiu mokestį 15%? Kai gausiu pinigus? ar kai deklaruosiu? Kas praneš mokesčių inspekcijai apie mano gautas pajamas? ar a/m komisas ? Ar aš pats turiu prasinešti?
6140 Ar IDV pajamų mokestį reikės suskaičiuoti metų gale, apskaičiavus grynąjį pelną? Jeigu nuo avanso pajamų mokesčio buvo pravesta daugiau negu suskaičiavus metų gale nuo grynojo pelno, ar VMI grąžins šią permoką?
6141 Nuo 2003-01-01 atnaujinsim sutarti su sporto klubu, kur gali lankitis visi darbuotojai. Sutartyje nera ne pavardziu, ne žmoniu skaiciaus. Ar turesim apmokestinti GPM ir jeigu taip kokiu % (15% ar 33%? Ar yra skirtumas: sutartis pasirasyta iki 2003-01-01 ar po 2003-01-01?
6142 Fizinis asmuo parduoda akcijas ,kurias įsigijęs 2001m .Ar reiks deklaruoti ,ar mokės mokestį nuo gauto pelno. Kaip keisis mokesčiai jei paarduo 2003m

6143 Kalėdinis vakaras: maistas gėrimai darbuotojams. Jeigu nebus nurodyta kas ir ka suvalgė, ar nereikės apmokestinti pajamų mokesčiu? Kuris įstatymo staripsnis tai reglamentuoja? Ar tai sąnaudos mažinančios apmokestinamąjį pelną? Ar reikia apmokestinti sodros mokesčiu?
6144 Individuali įmonė perka prekes, kurias perparduoda, iš asmenų turinčių prekybinį patentą. Iki 2003 m. sausio mėn. 01 d. mūsų įmonė privalėjo išskaičiuoti 10 proc. pajamų mokesčio, jį sumokėti ir paranešti VMI. Ar keičiasi tvarka po 2001 01 01 d. dėl tokių prekių įsigyjimo ? Ar reikės mokėti 15 proc., jei pardavejas turės verslo liudijimą būtent prekybai ? Ar reikia apie tai prenešti VMI?
6145 Dėstytojas skaito paskaitas pagal autorines sutartis. Ar jis privalo registruoti individualią veiklą kai :
a)skaitys paskaitas vienoje įmonėje kiekvieną mėnesį po 2-3 val.?
b)skaitys įmonėje paskaitas tik vieną arba du kartus metuose?
Jeigu neprivalo, tai kuriai VMI įmonė turi sumokėti GPM ir teikti pranešimus: ar pagal autoriaus nurodytą gyv.vietą, ar ,kaip ir anksčiau ,pagal išmokančios įmonės registracijos vietą?

6146 1.Ar reikia perskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį pagal naują įstatymą, jei su darbo santykiais susijusios pajamos už 2002 m. 10; 11 ir 12 mėnesius bus išmokamas 2003m.po sausio 10 d.
2. Ar reikia kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir išeitines išmokas paskirstyti mėnesiais, išskaičiuojant pajamų mokestį.
3. Kokia tvarka apskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis nuo ligos pašalpų, kurias išmoka sodra. Ar reikia ligos pašalpas sudėti su atitinkamo mėnesio darbo užmokesčiu ir paskaičiouti pajamų mokestį nuo bendros sumos. Jeigu taip tai kada atlikti tokį perskaičiavimą?

6147 Fizinis asmuo iš kito fizinio asmens pirko baldus už 10000lt.Ar jie privalės būtinai deklaruoti pajamas ir mokėti mokesčius? Kas tai sugaudys?
6148 Kaip bus taikoma 25% lengvata gyventojų pajamoms nuo visų gautų pajamų (pvz ir nuomos ir turto pardavimo iki 3 metų)? Ar tik nuo gauto atlyginimo bus galima mažinti pajamų mokestį deklaruojant pajamas?
6149 Vieneto dalyvis parduoda vieneto akcijas už 30000 Lt (vienetas - likviduojama įmonė). Akcijos buvo pirktos už 882622 Lt. Ar susidaręs nuostolis 852622 Lt yra neleidžiami atskaitymai,nes sandoris vyksta tarp susijusių asmenų? O gal galima taikyti PMĮ 30 str.4 punktą.
6150 Įmonės darbuotojai yra apmokėję už prekes iš savo pinigų kurie yra avansinėje apyskaitoje kaip įmonės skola darbuotojams Ar turės įmonė mokėti palūkanas darbuotojui už negražintus pinigus 2003 m. Jeigu ši skola yra 1 metai ir daugiau? ir neaišku kada bus grąžinti?
6151 Asmuo užsiima individualia veikla. Kaip tokiu atveju vedama apskaita, kokiu būdu fiksuojamos pajamos, išlaidos?
6152 Parduodant 2002 m.gruodžio mėn.IMT už 285 000Lt, kuris buvo įsigytas už 300 000 Lt 2001 m. ir buvo pritaikytas antrasis investicijų apskaičiavimo būdas, likutinė IMT vertė 2002 m. gruodžio mėn.- 264 000 Lt, rinkos vertė - 220 000 Lt. Nuo kurios vertės reiktų skaičiuoti pelno mokestį? Ar taikome 15 procentų pelno mokesčio tarifą, nežiūrint, kad 2001 m. pelno mokestis buvo 24 procentų tarifu?
6153 Ar gali įmonė parduoti 2001 m. įsigytas akcijas 2002 m., už kurias dar neatsiskaityta?
6154 Ar gali mokesčių administratorius skaityti, kad įmonės yra susiję asmenys jei:
1) Tarp įmonių yra kreditoriniai ar debitoriniai įsiskolinimai, sumos viršija 100000 Lt?
2) Yra gauti iš įmonių avansai pagal sutartis, kurių įvykdymo terminas nuo 3 mėn. iki 3 metų?
3) Yra sumokėtiavansai pagal sutartis, kurių įvykdymo terminas nuo 3 mėn. iki 3 metų?

6155 Asmuo,įsigijęs verslo liudijimą(patentą)ir apsidraudė gyvybės draudimu,kurio terminas netrumpesnis kaip 10 metų arba sudaro pensinio draudimo sutartį,pagal kurią moka įmokas 10 ir daugiau metų.Ar įmanoma mokesčių lengvata

6156 Su įmonės direktoriumi sudaryta automobilio nuomos sutartis 1 metams. Sutartyje numatyta, kad eksloatacines ir remonto išlaidas apmoka įmonė. Ar galima remonto ir detalių keitimo išlaidas nurašyti iš karto į leidžiamus atskaitymus ir atskaityti PMV, jei tai neviršys 50 procentų automobilio vertės? Kaip teisingai apskaityti šias išlaidas, jei remonto ar detalių keitimo išlaidos viršys 50 procentų?
6157 Įmonė savo darbuotojui suteikė 200 000 Lt beprocentinę paskolą 2002 m., grąžinimoterminas - 2 metai. Grąžinti privalės visą sumą iš karto iki 2004 07 01 . 2002 m. nereikia skaičiuoti jokių mokesčių. Kokia apmokestinimo tvarka įsigalios nuo 2003 01 01 ? Ar reikės priskaičiuoti įmonei palūkanas ?
6158 Iš užsienio gauta sąskaita, kurioje įtraukta suma už konsultantų atsakytus (neįvykusius) skrydžius į Lietuvą. Įmonė užsiima tik PVM apmokestinama veikla. Ar įmonė turi priskaičiuoti pardavimo PVM. Ar pirkimo PVM nuo šios sumos atskaitomas?
6159 Įmonė apdrauždžia pareigybes nuo nelaimingų atsitikimų. Įmokos mažina apmokestinamąjį pelną (jeigu tai neviršija normų)ir darbuotojai neapmokestinami. Išmokų gavėjai yra nukentėję asmenys. Išmokos nebus atspindėtos įmonės apskaitoje ir gavėjai nebus apmokestinti(17str. 7sk.). Ar taip?
6160 Ar transporto (taksi) paslaugos pagal sutartį; ūkinės prekės kaip servetėlės, valikliai , periodiniai sveikatos patikrinimai mažina apmokestinamąjį pelną?
6161 Įmonė pagal ilgalaikės nuomos sutartį nuomuojasi ir naudoja veikloje automobilį. Teisė už likutinę vertę įsigyti automobilį sutarties pabaigoje perleista įmonės darbuotojui.
Ar susidaro prievolė priskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, kokiai sumai ir kada (jeigu darbuotojas pasinaudos šia teise ir jeigu ne)?

6162 Už paslaugas gautas iš užsienio kompanijos gauta sąskaita už 3 mėn. (pvz. rugsėjį už 3 ketvirtį) Sutartis sudaryta nebuvo. Ar yra prievolė įmonei priskaičiuoti pardavimo PVM rugpjūčio 31d. už liepos paslaugų dalį.
6163 Jeigu ilgalaikis turtas buvo įsigytas be PVM. Ar jį reikia parduoti būtinai su PVM?
6164 Jeigu ilgalaikis turtas buvo įsigytas be PVM. Ar jį reikia parduoti būtinai su PVM?
6165 Nuomojame gamybines patalpas iš fizinio asmens. Sudarėme sutartį su UAB, dėl signalizacijos įrengimo patalpose.Ar patirtos sąnaudos bus leidžiami atskaitymai, kai išrašys PVM sąskaitą,ar amortizuoti per nuomos laikotarpį?
Jei galima atsakykite,nors klausimas ne ta tema.Ačiū.

6166 Įmonės darbuotojas pats apsidraudęs gyvybės draudimu.Sutartis >10m.Buhalterija kas menesi iskaiciuodavo is darbo užmokesčio draudimo įmokas su FAPM lengvata. Kaip bus nuo 2003 01 01? Ar buhalterija išskaičiuos pilną draudimo įmoką iš d.užmokesčio.ir mažinamos įmokos tik po to, kai pats gyventojas pateiks metinę deklaraciją,ar ir toliau buhalterija išskaičiuodama draudimo įmoką mažins pajamų mokestį?
6167 Darbo birža praveda lėšas už remiamus darbus. Tai pajamos ar mažinamos sąnaudo?
6168 Jeigu darbuotojas turi tris vaikus, tai jam nuo 2003 01 01 bus taikomas tik neapmokestinamas pajamų dydis 430 Lt. , ar ir po 14,50 Lt. už kiekvieną vaiką?

6169 Autoįvykyje sugadintas draustas automobilis. Draudimo bendrovė kompensuoja patirtas sąnaudas be PVM. Kaip apskaityti šį PVM?
6170 Draudimo bendrovė kompensavo už sudaužytą automobilį. Tai apmokestinamos pajamos ar ne?
6171 Importuojant prekes iš užsienio , teritorinės muitinės apmokestinamą prekių vertę (ir mokesčius nuo jos) skaičiuoja pagal savo kursą (kai prekės importuojamos ne EURAIS).Dėl to užsipajamuojant prekes buh. valiutos kursu susidaro skirtumas.Ar reikia tą skirtumą atvaizduoti apskaitoje?
6172 Kokius dokumentus turi pateikti motina ar tėvas, kad galėtų pasinaudoti PNPD?Ar galės motina pasinaudoti nešnaudota papildoma NPD dalimi už tėvą, jei jis neteikia prašymo ja pasinaudoti, nors turi pajamų ir gauna atlyginimą?
6173 UAB akcijos priklauso trims akcininkams: vienam 50 proc., kitiems dviem po 25 proc. Visi akcininkai yra susiję asmenys. Iš jų pirmasis ir kitas valdantis 25 proc., turi akcijų kitame UAB ir Užsienio kompanijoje. Pirmasis valdo tose įmonėse po 67,5 proc. akcijų , kitas po 22,50 proc. Abi UAB vykdo ekonominę veiklą ir yra PVM mokėtojos. Akcininkai , kaip fiziniai asmenys ekonominės veiklos nevykdo. Ar reikia akcininkams tapti PVM mokėtojais ir jeigu reikia tai, ar visiems trims?
6174 Ne šios temos klausimas, bet gal galite atsakyti. Padovanojus turtą tretiesiems asmenims neatlygintinai arba bendrovės darbuotojams įteikus Kalėdines dovanas ar reikia priskaičiuoti kelių mokestį?
6175 2002 metais išsimokėjome dividendus už 2001 metus.Išlaikytą mokestį sumokėjome.Kada galima padengti pelno mokestį šiuo mokesčiu: ar reikia nešti dar iki 2002 12 31 patikslintą juridinių asmenų pelno mokesčio apyskaitą už 2001 metus, ar galima bus tikslinti pristatant už 2002 metus šią apyskaitą?
6176 Ar labdaros ir paramos ataskaita pildoma tik metinė?
6177 6156 Įmonejė vienas darbuotojas susirgo profesine liga, kitam atsitiko nelaimingas atsitikimas darbe.VMSEK komisija nustatė,kad jie neteko 40 procentų profesinio darbingumo.Įmonė moka, remiantis 1997 m.rugsėjo 01 d.Nr.17/142 LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgus profesine liga, laikinu įstatymu žalos atltginimą.
Ar reikes nuo 2003 01 01 apmokestinti ?

6157 Jeigu darbuovietė buvo nepagrindinė ir sausio mėn.skaičiuosime už gruodį,kaip paskaičiuoti p/m?

6178 Darbuotoja viena (išsiskyrusi) augina vaiką iki 18 metų, jai galima bus taikyti visą PNPD 29 Lt pagal jos prašymą.
6179 Įmonė perka iš fizinio asmens nekilnojamą turtą už 200000 Lt.Fizinis asmuo parašo pranešimą, kad parduoda šiais metais pirmą daiktą.Ar reikia išskaičiuoti mokesčius?Iš to paties asmens perkame dar vieną daiktą, kurio vertė 30000 Lt.Kokius mokesčius turime sumokėti?Ar reikia pranešti mokesčių inspekcijai?
6180 UAB nusipirko elektrinius virdulius juos naudoja įmonės darbuotojai kavai virti. Ar galima juos nurašant išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams? Ar PVM sumą galima dėti į atskaitą?
6181 Įmonėje dirba 15 vadybininkų, bet atlyginimai yra skirtingi, nuo 2003m. ar butinai reikia nustatyti tarifinius koeficientus? Gali buti nustatyta mėnesio alga,ar mokėti pagal valandinius tarifus?
2.Įmonėje dirba darbuotojai nepilna darbo diena po 4 valandas,kaip reikia skaičiuoti po 215Lt, ar už valandą po 2,53Lt.

6182 Asmuo 2002m apsidraudes gyvybės draudimu,kuriame numatyta jog jo mirties atveju išmoka gaus jo draugas, ar galės asmuo 2003 ir kitais metais iš pajamų atimti patirtas draudimo išlaidas
6183 UAB PVM mokėtoja parduoda prekes įmonei ne PVM mokėtojai. Parduodant ji išrašo PVM SF su 18 proc. PVM. Ar šiuo atveju (dėl PVM) teisingai išrašoma sąskaita?
6184 Pagal IV skyriaus 17 str. 1d. 39p. jei individ. įmonės savininkas iš pelno išsimokės sau mažiau nei 12 PNPD, tai šios jo gautos pajamos neapmokestinsis
6185 UAB ne PVM mokėtoja parduoda prekes įmonei PVM mokėtojai. Ar sąskaitoje-faktūroje ne PVM mokėtoja turi išskirti 18 proc. PVM?
6186 Teko girdėti, kad pagal paskutinius VMI išaiškinimus, apmokant už svečių pragyvenimą viešbučiuose kai negalima priskirti tikslių sumų kiekvienam iš svečių, vėl galima šias išlaidas priskirti reprezentacinėms išlaidoms, neapmokestinant FAPM. Ar tai tiesa, ir kur apie tai parašyta?
6187 Turiu IĮ. Per 2003 metus uždirbsiu 10 000 litų apmokestinto pelno, kurį išsiimsiu. Pagal GPM 17str. 39 punktą 3480 litai bus neapmokestinamos pajamos. Pildant metinę deklaraciją pagal 16 str. 1d. 1 punktą 3480 Lt iš šių pajamų bus neapmokestinamos pajamos, pagal 16 str. 1d. 5 punktą galėsiu atimti pagrindinį NPD už metus – 3480 litų. Tai už metus mokėsiu pajamų mokestį (10 000 – 3480 – 3480) x 15 % = 456 Lt. Ar teisingai paskaičiavau? Jei teisingai, ar tai nėra įstatymo klaida, kurią kitų metų bėgyje susigriebs atitaisyti?
6188 Bendrovės darbuotojams moku per įmonę gyvybės draudimo įmokas ir taikau lengvatą. Ar galėsiu nuo 2003 metų šias draudimo įmokas išskaičiuoti iš darbuotojų algų ir pravesti įmonėje? Ar galėsiu mokant darbuotojams atlyginimus pritaikyti pajamų mokesčio lengvatą bendrovėje?
6189 Įmonė nori perleisti kaip labdarą akcijas (ilgal.finansinį turtą) kitai įmonei, turinčiai teisę gauti paramą ar labdarą. Už šias akcijas dar neatsiskaityta. Jų įsigijimo kaina 122000 Lt, perduoti norima už 30000 Lt. Ar turi įtakos šiai operacijai rinkos kaina? Ar susidaręs nuostolis bus skaitomas kaip leidžiamas atskaitymas ir galės ateityje taikyti PMĮ 30 str., ar tai bus neleidžiamas atskaitymas? O gal ši ūkinė operacija visai negalima dėl įsiskolinimo už akcijas?
6190 1.Atstovybė 2002m. rengė konferenciją, kurios metu buvo maitinama, išnuomuota nakvynė ir baidarės. Ar nakvynės ir baidarių nuomos išlaidos bus pripažintos kaip reprezentacinės išlaidos?
2.Ar vaistų anotacijų vertimui galima galima sudaryti autorines sutartis?
3. Ar padarytą kosmetinį biuro remontą ir komunalines paslaugas galima traukti į išlaidas, jeigu biuro patalpos priklauso užsienio šalies piliečiui, bet juo atstovybė naudojamasi nemokamai.

6191 UAB savo verslo partneriams(ne akcininkams)šv.Kalėdų proga mokės premijas(vietoj dovanų).Kaip su mokesčiais?Pinigų gavėjai yra tik kaip UAB prekių pirkėjai.
6192 Įmonės darbuotojo automobilį įmonė naudos pagal panaudos sutartį.Ar bus sąnaudos, kai pirksime tam automobiliui pvz.valytuvus, padangas ir pan.O kaip su civilinės atsakomybės draudimu?O plovyklos paslaugos?O kaip bus po 2003 01 01?O kurą galima nurašyti 100 proc.?
6193 Kai gyventojas priduoda į parduotuvę savo daiktus pvz. baldus pardavimui, tai nebus jo individuali veikla
6194 Kokius dokumentus darbuotojas turi pristatyti ,kad būtų taikomas papildomas neapmokestinmas pajamų dydis,kaip nustatyti kad gyventojas vaikus augina vienas
6195 Ar teisus Vilniaus bankas parašų kortelėje reikalaudamas tik vieno direktoriaus parašo,teikdamas kad buhalterio parašo nereikia
6196 1.Esam komiso parduotuvė, kaip po 2003 01 01 išmokėti pinigus gyventojams už jų parduotus daiktus? Išskaičiuoti 15 proc. nuo visos sumos ir pranešti VMI ar visai nieko neišskaičiuoti?
2.Darbuotojui išmokėjus prizą iki 590 litų per metus pajamų mokesčio nėra, o ar reikia skaičiuoti sodrai 34 procentą nuo prizo sumos?

6197 I bendrove atvyksta uzsienio imones atstovai (valdybos nariai),moko mus valdymo apskaitos,derina investiciju planus ir t.t.Mes apmokame ju viesbucio islaidas (viesbutis faktura israso mums),o atstovu imone israso mums faktura uz keliones islaidas.Kai atstovai patys sumoka uz viesbuti,ju imone taip pat mums atsiuncia faktura(uz viesbucio islaidas).Mes ja apmokame ir taip padengiame uzsienio imones turetas islaidas susijusias su ju vizitu pas mus.Ar tos islaidas apmokestinamos fiziniu asmenu pajamu mokesciu (nuo 2003m. gyventoju pajamu mokesciu), ar mazins apmokestinamaji pelna? Ir kaip su tokiu sveciu maitinimo islaidomis: ar jos apmokestinamos fiziniu asmenu pajamu mokesciu ( nuo 2003m. gyventoju pajamu mokesciu),ar mazins apmokestinamaji pelna?
6198 Iš maisto prekių parduotuvės individualios įmonės savininkas pasiima maisto produktus savo reikmėms, ar nebus apmokestinta nuo 2003 metų kaip išimamas pelnas?
6199 Esu apsidraudus gyvybes draudimu ir apdraudus 2 vaikus santuokos draudimu, pateikus metinę deklaraciją pajamų mokestį mažins abu draudimai ar tik pirmasis - gyvybės?
6200 Esu apsidraudus gyvybes draudimu ir apdraudus 2 vaikus santuokos draudimu, pateikus metinę deklaraciją pajamų mokestį mažins abu draudimai ar tik pirmasis - gyvybės?
6201 Deklaruojant pajamas reikia deklaruoti gautus alimentus
6202 Individuali įmonė š m gruodžio mėn bus reorganizuota į UAB.
Kaip reikės sumokėti mokesčius už 2002m : kaip IDV ar kaip UAB.

6203 Užsienio fizinis asmuo turi nekilnojamą turtą Lietuvoje.Jis nuomoja patalpas įstaigai nesiekiančiai pelno pagal panaudos sutartį neatlygtinai ir jokio mokesčio negauna.Ar galima tokia nuoma 2003 m.Jei ne, ar keisti panaudos sutartį - patalpų nuomos sutartimi ir kokius mokesčius turėtų mokėti užsienio pilietis?
6204 1. Ar parduodant akcijas įsigytas po 1999.01.01, jei jų turėta daugiau nei 10 procentų reikia išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį?
2. Jei reikia mokėti mokestį tai kada ar parduodant, ar tik pateikus metinę deklaraciją?

6205 IDV į UAB bus reorganizuota 2003m. Kuo pavirs neišnaudotas savininko fondas (sukaupta per keletą metų po apmokestinimo)
6206 Paveldėjus namą ir jį pardavus po 3 metų nuo paveldėjimo dienos pajamų mokesčio mokėti nereikia?
6207 Prašome paaiškinti 21 straipsnį.Ar gali sutuoktinis pasinaudoti lengvata pakolų palūkanoms už suteiktą banko paskolą.Esmė ta, kad vienas sutuoktinių sudarė su banku sutartį pagal kurią suteikta paskola.Suteikiant paskolą yra žiūrima į abiejų sutuoktinių pajamas.Laiduotojas kitas sutuoktinis.Pirmojo sutuoktinio, kurio vardu sudaryta sutaris atlyginimas 800lt. kito sutuoktinio atlyginimas 4000lt.Pirmasis negali pagal įstatymą pasinaudoti pilnai lengvata, bet jeigu būtų numatyta, tada šeima galėtų pasinaudoti lengvata, nes kituose punktuose tai numatyta.Prašome paaiškinti galimybę pritaikyti 21 stripsnį gyventojų pajamų įstatymo.Kokių reikėtų imtis "žingsnių", kad galėtų šeima pasinaudoti lengvata.
6208 Ar teisingai supratome GPMĮ 20 straipsnį, kad tik už pirmus du vaikus po 29 Lt. PNPD dalijami tėvams pusiau.O už tris vaikus NPD 430 Lt. taikomas abiem tėvams nedalijant jo per pusę. Už ketvirtą ir paskesnį vaiką NPD ( 430 LT ) didinamas 46 litais irgi nedalijant pusiau.
6209 Biudžetinė įstaiga nuomuoja namelius, kurie yra labai prastos būklės fiziniam asmenims.Kaina "simbolinė".Pagal nutarimą pajamos už nuomą yra pervedamos negražintinai Finansų ministerijai iždo depatamentui.
Ar jos apmokestinamos? Minėta buvo jūsų seminare, kad VMI ima rinkos kainą ir priskaičiuoja mokesčius skirtumui. Ar tai taikoma ir biudžetinėms įstaigoms? Jeigu taip , tai kaip sužinoti rinkos kainą? Ir ar gali tokia įstaiga nuomoti fiziniams asmenims? Ar nėra pažeidžiami kokie įstatymai ar nutarimai? Turime iš auštesnės įstaigos leidimą nuomoti.Tai kiek suprantu nėra įstaigos teikiama paslauga ir įkainis nėra patvirtintas nei nuomojančios įstaigos, nei aukščiau stovinčios organizacijos.

6210 Seminaro metu jūs minėjote, kad apmokėjimas už įmonės svečio nakvynę viešbutyje jau yra traktuojamas kaip reprezentacija ir nuo to nereikės mokėti FAPM. Gal glėtumete nurodyti, kur tai aprašyta?
O kaip tuo atveju, kai įmonė padengia kelionės išlaidas ne savo darbuotojams (lėktuvo bilietai, nakvynė ir panašiai) - tie žmonės vežami parodyti įmonės produktų gamybos proceso ir pan.

6211 Nutarimo 511 pakeitmas punktas 5.4 skelbia, kad galima išmokėti biudžetinių įstaigų darbuotojams premijas už gerus darbo rezultatus. Paaiškinkite prašom kaip apskaičiuoti mokestį 2002m. ir 2003m.
6212 Ar iš pajamų 2003m. bus galima atimti:
1.mokestį už studijas kolegijoje(aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas)GPMĮ 21str. 4
2. palūkanas už paimtą lengvatinį kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti GPMĮ 21str. 3?

6213 Išradimas užpatentuotas ir perduotas įmonei naudotis, įmonė moka honorarą. Kaip teisingai apskaičiuoti:
1) jei išradimo autorius yra įmonės darbuotojas (pareigų instrukcijoje toks darbas nenumatytas) - ar tas honoraras dedamas prie atlyginimo ir apmokestinamas, ar mokama atskirai kaip honoraras ir apmokestinama 15% (nuo 2003 01 01);
2) jei išradimo autorius yra ne įmonės darbuotojas - ar išmoką galima dėti prie įmonės sąnaudų, mažinančių apmokestinamąjį pelną;
3) jei išradimo autorius įmonė - kaip teisingai apskaityti gaunamą honorarą, ar tai apmokestinama pelno mokesčiu? Dėkoju

6214 Norėčiau paklausti. Gyvenamas namas buvo statomas iki 2002m. ne visi įsigijimo dokumentai buvo kaupiami tačiau inventorizavus namą jis buvo įvertintas gerokai didesne suma nei buvo sukaupta išlaidas patvirtinančių dokumentų, šis namas parduodamas 2003m. neišlaikius 3m. termino, nuo kurio skirtumo reikės mokėti pajamų mokestį ar nuo išlaidas patvirtinančios sumos ar sumos kuria namas buvo inventorizuotas. Kaip apskaičiuojamas apmokestinamos kainos skirtumas kai nėra jokių pastatyto namo vertę pagrindžiančių dokumentų.
6215 Turime padaliniu(kioskai Nidoje,Gargždose)kitų savivaldybių teritorijose,kuriose dirba ne tik toje teritorijoje gyvenantis darbuotojas.Kur reiks pravesti išskaičiuotą pajamų mokestį?
6216 Žmona turi vaiką iki 18 metų iš pirmos santuokos, kurio nesu įsivaikinęs, tačiau pilnai jį išlaikau.Turime dar du bendrus vaikus iki 18 metų. Viso šeimoje trys vaikai.Kaip skaičiusis NPD man ir žmonai. Ar aš irgi galiu pretenduoti į 430 Lt. mėnesinį NPD, kokius dokumentus tam reikia turėti.
6217 Darbuotojas atšaukiamas iš atostogų.Ar galima bus daryti perskaičiavimus pajamų mokesčio.taip pat del nedarbingumo
pašalpos.Iš nedarbingumo pašalpos pajamų mokesti išskaičioja SODRA,tada išsiunčia įmonei pranešimą(visada
pavėluota),ar įmonė gales daryti perskaičiavimus pajamų mokesčio(pav.sirgo 09mėn.pranešimas gautas 11mėn.)

6218 Įmonės darbuotojas sudarė gyv. draudimo sutartį ( terminas 10 metų) iki 2003-01-01, apdraudė savo brolį. Ar gali darbovietė nuo 2003 metų mazinti jo apmokestinamasias pajamas draudimo įmokos sumai( neviršijant 25 proc. jo apmok.pajamų ), ar tai turi atlikti pats darbuotojas pateikdamas metinę deklaraciją VMI?
6219 Mokesčio žiniose pateikto prašymo pavyzdyje siuloma pridetį
pažyma apie šeimos sudetį.Kur reikia gauti šias pažymas,jei
darbuotojas neturi registracijos?Ir jei darbuotojas nepateiks šios pažymos,ar leidžama už vaikus iki 18m. taikyti papildoma NPD?

6220 1. II grupės invalidė augina 1 vaiką iki 18metų. Koks NPD metų eigoje jai bus taikomas?
2. Ar asmenims ,auginantiems tris vaikus iki 18metų INPD-430Lt. metų eigoje taikomas abiems tėvams? Jeigu taikomas tik vienam iš tėvų, tai koks kito NPD?

6221 Ar 2003 m. išmokėdama autorinį atlyginimą, deklaraciją apie išmokėtas sumas įmonė turės pateikti už ketvirtį, kai 2002 m. turėdavo pateikti iki kito mėn. 10 d.
6222 Knygų leidykla perdavė paramą: 300 egz. įvairių knygų, kurių bedra vertė 5495 Lt. Ar tai bus laikoma prekių suvartojimu privatiems poreikiams tenkinti?
6223 2002.03 mėn. fizinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos, pardavė jam ir jo sutuoktiniui bendruosios nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą už > negu 100 000 Lt. 2002.12 mėn. tas pats asmuo pardavė jam ir jo sutuoktiniui bendruosios nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą. Per paskutinius 5 metus kitų nekilnojamo turto pardavimų nebuvo.
1. Ar asmuo tampa PVM mokėtoju?
2. Ar reikia mokėti FAPM nuo antro pardavimo?

6224 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 5 punktas: kas yra gretutinės teisės. Įmonė sudaro autorinę sutartį su lektoriais skaityti paskaitas. Ar tai galima laikyti honoraru. Kaip lektorių apmokestinsime nuo 2003 m.
6225 Bendrovė dalyvavo kitos įmonės steigime.Įnešė pinigines lėšas naujos įmonės įstatyniam kapitalui formuoti,už tai gavo šios įmones akcijas. Nauja įmonė egzistavo keleta metų, bet dividendų įmonei steigėjai nemokėjo. Šiais metais del nuostolingos veiklos naujoji įmonė buvo likviduota. Akcininkai pasidalino likusį turtą ir mūsų bendrovei, kaip vienai iš steigėjų už akcijas buvo perduota brangi prekė, skirta perparduoti. Tačiau, šios prekės vertė pagal apskaitos duomenis dvigubai mažesne už bendrovės už akcijas įneštų piniginių lėšų sumą. Klausimai :
1. Ar bendrovė, gavusi iš likviduotos dukterinės įmonės brangia prekę, skirtą perparduoti, mokestineje apskaitoje skaičiuojant nuostolius turi nusistatyti jos vertę rinkos kainomis ?
2. Ar gautas nuostolis dėl skirtumo tarp akcijų vertės ir gautos prekes mažins apmokęstinamąjį pelną ?

6226 Bendrovė už sutarčių nevykdymą priskaičiuoja savo klientams netesybas. Ar netesybos yra PVM objektas, t.y. esant mišriai PVM veiklai ar jos būtų įvertintos skaičiuojant proporciją dėl PVM atskaitos?
6227 Kai bendrovė gauna kompensaciją iš kitos įmonės už patirtas išlaidas ar šį kompensacija yra PVM objektas, t.y. esant mišriai PVM veiklai ar kompensacijos suma dalyvautų skaičiuojant proporciją PVM atskaitai ?
6228 Įmonė turi padalinių kitų savivaldybių teritorijose. Ar teisingai suprantu, kad 2003m. nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotą mokestį reikės mokėti pagal įmonės registracijos vietą, o ne pagal padalinių buvimo vietą? O kur pravesti nuo 2004m., pagal darbuotojo gyvenamą vietą ar pagal įmonės registracijos vietą?
6229 UAB veiklai vystyti trūksta apyvartinių lėšų. Ar gali skolinti direktorius? Ar tik akcininkas?
6230 Pakomentuokite GPMĮ 17 str. 1 d. 23 p. nuostatą dėl 3 metų termino (ar šis terminas bus skaičiuojamas nuo įstatymo įsigaliojimo; pvz., susimažinus savo dalį šiais metais ir pardavus kitas akcijas 2003 metais, ar bus taikoma lengvata).
6231 Ar tikrai nenuolatinis Lietuvos gyventojas (užsienietis) 2003 metais parduodamas turimas Lietuvos įmonės (šiuo metu tai užsienio kapitalo įmonė) akcijas, neturės mokėti mokesčių, nes akcijų pardavimas neįrašytas į GPMĮ 5 str. 5 dalį? Gal apmokestinimas šiame įstatyme slypi dar kur nors? Ar akcijų pardavimo apmokestinimui turės reikšmę, kad šis asmuo yra ir tos įmonės direktorius?
6232 Ar nuo 2003.01.01 įsigaliojančio įstatymo nuostata įteisinta 21 str. 1 d. 1p. “Iš pajamų galima atimti per mokestinį laikotarpį …… savo, sutuoktinio …. gyvybės draudimo įmokas” iš esmės atitinka FAPMLĮ 7 str. 1 pastraipos 4 dalies ir Draudimo įstatymo 58 str. nuostatas (su tuo skirtumu, nėra draudimo laiko apribojimo). T.y. skaičiuojant kas mėnesi Darbo užmokesti darbuotojui – iš apmokestinamų pajamų atimamos minėtos išlaidos ir tik tada taikomas PNM ir skaičiuojamas pajamų mokestis? Jei atsakymas neigiamas tai kokia atvejai taikomas minėtas straipsnis ?
6233 Dėl PNPD taikymo 20 str. 7 dalis. Ar teisingai suprantame šia nuostata: jei abu tėvai augina vaiką, nesvarbu ar dirba abu ar tik vienas (bet augina abu) PNPD suma (pagal 6 d.)vistiek suma dalijama iš dvejų ? Kai turi būti supranta auginimo sąvoką (Ar tėvas mokantis alimentus ir lankantis vaiką ji augina?)?
6234 Įmonė kolektyvinėje sutartyje numatė,darbuotojus maitinti nemokamai įmonės valgykloje.Per mėnesį susidariusi maitinimo suma nurašoma iš likutinio pelno.Kiekvieno darbuotojo pietų suma apskaitoma kasos aparate(be piniginis atsiskaitymas)Pvz. 300darbuotojų*2,5Lt=750Lt.Konkrečiai nustatyti,kuris darbuotojas maitinosi ir kiek kartų per mėnesį negalime,nes sąrašinio darbuotojų skaičiaus neturime.Kaip įmonė turi elgtis pagal naująjį gyventojų pajamų mokesčio įstatymą,ar galime juos ir toliau maitinti nemokamai iš likutinio įmonės pelno?

Ar nebus apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu,darbuotojų atvežimas į darbą įmonės transportu.Įmonė yra kaime ir atvykti į darbą visuomeniniu transportu nėra galimybės,nes darbas įmonėje yra pamaininis?

Pagal kolektyvinę sutartį darbuotojams leidžiama nusipirkti nestandartinės,nekondicinės produkcijos įvertinus ją vidutine 50% mažesne pardavimo kaina.Ši produkcija atleidžiama prekybos kioske,pinigus apskaitant kasos aparate.Kiekvienam darbuotojui yra nustatytas produkcijos kiekis,kurį jis gali nusipirkti kiekvieną mėnesį.Ar bus apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?

6235 Jei darbuotojui taikomas Individualus NPD ar jam gali būti taikomos 20 str. 7 dalies nuostatos, ir pridėtas PNDP?
6236 Jei darbuotojas iš darbovietės gauna ne tik su darbo santykiais susijusias pajamas, bet dar ir honorarą (autorinį atlyginimą), kaip tokiu atveju taikomas NPD? Ar galima pajamas sudėti? Ar pritaikyti atskirai? Jei nereikia sudėti ar kiekvienam galima pritaikyti pagrindinį ar individualų NDP?
6237 Ar įmonės mokamos įmokos darbuotojo naudai priskiriami darbuotojo neapmokestinamom su darbu susijusiom pajamom? Kaip apmokestinamos ir kaip tvarkomos įmokos, kai darbo santykiai nutrūksta anksčiau nei po 10 metų? Kai įmokų suma viršija 25 % metinio darbo užmokesčio (ar tai pajamos natūra?)?
6238 2002 m. IĮ savininkas padarė piniginį įnašą į kasą: tarkim 5000 Lt. 2003 m. vasario mėn. savininkas išimą piniginį įnašą 4000 Lt. Ar išmokėtos sumos apmokestinamos ?
6239 2003 m. IĮ savininkas išima iš kasos 2002 m. uždirbtų 5000 Lt pajamų sumą. Ar skaičiuojant pajamų mokestį iš sumos reikia atimti 12 NPD ? T.y Pajamų mokestis bus (5000-3480)*0.15=228 Lt ?
6240 Ar taikomos GPMĮ 20 straipsnio 8 dalies nuostatos ketvirtinei, pusmetinei, metinei premijoms? Ar jas reikia padalinti į tiek mėnesių už kiek mokama premija ir atskirai apmokestinti atėmus neišnaudota NPD ?
6241 Kuris įstatymas taikomas FAPMLĮ ar GPMĮ, tokiais atvejais:
a) 2002 m. gruodį gautoms pajamoms už 2002 m. gruožio ir 2003 m. sausio mėn. (ar reikės perskaičiuoti sausio mėn . pajamas pagal GPMĮ, pvz. atostoginiai)
b) 2003 m. sausį gautoms pajamoms už 2002 m. gruožio ir 2003 m. sausio mėn.

6242 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?

6243 Užsienio šalies atstovybė Lietuvoje išdavė grynus pinigus motininės kompanijos darbuotojui komandiruotės išlaidoms Lietuvoje (viešbučiui, maitinimui ir t.t.)Nepanaudotų lėšų atstovybei negrąžina, bet atsiskaito tiesiogiai su kompanija. Ar išduota atstovybės suma bus pripažinta, kaip pateisinama?
6244 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?

6245 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?

6246 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?

6247 Pagal dabar galiojantį FAPMLĮ 2002 m. gruodžio 15 d. asmuo sudaro kaupiamojo gyvybės draudimo sutartį 10 metų laikotarpiui ir sumoka mėnesinę 1720 Lt draudimo įmoką, kuri nėra didesnė už asmens tą mėnesį apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų sumą. Kadangi atskirų mėnesių draudimo įmokų suma, kuria mažinamos apmokestinamosios pajamos yra neribojama jokiais dydžiais, tai 1720 lt draudimo įmoka apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas yra atimama iš asmens apmokestinamųjų pajamų tą mėnesį, kai asmuo pateikia dokumentus apie faktiškai sumokėtas draudiminių metų draudimo įmokų sumas. (VMĮ aiškinamasis raštas paskelbtas Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos Nr.25 (169) 2001 m. liepos 2 d.)Ar asmeniui mokant 2003 m. sausio mėn. antrą ir vėliau kitas mėnesines 1720 lt įmokas galios GPMĮ 21 str. 1 dalies nuostatos ir šios draudimo įmokos bus priskiriamos gyventojo išlaidoms?
6248 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?

6249 atlyginimas išmokamas 2003 m. sausio 25d. kaip apskaičiuoti pajamu mokestį už gruodžio mėnesį?
6250 neapmokestinamas minimumas 430Lt asmenims turintiems 3 vaikus taikomas abiem tevams ar vienam iš jų?
6251 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?

6252 Jei teisingai supratau GPMĮ 20 straipsnį, tai NDP:
I gr. invalidui, auginančiam 2 vaikus iki 18 metų 430+29=459 Lt;
I gr. invalidui, auginančiam 3 vaikus iki 18 metų 430 Lt;
t.y. invalidui, auginančiam 3 vaikus bus taikomas mažesnis NDP?


  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt