Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   178. Mokesčių deklaracijų pildymas. Naujausi mokesčių įstatymų komentarai.
   Lektorius: auditorius Artūras Kapitanovas          2006.03.29 17:00:00
  grįžti atgal
16752 UAB verčiasi mažmenine prekyba. Įmonė vadovaujasi 2003m rugsėjo 18d VMI įsakymu Nr.V-255 patvirtintomis Kasos aparatų naudojimo taisyklėmis.
Įmonė pagal šių taisyklių 31.4 punktą pageidauja šalių susitarimu naudotis kitu atsiskaitymo būdu bei priemonėmis, t.y. atsiskaitymo būdas už parduotas prekes būtų finansavimo sutartis su skolos perleidimu.
Čia šalių susitarimas- tai susitarimas tarp banko, pirkėjo ir prekybos įmonės. Prekybos įmonė turėtų bendradarbiavimo-skolų perleidimo sutartį su banku finansuotoju, pagal kurią aptarnaujami pirkėjai, kurie gautų finansavimą prekių pirkimui. Prekę išsirinkęs pirkėjas su banku pasirašytu finansavimo-skolos perleidimo sutartį. Po to, turėdamas šią sutartį, pirkėjas kreiptųsi į prekybos įmonę, kuri per EKA įformintų prekės pardavimą kreditiniu atsiskaitymu(analogiškai banko mokėjimo kortelei). Pagal sutartį prekės nuosavybė iš karto pereitų pirkėjui. Pagal šią sutartį bankas sumokėtų pinigus (pardavėjo įplaukos) prekybos įmonei(anlogiškai banko mokėjimų kortelių tvarkai), o pirkėjas pagal sutartyje numatytą laikotarpį ir sąkygas atsiskaitytų su banku.
EKA apskaitai būtų paruošta tinkamai suderinus su aptarnaujančia įmone.

Klausimas1. Ar gali įmonė tokį prekių pardavimą registruoti per EKA kreditu?

16932 Suteikta parama PMĮstr.2d.nustatyta tvarka.Ši suma įtraukta į sąnaudas.Kokiose eiutėse rodoma FR0475 už 2005 m.
16933 Esame užsienio kapitalo UAB (mes priklausome Suomijos kompanijai, kurią įsteigė Švedijos kompanija). Su minėta Švedijos kompanija turime sudarę sutartį dėl serverio ir kompiuterinių programų aptarnavimo (naudojamės Švedijos įmonės nupirkta licencija apskaitos ir valdymo programa), taip pat jie mums teikia apskaitos, finansų valdymo, planavimo paslaugas (mums giminigų įmonių yra įvairiose šalyse - Švedijos patirtos išlaidos minėtiems darbams yra skaidomi šioms įmonėms). Todėl kiekvieną mėnesį gauname sąskaitą už atliktus darbus. Ar galime šias sąnaudas laikyti pelną mažinančiomis sąnaudomis, ar išmokant minėtas sumas turime sumokėti 10 procentų pajamų mokestį?
16934 Turime nebenaudojamų vilkikų,kurie yra blogos būklės ir neremontuotini.Jeigu mes juos iškomplektuotume(pvz.išimtume variklį),o patį vilkiką parduotume ,ar tai nebūtų skaitoma kaip transporto priemonės nurašymas ir ar nereikėtų atstatyti PVM,nes nuo vilkikų įsigijimo nėra praėję 5 m.
16935 UAB verčiasi mažmenine prekyba.Įmonė vadovaujasi 2003m rugsėjo 18d.VMI įsakymu Nr.V-255 patvirtintomis Kasos aparatų naudojimo taisyklėmis.
Įmonė pagal šių taisyklių 31.4 punktą pageidauja šalių susitarimu naudotis kitu atsiskaitymo būdu bei priemonėmis,t.y.atsiskaitymo būdas už parduotas prekes būtų finanasavimo sutartis su skolos perleidimu.
Čia šalių susitarimas-tai susitarimas tarp banko,pirkėjo ir prekybos įmonės.Prekybos įmonė turėtų bendradarbiavimo-skolų perleidimo sutartį su banku finansuotoju,pagal kurią aptarnaujami pirkėjai,kurie gautų finansavimą prekių pirkimui.Prekę išsirinkęs pirkėjas su banku pasirašytu finansavimo-skolos perleidimo sutartį.Po to, turėdamas šią sutartį, pirkėjas kreiptųsi į prekybos įmonę,kuri per EKA įformintų prekės pardavimą kreditiniu atsiskaitymu(analogiškai banko mokėjimo kortelei).Pagal sutartį prekės nuosavybė iš karto pereitų pirkėjui.Pagal šią sutartį bankas sumokėtų pinigus (pardavėjo įplaukos)prekybos įmonei (analogiškai banko mokėjimų kortelių tvarkai),o pirkėjas pagal sutartyje numatytą laikotarpį ir sąlygas atsiskaitytų su banku.EKA apskaitai būtų paruošta tinkamai suderinus su aptarnaujančia įmone.
Klausimas.Ar gali įmonė tokį prekių pardavimą registruoti per EKA kreditu?

16954 Dėl avansinio NTM.
Seminare sakėte, kad avansinį NT mokestį metu eigoje reikės perskaičiuoti jei bus paildomai įsigytas ar parduotas IMT. Ar tikrai taip ? Nes 12 str. 3 d. nurodyta "Juridiniai asmenys moka avansinį mokestį. Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos taikant juridiniam asmeniui EINAMŲJŲ KALENDORINIŲ METŲ sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei "
Ar tai reikia kad avansinis NT mokestis metu eigoje neturi būti perskaičiuojamas ?

16955 UAB sudarė sutartį su Ukrainos piliečiu (buvo sudaryta darbo sutartis), kuris Ukrainoje mums ieškos pirkėjų (jis bus mūsų produkcijos atstovas Ukrainoje). pagal pasirašytą sutartį mes jam mokame atlyginimą (nustatyto dydžio, mokesčius jis susimoka savo valstybėje), dengiame visas susijusias išlaidas (telefonas, internetas, vizos, bilietai - kai vyksta į kitą šalį mokymo tikslais). Minėtas amuo mums pristato jo vardu išrašytas sąskaitas už patirtas išlaidas.
1. jeigu dokumentai išrašyti ne mūsų įmonės vardu - ar galime tomis sąnaudomis mažinti pelną?(jeigu jau šiais metais bus pardavimai mūsų vardu į Ukrainą)
2. pagal susitarimą mes išlaidas dengiame eurais kuomet gauname iš jo tai patvirtinančius dokumentus, o sąskaitos išrašytos UAH(Ukrainos valiuta) - mes į apskaitą dokumentų sumas registruojame litais pagal dokumento išrašymo datą - ar turėtume imti jo atsiskaitytinos apyskaitos sudarymo datą?
3. Kuomet Ukrainos pilietis vyksta į komandiruotę (į Lietuvą, kad susipažintų su mūsų produkcija) - ar privalome jam forminti komandiruotę (rašyti įsakymą, skaičiuoti dienpinigius, imti tos dienos valiutos kursą kai jis išvyko į komandiruotę)
4. jeigu sudaryta darbo sutartis - ar turime jo sutartį registruoti darbo sutarčių žurnale, įtraukti asmens pavardę į darbo apskaitos ir užmokesčio žiniaraščius?
Kur galima būtų gauti daugiau informacijos apie tokį bendradarbiavimą?AČIŪ.

16956 Jei teisingai supratau tai soialinį mokestį reikia mokėti nuo 2005 metų pirmo ketvirčio apmokestinamojo pelno padauginus iš 4 proc ir padalijus iš trijų. Ar tą pačią sumą reikia mokėti ir antro ketvirčio pabaigoje ar jau skaičiuoti nuo 2005 metų pirmųjų dviejų ketvirčių apmokestinamojo pelno?
16957 Įmonė atlieka siuvimo paslaugas. Iš tiekėjo iš EU laikinai įsiveža medžiagas perdirbimui, kitus priedus perka Lietuvoje. Į kokią PVM str. ir EU direktyvos nuorodą turi rašyti sąskaitoje. Ir kurioje PVM ataskaitos eilutėje ši paslaugų suma parodoma.
16958 Įmonė prie pagrindinės veiklos užsiima ir patalpų nuoma. Sąskaitas už nuomą išrašo su PVM. Praejus 24 mėn galima keisti ši būdą. Ar apie tai reikia pranešti mokesčių inpekcijai. Ir kokios pasekmės laukia jei mokesčių inspekcijos neinformavome kad sąskaitas už nuomą išrašome su PVM.
16959 Įmonė A , turinti 11 proc.dukterinės įmonės B gavo neapmokestintus pelno mokesčiu dividendus.Ar reikia apmokestinti įmonei A gautus dividendus? Ar tai skaitysis kaip grynieji dividendai, pildant formą FR0755?
16960 Įmonės darbuotojams išmokami dienpinigiai.Ar reikia deklaruoti?O pats darbuotojas, pildydamas metnę pajamų mokesčio deklaraciją, turi įtraukti dienpinigių sumą? Ši suma yra reikšminga.
16961 Šeimoje vienas sutuoktinis 2005 metais dirbo tik 5 mėn.Ar gali jis susigrąžinti už likusius mėnesius nepasinaudotą 290 lt. ir po 14.50 lt už vaiklus?Ar tokiu atveju jis turi pildyti bendrą šeimos pajamų deklaraciją, nes žmona dirbo visus metus?
16962 Žmogus 2005 metais pardavė transporto priemonę, išlaikytą ilgiau nei tris metus.Tas pats asmuo tais pačiais metais mokėjo kreditą už būstą.Ar reikia įtraukti į metinę pajamų mokesčio deklaraciją gautų pinigų už parduotą transporto priemonę sumą, jei nori jis susigrąžinti dalį pinigų už sumokėtas palūkanas bankui(tais metais buvo ir su darbo santykiais susijusių pajamų).
16963 Asmuo preitais metais dirbo ne visus mėnesius.Ar gali jis atsiimti nepasinaudotą NPD?
16964 Asmuo pirko butą iš statybinės organizacijos ir sumokėjo už jį paėmęs kreditą.Kada trys metai sueina:1.diena , kai sumokėjo bankas tai statybinei organizacijai ar 2.kai butas buvo užregistruotas kadastre to asmens vardu?Ar galima parduoti butą artimam giminaičiui ne rinkos verte, kai jau praėjo daugiau nei trys metai nuo to buto pirkimo?
16965 Už 2005m.spalio-gruodžio mėn.neišmokėjome atlyginimų. FInansinėje apskaitoje priskaitymus atlikome. Ar galime dabar išmokėti minėtus atlyginimus ir taikyti neapmokestinamąjį minimumą?
16967 PMĮ 14 str. 2-5 d. aprašytas turto įsigijimo kainos nustatymas mainų sandoriuose.
Klausimas:
Ar užtenka mainų sandorį įforminti tik mainų sutartimi, neišrašant pardavimo sąskaitų faktūrų, norint mainais gauto turto įsigijimo kainą pripažinti leidžiamais atskaitymais, pavyzdžiui, parduodant mainais gautas atsargas, arba nudėvint mainais gautą ilgalaikį turtą?

16968 Įmonė PVM mokėtoja parduoda įsigytas kitos įmonės akcijas. Kokią sąskaitą turime išrašyti? PVM sąskaitą faktūra ar laisvos formos sąskaitą faktūra.
16969 UŽ tarpininkavimo paslaugas, prduodant nekilnojamą turtą, įmonė pagal sutartį gauna numatytą užmokestį (pirkėjas fizinis asmuo). Šie PINIGAI UŽPAJAMUOJAMI kasos pajamų orderiu. Ar reikalinga šiuo atveju išrašyti sąsakaita faktūra?
16970 Ar aš teisingai supratau.Atliekant transporto patarnavimus kai užsakovas kita ES valstybė pvz Latvija PVM mokėtoja ,reikia skaičiuoti 18 % pvm ir moketi biudžetui.
16971 Užsakovas Lietuvos fiz.asmuo .Krovinys vežamas iš Vokietijos į Lietuvą.Ar rašant PVM s.f. už patarnavimus rei-kia rašyti be pvm ,nes jis ne pvm mokėtojas.O pvm deklr rodyti kaip neapmok.pajamas 12 eil.? Ačiu
16972 UAB nuomojasi iš fizinio asmens patalpas, kuriose vykdoma veikla. Ar reiks įmonei mokėti avansinį nekilnojamo turto mokestį, jei mokestį moka už fizinį asmenį?
16973 Reprezentacinio renginio metu UAB savo klientams įteikė po keletą reprezentuojančių įmonę dovanų, kurių vertė kiekvienam klientui neviršijo 250 Lt vertės (savikaina). Ar reikia skaičiuoti pardavimo PVM? Kaip su GPM?
16974 Lietuvos PVM mokėtoja Suomijos įmonei PVM mokėtojai atliko logistikos sandėlių paieškos paslaugas. Ar reikia skaičiuoti PVM ir kokį straipsnį nurodyti ant invoico?
16975 IĮ vykdo prekybinę veiklą nuosavo namo patalpose(priestate).Pateiktas pranešimas VMI, kad naudojama % ploto dalis įmonės veikloje, tačiau kol kas įmone netraukia komunalinių išlaidų į leidžiamus atskaitymus.Ar reikės mokėti nekilnojamojo turto mokestį IĮ, jeigu ir toliau komunalinės, ryšių ir kitos išlaidos bus sumokamos fizinio asmens(IĮ savininko) lėšomis.Ačiū.
16976 Kurioje FR0475 deklaracijos eilutėje reikia parodyti draudimo sąnaudas, kurios didina apmokestinamąjį pelną(draudimas ne įmonės naudai, kai užstatai turtą). Ačiū
16977 Įmonės darbuotojas pirko lėktuvo bilietą internetu. Apmokėjo už bilietą kreditine kortele. Jokio dokumento buhalterijai nepateikė. Kaip reikėtų apiforminti apskaitoje tokias sąnaudas jei išlaidos matosi tik banko kortelės ataskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai?
16978 1.Pastatas parduotas 2006m.sausio mėn..Kaip dėl NT mokesčio? Ar reikia skičiuoti už sausio mėn.?
2.Buvo atlikti projektavimo darbai cecho rekonstrukcijai,tačiau susuidarius tam tikroms aplinkybėms darbai nebus vykdomi.Sakėt kad tai sąnaudos nemažinančios apmok.pelno.Sakykit prašau kaip padaryti atitaisymą,jeigu jau įvykęs akc.susirinkimas ir fin.atsk.jau patvirtinta? Labai ačiū už atsakymą.3.Iš bankrutuojančių įmonių bendrovės vadovas nusipirko akcijas,tačiau už mažesnę kainą nei buvo akc.nominalioji vertė.Kaip dėl įstatinio kapitalo? Kaip aš suprantu įstatinis kapitalas neturėtų keistis? Dėkoju už atsakymą?

16979 UAB iš privataus asmens nupirko mišką(be žemės)už 40000.00lt.Kokiu įrašu atvaizduoti apskaitoje ir kokia kaina užsipajamuoti iškirstą įvairią medieną?
16980 Gaisro metu sudegė įmonės nekilnojamas turtas(sandėlis).Ar apskaitoje bus atvaizduojama kaip netekimai?Metalo nuolaužos,likusios nuo gaisro, bus parduodama,kaip metalo laužas.Ar tai galima skirti prie apmokestinamų pajamų.
16981 Įmonėje dirba viena buhalterė.Ar kasininku gali būti ta pati buhalterė ar reikia paskirti kitą darbuotoją?
16982 UAB ne PVM moketoja. Perkant prekes, atsargas, zaliavas is PVM moketoju PVM priskiriamos tiesiogiai neatskaitomo PVM sąnaudoms(6 klase), prekiu suma - atsargom (2 klase).
Prekiu tiekimo sutartyse yra numatyta, kad prekes galima grazinti tiekejams, israsant tiekėjui kreditinį dokumentą.
Ar pasibaidus metams ir ruošiant finansinę atskaitomybę reikia iškelti iš sąnaudų PVM sumas tų prekių kurios dar yra įmonės atsargų sąskaitoje.

16983 UAB ne PVM moketoja. Imones vadovas perka Latvijoje atsargines dalis ir dažnai buhalterijai pristato tik EKA kvitus, kuriuose nurodyta latviu kalba įmones pardavejos pavadinimas, kodas, adresas, data, preke- atsargines dalys, ir sumos. Yra kvitų kurių vertė viršyja 1000 Lt.
Ar pagal tokius prekių įsigyjimo dukumentus, pardavus prekes, galima mažinti apmokestinamą pelną.

16984 2005 metu vasario ir kovo menesiais del blogu oro salygu, vadovo atskiru potvarkiu buvo padidintos lengvųjų automobilių kuro normos 20 proc.
Ar šios 20 procentų virš normos patirtos sanaudos mažins apmokestinama pelna.

16985 UAB imones 2005 grynasis pelnas 700 lt(apmokestinamas pelno mokesčiu 3500). Imone nebuvo sudariusi 2004 atostoginių rezervo. Kad nebutu pelno-nuostolio ataskaitoje nuostolio, nesudarineja ir 2005 metais. Ar taip elgdamasi ji nepažeidžia įstatymų.
16986 Ar savivaldybės skirta parama kompensuoti įmonės steigimo išlaidas yra pelno mokesčio objektas ?
16987 Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus pastatus išsiimta 2002.12.20. Pažymoje kadastro duomenys užfiksuoti ir vertė apskaičiuota 1999.12.14. Ar ši pažyma dar galioja, skaičiuojant avansinį nekilnojamojo turto mokestį?
Esame išsiėmę nauja pažymą 2006.03.03, kurioje vertinimo data 2006.01.01, ar teisingiau naudoti šią pažymą skaičiuojant avansinį nekilnojamojo turto mokestį?

16988 2004 m. UAB pripažino beviltiškas skolas. Per 2005 metus UAB dalį beviltiškų skolų atgavo. Kaip turėtume tai atvaizduoti Pelno mokesčio deklaracijoje?
16989 Kaip turėtume traktuoti audito patirtas sąnaudas, jei auditas atliekamas už 2005 metus, o sąskaita bus išrašoma 2006 metais. 2005 metais mes suformavome atidėjimus pagal sutartį. Kaip tai atvaizduoti Pelno mokesčio deklaracijoje?
16990 Įmonė nuo finansinio turto priskaitė atidėtą pelno mokestį (652 sąskaitoje). Kaip minėtą mokestį atvaizduoti Pelno mokesčio deklaracijoje?
16991 įmonė gauna ilgalaikį (8 metams )draudimo polisą už turtą ir daro įrąšus apskaitoje. D 2 klasė(ateinančių laik. sąn.),kurias paskui išskirsto į einam.laik.ir virš 1 m.;jas į sąnaudas nurašo kiekvieną mėnesį paskaičiuotą mėn.dalį,o kredituoja 4 kl.(sukauptos sąnaudos),kurias taip pat išskirsto į ein.laik.ir virš 1 m.ir mažina kas ketvirtį sumokamomis įmokomis.Ar taip yra teisingai daroma?
16992 Jei darbuotojas išvyksta į kitą miestą, tačiau ten jis buna keletą valandų,grižta ta pačia diena ir dar dirba savo darbo vietoje. ar tai skaitosi komandiruote?
16993 Įmonė pirko automobilį, kurio vertė 100 Lt. buvusi buhalterė jį patalpino į trumpalaikį turtą, kurį metų gale nurašė. automobilis nebuvo naudojamas ir dabar vadovai sugalvojo jį parduoti, ka ir kaip reikia registruoti apskaitoje, nes pirkėjas prašo sąskaitos faktūros.
16994 Įmonė turi pastatą kurį naudoja jau veikloje, tačiau apskaitoje jis nurodytas, kaip nebaigta statyba, kadangi nėra įregistruotas rejestre(vyksta teismai del nuosavybes, pastatas buvo parduotas du kartus). nuo pastato įsigyjimo vertės buvo mokamas NTM. Kaip šiais metais mokėti NTM ir kaip atvaizduoti apskaitoje,jei nėra pažymos apie pastato vertę ir apskaitoje šis pastatas yra nebaigtoje statyboje?
16995 UAB "A" nuomoja patalpas kitai UAB "B". UAB "A" gauna sąskaitas už šių patalpų aptarnavimo paslaugas (elektrą, vandenį, ryšius, šilumą ir t.t.), kurioms taip pat išrašo sąskaitas, kad UAB "B" galėtų jas kompensuoti. Kokius buhalterinius įrašus turi daryti UAB "A" išrašydama sąskaitas bendrovei "B": ar mažinti patirtas sąnaudas, ar prisiskaityti pajamas?
16996 Įmonė "R" 2004m.11mėn.įsteigė dukterinę įmonę "O", turi 65 % jos akcijų.
- ar reikia 2005m.balanse rodyti prestižą?
-jei taip, tai nuo ko jį apskaičiuoti?

16997 IĮ ekonominei veiklai naudoja šeimos nariams priklausančias patalpas (65% visų patalpų). Į sąnaudas jokių išlaidų, susijusių su patalpomis, netraukia.
Ar reikia mokėti nekilnojamo turto mokestį?

16998 2006-03-22 seminare, Šiauliuose, Jūs paminėjote, kad yra VMI išaiškinimas apie tarpininkavimo mokesčių išlaidų už žemės bei kito nekilnojamojo turto paieškas apskaitą.
Gal galite nurodyti šaltinį. VMI atsakymas - pagal įmonės apskaitos politiką.

16999 Įmonės teritorijoje iš vieno automobilio į kitą yra perpilamas kuras,surašomas aktas,kurį pasirašo kurą atidavęs vairuotojas ir kurą priėmęs vairuotojas,o po to aktą užvizuoja įmonės direktorius.Ar tai teisėta
17000 UAB ,vykdanti automobilių remonto paslaugas Lietuvoje, išsiunte į tarnybinę komandiruotę savo darbuotoją teikti analogiškas paslaugas Islandijos įmonėje. Mėnesio pabaigoje UAB išstato PVM sąskaitą faktūrą už atliktas autšaltkalvio paslaugas. Kagangi paslauga atliekama ne Lietuvos teritorijoje, paslaugom PVM neskaičiuojamas
Islandija ne Europos sąjugos narė, tai UAB negali taikyti 0 tarifo. UAB skaito kad tai ne PVM objektas. Ar teisingai elgesi UAB ir kokiu staripsniu PVM įstatymo remiantis ?

17001 Vairuotojas,išvykęs į komandiruotę tą pačią dieną išsikrauna Olandijoje ir pasikrauna Vokietijoje ir išvyksta į Rusiją.Kaip skaičiuoti dienpinigius už tą dieną?
17002 Individuali įmonė atlieka automobilių remonto aslaugas. Įmonėje dirba tik vienas savininkas. Per metus įmonė uždirba iki 20 000 gryo pelno. Paslaugos atliekamos savininko nuosavo namo garaže dienos metu, naktimis savininkas ten laiko savo automogilius. Į įmonės veiklos sąnaudas traukiamos tik dienos metu sunaudota elektros energija( pranešta VMI). Ar reikia mokėti nekilnojamo turto mkestį už naudojamą įmonės veikloje garažą.
17003 Ar gali individuali įmonė gali mažinti apmokestinamąjį pelną amortizacijos sąnaudomis to turto,kuris pagal panaudos sutartį perduotas naudotis savininko žmonos įmonei?
17004 Ūkininkas pagal verslo liudijimą vykdo kaimo turizmo veiklą.
Registrų centre turto grupė:Poilsio ir sporto
paskirtis:Poilsio
Obj.tipas:negyvenamas pastatas
Ar reikia mokėti NT mokestį?

17005 2005m.įmonė atsisakė "Omnitel"paslaugų ir perėjo į"Bitės"tinklą.Sumokėjo Omniteliui 1600Lt.baudų ir įdėjo į neleidžiamus atskaitymus.Bitė per 3mėn.padengė nuostolį PVM s-tose fakt. duodama nuolaidą eterio laikui ir sumažino mokėtinas sumas.Ar pelno mokesčio tikslais nuolaida nėra pajamos? Ačiū.
17006 PVM mokėtoja į Maskvą eksportuoja prekes fiziniam asmeniui.
Ar galima naudoti 0 PVM tarifą?

17007 Įmonė 2005 metų gruodžio mėn. išmokėjo darbuotojams skatinamąsias išmokas (premijas) už gerus įmonės veiklos rezultatus 2005 m. Sprendimą dėl išmokų skyrimo priėmė valdyba (sprendime nėra nurodytas išmokų mokėjimo šaltinis).Įmonėje yra patvirtintos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo taisyklės, kuriose yra numatyta tokiu išmoku (premiju) skyrimo galimybė iš darbo užmokesčio fondo lėšų. Ar šios išmokos darbuotojams bus leidžiami atskaitymai? Ar nebus jos VMI prilyginamos premijoms iš pelno?
17008 Nurašomas nusidėvėjęs turtas iki 1lt. - įrankiai,įranga, kompiuteriai, tačiau jokių atsarginių dalių nėra. Akte pažymi naudojimui netinkamas,morališkai pasenęs. Ar taip teisingai įformintas turto nurašymas.
17009 Įmonė užsiima elektros įrangos montavimo, instaliacijos ir remonto darbais, el.ūkio priežiūra, elektros instaliacijos projektavimo darbais, tačiau pagrindinė veikla yra 45.31 (montavimas, remontas)Ar gali įmonė apskaitoje taikyti 25 VAS ("Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys" ir apskaityti nurodytu 25 VAS medžiagų įsigijimą ir nurašymą, bei savikainos skaičiavimą.
17010 Įmonėje direktorius yra ir kasininkas. Ar tai galima ?
17011 Atliekami montavimo ir remonto darbai be sutarties. Užbaigus darbus yra išrašoma PVM sąskaita faktūra ir sudaromas darbų atlikimo aktas. Ar tai apskaitoje teisinga, ar reikia sudaryti pirma sutartį,o tik po to pradėti darbus.
17012 Komandiruočių metu užsienyje nuomojami automobiliai į kuriuos pilamas kuras. Ar būtina tokias kuro sąnaudas dokumentuoti nurašymo aktu, ar galima traukti į sąnaudas tik pagal pirkimo dokumentą?
17013 Ar galima remontuojant pastatą kurio baigtumas 55% remonto darbų vertę traukti į sąnaudas?
17014 Ką reiktų įrašyti "Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitojos" 17 laukelio eilutėje „Sąnaudos" jei mūsų UAB kuria nestandartizuotą programinę įrangą ir ją parduoda TIK vienam pirkėjui - Vokietijos įmonei-akcininkui (90%)?
1) visas įmonės sąnaudas (leidžiamus-neleidžiamus atskaitymus)?
2) tik programuotoju darbo užmokestį+sodrą?

17015 UAB parduoda paslaugas Vokietijos PVM mokėtojui, ar atsiranda nuo tam tikros sumos prievolė registruotis Vokietijoje PVM mokėtoju?
17016 Apmokėjome darbuotojui už 14 dienų vid. atlyginimą mokymo atostogų,ar tai leidžiami atskaitymai.
17017 Buvo draudiminis įvykis ir draudimo kompanija apmokėjo daugiau už patirtas sąnaudas ar ta viršijanti suma rašoma į 6kl kredite ar į 5kl.,bet tai ne pagautė?
Kitas draudiminis įvykis kai draudimo bendrovė apmokėjo,bet automašina nebuvo remontuojama,(ledukai aplankstė mašinos stogą)tai ši suma rašoma į 5kl.?

17018 Įmonė davė paramą universitetui,nupirko kompiuterį,kuris kainavo 9600Lt,bet taip neplanuotai gavosi ,kad įmonė gavo tik 16000Lt pelno,40% sudaro 6400Lt.Ar gali įmonė rodyti paramą 6400Lt ,o skirtumą į neleidžiamus atskaitymus?
17019 2005 metais įmonė pardavė pastatą, kuriam pagal JAPMĮ 21 str. 1d. 2p buvo pritaikyta investicijų lengvata. Nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas. Kaip pasielgti su šio pastato likutine verte? Ar reikia atstatyti lengvatą ir padidinti šia suma apmokestinamasias pajamas?
17020 Kada turizmo įmonė turi rašyti sąskaitą faktūrą, kai kelionė jau įvyko,t.y paslauga atlikta,ar gali rašyti prieš kelionę,mokyklos dažnai reikalauja rašyti sąskaitą faktūrą ,o ne išankstinę sąskaitą.
17021 Ar sumoketas importo PVM leidziamas i atskaita, kai gaveja Lietuvos PVM moketoja, saskaita israsyta Estijos PVM imones kaip siuntejos, o prekes atvaziavo is Sveicarijos.
17022 Laba diena.
Prašau paaiškinti ar bendrovė užsiimanti patalpų nuoma (Nuomos sutartys sudarytos su PVM)ir serviso paslaugomis ,išnuomavus servisą kitai įmonei (nuoma su PVM)ar skaitysis kad vykdo PVM apmokestinamą veiklą. Ar reikės pranešti VMI kad pasikeitė veikla . ir ar neišregistruos iš PVM mokėtojų . Už nuomą susidarys mokėtinas PVM .

17023 Mūsų įmonė gavo sąskaitą iš užsienio įmonės (iš ES) už darbuotojų apmokymus(Programavimo sritis). Šiuos mokymus perpardavė kitai įmonei Lietuvoje, kurios darbuotojai važiuos į kursus. Ar reikia ,gavus sąskaitą iš užsienio už darbuotojų mokymus, apskaityti pardavimo-pirkimo PVM iš ES? Ačiū
17024 2005m.įmonė ,vykdydama darbus , turėjo draustis draudimo kompanijoje . Buvo draudžiama rangovų, subrangovų civilinė atsakomybė,darbuotojai, dirbantys tame objekte - draudimo polisai galioja nuo 2005 01 01 iki 2006 02 28d. Buvo numatyta , kad tas objektas baigsis 2006 02 mėn.Pajamos už atliktus darbus - baigėsi 2005 12 31 d. Ar draudimo sąnaudos už 2006 01 01 - 2006 02 28 laikotarpį ( pajamų iš to objekto jau 2006 m. nebus)- bus leidžiami atskaitymai ar ne? Ačiū
17025 Kur turi būti balanse parodytas avansu sumokėtas pelno mokestis (gavosi permoka), reikia sumokėti 2000, o sumokėta 5000?
17026 Imonė 2005 pasistatė pastatą lizingo būdu. Pradejo naudoti 07 mėn. Ar sumokėtos palūkanos iki 07mėn turi būti kapitalizuojamos. Kaip jos atvaizduojamos apskaitoje ir metineje pelno mokescio deklaracijoje FR075 ACIU
17027 Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėse pasakyta, kad NTM mokėtojai turi teisę, apskaičiuodami NTM už nekilnojamąjį turtą, kurio mokestinė vertė nustatoma atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, naudotis Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta nekilnojamojo turto verte, nustatyta iki 2006 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus.
Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus pastatus išsiimta 2002.12.20. Pažymoje kadastro duomenys užfiksuoti ir vertė apskaičiuota 1999.12.14. Ar ši pažyma dar galioja, skaičiuojant avansinį nekilnojamojo turto mokestį?
Esame išsiėmę nauja pažymą 2006.03.03, kurioje vertinimo data 2006.01.01, ar teisingiau naudoti šią pažymą skaičiuojant avansinį nekilnojamojo turto mokestį?

17028 UAB vežė krovinį iš Lenkijos į Lietuvą ir mokėjo Lenkijos įmonė,tai pritaikėme PVM 0 %,kadangi toje pačioje įmonėje Lietuvoje prekės buvo perkrautos į kitą a/m ir išvežtos į Rusiją.Tada mokėjo Lietuvos įmonė ir pritaikėme 0% PVM tarifą.Ar teisingai pasielgėme?
17029 Bendrovė pardavė pastatą mažesne kaina negu likutinė vertė,bet už turto vertintojų nustatytą kainą.Kurią sumą reikia parodyti FR475 ir kurioje eilutėje.
17030 Užsienio kapitalo įmonėje A direktorius akcijų neturi. Įmonėje B įmonės A direktorius turi 100 proc. akcijų. Apyvarta šioje įmoneje apie 400000LtDirba 2 darbuotojai.
Įmonėje C ,kuri registruota Baltarusijoje, įmonės A direktorius ir įmonės B akcininkas turi 50proc. akcijų. 1. Kokį pelno mokesti turi moketi įmonė B 13 ar 15 proc.
2. Ar įmonė A ir B turi pildytiasocijuotų asmenų tarpusavio santykių ataskaitą.

17031 Įmonė lengvaisiais automobiliais naudojasi pagal verslo nuomos sutartį. Ar sutarties administravimo mokesčio PVM galim traukti į atskaita? Ar automobilio nuomos PVM galima traukti į atskaitą?
17032 Įmonė 2005m. lizingo būdu statėsi pastatą. Kiekvieną mėn. lizingas išrašydavo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus. Imonė statybai, iš savo lėšų, panaudojo medžiagas (PVZ profilius langų gamybai,pertvaras , stiklus, rakinimo sistema ir kt) Šios medžiagos buvo įtrauktos į pastato vertę. PVM įtrauktas į atskaitą tą mėn. kai buvo gauta sąskaita.
1. AR reikia išrašyti sau PVM sąskaitą faktūrą, įvedus pastatą į eksplotaciją Jei reikia tai kokiai sumai A) tik įmonės sunaudotų mežiagų vertė, B) lizingo sąskaitos + įmonės sunaudotų medžiagų vertė.
2. Ar ta PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta tą mėn. kai pastatas įvestas į eksplotaciją

17033 Prancūzijos įmonė kuria mūsų įmonės parduotuvių tinklo koncepcija( viską iki vitrinų apipavidalinimo, ivaizdžio ženklo ir.t.). Pagal juristų konsultacijas tai autorinis kūrinys . Kokiu dokimentų reikia ( kadangi su Prancuzija pasirašyta dvigubo pamokestinimo išvengimo sutartis ) kad nereiktų mokėti mokesčio prie pajamų šaltinio.
Dėkui

17034 UAB veža prekes iš Šveicarijos. Šveicarijos įmonė yra PVM mokėtoja Austrijoje ir Vokietijoje. Šveicarijos įmonė kai siunčia mums prekes ant sąskaitos parašo Austrijos PVM mokėtojo kodą. Prekės išmuitinamos ant Austrijos sienos. Taip pat turime faksinį dokumentą, kad tos prekės yra išmuitintos. Ar to pakaks įrodyti, kad prekės yra importuotos iš ES valstybės, nes yra pritaikytas 0PVM tarifas
17035 Įmonė iš fizinio asmens perka nekilnojamą turtą (gyvenamąsias patalpas). Gyventojas turtą išlaikė daugiau negu 3 metus. GPM gyventojui mokėti nereikia, bet ar reikia įmonei turėti kokį prašymą, kad neskaičiuoja GPM iš gyventojo.
17036 Yra trys įmonės, dirba jos tose pačiose patalpose, viena pas kitą nuomoja tai patalpas, tai transportą, išrašo sąskaitas už ryšio paslaugas, perka prekes, nes viena iš jų yra parduotuvė. Akcininkai yra du tie patys visose įmonėse. Ar tai asocijuotos įmonės?
17037 Turtas yra nudėvėtas iki 1lt, bet dar naudojamas įmonės veikloje. Ar reikia atlikti perkainojimą, kaip apskaitoje tai įforminti? Ar nudėvėtą turtą, kuris nenaudojamas galima nurašyti ir ar tai bus leidžiami atskaitymai nors jokių atsarginių dalių ar pardavimų, perleidimų nėra tik nurašymo aktas, kad turtas nudėvėtas? Ar tai leidžiami atskaitymai ir kaip tai parodyti apskaitoje?
17038 Transporto priemonės nudėvėtos, tačiau naudojamos apskaitoje, kokie pakeitimai reikalingi apskaitoje?
17039 UAB turi kasos čekių-pietūs su akcininkais, kur visa suma neleidžiami atskaitymai. Ar pelno mokesčio deklaracijoje galima visą sumą (su PVM) rodyti reprezentacijos sąnaudos didinančios apmokestinamąjį pelną ar reiktų PVM rodyti atskirai-laukelyje mokesčiai?
17040 UAB internetu pirko programinę įrangą iš JAV. Jokio pardavėjo PVM mokėtojo kodo sąskaitoje neradome.
Reikia patiems priskaičiuoti ir sumokėti PVM?
Atskaitos daryti negalima?
Tai bus neleidžiami atskaitymai?
Kokiame laukelyje PVM deklaracijoje rodyti tą priskaičiuotą PVM?

17041 1.Įmonė parduoda prekes ES PVM mokėtojui, ar PVM deklaracijoje pardavimo PVM 0 proc.atsivaizduojama 17 eilutėje?
2.Įmonė parduoda paslaugas-statybos darbų- ES PVM mokėtojui ar PVM deklaracijoje pardavimo PVM ne PVM objektas atvaizduojamas 21 eilutėje?
3. Pirkome iš ES PVM mokėtojo reklamos paslaugas PVM dekl. pirkimo PVM (prisiskaiciuojae su 18 proc)atvaizduojame 22, 26, 30 eilutėse ?

17042 UAB PVM mokėtoja išsinuomojo iš fizinio asmens ( ne PVM mokėtojo) patalpas pagal nuomos sutartį .Seminare teigėte jog avansinio NT mokesčio UAB nereikia mokėti . Kada ir kur reikia sumokėti NT mokestį už fizinį asmenį ,jei UAB randasi (registruota) Šiauliuose, o fiz.asmuo registruotas Kaune , nekilnojamas turtas taip pat išsinuomuotas ir registruotas Kaune ?
17043 Įmonė gavo banko garantiją, garantuojančią projekto įvykdymą. Garantijos suma 100 000. Už garantiją sumokėta 1000 Lt. Ar reikia balanse rodyti gautas garantijas, kokia tai būtų s-tų korespondencija?
Ar garantijos suma gali būti užbalansinėse s-tose?

17044 Pastatams iki 2003.01.01 buvo taikytas 10 metų nusidevėjimo normatyvas. Šiems pastatams buvo pritaikyta investicija. Nuo 2003.01.01 pastatams taikomas 15 metų nusidėvėjimo normatyvas. Ar reikia pakeisti pastatų nusidėvėjimo normatyvą iš 10 metų į 15 metų.
17045 Norėjau pasitikslinti dėl 2005m. formavimo savikainos;
įmonė buvo įkurta 2005m.05 mėn., o pirmos sąnaudos patirtos 2005m.06 mėn. - tai antspaudo įsigijimas už 100Lt; notaro darbai už 220Lt ir VĮ Registrų centrui 30Lt - t.y.350 Lt.
Įmonės nustatyta ilgalaikio turto minimali įsigijimo vertė visoms turto grupėms - 1501Lt.
Ar reikia suformuoti formavimo savikiną, kuri pagal PMĮ bus nudėvima per 3 mokestinius laikotarpius; ar tai gali būti 2005 m. veiklos sąnaudos.

17046 Del keliu mokescio. Jei pajamos buvo minusines (nes grazinta prekiu daugiau nei parduota)tame menesyje, kaip del keliu mokescio apskaiciavimo ir deklaravimo. Ar galima prisiskaiciuoti su minuso zenklu.
17047 UAB "A" pg. automašinų nuomos sutartis nuomoja automobilius UAB "B".Kurą perka UAB "A", kadangi UAB 'B" neturi tiesioginės sutarties. Ar pg. pridedamą "Lukoil' išrašą ,galima išrašyti kurą sąskaitoje, pažymėdami, kad tai kuras bakuose. Kuras kompensuojamas tom pačiom kainom.
17048 Ar tai bus asocijuoti asmenys, kai iš esamų visų užsakovų, pagrindiniam užsakovui atliekami darbai 99%. Įmonės veikla statybos.
17049 Ar galima pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymą daryti kiekvieną mėn., o ne tik metams pasibaigus, kaip to reikalauja auditoriai.
17050 Įmonė atlieka statybos darbus. Pg. pasirašytas sutartis atliktiems darbams yra suteikiama garantija. Ar garantiniu laikotarpiu patirtos papildomos išlaidos (pvz: išryškėjus brokui perdažoma naujai siena) yra leidžiami atskaitymai ir kaip su PVM
17051 Įmonė 2006 m.sausio mėn.31 d. įsigijo nekilnojamą turtą.Nekilnojamo turto mokestis bus skaičiuojamas nuo 2006 m.sausio mėn. 01 d.
Ar reiks mokėti už šį turtą avansinį nekilnojamo turto mokestį?

17052 Įmonė 2003 rugsėjo mėn. turėjo pirkėjo neapmokėtą skolą -1100 Lt.Gavome pranešimą, kad skolininkei iškelta bankroto byla.Pagal pranešimą buvo pateikta administratoriui kreditoriniai finansiniai reikalavimai. 2004 sausio mėn.gautas raštas, kad įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto. Iš mokesčių mokėtojo registro išregistruota 2004 liepos mėn.
Ar negautą skolą galima nurašyti į sąnaudas ir kurio laikotarpio tai sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną?

17053 Užsienio jur.asm.farmacinės kompanijos filialas įregistruotas Lietuvoje 2005/04/01.Pagal PMĮ. prievolė deklar.ir mokėti pelno mokestį atsiranda 2006 m.IV ketv.(naujai įreg.asm). Pajamų filialas negauna, jos pervedamos į motininę kompanijos sąskaitą už parduotus vaistus dimeninikams , motininė kompanija tik perveda pinigus išlaidoms filialui, kurių negalima laikyti uždirbtomis pajamomis. Filialas deklaruoja ir moka už motininę kompaniją ir PVM mokestį, nes ji įregistruota PVM mokėtoju Lietuvoje ,darydamas PVM atskaitą. Filialas deklaruos(FR0475U) mokėtiną pelno mokestį iki 2006.10.01, kurioje turi būti pareikti motininės kompanijos duomenys .
Kada atsiranda prievolė mokėti avansinį social. mokestį ir kaip jį apskaičiuoti ,jei įstatyme pasakyta už 2006m prasidėjusio mokest.laikot.avansinio mok. suma negali būti mažesnė 4% praėjusio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos,kuri bus žinoma iki 2006.10.01. Gal prievolė atsiras mokėti avansinį soc. mokestį 2006 m.IV ketv., kaip pelno mokestį , kai bus paskaičiuotas faktiškas apmokestinamas pelnas už 2005 m.

17054 2004m. nenurašytas banko komisinis mokestis už aptarnavimą. Ar galima šitą klaidą ištaisyti 2005m. ir tai bus leidžiami atskaitymai?
17055 Seminaro metu minėjote, kad automobilio plovimo kuro degalinėje paslaugos PVM atskaitai užtenka kasos aparato kvito (su įmonės rekvizitu (-ais)). Tai ir visoms kitoms prekėms perkamoms kuro degalinėse PVM atskaitai užtenka kasos aparato kvito (su įmonės rekvizitu (-ais))?
17056 Naujų Metų proga darbuotojams išmokėtos piniginės dovanos - jos pridėtos prie gruodžio mėn. darbo užmokesčio ir apmokestintos bendra tvarka. Ar vėliau skaičiuojant darbo užmokesčio vidurkį, šios dovanos skaitomos kaip gruodžio mėn. alga, ar kaip metinės premijos (ir dalinamos iš 12 mėn.)?
17057 Pildant įsigytu prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnal , į 1 . iš kitos ES valstybes nerės įsigitos prekės turi buti traukiama suma prekių su transportu ( jeigu jis nuroditas tam pačiam invoise ) ar transportas turi buti rodomas 2. punktė? Ir kokiose eilutese PVM deklairacijoi tai turi atspindet ?
17058 Iš Suomijos įmonės p/l sutartį Lietuvos bendrovė (PVM mokėtoja) perka boulingo įrangą (pvz. 500000 Lt). Suomijos įmonė išrašo 2 invoices : vieną- 2005 m. rugpjūčio mėnesį(50 proc. sumos-250 000), kitą- 2005 m. gruodžio mėn.(250 000 Lt).
2005 m. lapkričio mėn. dalis šios įrangos (30 proc.) atvežama iš Suomijos, kita 20 proc. įrangos dalis- atvežama iš Amerikos 2006m. sausio mėn., nuo tos dalies atitinkamai sumokamas importo PVM. Kaip ir kuriais mėnesiais priskaičiuoti PVM deklaracijoje nuo įsivežtos įrangos PVM ?

17059 Įmonė pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą.Ar beviltiškomis neįrodytomis skolomis mažinti savininko pelną,ar pripažinti pajamas ir sąnaudas ,apmokestinti ir sumažinti savininko pelną.
Ar pelną mažinti pardavimo suma su PVM?

17060 Situacija: UAB gavo sąskaitą už transportavimo paslaugas (jurinis frachtas) iš Vokietijos PVM mokėtojo. Sąskaitoje nenurodytas joks pardavimo PVM, paslaugos neapmokestintos PVM kaip ne PVM objektas. Pagal papildomus dokumentus nustatyta, kad tarpininkauta sandoryje tiekiant prekes iš trečiosios šalies. Klausimai:
1.Kaip apmokestinama ši atstovavimo paslauga, jei UAB ją perparduoda Europos Sąjungos pirkėjui bei pirkėjui iš trečiosios šalies?
2.Ar privalo UAB PVM deklaracijoje priskaičiuoti pardavimo PVM (ir atskaityti) nuo Vokietijos tarpininko atstovavimo paslaugų sumų, neapmokestintų PVM, jei prekės buvo gabentos iš trečiosios šalies?
3.Ar privalėtų UAB PVM deklaracijoje priskaičiuoti pardavimo PVM (ir atskaityti) nuo Vokietijos tarpininko atstovavimo paslaugų sumų, neapmokestintų PVM, jei atstovaujama prekių tiekimo sandoryje tarp Europos Sąjungos šalių? Dekojame.

17061 Individ. įmonėje kasininko pareigybės nėra(kasos išlaidų orderyje pasirašo savininkas ir vyr.buhalteris,kasininko parašo nėra)Ar tai reiškia,kad už grynuosius pinigus atsako įmonės savininkas?
17062 Įmonė apdraudė darbuotojų pareigybes.Įvykus nelaimingam atsitikimui,draudimo komapnija pervedė įmonei pinigus.Ar tai neapmokestinamos PM pajamos ?
17063 Draudiminio įvykio metu už įmonės automobilio remontą sumokėjo draudimo kompanija(įmonė sąnaudų neturėjo),bet draudimo kompanija dar papildomai kompensavo už autom.remontą.Ar tai neapmokestinamos PM pajamos?
17064 Darbuotojui išmokėta už atostogas už 50 k.d. SAVO noru jis išeina iš darbo. Už dirbtą laiką jam priklauso 30 k.d. 1.Ar už atostogas permokėta suma bus sąnaudos, mažinančios apmokestinamą pelną?? 2.Kaip soc.draudimo mokestis nuo permokėtos sumos? 3.Kaip pajamų mokestis nuo permokėtos sumos?
17065 Įmonė sąnaudomis pripažįsta užsienio valstybėse pirktų prekių įsigijimo kainą su PVM. Dėl PVM grąžinimo yra sudaryta sutartis su LNVAA "Linava".Jeigu uždelsiamas grąžinimas informuoja, bet datos neįvardina. PVM negrąžintas už 2004m IVketv.,2005m.
Ar galima leidžiamais atskaitymais finansinėje apskaitoje laikyti prekių įsigijimo kainą be PVM? Užsienio PVM įrašyti pvz.2431 sąskaitoje. Taip būtų galima planuoti pelną,gražesnis balansas. Iki spalio 1d. yra neaišku kiek sugrąžins PVM ir koks bus mokestinis nuostolis ,o gal pelnas.

17066 Ar užsienio sąskaitos su PVM turi būti įtraukiamos į gaunamų PVM sąskaitų registrą?
17067 Transporto įmonės vairuotojai siunčiami į komandiruotes. PVZ 25d vairuotojas puse dienos būna Lietuvoje, o 18 val kerta Lietuvos- Lenkijos sieną.Lygiai taip pat grįždamas 30d. iš Rusijos, puse dienos būna Rusijoje , o 17val kerta Rusijos -Lietuvos sieną. Konkrečiai kurio šalies dienpinigiai turi būti mokami vairuotojui už 25d, ir 30d.
17068 AR GALIMA NEKILNOJAMO TURTO PERKAINOJIMO REZERVUS PANAUDOTI NUOSTOLIŲ PADENGIMUI IR DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMUI? AČIŪ.
17069 Individualios įmonės savininkas įmonės veikloje naudoja nusava automobilį 50%. Ar galima į įmonės sąnaudas traukti to automobilio draudimo ir signalizacijos įrengimo sąnaudas?
17070 UAB ir akcininkas (akcininkas yra ne Lietuvos pilietis - suteikė įmonei paskolą) pasirašė ilgalaikę (3 metų) beprocent. paskolos sutartį. Sutarties galiojimas baigėsi, pinigai gražinti nebuvo. Paskolos davėjas pretenzijų neturi. Ar gręsia įmonei kažkokios sankcijos iš VMI pusės? Kaip, nepažeidžiant įstatymų, pratęsti sutarti? Užtektų priedo prie sutarties?
17071 Imone nuomoja vandentiekio boksta is fizinio asmens. Fiziniam asmeniui si turta 1994 m. perdave ZUB uz paju.Bokstas neregistruotas nekilnojamo turto registre. Klausimas, kaip imonei suzinoti sio turto verte, kad galetu apskaiciuoti nekilnojamo turto mokesti?
17072 Pagal turto vertintojų aktą įmonė perkainoja ilgalaikį turtą - pastatų grupę. Nuo kokios vertės turi būti padidintas turtas balanse, t.y. nuo pradinės ar nuo likutinės? Pvz pastatas įvertintas rinkos kaina vertintojų 10000 lt. .Jo pradinė vertė balanse 5000 lt, nusidėvėjimas 4999 lt, likutinė vertė 1 lt. Koks turėtų būti įrašas D1211 K321 - 9999 lt ar D1211 K321 5000 lt?
17073 Įmonė pagal panaudos sutartį nuomoja iš privataus asmens telefoną. Privatus asmuo pristato sąskaitą, kuri išrašyta jo vardu. Įmonė pagal tą sąskaitą apmoka pvz UAB Omnitel. Visa tai numatyta panaudos sutartyje su asmeniu. Ar šios išlaidos už telefon. pokalbius gali būti leidžiami atskaitymai, ar galima PVM į leidžiamus atskaitymus priskirti? Ar reikia tą asmenį apmokestinti? Asmuo, kurio vardu telefonas registruotas įmonėje nedirba.
17074 Fizinis asmuo paima is banko tiksline paskola, tam kad paskolintu imonei.Jis yra vienintelis akcininkas-direktorius paskolina savo imonei, pvz. 200 000,00 apyvartinems lesom, paskola dviem metam.
Kokias galima skaiciuoti palukanas? O jeigu didesnias negu nustatytas banko?pvz. 6 %. Ar imonei tos palukanos -sanaudos mazinancios apmok. pelna? Ar fiziniam asmeniui gaunamos palukanos apsimokestina? Kokiu procentu?

17075 Prekių siuntėjas-Kanada,gavėjas Lietuvos UAB "X" Kaunas per UAB Y šaldytuvus Klaipėdoj,krovinio iškrovimo vieta UAB "Y" šaldytuvai.Prekės importuojamos Klaipėdos uoste, kai guli šaldytuvuose. Paskui su važtaraščiu važiuoja į Kauną pas gavėją UAB "X". Ar gali vežėjas už transp.paslaugas nuo kont.terminalo iki UAB "Y" šaldytuvų(iki importo) ir už transportavimą UAB "Y"Klaipėda-UAB "X" Kaunas(kuris įvyksta po importo procedūros įforminimo)pritaikyti 0%pvm, jeigu šios išlaidos yra įtrauktos į imp.prekių apmok.vertę? Ačiu.
17076 Iš pirkėjo teismo keliu prisiteisėm 6 % palūkanų . Ar šios pajamos neapsimokestins?
17077 Komandiruotės metu Latvijoj darbuotojas pirko už grynus benziną ,pagal kasos aparato čekį . Čekyje išskirtą PVM del mažų sumų nesiruošiame atsuiimti iš Latvijos VMI .AR GALIME ŠĮ PVM DĖTI į benzino vertę ?Ar tai sanaudos mažinančios pelną?
17078 Per 2005m. įmonė suteikė 10 000 paramą. Tačiau metus baigė nuostolingai. Ar ši paramos suma sąnaudos, nemažinančios apmokestinamųjų pajamų?
17079 Viešo renginio metu( paroda Vilniuje) buvo išdalinti parodos lankytojams suvenyrai su įmonės simbolika , kurių vieno vertė 85,00lt+15,30lt PVM. Ar teisingai apskaityta - suvenyrų vertė nurašyta į leidžiamus atskaitymus reklamai,PVM suma į atskaitą nebuvo įtraukta, visa PVM suma už suvenyrus- įtraukta į neatskaitomo PVM sąnaudas (leidžiamus atskaitymus). Gal dar yra kitokių mokestinių prievolių šiam atvejui?Ačiū
17081 Įmonė pardavė savo darbuotojui automobilį "turgaus kaina".Turto vertinimas specialistų nebuvo atliktas.Pardavimo kaina mažesnė už a/m likutinę vertę.Ar apskaičiuojant pelno mokestį, likutinė vertė bus leidžiami atskaitymai?
17082 Žinome, kad UAB avansinį Nek.turto mokestį turi mokėti už nuosavą turtą, turimą 2006-01-01. Tačiau, pamatę masinio vertinimo būdu įvertintą turtą, pagal NTMĮ NrX-233 10 str. ir jame nustatytais terminais pateikėme skundą, tačiau iki šiol atsakymo negavome. Mokesčiui sumokėti liko trys dienos. Nuo kokios turto vertės - senos ar naujos - skaičiuoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį, kuris turi būti visus metus vienodas, o sumos ženkliai skiriasi?
17083 Naujų transporto priemonių (vilkikų) nusidėvėjimo normatyvas 4 metai. Vilkikai tarnauja įmonėje dar 10metų.Didelės nusidėvėjimo sąnaudos iššaukia finansinį nuostolį,bankai nenori duoti lizingo ir t.t. Kaip pataisyti padėti be VMI leidimo normatyvų keitimui?
17084 Įmonės direktorius vyko į reprezentacinį renginį Vilniuje su įmonei priklausančiu automobiliu. Pažeidė kelių eismo taisykles(parkavimo) .Administracinė bauda sumokėta pavedimu iš įmonės lėšų. Kaip parodyti finansinėje apskaitoje?
17085 Transporto įmonė prenumeruoja laikraštį "Kauno diena" ar galima PVM atskaita?
17086 Įmonė 2006 metais padavė paraiškas į ES šalis dėl ten sumokėto PVM per 2005 metus susigrąžinimo.Sudarant finasinę atskaitomybę už 2005 m.dar nežinome ar tos paraiškos bus patenkintos ir ar visos prašomos sumos bus sugrąžintos.Kaip tokią situaciją atvaizduoti apskaitoje, ar ta laukiama suma 2005 m. mažinti veiklos sąnaudas ir registruoti gautinų sumų sąskaitoje, ar kai gausim ir viskas bus aišku , dėti į apmokestinamas pajamas -jau 2006 m.?Kaip tai atsispindės Pelno mokesčio deklaracijoje.? Ačiū.
17087 Iš darbo biržos gavome kompensaciją už darbuotojo įdarbinimą į Užimtumo fondo remiamus darbus.Kaip tai atvaizduoti apskaitoje:ar gavus pinigus mažinti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (nes kompensuojamos tos sumos) ar tas sumas registruoti kaip apmokestinamas pajamas? Ačiū.
17088 UAB pasisklolino pinigus is susijusio asmens 2005.09.01. Kokia deklaracija ir iki kada turi teikti imone ?
17089 Ar suteikiant paramą material.vertybėmis reikia išrašyti PVM saskaita faktūrą ,nurodant joje,kad tai parama, o ne pardavimas ir PVM straipsnį ,o grąžintinam PVM surašyti pažymą.
Ar už pirktą naudotą biuro techniką PVM atskaita galima iš karto ,ar tik pardavus pirktas prekes.

17090 Įmonė pagal atgalinio lizingo sutartį įsigytą turtą turi nudėvėti sena tvarka: nusidėvėjimo leidžiami atskaitymai toliau skaičiuojami nuo likusios nenudėvėtos turto vertės dalies, buvusios iki turto perleidimo. Nuo kurių metų taikoma ši nuostata?
17091 Genrangovas išstato sąskaitas už komunalinius patarnavimus, šiukšlių išvežimą ir pan. Kokios veiklos sąnaudoms turi būti priskiriamos tokios išlaidos?
17092 Iš draudimo bendrovės gautas autoįvykio metu apgadinto seno automobilio žalos atlyginimas. Kadangi automobilis apgadintas nestipriai, įmonė jo nusprendė neremontuoti ir nepatyrė jokių sąnaudų. Ar tokios pajamos priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms? Kaip jos atspindimos PM deklaracijojeje?
17093 Įmonė atstatė pirkimo PVM (pagal iškeltą bylą). Tačiau bylos tyrimas dar yra nesibaigęs, įmonė nepripažinta kalta. Kaip grąžinto biudžetui pirkimo PVM suma turėtų atsispindėti įmonės balanse?
17094 Parduotas automatikos projektas Rusijos įmonei. Ar tai yra ne PVM objektas Lietuvoje? Ar tokiu atveju įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja Rusijoje ir nuo kokios minimalios sumos?
17095 Ar privalo individuali įmonė teikti finansinę atskaitomybę Juridinių asmenų registrui?
17096 Kokia būtų socialinio mokesčio kontuotė?
17097 Kurioje eilutėje atvaizduoti akcininkų įnašus nuostoliams padengti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir balanse.
Ar reikia pranešti VMI apie tokius įnašus(akcininkai yra fiziniai asmenys) ir ,jei reikia, tai kokia forma.

17098 Fiziniui asmeniui mokame už patalpų nuomą ir kompensuojame už komunalines paslaugas pagal atskirai pateiktą sąskaitą. Ar turi būti kompensuojamos sumos už komunalines paslaugas atvaizduojamos deklaracijoje FR0572.
17099 Kada Personalinėms įmonėms privaloma teikti finansinę atskaitomybę? Kokiu norminiu dokumentu galima būtų pasremti?
17100 Ar ilgalaikio turto remonto išlaidos, neviršijančios 50% to turto vertės, yra tų metų, kuriais vyko remontas, leidžiami atskaitymai, o viršijančios 50% - dedamos prie turto vertės ir nudėvimos per amortizacinį laikotarpį? Ar ši tvarka pasikeitė? Jei taip - tai kas pasikeitė? ir nuo kada?
17101 Patalpų paskirtis-nevyvenamoji. Patalpose vykdama prekybinė veikla. Registrų centras išdavė pažymą, kurioje vertė nustatyta atkūrimo kaštais. Ar gali įmonė pagal šią vertę mokėti NT mokestį, ar privalo savo inic. gauti mokestinę vertę nustatytą masinio statinių verinimo būdu?
17102 PĮ savininkė už įmonei įsigijamą įrengimą apmokėjo iš savo asmeninės sąskaitos banke, neperkėlus lėšų į įmonės sąskaitą kaip savininkės įnašo. Ar taip galima? Bet kuriuo atveju - kaip jau įvykusį faktą atspindėti PĮ apskaitoje? Ar galima traktuoti kaip savininkės įnašą ir grąžinti grynus pinigus iš kasos? Ar yra kitų variantų?
17103 Vaikas per kalendorinius metus dirbo 2mėn. po 1/2 etato, ar įmanoma susigrąžinti nepasinaudotą PNPD? Kaip tokiu atveju su tėvų papildomu NPD po 14,50Lt? ar galima taikyti vaiko darbo mėnesiais tėvų gaunamam atlyginimui? vaikui 19 metų, bet mokyklą baigė tik 2005m. vasarą, dirbo 05-06 mėn.
17104 Kuro normos yra skirstomos į vasaros ir žiemos sezonų. Kurie mėnesiai juos sudaro?
17105 Nuomojame patalpas iš fizinio asmens. Jas suremontavome, pagerino naudingąsias savybes, tačiau tarnavimo laiko nepratęsė. Į sąnaudas nurašome per nuomos laikotarpį. Ar tai FA pajamos natūra, ar reikia išrašyti sąskaitą-faktūrą.
17106 Asocijuotam asmeniui atlikome paslaugas (vežimo), t.y. gavome pajamų. Iš ko turėtų sysidaryti sąnaudos šių pajamų? Ačiū.
17107 Įmonė verčiasi naudotų automobilių prekyba, įsigyję apskaitome atskiros sąsk. kaip prekes perpardavimui. Parduodant skaičiuojame PVM nuo maržos. Parduodame pirkėjams iš Lietuvos, ES šalių (Latvija, Estija), NVS šalių. Į kuriuos PVM įstatymo straipsnius reikia rašyti nuorodą išrašant PVM sąsk-fakt. kiekvienu atveju? Mes visais atvejais rašome: "naudoto automobilio tiekimas PVM neapmokestinamas - PVM įstatatymo XII sk. III skirsnis" Ar gerai? gal kiekvienu atveju reikalingos skirtingos nuorodos? jei taip - kokios?
17108 Įregistruojama nauja įmonė (UAB ar individuali).Veiklos nevysto. Kokie darbuotojai turi dirbti, kiek mažiausiai valandų, koks mažiausias atlyginimas turi būti?
17109 Gamybos įmonė neturi galimybės tiksliai nustatyti sunaudotos pagrindinės žaliavos kiekį kiekvienai pagamintai produkcijai (tai būtų ekonomiškai netikslinga). Gamybos proceso planavimui atsargos apskaitomos nuolat, t.y. žaliava nurašoma apytiksliai. Kartą per mėnesį daroma atsargų inventorizacija, kurios metu nustatomi likučių neatitikimai. Ar galima tais skirtumais koreguoti parduotų prekių savikainą (kaip taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą)? Ar reikėtų apskaityti kaip trūkumą (ir atitinkamai dėti prie neleidžiamų atskaitymų ir tikslinti PVM) ir perteklių? Koregavimų suma sudarytų apie 2 % parduotų prekių savikainos.
17110 Įmonės veikla - tarptautiniai pervežimai. Įmonės lėšomis vairuotojai apdrausti metams tarnybinių kelionių į užsienį metu būtinosios medicininės pagalbos draudimu. Kaip šiuo atveju su GPM? Ar šio draudimo įmokos yra įmonės leidžiami atskaitymai?
17111 Įmonė gamina pakuotę ir išveža ją ES PVM mokėtojui (turi visus išvežimą patvirtinančius dokumentus ir galiojantį pirkėjo PVM kodą), t.y. taiko PVM įstatymo 49 str. Produkcijai pagaminti įmonė pasigamina spaudos formą. Spaudos formos pagaminimą apmoka klientas (spaudos formos pasigaminimas išskirtas atskira eilute sąskaitoje su išvažiuojančiomis prekėmis, pati forma fiziškai neišvažiuoja). Ar gali įmonė taikyti 0 % PVM pagal PVM įstatymo 51 str. (kaip paslauga susijusi su kilnojamųjų daiktų išvežamų į ES apdirbimu - spaudos formos pagaminimas)? Ar taikyti 18 % PVM kaip parduotai prekei neišvežtai iš Lietuvos?
17112 Ar rastą prekių trūkumą (savitarnos prekybos salėse) galima priskirti natūraliai netekčiai (dėl pirkėjų užmaršumo)?
17113 Komandiruočių įsakymai registruojami žurnale.Jų eiliškumą dėlioti pagal sienos kirtimo dieną ar į tai nekreipti dėmesio ir registruoti tada kai jie parašomi?
17114 Prasidėjus kiems finansiniams metams kasos pajamų orderių numeracija tęsiama. Ar galima kasos išlaidų orderius numeruoti pradedant nuo 1?
17115 Įmonė produkcijai transportuoti perka naudotus medinius padėklus. Ar reikia mokėti aplinkos teršimo mokestį:
- jei padėklai parduodami ir įrašomi atskira eilute PVM sąskaitoje faktūroje su pagrindinėmis prekėmis ?
- jei padėklai įkalkuliuoti į prekių kainą ir neįrašomi atskira eilute PVM sąskaitoje faktūroje su pagrindinėmis prekėmis ?

17116 Krovinio pervežimo užsakovas - Lietuvos įmonė ne PVM mokėtoja. Maršrutas Rusija-Lietuva. Užsakovas reikalauja , kad sąskaitoje faktūroje sudalintume maršrutą:
1.RUS (Sebežas) -LV pasienis (už sutartą kainą)
2.LV pasienis - Vilnius (už sut. kainą)
Abiem taikome PVM 0% tarifą. Ar teisingai?

17117 Ar motininė įmonė yra dukterinei asociujuota ir ar reikia teikti forma FR0528 apie sandorius su motinine įmone?
17118 Darbuotojas turi 2 nedarbingumo pažymėjimus. Antro pažymėjimo pradžia iš karto po paskutinės pirmojo pažymėjimo dienos, t.y. pirmas sausio 31 d. - vasario 27 d., o antras atidarytas vasario 28 d. - darbuotojas visą laiką sirgo ir nedirbo. Ar įmonė už pirmas 2 dienas ligos pašalpą turi apskaičiuoti tik už sausio 31 - vasario 1 ar ir už vasario 28 - kovo 1 taip pat ?
17119 Įmonė pries 2 metus pirko ilg.turta (krosni)uz 6000lt, paradvejui nesumokejo. Dabar šią krosnį norime atgal grąžinti pardavejui. Jos likutine verte 3000lt. Kaip registruoti apskaitoje?
17120 Įmonė darbuotojų naudai moka gyvybės draudimo įmokas, kurios neapmokestinamos GPM pagal GPM įstatymo 17 str. 46 p. Ar reikia skaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo draudimo įmokų (30,98 proc. iš darbdavio ir 3 proc. iš darbuotojo) ?
Pagal sutartis darbuotojas turės teisę į draudimą po 5 metų darbo įmonėje. Kokios būtų mokestinės pasekmės (Sodra ir GPM) jeigu darbuotojas išeitų neišdirbęs 5 metų ir :
- draudimo įmokos būtų grąžintos įmonei
- draudimo įmokos būtų įskaitytos kitam darbuotojui

17121 Ar galima taikyti individualų NPD vieniems auginantiems vaikus,jeigu pristatytas tik ištuokos liudijimas,o kad viena augina vaikus pasako tik žodžiu?
17122 Įmonės veikloje naudojamas jai nuosavybes teise priklausantis pastatas, tačiau žemė, ant kurios jis yra pastatytas, priklauso įmonės akcininkui. Ar galima teritorijos priežiūros išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams, ir pirkimo PVM traukti į atskaitą?
17123 Lietuvos UAB išnuomavo Latvijos įmonei savo turimą IMT (biliardo įrangą) 2005m. Gale metų išrašo sąskaitą už nuomą. Ar reikia priskaityti PVM .Jeigu ne ,tai kokį PVM įstatymo straipsnį nurodyti. Ar Lietuvos UAB turi skaičiuoti nusidėvėjimą šiai išnuomotai įrangai. Po to Lietuvos UAB parduos šią įrangą Latvijos įmonei. Ar reiks priskaityti PVM. Jeigu ne ,tai pagal kokį PVM įstatymo straipsnį.Ačiū.
17124 Ar galima įmonei priklausančio pastato, kuris nėra naudojamas įmonės veikloje, sumokėtą nekilnojamojo turto mokestį, bei pastatų draudimą priskirti leidžiamiems atskaitymams?
17125 Vienas akcinikas valdo UAB "A" 77proc. akciju, tas pats asmuo turi UAB "B" 100 proc. akciju. Ar reikia sudaryti metine konsoliduota fin. atskaitomybe ?
17126 Įmonė nusipirko lengvąjį automobilį.
1) Ar valstybinės techninės apžiūros, automobilio registravimo, numerio suteikimo ir signalizacijos įrengimo išlaidas galime traukti į automobilio savikainą?
2) Ar signalizacijos atnaujinimo išlaidas (pvz. po 4 metų) galėsime priskirti automobilio remonto ir priežiūros sąnaudoms?

17127 Perkamas trump. turtas ( kanc,prekes, buh. blankai, lemputes ir pan.), kuris iskarto nurasomas i sanaudas. Ar pakanka, kad yra uzdedamas anspaudas su perdavimo eksplotuoti data ir direktoriaus parasu,ar reikia nurasymo akto? Ar toki turta reikia traukti i inventorizacijos aprasus ?
17128 Kura nurasinejame pagal keliones lapus, kuriuose fiksuojamas faktiskai nuvaziuotas km skaicius,keliones marsrutas, taciau nerasomi spidometro parodymai. Ar toks kuro nurasymas yra teisingas?
17130 Esam ne pelno siekianti imone (klubas). Gauname nemazai paramos is imoniu ir gyventoju . Is gautu pinigu organizuojame ivairias stovyklas tiek Lietuvoje, tiek uzsienyje ( istatuose tai numatyta) i kurias vyksta klubo nariai. Kaip teisingai iforminti tokius renginius? Nes mokesciu inspekcija nieko konkretaus tuo klausimu neatsako.
17131 Ar įmonė gali finansinėje apskaitoje naudoti kitokius nusidėvėjimo normatyvus nei nurodyti PMĮ 1 priedėlyje, pvz., kitam aukščiau neišvardytam materialiam turtui norma 4 metai, įmonė nori taikyti 2 metus, nes šiam turtui daugiausiai priskiriami įrankiai (esame statybinė firma), kurie realiai susidėvi per 2 metus?
Ar geriau taikyti nurodytus 1 priedėlyje, o turtui susidėvėjus ir jį nurašius likusią sumą priskirti neleidžiamiems atskaitymams ir atstatyti PVM?

17132 Mūsų įmonė-PVM mokėtoja. 2006-01-24 iš ES įmonės-PVM mokėtojos, kurią atstovaujame Pabaltijo šalyse, gavome pranešimą, kad 2005 metais uždirbome komisinių nuo pardavimų Estijoje ir Latvijoje.
1) Ar galime parodyti pajamas 2005 m.?
2) Ar tai bus PVM objektas?
3) Kada ir kaip išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, koks PVM įstatymo straipsnis?
4) Į kurią PVM deklaracijos eilutę reikia įrašyti tą sumą?

17133 Mūsų įmonė-PVM mokėtoja. 2006-03-15 iš ES įmonės-PVM mokėtojos, kurią atstovaujame Lietuvoje, gavome pranešimą, kad 2006 m. vasario mėn. uždirbome komisinių nuo pardavimų Lietuvoje.
1) Kurį mėnesį rodyti pajamas?
2) Ar tai bus PVM objektas?
3) Kada ir kaip išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą ES įmonei, koks PVM įstatymo straipsnis?
4) Į kurią PVM deklaracijos eilutę reikia įrašyti tą sumą?

17134 Mūsų didmeninės prekybos įmonė-PVM mokėtoja. Esame ES įmonės (PVM mokėtojos) atstovai Lietuvoje ir kitose ES šalyse. 2006-01-25 iš ES įmonės gavome pranešimą, kad gausime kompensaciją už 2005 metais patirtas išlaidas ("partnerystės fondas").
1) Ar tai bus PVM objektas?
2) Kuriais metais turime išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, koks PVM įstatymo straipsnis?
3) Ar tai pajamos, ar ta suma reikia mažinti 2005 metų sąnaudas (konkrečių sąnaudų priskirti šioms pajamoms neįmanoma-atstovaujame tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse)?
4) Į kurią PVM deklaracijos eilutę įrašyti?

17135 UAB A, turinti UAB B 100 proc.akcijų perveda įmonei B 20000 Lt. nuostoliams padengti.Ar neapsimokestins ši suma tiek įmonei A, tiek įmonei B?
Įmonė B gavusi pinigus pasidengs nuotolį 34 sąsk., o įmonė A taip pat rodys 34 sask.(ataskaitinių metų pelnas), ar 200000 turėtų būti iš likutinio pelno?

17136 Lietuvos UAB"A" išrašė PVM sąskaitą Lietuvos UAB"X" už laivų nuomą ir nurodė priskaitytą 18 proc.PVM. UAB"X" šią PVM sumą įtraukė į atskaitą. Ar teisingai išrašė sąskaitą UAB"A" jeigu laivų nuoma pagal PVM įstatymo 43 strp.apmokestinama O proc.PVM ? Ar gali pagal tokią sąskaitą UAB"X" nurodytą PVM sumą traukti į atskaitą? Ačiū.
17137 UAB užsakė sukurti internetinę svetainę. Ar tai nematerialus turtas? Kiek metų skaičiuoti amortizaciją?
17138 Lietuvos gyventojas,vykdantis individualią veiklą,advokatas,PVM mokėtojas,Lietuvoje atliko teisines paslaugas Estijos įmonei ir turi išrašyti sąskaitą. Ar šios paslaugos apmokestinamos PVM. Jeigu ne,tai pagal kokį PVM įstatymo straipsnį nurodyti.Ačiū.
17139 UAB PVM moketoja pirko kanc.prekes uz 100,00Lt. PVM sąskaitos nera , yra kasos aparato kvitas su visais privalomais rekvizitais. Ar bus galima PVM atskaita? Ar bus leidziami atskaitymai?
17140 Įmone pagal panaudos sutartį nuomojasi lengvaji automobili. Buvo pirktos padangos šiam automobiliui . Ar bus leidžiami atskaitymai?
17141 Ar reikia pelno mok.deklaracijoje rodyti išlaidas , kompensuotas draudimo išmokomis ,25 eilutėje ir gautas draudimo išmokas , nedidesnes už patirtą žalą,44 eilutėje, jeigu finans.apskaitoje apskaičiuojant pelną tai jau įvertinta? Juk gavus draudimo išmokas, kompensuojančias patirtą žalą , pagal VAS mažinamos sąnaudos.
17142 Mūsų didmeninės prekybos įmonė-PVM mokėtoja. Prekiaujame ES įmonės (PVM mokėtojos) įranga.
2006-01-25 iš ES įmonės gavome pranešimą, kad gausime kompensaciją už parduotos įrangos montavimą ir garantinį aptarnavimą, atliktą 2004-2005 metais.
1) Ar tai bus PVM objektas?
2) Kada turime išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, koks PVM įstatymo straipsnis?
3) Į kurią PVM deklaracijos eilutę įrašyti?
4) Ką daryti su 2004 metų pelno mokesčiu? Kaip aprašyti apskaitos politikoje tokį atvejį (kai gaunamos kompensacijos už praėjusius laikotarpius), kad nereikėtų taisyti praėjusio laikotarpio pelno mokesčio deklaracijos? Apie kompensacijų dydį sužinome tik iš ES įmonės pranešimų.

17143 Lietuvos transporto įmonė PVM mokėtoja kitos Lietuvos įmonės PVM mokėtojos užsakymu pervežė krovinį maršrutu Lietuva-Rusija.Išrašė PVM sąskaitą faktūrą su 0 PVM tarifu.Be to patyrė kitų Rusijoje išlaidų (kelių mok., dok.tvarkymas , sanitariniai mok. ir pan.)Šioms išlaidoms taipat išrašė sąskaitą faktūrą ir taikė 0 PVM tarifą . Ar tai teisinga?
17144 UAB sumokėjo už prekinių ženklų(produkto pavadinimą bei jo trumpinį)paraiškos paruošimą ir perdavimą į patentų biurą.Paslaugos vertę sudaro kaina ir valstybinė rinkliava.Bendra suma viršija nematerialaus turto patvirtintą vertę.
Kas tai bus įmonei -ar sąnaudos, ar nematerialus turtas pagal VAS ir pagal PMĮ?

17145 Ar gali Rusijos pilietis, turintis ES licenziją įrangos aptarnavimo darbams atlikti, dirbti Lietuvoje pagal verslo liudijimą?
17146 Kaip teisingai užpajamuoti nemokamai gautas prekes (pvz. prekių pavyzdžius): "0,00 Lt" verte ar simboliškai "0,01 Lt"?
17147 Įmonėje ilgalaikiam materialiajam turtui (IMT) priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė 200 Lt arba didesnė.
Įmonė pirko mobilų telefoną (kaina 847 Lt) su ausinuku (211 Lt) ir krovikliu (33 Lt). Pardavėjas šioms prekėms suteikė nuolaidą. Galutinė pirkimo kaina: telefono - 0,00 Lt, priedų - 0,85 Lt.
Ar galima šį komplektą pajamuoti kaip trumpalaikį turtą ir nurašyti po 4 metų (IMT telefonų nusidėvėjimo normatyvas)?

17148 PĮ savininkė nuo 2006m 01 mėn. naudoja asmenines patalpas įmonės veikloje 100% Kas moka nekilnojamo turto mokestį? jei įmonė - ar tai leistini atskaitymai? ar reikia mokėti avansinį NT mokestį pradedant 2006-03-31 ir sekančius ketvirčius, ar pradėjus turtą naudoti 2006m. prievolė avansiniam NT mokesčiui atsiranda nuo 2007-03-31 ?
Kaip būtų su NT avansiniu mokesčiu tuo atveju, jeigu NT pradėtas naudoti įmonės veikloje 2005m. 11mėn.?

17149 Pagrindinė bendrovės veikla - tarptautiniai pervežimai, dar prekiaujame dėvėtais automobiliais. Prekybą vyksta automobilių aikštelėse, dauguma automobilių pirkėjų - fiziniai asmenys. Pinigų gavimą forminame pinigų gavimo kvitais. Ar būtinas EKA?
17150 2006 m. sausio mėn. įmonė pardavė patalpas fiziniam asmeniui. Pardavimo sutartyje numatyta, kad įmonė iš šių patalpų turi išsikelti iki 2006 m. birželio 1 d.
1) Ar išlaidos už elektros energiją, komunalinius patarnavimus, šildymą už laikotarpį nuo patalpų pardavimo iki 2006 m. birželio 1 d. bus leidžiami atskaitymai?
2) Ar būtina sudaryti patalpų nuomos arba panaudos sutartį?

17151 2002m. iš tikslinėje teritorijoje esančios įmonės gavome paskolą. 2006m. 03 mėn. paaiškėjo, kad pinigų grąžinti nebereikės. Kaip tai teisingai įforminti ir atspindėti apskaitoje? Ar tai kaip nors susiję su 18 mėn. laikotarpiu?
17152 UAB nuomoja gyvenamą plotą iš fizinio asmens, kuris turi verslo liudijimą - apgyvendinimo paslaugoms teikti. Ar UAB mokėdama pinigus turi išskaičiuoti 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio?
17153 Bendrovė kviesdama užsienietį atvykti į Lietuvą, patiria vizų forminimo išlaidų.
Ar tai leidžiami atskaitymai?

17154 Į kurią PVM deklaracijos eilutę (13 ar 14)įrašyti PVM nuo atsargų, atiduotų pagal panaudos sutartį. Ar būtina tikslinti kelerių metų PVM deklaracijas, jei ši suma buvo rašoma ne į tą deklaracijos eilutę?
17155 Amerikos įmonė įsiregistravo buveinę Lietuvoje 2005 12 19. Vykdo veiklą - laivų remontas ir statyba.Tačiau iki to laikotarpio ,t.y. 2005 12 19 įmonė buvo patyrusi sąnaudų, susijusių su šios buveinės veikla Lietuvoje:darbininkų atvežimas iš Ukrainos į Lietuvą, dienpinigiai, darbo vizų gavimas ir t.t.
Ar šias išlaidas galima priskirti Lietuvos buveinei, nors mokesčių mokėtoju Lietuvoje užsiregistravo vėlesne data, nei patirtos išlaidos?

17156 Už kiek metų nepanaudotų atostogų UAB privalo kompensuoti darbuotojui išeinant iš darbo?
17157 Iš vokietijos įmonės nusipirkom Puspriekabe už 35000Lt, tą patį mėnesi ją pardavėm lizingui už 60000Lt ir nusipirkom atgal už 60000Lt. Ar tai atgalinė nuoma? Jei tai atgalinė nuoma nuo kurios sumos skaičiuoti nusidevejimą? Ar 25000Lt yra apmokestinamos pajamos (pelno mokesčiu)?
17158 2005 07 15 grąžino importo pvm už 2004,2003 metus. Kuriais metais mažinti sąnaudas ar 2005m, ar nešti patikslinta delkaraciją už 2004m.ir 2003 m.?
17159 Iš akcininko įmonė 2005m pasiskolino (be procentinė paskola) 300000Lt. Ar būtina priskaičiuoti palūkanas? Ar tai bus įmonės sąnaudos mažinančios apmokęstinamąjį pelną?
17160 Ar reikalavimas kas mėnesį atsispausdinti ir pasirašyti žurnalą dėl prekių įsigijimo iš ES galioja naudotų automobilių įsigijimui? Jeigu taip, ar toks žurnalas yra laisvos, ar tipinės formos? jegu taip - kokia tai forma?
17161 Amerikos įmonė Lietuvoje turi įsiregistravusi buveinę , moka pelno ir PVM mokesčius.Metų pabaigoje , sumokėjus pelno mokestį, lieka pelnas.
Kur apskaitomas pelnas, ir kur jį galima paskirstyti arba kam išmokėti?

17162 Dėl beviltiškų skolų. Dėl skolos išieškojimo iš pirkėjo 2006-01-23 įmonė kreipėsi į Teismą. Teismas priėmė nutartį, kad pareiškimą atmesti nenagrinėtu, nes teismas negali surasti skolininko.
Ar tai bus leidžiami atskaitymai, jei:
1.Skola atsirado 2005 metais ir yra virš 5000 Lt.
2.Skola atsirado 2005 metais ir yra iki 5000 Lt.

17163 Įmonė UAB PVM mokėtoja nupirko žemės sklypą iš fizinio asmens. Ir tą sklypą perpardavė UAB PVM mokėtojui. Ar reikia išskirti PVM?
17164 UAB nusipirko 2005 12 mėn 01 d. pastatą paėmusi banko paskolą. Iki 2006 03 mėn 01 d.jokios veiklos tame pastate nevygdė. Ar už tris mėnesius palūkanos traukiamos į sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną ar kapitalizuojamos?
17165 Įmonė soc.reikmėms naudoja geriamąjį vandenį ir nuomoja vandens aparatą.Ar galima PVM atskaita, ar sąnaudos mažina apmokestinamąjį pelną?
17166 2005 metais įmonė nurašė visas susikaupusias beviltiškas skolas kaip neleidžiamus atskaitymus;
dalis duomenų apie skolų išieškojimus dar yra pas anstolius, nes dar yra galimybė skolas išsiieškoti.
Jeigu 2006 metais įmonė surinks visus reikalingus dokumentus dėl beviltiškų bandymų išieškoti skolas, ar šitas sumas galėsime atkoreguoti 2006 metais perkeldami į leidžiamus atskaitymus per 2006m. PM deklaracijos 76 eil., ar reikės tikslinti 2005m. PM deklaraciją?

17167 Ind.įm. medžiagas prisitraukia į pirkimo žurnalą PVM sąskaitomis faktūromis( bet ne medžiagomis).Ar galima medžiagas nurašyti sąskaitomis faktūromis bendrai? Ar būtina nurašymo aktus rašyti medžiagomis? (kai žinai medžiagų likutį).
17168 PĮ greta pagrindinės veiklos atlieka draudimo paslaugas ir gauna iš draudimo bendrovės komisinius, kurie sudaro 50% įmonės metinių įplaukų. Pagrindinė veikla vyksta įmonės savininkei priklausančiose patalpose (100% naudojama įmonės veikloj, VMI informuota). Ar galima šiuo atveju pilnai atskaityti PVM už komunalines paslaugas?
Ar galima traktuoti, kad draudimo veiklą savininkė vykdo kitose asmeninėse patalpose, už kurias komunalinius mokesčius susimoka pati, ne per įmonę? Šiuo atveju būtų mišrios veiklos vykdyme tikslus PVM atskaitos paskirstymas, visą PVM galima atskaityti, ar tokiu atveju į PVM deklaracijos 25 eil. rašyti PVM atskaitos procentą -50?

17169 UAB iš lizingo išsinuomavo lengvąjį automobulį 3 metams. Ar sutarties mokestis 350Lt iškart leidžiami atskaitymai , ar dalinamiami iš 3 metų?
17170 Lietuvo įmonė išvežė prekes į Baltarusiją perdirbimui. Eksporto deklaracijoje įformino laikino išvežimo procedūrą.Ar tai yra laikoma prekių tiekimu, jei tap, kurioje FR600 (PVM deklaracija) eilutėje ši suma deklaruojama.
17171 UAB paskolino fiziniam asmeniui 500000Lt beprocentinę paskolą . Ar UAB būtina priskaičiuoti palūkanų pajamas? ar jos didins apmokestinamąjį pelną?
17172 UAB teikia bankui tarpinius balansus ir pelno ataskaitas.
Ar privalo UAB pilnai sudarinėti tarpinę finansinę atskaitomybę pagal 29 VAS?

17173 Įmonei nuosavybės teise priklauso garažai. Pažyma nekilnojamo turto apskaičiavimui išduota 2004 m, kurioje taikytas atkuriamosios vertės nustatymo būdas (vidutinė rinkos vertė 84300). Registrų centro duomenų bazėje 2006 01 01 pateikta mokestinė (bazinė) vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu 60243. Nuo kurios vertės reikėtų skaičiuoti nekilnojamo turto mokestį.
17174 2005 m.07 mėn.Įmonė plečią veiklą ir gavo iš banko paskolą (vartojamąjį kreditą apyvartinėms lėšoms).2005 07 prasidėjo pastato statyba. Ar palūkanos iš karto mąžina apmokestinamąjį pelną, ar kapitalizuojamos?
17175 Įmonės vairuotojas užsienyje buvo nubaustas už nelegalų vežimą.Baudą už vairuotoją sumokėjo įmonė.Ar sumokėta bauda bus laikoma vairuotojo pajamomis ir reikės apmokestinti GPM?
17176 Atsargų inventorizacija atliekama pagal paskutinės mėnesio dienos duomenis.
1) Kada apskaitoje reikia užfiksuoti inventorizacijos rezultatus (inventorizacijos data ar vadovo sprendimo data)?
2) Kuria data reikia tikslinti pirkimo PVM nuo atsargų trūkumo?

17177 2005m.UAB (naujas lizingo gavėjas) įsigijo lenkimo presą lizingo būdu. Neapmokėta lizingo objekto vertė 23611,49, bei susidariusi skolą (perima senojo lizingo gavėjo skolą)pagal neapmokėtas sąsk.fakt. nuo 2004m.vasario - gruodžio 18844,72 (pvm sf buvo išrašytas senajam lizingo gavėjui).Šiai sumai yra sudarytas grafikas pagal kuri mokame kas mėnesį ( Lizingo davėjas naujajam lizingo gavėjui PVM SF neišrašo).
Klausimas: Ar galiu traukti į IT įsigijimo vertė suma 18844,72? Ar čia bus atskaitymai iš gryno pelno?

17178 Ar PVM atskaitos tikslinimas po nekilnojamo turto pardavimo bus leidžiami atskaitymai?
17179 Tarptautinių pervežimų vairuotojui pagal darbo sutartį už 1 val.mokama 4,28 Lt.Per 1 mėn. vairuotojas išdirbo 130 valandų.Per tą patį mėn. buvo išdirbtos 5 naktinės valandos. Per mėn. priskaičiuota 720 Lt. atlyginimo.Ar papildomai reikia priskaičiuoti atlyginimo už naktines valandas? Įmonė skaičiuoja atlyginimus pagal tahografo korteles?
17180 Amerikos įmonė yra sudariusi darbo sutartis su ukrainiečiais, kur nurodyta jų darbo vieta-Amerika. Taip pat ukrainiečiai yra siunčiami į komdiruotę Lietuvoje dirbti. Amerikos įmonė Lietuvoje yra įsiregistravusi buveinę.
1.Pagl kurios valstybės įstatymus turėčiau mokėti dienpinigius ukrainiečiams?
2. Ar galiu mokėti pagal Amerikos valstybės nustatytus dienpinigius, kadangi darbo vieta nurodyta -Amerika.

17181 Iš Latvijos gavome sąskaitą už automobilio nuomą su PVM.
Ar galime PVM traukti į atskaitą ar į leidžiamus atskaitymus?

17182 Ar turi mokėti sodros mokesčius trečiųjų šalių asmenys, dirbantys Amerikos įmonės Lietuvos buveinėje?
Ar turi Amerikos įmonė, įsiregistravusi buveinę, priskaičiuoti soc.draudimą sodrai nuo ukrainiečių darbo užmokesčio (jie kol kas skaitosi nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kadangi nepraėjo 183 dienos išbuvimo laikas Lietuvoje)?

17183 Ar galima skaičiuoti nekilnojamo turto mokestį pagal pažymą, 2006 m. balandžio mėn. gautą iš "Registrų centro", jei sena pažyma 2006 m. jau negaliojo?
17184 Ar UAB įmonei privaloma pildyti kelionė lapus lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams?
17185 Bendrovė paėmusi paskolą iš Amerikos įmonės, kuri yra įregistruota tikslinėse teritorijose.Priskaičiuotos palūkanos.
1.Ar sumokant palūkanas, turėčiau išskaityti 10 proc. mokesčio?
2.Ar palūkanos bus leidžiami atskaitymai?

17186 Ar UAB užsiemanti krovinių pervežimu , būtina rašyti nurašymo aktus detalių nurašymui, jei ant sąskaitos faktūros parašyta kokiai mašinai paskirta ta detalė (tai eilis remontas)?
17187 Iš Airijos įmonės (ne PVM mokėtojos) atsivežame į Lietuvą dėvėtus rūbus.
1.Ar turiu priskaičiuoti PVM deklaracijoje PVM ir daryti atskaitą, jei Airijos įmonė nėra PVM mokėtoja?
2.Ar turiu tokią sąskaitą registruoti žurnale, įvežamų prekių iš Europos valstybių?

17188 Jeigu generalinis direktorius į komandiruotę į užsienį gauna dvigubus dienpinigius ar visi priskaitymai leistinos sąnaudos?
17189 UAB akcininkai - vyras (60%akcijų)ir žmona(40% akc.). UAB yra PVM mokėtoja – pajamos viršija 100000 lt./12 mėn.
Žmona 100% valdo personalinę įmonę.
Vyras gauna autorinius iš UAB.

1.Ar laikoma,kad žmona valdo dvi įmones?
2.Ar personalinė įmonė netaps PVM mokėtoja nuo pirmo lito?Jei taps,kodėl?
3.Ar laikoma, kad vyras valdo UAB ir PĮ?
4. Ar vyro gaunami autoriniai netaps PVM apmokestinami nuo pirmo lito?
a)jeigu personalinė įmonė veikianti – pajamos neviršija 100000lt /12 mėn.
c)jeigu personalinė įmonė neuždirba pajamų - yra neveikianti.

17190 Ar gali IĮ savininkas per dieną išsiimti pvz.100000Lt.(pelno pakanka), o gal yra kokie apribojimai gr. pinigų išėmimui?
17191 UAB verčiasi gamyba.Pagamintą produkciją pardavė PVM mokėtojai Vokietijos įmonei.Nuvežti pagamintą produkciją UAB samdo Lietuvos transporto įmonę.Transtorto įmonė UAB išrašė už vežimo paslaugas PVM sąskaitą - faktūrą su 18% PVM .Klausimas.Ar UAB gali traukti PVM į atskaitą.
17192 Įmonė, antroje kuro įmonės automobiliams nurašymo akto pusėje, fiksuoja kelionės reisus.Kadangi įmonės ofisai skirtinguose miestuose,kiekvieną dieną važiuojama iš vieno ofiso į kitą, todėl pagal direktoriaus įsakymą, dėl kuro nurašymo tvarkos,fiksuojamas šių -pasikartojančių-reisų skaičius ir nuvažiuoti kilometrai,bet nevardijami atskiri reisai pagal datas.Dar fiksuojami skaitliukų parodymai, sunaudotas kuro kiekis per mėn., nuvažiuoti kilometrai per mėn.
VMI reikalauja "tikrų" kelialapių su kiekvienu atskiru įrašu.
Ar direktoriaus įsakymas šiuo atveju turi kokią nors reikšmę?
Ar standartinių kelionės lapų nebuvimas ir reisų fiksavimas ne pagal datas, o bendru skaičiumi gali būti pagrindas VMI išimti kurą iš sąnaudų, ar išimti PVM iš atskaitos?
Ar jie teisūs?

17193 Ar reikia atstatyti pirkimo PVM nuo prekių panaudotų ne pelnui uždirbti, t.y. savo kitoms reikmėms?
17194 Norėjom pasiteirauti ar galima buhalterio teikiamoms paslaugoms išsiimti individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą, jei taip, tai koks būtų veiklos rūšies kodas.
17195 Kaip dėl PVM ir PM nurašant ir utilizuojant broką?

17196 UAB užsiima gamyba.Buvo pagaminti PVM mokėtojai Estijos firmai reklaminiai popierėliai saldainiams ir atiduoti pakavimui saldainių fabrikui.
Klausimas. Ar UAB gali išrašyti Estijos firmai PVM Saskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma reklamos paslaugos pagal PVM įstatymą 13str.6d.ir be PVM.

17197 Credit note iš užsienio tiekėjo už prekes, pirktas 2004 m., gautas tik 2006 m. vasario mėn.
Ar reikia perdaryti 2004 metų pelno mokesčio deklaraciją, jei tos prekės 2004 metais buvo parduotos?

17198 Norime ES tiekėjui siųsti brokuotas detales taisymui, kaip teisingiau visą tai apiforminti? Gal tai galėtų traktuotis kaip laikinas išvežimas ir sąskaitą gautumę tik už taisymo darbus? Ar privaloma rodyti normalų pardavimą , o poto pirkimą į/iš ES ?
17199 Ar teisingai avansu sumokėtą socialinį mokestį sąskaitų plane priskyrti prie kito trumpalaikio turto, kaip pelno mokesčio avansą (balansinė sąskaita 263)?
17200 Kuria data privalome pajamuotis prekes iš ES:tiekėjo sąskaitos, muitinės CMR ar parsivežimo (vežėjo paslg. sąsk. data)?

17201 Įmonė yra sudarius su lizingo įmone išperkamosios nuomos sutartį 3metams. 2 metus išsimokėjo už tutą o š.m.pardavė dar nebaigtą išsimokėti lizinguojamą spaudos mašiną.Klausimas.Ar reikia atstatyti nurašytas palūkanas į finansinės veiklos sąnaudas ir parduoti su PVM.
17202 Ar parduodant gyventojui g.b. nerašomas a.k. jei to pastarasis nepageidauja? Nuo kada tai įsigaliojo?
17203 Ar nurašant ilgalaikį turtą 1 Lt. likutinės vertės bus leidžiami atskaitimai?
17204 UAB įmonės direktoriui yra suteikusi paskolą su 0%palūkanų.Klausimas Ar gali mokesčių administratorius tikrinimo metu priskaičiuoti palūkanas.
17205 Ar reikia atstatyti PVM nurašant iš pelno skolas tiekėjams?
17206 Ar reikia skaičiuoti kokias palūkanos nuo akcininko paskolos UAB-ui?
17207 Kokias dar galima sudaryti sutartis su rangos darbus pastoviai atliekančiais darbuotojais be darbo sutarties?
17208 UAB 2004m iš užsienio tėkėjų nusipirko prekę ir 2004m ją pardavė LR klijentui.2006m UAB prekę iš klijento atpirko atgal.Dabar užsienio tiekėjas atpirktai prekei atsiunčia Credit note(pvz.1000Eur.).Prekė užpajamuota ir yra sandėlyje.
Klausimas: kaip forminti Credit Note
1.Ar minėtu 1000Eur sumažinti savikainą prekei sandėlyje, 2.Ar parodyti kaip pirkimo nuolaidą užsienio tiekėjui , 3.Ar prisiskaičiuoti 18proc.PVM iš Europos nuo 1000Eur.

17209 Patalpų nuomos sutartį su fiziniu asmeniu įmonė nutraukė 2006 m.vasario 28d. Už kokį laikotarpį įmonė turi sumokėti nekilnojamo turto mokestį 2006m, jeigu:
1) Fiz.asmuo nuo kovo 1d. gyvens patalpose
2) Fiz. asmuo nuo kovo 1d. išnuomos patalpas kitai įmonei?

17210 Įmonė įregistruota 2005 m. liepos 19 d. su įmonės direktoriumi darbo sutartis sudaryta rugpjūčio 19 .Ar į sąnaudas būtų galima įtraukti notaro (07-07) ir anspaudo gamybos kvitą (07-18) jei ant jų yra būsimo direktoriaus parašai?
17211 Kita transporto firma mus samdo nuvežti krovinį į Rusiją. PVM sąskaita faktūra bus išrašoma jiems. Ar galime taikyti 0proc.PVM tarifą būdami tik tarpiniai vežėjai t.y. tiesiogiai su užsakovu sutartį sudaro pirmoji transpoto kompanija.Ačiū.
17212 Pelno nesiekianti draugija per visus 2005m. turėjo tik dvi ūkines operacijas: surinko narių mokestį Lietuvoje iš fizinių asmenų ir padarė tarptautinį pavedimą ES valstybei, kuriai ji kaip narė priklauso. Ar ji privalo teikti 2005m. finansinę atskaitomybę VMI? Kokias privalomai deklaracijas ji dar turi pateikti? Labai ačiū.
17213 2005m. sumokėję už darbuotojo mokslus, supratome kad tai nematerialus turtas ir sumokėtą sumą priskaitėme D114 sąskaitoje bei nustatėme jam 4 metų nusidėvėjimą. (Mokslai jau baigti). Seminare supratome kad turėjo būti išlaidos ir tik per pelno mokesčio deklaraciją per 4 metus parodyti išlaidose. Ar galime palikti nematerialiame turte ar vis dėl to ištaisyti ir iškleti į sąnaudas.Ačiū.
17214 Darbuotojas užsienyje būdamas komandiruotėje savaitgalį nedirba, tai parašyta ir įsakyme. Ar galima už tas dienas duoti dienpinigius? Ar bus tai leidžiami atskaitymai?Ačiū.
17215 Esame prekybinė įmonė. Viename iš mūsų klientų tas pats akcininkas turi akcijų. Ar šios įmonės laikomos susijusiomis? Ar reikia teikti asocijuotų asmenų deklaraciją? Ačiū.
17216 Rastas prekių pertekliu užpajamuojamas. Kokia šios operacijos korespondencija? Ar šios pajamos apmokestinamos?Ačiū.
17217 Turim sutarti su tiekėju, kuris registruotas Ukarinoje, bet prekės yra gaunamos iš jo sandėlio Suomijoje (ES narė). Kaip tokiu atveju yra su ivežimo PVM ir kokiu reikia įrodančių dokumentų, kad prekės atvažiavo iš ES narės ?
17218 UAB A turi kitos UAB B 100 proc. akcijų. Ar gali B panaudos sutartimi naudotis A lengvuoju automobiliu? Ar turi būti tik nuomos sutartis?
Jei yra panaudos sutartis, ar A skaičiuoja amortizacinius atskaitymus? Ar B gali visas išlaidas susikusias su ekspoatacija įsitraukti į sanaudas, tame tarpe ir privalomą draudimą, nors jis išrašytas A vardu?

17219 Išmokėta parama ,vienam,įregistruotam paramos gavėjui 2005 metais daugiau kaip 50000 Lt.ir notariškai nepatvirtinta.Ar galima 2 kartus mažinti apmokestinamą pelną?
17220 Situacija: įmonė pirko pastatą 1996 metais, dalį jo nudėvėjimo traukė į neleidžamus atskaitymus, nes tos dalies nenaudojo, 2005 metais pastatą pardavė.
Klausimas: Ar anksčiau buvę nudėvėjimo neleidžami atskaitymai pardavimo metu nepatampa leidžiamais?
Nes jei įmonė būtų nenaudoto pastato dalies nudėvėjimo neskaičiavusi, tai pardavimo metu mokesčių požiūriu nusirašytų visa savikaina.
Iš anksto dėkui.

17221 Įmonė lizingo būdu pirko naują ekskavatorių. Gavo sąskaitą faktūrą visai sumai ir perdavimo aktą. Išsimokės per 2 metus. nuo kada skaičiuojamas nudėvėjimas: nuo įvedimo į eksploataciją datos ar nuo galutinio išmokėjimo.
Iš anksto dėkui.

17222 Įsigijom užsienio įmonę 2005 metais. Pagal užsienio įmonės balansą įsigyjimo dienai, gaunamas teigiamas prestižas, tačiau balanse nuosavas kapitalas neatspindi tikrosios grynojo turto vertės. Kas ir kaip turi nustatyti grynąją turto vertę įsigyjimo momentu? Kas bus, jei grynojo turto vertė nebus nustatyta? Po kiek laiko, jei bus vykdomas įmonių susijungimas, jau nebus galima prestižo amortizuot ir dėt į leidžiamus atskaitymus, t.y. ar po 10 metų susijungus įmonėms, bus galima skaičiuot prestižo amortizaciją į leidž. atskaitymus? Kokios korespondencijos dukterinės įmonės prestižo apskaitymo ir amortizavimo, jei reikes daryt konsolidavimą, o nuosavybės metodas bus neprivalomas, t.y. investiciją reikės apskaityt įsigyjimo savikaina?
17223 Ar leidžiami atskaitymai yra tarpinių bankų nusirašyti mokesčiai, kurie nurodyti tarptautiniame pavedime. PVZ.:pirkėjas nurodo, kad moka 500 EUR, o mums bankas užskaito 490 EUR ir 71f:eilutėje nurodo 10EUR.
17224 Kaip dažnai įmonė gali keisti nusidėvėjimo metų skaičių naujai įsigytam ilgalaikiui turtui?PVZ:nuo 2003-01-01 įmonė pasitvirtino 10m normatyvą visoms transporto priemonėms, ar gali būti keičiamas normatyvas nuo 2005m įsigytam turtui .., nuo 2006..
17225 Darbuotojas iš Registrų centro pristatė apmokėjimo kvitą už paslaugas ir užsakymo lapelį, tačiau sąskaitos-faktūros nepaėmė. Ar tokios išlaidos bus leidžiami atskaitymai?
17226 Įmonė įsigijo buhalterinės programos papildomą darbo vietą. Ar tokias išlaidas iš karto nurašyti į sąnaudas, ar laikyti ilgalaikiu turtu (įsig vertė viršija nustatytą minimalią) ir nurašyti į sąnaudas per nusidėvėjimo laikotarpį?
17227 Įmonė planuoja įsigyti patalpas rekostruojamame pastate. Norint gauti paskolą, bankas pareikalavo turto įvertinimo. Ar išlaidas už preliminarų turto įvertinimą įmonė gali priskirti leidžiamiems atskaitymams tada, kai jos patirtos?
17228 įmonė siunčia darbuotoją į komandiruotę į Vietnamą kovo-birželio mėn.Atlyginimas 1000 Lt.Kaip skaičiuojami dienpinigiai? už išbūtas kalendorines dienas, įskaitant šventines? Dienpinigiai turi buti ismokami kas menesį ar pasibaigus komandiruoyei ?
17229 Įmonė užsakė pagaminti stalus ir spinteles. Įmonė - gamintoja pristatė gaminius, bet PVM SF įrašė ne konkretų gaminį, o atskiras detales, nenurodydama atliktų darbų. Jei mes rašysime komplektavimo aktą, ar tai bus laikoma ilgalaikio turto pasigaminimu (jei vertė bus didesnė nei nustatyta minimali)?
17230 Ar tikrai įmonė ir apskaitoje, ir pelno mokesčiui skaičiuoti gali taikyti kelis atsargų įkainojimo ir apskaitos metodus(pvz. FIFO ir konkrečių kainų), jei tai numatyta apskaitos politikoje? Ar nereikia pateikti prašymo AVMI, kad leistų taikyti ne FIFO metodą skaičiuojant pelno mokestį? Nuo kada ir kur apie tai paskaityti?
17231 Įmonė turi motociklą, kuris 3 žiemos mėnesius nėra naudojamas. Pagal apskaitos politiką ne sezono metu nenaudojamas turtas nėra laikomas išimtu iš eksploatacijos, todėl finansinėje apskaitoje tokio turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas. Ar nusidėvėjimas nesezono metu nenaudojamo turto leidžiami atskaitymai PMĮ požiūriu? Ar reikia tikslinti PVM atskaitą?
17232 Įmonė prekiauja brangia pastatų inžinerinių sistemų įranga. Reklaminių (reprezentacinių) renginių metu įmonė reklamuoja prekių gamintoją (jo vardą). Ar tokia reklama (reprezentacija) kada reklamuojamas gamintojas leidžiami atskaitymai PMĮ požiūriu?
17233 2004m. pelno mokesčio deklaracijoje visas atostogų rezervas(atostoginiai+34%+0.2%)parodyti 29eil. Ar reikia tikslinti 2004m. deklaraciją, kad neišnaudotų 2004m. atostoginių dalį (be mokesčių) įdėti į leidž.atskaitymus, ar galima tą 2004m. neišnaudotų atostoginių dalį įtraukti į leidžiamus atskaitymus 2005m. pelno mok.deklaracijoje?
17234 Įmonė prekiauja brangia pastatų inžinerinių sistemų įranga. Buvo suorganizuotas reprezentacins renginys, kurio metu potencialių užsakovų grupė buvo vežama į užsienyje esančią įrangos gamintojo gamyklą supažindinti pastaruosius su technologinio proceso kontrole, užtikrinančia kokybę ir pan. Ar renginio metu patirtos reprezentacinės išlaidos (kelionės išlaidos keltu, mikroautobuso nuoma, kuras ir dienpinigiai įmonės atstovui) pripažįstami reprezentacinėmis sąnaudomis PMĮ požiūriu?
17235 Įmonė 1998m.gavo iš banko ilgalaikį kreditą hidrotechninių statinių ir įrenginių atstatymui, 2004m.gavo kreditą apyvartinėms lėšoms (2 metams), 2005m.gavo papildomą investicinį kreditą kitų hidrotechninių statinių ir įrenginių atstatymui.Ar 2004 ir 2005m. sumokėtas palūkanas reikia kapitalizuoti ir (mokesčiams) nudėvėti per 3 metus? 2004m. palūkanos nebuvo kapitalizuotos. Ar reikia tikslinti 2004m.pelno mok.deklaraciją?
17236 Remonto darbų išlaidas patirtas dėl draudiminių įvykių dedame ne į sanaudas D/6, o kaip gautinas sumas D/2. Ar galima dėti į leidžiamus atskaitymus sumas, kaip remonto išlaidas, kurių draudimas nekompensavo. T.y patirtos remonto išlaidos didesnės už gautą išmoką (skirtumas ne dėl franšizės).
17237 UAB"H" turi UAB"V" akcininkų susirinkime 59% balsų.Ar UAB"V" yra UAB"H" dukterinė ar asocijuota įmonė? Ar UAB"H" turi daryti pilną finansinę atskaitomybę, jei 2 rodikliai neviršija rodiklių, leidžiančių daryti trumpą finansinę atskaitomybę?
17238 Jeigu Latvijos įmonė, kurią įsteigė Lietuvos įmonė, steigėjai nuomoja lengvąjį a/m. Ekpsloatuojama bus Lietuvoje. Ar reikės priskaityti PVM nuo paslaugų, ar galima atskaita. Jei ne, tai gal galima pagal panaudą.Kokie galimi variantai.
17239 Jei UAB turi kitos UAB virš 50% akcijų, reikia daryti konsoliduotą atskaitomybę.2004m. turimos akcijos buvo tos pačios, bet konsoliduota atskaitomybė daryta nebuvo.Ar galima remtis tuo, kad 2004m. VAS nebuvo privalomi? Kaip daryti už 2005m?
17240 Vokietijos firma kompensuoja oficialaus atstovo Lietuvos UAB dalyvavimo parodoje Vilniuje islaidas. 1. Ar vokieciams rasyti PVM saskaita-faktura, ar laisvos formos dokumenta? 2. PVM nurodyti nereikia, ar ne?! Ar tai ne PVM objektas, ar 0%, ar dar kaip kitaip?
17241 2004m ir 2005m.UAB'H' turėjo 59% balsų UAB'V' ir 10% balsų UAB'U'. 2004m.visoms turimoms akcijoms taikytas savikainos metodas.Kaip daryti 2005m? Ar galima ir toliau taikyti savikainos metodą? Ar būtina UAB'V' taikyti nuosavybės metodą, o UAB'U'-savikainos metodą? Ar reikia taisyti 2004m.fin.atskaitomybę?
17242 Jei UAB turi mažiau, nei 20proc. kitos UAB akcijų, tai ar antroji UAB nėra asocijuota įmonė? Sandoriai tarp šių įmonių 2005m.15000Lt,2004m.sandorių nebuvo.
17243 Darbuotojas važiavo į komandiruotę į vokietiją, bet vieną naktį nakvojo Lenkijoje (yra viešbučio sąskaita)? Ar skaičiuojant dienpinigius, vienai dienai imti Lenkijos dienpinigių normą?
17244 Įmonė išsinuomavo prekybines patalpas iš fizinio asmens ir pati susiremontavo grindis. Sutartyje yra toks susitarimas: "grindų įrengimo kaina įtraukiama į patalpų nuomos sutartį kaip 2 mėn. depozitas, kuris vėliau užskaitomas kaip nuomos mokestis už paskutinių 2 mėn. nuomą." Kaip apskaitoje atvaizduoti tokį susitarimą? Ar turėtume išrašyti sąskaitą fiziniam asmeniui?
17245 Ar visais atv. būtina daryti konsoliduotą fin.atskaitomybę, kai viena UAB valdo 59proc. kitos UAB akcijų? Tarpusavio sandorių 2004m. buvo už 281000Lt, 2005m. nebuvo.Ar tarpusavio sandorių suma turi įtakos konsoliduotos atskaitomybės darymui ? Nesupratau,ar galima jos nedaryti, jei kontroliuojamos UAB turtas ir gryn.pardavimų pajamos viršija nedaugiau, kaip 5proc. kontroliuojančios įmonės šiuos rodiklius? Ar šie rodikliai gali sudaryti nedaugiau, kaip 5proc.kontroliuojančios UAB turto ir grynųjų pard. pajamų?
17246 Lietuvos įmonės 100 % akcininkas Suomijos įmonė,kuri taip pat turi UAB Estijoje ir Latvijoje. Metų pabaigoje,akcininko žodiniu nurodymu, mes gavome iš Estijos UAB sąskaita už veiklos koordinavimą ir administravimą (30000 EUR po 2500 EUR/mėn.)pagal sutartį tarp įmonės-akcininko ir jai prklausančių įmonių, t.t.ir mūsų. Kokiais dokumentais remiantis būtų teisingiausia pagrįsti šią sąskaitą,kad galėtumem jungti į leidžiamus atskaitymus?
17247 1)Kokioms sąnaudoms,apskaičiuojant pelno mokestį,priskiriami naujametiniai atvirukai,išsiūsti įmonės partneriams(ar tai yra leidžiama visa suma)
2)Ar reikėtų nurašymo akto,kad būtent tie atvirukai yra išsiūsti kaip sveikinimai įmonės partneriams(atvirukams buvo išrašyta PVM s-ta)
3)Ar PVM atskaita yra galima visai sumai,ar tik kaip reprezentacija
4)Ar reikalingi aktai nurašymo,jeigu yra PVM s-ta,kad buvo pirkta iš restorano maistas ir jis buvo priskirtas įmonės reprezentaciniam renginiui, ar užtenka 75 proc. remiantis s-ta priskirti nerašan aktų

17248 Perkame prekes is Rusijos vagaonais,pristatymo salygos DAF Baltarusija.Prekes ateina iki Lietuvos po 2-3 dienų.Kokios dienos valiutos kursa imti ar ta diena kada buna muitineje ar tada kada pasiekia Baltarusijos siena.
17249 Esame individuali imone.Turime senus istatus nuo imones ikurimo, ar privalome teikti mokesciams pajamu deklaracija ar teikti jau balansa. Kokios individualios imones turi teitki balansus.
17250 Esame gamybinė įmonė. Gaminius parduodame ES.
1. Prekes nuvežti į ES samdome Lietuvos transporto įmones. Už transportavimą mums išrašo PVM sąsk-fakt:paslauga plius PVM.Mes transportavimo išlaidas įtraukiame į PVM s-f(invoice)ES įmonėms.Taikome 0%PVM tarifą.Ar galima PVM už transp. sumokėta transporto įmonei įtraukti į atskaitą?
2.Prancūzijos įmonė (ne PVM mokėtoja Lietuvoje, PVM mokėtoja Prancūzijoje) tarpininkauja padedant realizuoti mūsų gaminius. Už paslaugą gauna 2% nuo pardavimų. Išrašo mums faktūrą nurodant - agento paslauga- be PVM.Ar reikia priskaityti PVM, ar galima priskaitytą PVM traukti į atskaitą?
3.2005 UAB Invest. projektų konsultatntai už projektą ES lėšoms gauti sumokėjome 8000 Lt plius PVM 1440 Lt. Lėšų negavome. Ar galima 8000 Lt pripažinti leidžiamais atskaitymais?1440 Lt įtraukti į PVM atskaitą?

17251 Prekes perkame is ES o parduodame i Rusija .Prekiu neivezam i Lietuva.1.Prekes praduodam DDU Baltarusija.Kokiu valiutos kursa reikia nurodyti saskaitoje ar ta diena kada israsom ar reikia perskaiciuoti kada kerta siena.2.Prekes parduodam tiesiai is gamyklos ES.Kaip siuo atveju su kursu valiutos nes prekes parduodam abiem atvejais USD, o perkam EUR.
17252 Lietuvoje vykstant į komandiruotę ar tai yra pateisinamas dokumentas: autobuso bilietai į vieną ir kitą pusę,ar tai yra leidžiamos sąnaudos pelno atžvilgiu
17253 Prekes ivezam i muitines sandelius , gaunam is gelezinkelio saskaitas uz vagonu varymus ir pan. Ar butina paslaugas itraukti i savikaina ar galima atskirai itraukti i sanaudas gelezinkeliu saskaitas.
17255 Girdėjau, kad 2002m. buvo LR vyriausybės nutarimas, apibrėžiantis rodiklius, kada reikia daryti konsoliduotą atskaitomybę.Koks tai nutarimas ir ar jis galioja 2004-2005m. atskaitomybei?
17256 Imones darbuotojas vyko i komandiruote i uzsieni. Atsiskaite imones banko kortele, taciau jokiu dokumentu nepristate.Ar tai bus neleidziami atskaitymai ar darbuotojas turi grazinti pinigus.
17257 Imones savinikui uz praeitus metus buvo ismoketa pelno 5000lt. Kokia deklaracija reikia pateikti .Taip pat buvo ismoketa komandiruotpinigiu 3000lt. Ar reikejo deklarauoti.
17258 Grąžinant prekes į ES šalį menamą PVM taip pat reikia atvaizduoti PVM deklaracijoje,kaip ir perkant,tik su minuso ženklu. T.y. PVM deklaracijos 19,22,29,30 eilutėse.
17259 Darbuotojas vienai dienai vyko i Latvija. Ruyte isvaziavo vakare grizo.Kokios dienos dienpinigiai skaiciuojami ir ar 100 proc. bus leidziami atskaitymai.
17260 Prekes parduodam i ES(Lenkija). Taciau pirkejo pageidavimu ir pagal sutarti jas turime nuvezti i Svedija.Ar tai bus trikampe prekyba, ir kokiu dokumnetu reikia kad tai pagristume prekiu isvezima.
17261 Esame ind. imone.Ilgalaiki turta skaiciuojam tiesiog proporcingu budu kas men. Ar visos nusidevejimo t.y. uz visus metus sanaudos bus priskirtos leidziamiems atskaitymams.
17262 LR įmonė-PVM mokėtoja atstovauja ES įmone-PVM moketoja.LR įmonė pardavė kitai LR įmonei ES įmonės įrangą. 2006m. kovo mėn. ES įmonei turime išrašyti sąskaitas už parduotos įrangos garantinį aptarnavimą už laikotarpį nuo 2004m. lapkričio mėn. iki 2005 lapkričio mėn. Jie prašo išrašyti atskirus dokumentus pagal kiekvieną mėn.
1)Ar galima išrašyti aktą kompensacijai už atliktus darbus?
2) Ar tai bus ne PVM objektas?
3) Ar reikia rodyti PVM deklaracijoje?
4) Ar reikia tikslinti 2004 metų pelno mokesčio deklaraciją?

17263 Įmonės buveinė įregistruota bute,priklausančiame fiziniam asmeniui tačiau visa veikla vykdoma jos nusipirktame administraciniame-gamybiniame pastate.
Minėtame bute, apmokame už internetą kas mėnesį ir apsaugos paslaugos, daroma atskaita.
Ar reikia už butą mokėti neklinojamo turto mokestį?

17264 Ind.imone turejo ilg. turto.Taciau imant paskola is banko ir ikeiciant turta inventorizacijoje buvo padaryta klaida turtas buvo priskirtas savininko nuosavybei.Visa tai pastebejome tik po 1.5 m. kaip norejome dar pasididinti paskola vel is naujo ikeisdami turta, kur inventorizacijos byloje buvo nurodyta turto savininkas ne imone o savininkas.Kaip istaisyti klaida, nes visus metus naudojome turta kaip savininko, mokesciams nepranesem kad naudojamas savininko turtas veikloje.
17265 Ar reikia ind. imonei vadovautis VAS ar ne.
17266 Ruosiames statyti patalpas, mokame avansu uz projektus ir pan..Ar visa tai jau reikia kaupti atskiroje sąskaitoje ir bus pasigamintas turtas.
17267 Muitine paskaiciuoja muito mokestis.Kredituojam 4881-muito mokestis, o ka debetuojam?
17268 LR įmonė -PVM mokėtoja perka iš ES įmonės -PVM mokėtojos prekes ir parduoda Rusijos įmonėi.
Prekės iš ES (Vokietijos) važiuoja tiesiai į Rusiją.
1)Kaip teisingai apiforminti šią operaciją?
Iki kada turime išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą Rusijos įmonei?
2) PVM įstatymo straipsnis(direktivos Nr)?
3) PVM tarifas?
4) Kur prekė bus išmuitinama?
5) Kur galima plačiau sužinoti apie šio pardavimo schemą?
6) Ar reikia priskaityti pardavimo PVM nuo pirktos prekės iš ES ?
7) Kokius įrodymus turime turėti apie prkės įvežimą į Rusiją?

17269 Pirkejas apmoka skola.Taciau bankas nusiraso apie 15 EUR uz banko komisinius. Ar skaitosi kad pirkejas sumokejo visa skola ar be 15 EUR. ir skola liko jam 15 EUR. AR galima tuos 15 EUR mums nurasyti kaip banko komisinius ir ar tai bus leidzami atskaitymai.
17270 Pardavem prekes EUR, o apmokejo USD.KAip apskaiciuoti pirkejo apmokejima.
17271 Įmonė "A" dalį savo pastato nuomuoja įmonei "B". Kiekvieno mėnesio pradžioje įmonė "A" už dalį komunalinių patarnavimų išrašo PVM s/f įmonei "B". Kaip teisingai šiuo atveju pasielgti su PVM?
17272 UAB-1 turi 56proc. UAB-2 akcijų, be to UAB-1 direktorius turi 5proc. UAB-2 akcijų ir 50proc.UAB-1 akcijų. O UAB-2 direktorius turi 11proc.UAB-2 akcijų ir 25proc.UAB-1 akcijų.UAB-1 nėra UAB-2 steigėja.Ar šios įmonės yra asocijuotos? Ar teisingai suprantu, kad asocijuotoms įmonėms , jei leižia 2metų balanso rodikliai,galima daryti sutrumpintą fin.atskaitomybę, o konsoliduotos atskaitomybės daryti nereikia ?
17273 Parduodam prekes per faktoringa.Taciau pirkejas veluoja sumoketi.Bankas is musu rezervo nusiskaito delspinigius. Norime juos atsiimti is pirkejo.Koki dokumenta turime israsyti jiems ar laisvos formos ar PVM s.f nurodydami kad tai faktoringo paslaugos.
17274 Kaip teisingai apiforminti UAB akcijų pirkimą-pardavimą tarp fizinių asmenų?
17275 Esam prekybine imone.Prekses buna kad atvaziuoja ir savaitgali t.y tenka 1-3 val. dirbti poilsio dienomis.Už juos mokame dvigubai.Ar nereikia darbuotojui duoti laisva diena uz dirbta laika poilsio dienomis.
17276 Darbuotojas buvo komadiruoteje užsienyje nuo ketvirtadienio ir grizo tik sekmadieni vakare. Komandiruotpinigius mokejom už 4 dienas.KAip zymeti tabelyje. Ir ar nereikia duoti laisva diena uz buta laika komandiruoteje sestadieni ir sekmadieni, nes darbo uzmokescio uz poilsio diena nemokejom tik komandiruotpinigius.
17277 Ar prekybos įmonė yra asocijuotas asmuo, jeigu įmonė yra vienintelė (tai numatyta sutartyje, dėl ypatingos saugos reikalavimų parduodamoms prekėms) Vokietijos firmos atstovė Lietuvoje; taip pat vienintelė įveža prekes iš Vokietijos firmos dukterinės įmonės Austrijoje bei filialo JAV?
17278 1.UAB "A"PVM mokėtoja išstato PVM sąskaitą už patalpų nuomą UAB"B" taip pat PVM moketojui.Toje pačioje sąskaitoje įrašomos patalpų eksplotavimo sąnaudos (ryšių, elektros ir kt.)Visai sumai priskaičiuojamas 18% PVM.Ar teisinga, kad už eksplotavimo sąnaudas skaičiuojamas PVM, jei nereikia tai ar išrašyti 2-vi atskiras sąskaitas: nuomai ir eksploatavimo sąnaudoms?
2.Komandiruotė Lietuvoje 3-is dienos.Kokio dydžio dienpinigiai mokami paskutinę komandiruotės dieną:7,50 Lt ar 15 Lt.
3.Iš Vokietijos pirkėjas PVM mokėtojas atsiunė kartonines dežutes prekių įpakavimui. Supakavus į pirkėjo dežutes,mūsų prekės parduotos tam pačiam pirkėjui.Ar reikėjo laikinai įvežtą tarą iš ES pajamuoti ir registruoti į žurnalą gautų prekių ir paslaugų iš ES, prisiskaičiuoti ir atskaityti PVM, bei parodyti PVM deklaracijoje šį "laikiną įvežimą"?

17279 Komandiruotė Lietuvoje 3-is dienos.Kokio dydžio dienpinigiai mokami paskutinę komandiruotės dieną:7,50 Lt ar 15 Lt.
17280 Iš Vokietijos pirkėjas PVM mokėtojas atsiunė kartonines dežutes prekių įpakavimui. Supakavus į pirkėjo dežutes,mūsų prekės parduotos tam pačiam pirkėjui.Ar reikėjo laikinai įvežtą tarą iš ES pajamuoti ir registruoti į žurnalą gautų prekių ir paslaugų iš ES, prisiskaičiuoti ir atskaityti PVM, bei parodyti PVM deklaracijoje šį "laikiną įvežimą"?
17281 UAB "A"PVM mokėtoja išstato PVM sąskaitą už patalpų nuomą UAB"B" taip pat PVM moketojui.Toje pačioje sąskaitoje įrašomos patalpų eksplotavimo sąnaudos (ryšių, elektros ir kt.)Visai sumai priskaičiuojamas 18% PVM.Ar teisinga, kad už eksplotavimo sąnaudas skaičiuojamas PVM, jei nereikia tai ar išrašyti 2-vi atskiras sąskaitas: nuomai ir eksploatavimo sąnaudoms?

  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt