Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   164. Ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarka.
   Lektorius:           2006.01.18 17:00:00
  grįžti atgal
16369 VŠI organizuoja sporto renginį ir kviečiasi is kitos ES šalies teisėją.
1. Kaip apsimokestins teisėjui išmokėtas atlygis už teisėjavimą ?
2. Kokia sutartimi reikia suforminti santykius tarp įmonės ir teisėjo ?

16370 Bendrija renka nario mokestį. Mirus nariui mokama pašalpa 300 Lt (ne įmonės darbuotojui). Ar reikia nuo tos sumos mokėti mokesčius ir kokius?
16371 Mirus broliui, seseriai išmokėtas likęs jo atlyginimas (ne pašalpa). Išlaidų orderis išrašytas jo pavarde. Ar seseriai reikia tuos pinigus deklaruoti, ar jie apmokestinami?
16372 Dovanojant sūnui pinigus, daugiau kaip 50000 litų, ar užtenka tarpusavio rašto, ar reikia notaro patvirtinimo? Ar jie neapmokestinami?
16373 Pagal laimeta PHARE konkursa, istaigai ES pervede pinigus, is kuriu 80 Pr.projektui vykdyti sanaudu kompensuoja ES, ir 20 LRFM. Siai dienai projektas yra pabaigtas, sanaudos patirtos 2005 m. Bet likusia suma 20 pr. dar nepervesta. Tai yra imone naudojo projktui savo lesas, kurias FM turi grazinti. Kaip buti su 2005 m.PHARE sanudomis,per kokia saskaita juos uzdaryti, jeigu 351 sask. jau yra nuline?
16374 Kokiais atvejais yra būtina sudaryti paramos gavimo sutartį?
Jei yra gaunamos prekės kaip parama ar užtenka surašyti priėmimo perdavimo aktą, o paramos sutarties nesudaryti?

16375 Per asociacijos surengtas sporto varžybas prizininkams buvo išdalinti daiktiniai prizai. Tie prizai buvo gauti kaip parama iš UAB. Vieno prizo vertė neviršijo 200 litų. Ar reikia deklaruoti VMI tuos žmones kurie gavo tuos prizus?
16376 VŠI priklauso sokiu kolektyvas.
VŠI istatuose numatyta galimybe steigti kluba.
Jokio juridinio dokumento nera surasyta.
1.Koki dokumenta patartumet surasyti?
2.Ar reikia kur nors pranesti, kad prie VŠI yra sokiu kolektyvas?
Gauname tik 2% parama.
1. Ar teisingai ja isleidziame, vaziuodami i keliones, kuriuose vyksta šokiu festivaliai? Dalį pinigu moka VŠĮ; kitą dalį patys keliautojai.

16377 Atsiprsau, kad ne į tema.
Įmonė įsikūrusi 2005 m. 11 mėn., pajamų iš veiklos nėra gavusi, bet yra banko palūkanos. Už 2005 m. lapkritį ir gruodį priskaitytas darbo užmokestis, teisinės bei buhalterinės paslaugos.
1. Ar išvardintos išlaidos yra 2005 m. sąnaudos?
2. Ar reikia pildyti pelno(nuostolio) ataskaitą?
3. Ar tai ateinančių laikotarpių sąnaudos rodomos balanse?

16378 2004 m. nupirktas nekilnojamas turtas(žemė) už 1 000 000 Lt. 2006 m. paaiškėja, kad pardavėjas neteisingai informavo pirkėja apie panaudojimo galimybes ir kaina to turto yra 500 000 Lt. Pardavėjas sutinka patikslinti sąskaitą bei grąžinti pinigus. Ar 2006 m. išrašyta patikslinta sąskaita 2004 m. pirktam turtui, mažins 2004 m. pelną, ar 2006 m. ?
16379 2005 m. Įmonė gavo steigimo išlaidų subsidija, bet neturi steigimo išlaidų dokumentų (steigėjai pardavė įmonės akcijas ir yra nepasiekiami). Ar šią subsidija kelti į pajamas ir apmokestinti pelno mokesčiu. Jei taip kokios tai pajamos(kitos veiklos ar finansinės veikos).
16380 1.Viešoji įstaiga pagal franšizinę sutartį su ES šalimi perka tam tikros srities mokymo metodiką. Pagal šią metodiką Lietuvoje teikia kvalifikacijos kėlimo paslaugas.
Ar tokios paslaugos apmokestinamos PVM?
2.Viešoji įstaiga nuomojasi patalpas iš fizinio asmens ilgiau nei 1 mėnesį. Šias patalpas ji subnuomoja fiziniams asmenims, kurie teikia papildomo ugdymo paslaugas, taip pat jose periodiškai vyksta kvalifikacijos kėlimo seminarai. Ar reikia viešajai įstaigai mokėti nekilnojamo turto mokestį?

16381 Viešosios įstaigos finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, t.y. prasideda rugsėjo 01d., baigiasi rugpjūčio 31d. Ar teisingai interpretuojama, kad teisės aktai pradeda galioti nuo jų paskelbimo galioti finansinių metų pradžios, pvz.: Pelno mokesčio įstatymo nuostatos ar finansų ministro įsakymas Nr.1K-372 "Pelno nesiekiančių <...> apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės" turėtų būti taikomos nuo 2005m. rugsėjo 01d.?
16382 Rumuose studentai atlieka praktika, t.y stebi kaip yra vykdoma buhalterine apskaita, organizuojamas kasos darbas, tvarkomas archyvas. Uz si stebejima jie negauna jokio atlygio. Ar uz juos nuo 2006-01-01 dienos reikia moketi kokias nors imokas Sodrai? Jeigu taip tai nuo kokios sumos?
16383 Dėl ES projekto pinigų panaudojimo. Projektas tęsiasi keturis metus. Dalį sanaudų patyrėme 2005 metais, tačiau finansavimas bus tik 2006 vasarą. Ar Veiklos ataskaitoje rodyti tik sąnaudas. Ar sąnaudas ir sąnaudų kompensavimą bei gautinas sumas (kurių dar nesame gavę)?
16384 Ar pildant Veiklos rezultatų ataskaitą ir balansą būtina pildyti duomenis už praėjusius laikotarpius, t.y. už 2004 metus? Ir ar būtina ir iki kada šias ataskaitas pateikti Rejestrui?
16385 Iš Ūkio ministerijos gauname finansavimą . Aktu pažymime, kad projektui sunaudojame dalį ryšio sąnaudų, dalį kanceliarinių išlaidų sąnaudų. Kaip elgtis su PVM? Jei nors truputį panaudojome nors vienos PVM sąskaitos faktūros projektui skirto dalį PVM mokesčio. Ar PVM atskaita visiškai (t.y.100 proc.)nebegalima, ar tik ta dalis, kuri skirta projektui nebetraukiama į PVM atskaitą?
16386 Kur gauti informaciją apie de minimis. Koks finansavimas gali būti įtraukiamas į šią sąvoką? Šią informaciją pateikiame Lietuvos darbo biržai, Ūkio ministerijai, kitiems fondams, gaunant finansavimą. Ar surinktas nario mokestis įskaičiuojamas į de minimis 100 000 Eurų sumą?
16387 Dėl kasos knygos. Ar būtina kiekvienam projektui ir kiekvienai naudojamai valiutai naudoti atskirą banko sąskaitą ir atskiras kasos knygas?
16388 1.Klaipėdos boulingo klubas (KBK)2005m.visuot.klubo narių susirinkime nutarė apdovanoti savo narius, 2005m.varžybų nugalėtojus, kurie nustatomi pagal KBK reitingo apskaitą.Nugalėtojams,KBK nariams, kurie nėra susiję darbo santykiais su klubu,buvo skirti piniginiai prizai, kiekvienam po 550Lt.Šie piniginiai prizai buvo išmokėti 2005m. iš gautos paramos. Klubas gyventojų pajamų mokesčio neišskaičiavo ir nesumokėjo, nes piniginio prizo suma neviršija 2 pagr.NPD ir jie gauti iš to paties asmens ne daugiau, kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį. Ar teisingai pasielgė KBK, neapmokestindamas piniginių prizų?
2. Nuo 2006 01 01 įsigaliojo pelno mokesčio įstatymo pakeitimas, kad iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis,viršijanti 250 MGL dydžio sumą, apmokestinama be atskaitymų, taikant 15 proc.mokesčio tarifą. Ką reiškia sąvoka "gryni pinigai"?
Ar tai iš kasos į kasą gauti pinigai, ar ir pinigai gauti mokėjimo pavedimu į banką?

16389 LPF ūkinės komercinės veiklos nevykdo tik suteikia parama ir labdara ,bet ji turi 100% UAB akcijų ir kas met gauna dividendus ,ar tai bus komercinės ūkinės veiklos pajamos.
16390 (tarkim)Asociacija laimi konkursą ,kurį finansuos XX institucija .Yra pateiktas priemonių planas ,kurį reikia įgyvendinti ir numatytas finansavimas.Asociacija pagal programą pagamina ir išdalina inf leidinius, vykdo aiškinamąjį darbą ,skaitys paskaitas ir tt.Įvykdžius programos reikalavimus susiskaičiuoja ,kiek išleido .Viską atlikus ,tik po to, pagal priėmimo perdavimo aktą -xx intitucija apmokės iš yy programai skirtų lėšų( 700 000 lt).
1.Ar tai lėšų kompensavimas ar komercinė veikla.Ar būtent tai turi būti akcentuota sutartyje.
2.Jei kompensavimas -ar užtenka akto ,pirkimo PVM -sanaudos ,prievolės registruotis PVM mokėtoju nėra.
3.Tarkim tai įvardinama paslauga .Projekto apimtis apie 700 000 lt.Metų bėgyje bus tik išlaidos (su PVM), o tik pilnai įvykdžius visus projekto reikalavimus bus parašyta PVM sf už 700 000lt.Bus prievolė iškarto registruotis PVM mok ,sumokėti pardavimo PVM, o pirkimo PVM -nejaugi nuplaukia? Tas dalyvavimas projekte gali būti pirmas ir paskutinis kartas ,ir vėl toliau asoc gyvens iš nario mokesčio .
Jei tai paslaugos pardavimas ,kaip teisingai pasielgti su PVM atskaita ir regitravimu.

16391 Jei grynų pinigų suma viršija ribą ,prisiskaičiuojame 15 proc ar ši suma patenka tik į veiklos ataskaitą (D65)ar ji turi patekti ir į 475 formą.
16392 Taip ir liko neaišku, ar reikia viešosioms įstaigoms mokėti įmokas į garantinį fondą?
16393 Pagal bendradarbv.sutartį įmonių asociacija ir žurnalistų sąjunga organizuoja kūrybinį konkursą. Asociacija įsipareigoja skirti 4000 Lt konkurso premijų fondui ir 1000 Lt organizc.išlaidoms. Ar reikia asociacijai deklaruoti suteiktą paramą?
16394 Ar Asociacijos sumokėtą Konfederacijos nario mokestį galima pripažinti leidžiamu atskaitymu, skaičiuojant uždirbtą pelną už 2005 m.?
16395 Įmonė nuomoja ofiso geriamo vandens aparatą ir perka vandenį kiekvieną mėnesį. Ar šias išlaidas reikia priskirti reprezentacijai?
16396 Įmonė - ne PVM mokėtojas. 2005 m., dėl suteiktų paslaugų virš 100 tūkst.Lt, atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti PVM. Ar pervesta į biudžetą PVM suma - leidžiami atskaitymai? Pirkimo PVM atskaita nedaryta.
16397 VŠI iš gautos paramos apmoka dažasvydininkų komandai kelionių išlaidas, startinių mokesčių ir kt. varžybų išlaidas.VŠI ir buvo sukurta tuo tikslu. Ar reikia kokiais dokumetais suforminti santykius tarp komandos ir VŠI, kad VMI nekiltų klausimas kokiu pagrindu mes čia apmokame tos komandos išlaidas ? VŠĮ įstatuose numatyta veikla skatinti domėjimasį sportu.
16398 Ar gali viešojoje įstaigoje ir vadovas ir buhalteris dirbti pagal savanoriškų darbų sutartį ir negauti atlygio ?
16399 Ar galima sportininkams mokėti maistpinigius? Ar yra koks norminis aktas reglamentuojantis jų dydį ?
16400 Ar gali VšI dalininkui suteikti terminuotą beprocentę paskolą ?
16401 Ar gali VŠI turėti narius ir rinkti nario mokestį jeigu tai nenumatyta jos įstatuose ? Jeigu ne, ar užtektų papildyti įstatus ar reiktų persiregistruoti į asociaciją ?
16402 Asociacijos prezidiumo pirmininkui rūmų vardu išimta kortelė iš kurios apmokamos reprezentacinės išlaidos.Pirmininkas nedirba pagal darbo sutartį.Ar tai leidžiami atskaitynai?
16403 Vyko visuotinis asoc.narių susirinkimas.Išstatyta sąskaita ir joje:maistas,gėrimai.Ar tai leidžiami atskaitymai?Ar prezidiumas tas išlaidas turėjo numatyti prieš renginio organizavimą?
16404 Vyksta narių mokymai.Sąskaita už nuomą ir restorano paslaugas.Ar galima į leidžiamus atskaitymus?
16405 Nutarimas 1515 leidžia išmokėti pinigus ne darbuotojams. Kaip su pelno mokesčiu.
16406 PVZ.Asociacija gauna(viso 400 000 lt)iš kurių - nario mokestį (100 000)(1/4)ir vykdo komercinę veiklą (300 000)(3/4).
1)-AR 3/4 visų patirtų sąnaudų bus imama skaičiuojant Pelno M ir 1/4 sąnaudų bus kompensuojama Nario mokesčiu(K64).Sąnaudų skirstymas priklauso nuo gauto atlygio santykio?
Ar visgi pirma sąnaudas skirstome į tiesiogines komercijos,tiesioginės nario mok. ,o tik netiesiogines-bendrosios dalinamos į 1/4 ir į 3/4

2)-(JEI Asociacija yra PVM mok)tai PVM skirstysime : TIESIOGINĖS (tiesioginės Nario mokesčio ir tiesioginės- komercinės veiklos) ir NEtiesiogines -bendrosios(%)pagal formulę.Šiuo atveju 300 000:400 000lygu 75 proc?

6)Ar pirkimo PVM visas pakliūs į 22 eilutę , o į 30 PVM nuo tiesioginių komercijos-100 proc ir 75 proc nuo bendrų -netiesioginių 75 proc ?

16407 Asoc gauna nario mok ir vykdo komercinę veiklą.Nusiperka kompiuterį .Jo pirkimo PVM -gali traktuoti ,kad jis pirktas tik komercinei veiklai ,o VMI labiau priimtinas pasirinkimas- mišriai.Kaip teisingai rinktis kriterijus.
16408 VŠĮ išmokėjo autorinį atlyginimą užsieniečiams už pranešimo paruošimą ir perskaitymą VŠĮ organizuotos konferencijos metu. Klausimas: ar reikia mokėti pelno mokestį prie pajamų šaltinio? Kas liečia GPM tai yra ne mokesčio objektas, ar teisingai? Ir dar, perkame leidinius iš užsienio ir atsiskaitome VISA BUSINESS kortele, ar sumokėtos sumos užsienio firmai nėra pelno mokesčio prie pajamų šaltinio objektas?
16409 Paramos kontraktas pasirašytas 2005 metų pradžioje 2005 metams. Visuomenei naudinga veikla vykdyta 2005 metais. Parama gauta 2006 metų pradžioje. Gautą paramą Paramos gavimo ataskaitoje (FR 0478) reikėtų rodyti už 2006 metus. Klausimas: koks yra sąnaudų kompensavimo momentas, ar kada sąnaudos pripažįstamos apskaitoje, vadovaujantis sąnaudų kaupimo principu (tik čia dar vienas neaiškumas dėl sąnaudų pripažinimo principo - visuomenei naudingos veiklos pajamos apskaitoje nepripažįstamos ir tuo pačiu nėra galimybės sąnaudų lyginti su pajamomis), t.y. 2005 metais, ar 2006 metais, kada gauta parama? Kada reikėtų traukti kompensuojamas sąnaudas į Veiklos rezultatų ataskaitą, ar už 2005 metus, ar už 2006 metus? Ir dar prie to pačio. Gerai, kad parama iš viso buvo gauta. Praktikoje pasitaiko atvejų, kada numatyta parama pagal pasirašytą kontraktą iš viso negaunama. Paramos teikėjas juk nėra skolininkas, ir numatytos paramos (gal tiksliau gautinos paramos) nėra teisinių galimybių išsireikalauti. Koks tikslas apskritai apskaitoje fiksuoti gautiną paramą? Kaip tuomet su paramos ir kompensuojamų sąnaudų apskaita - visuomenei naudinga veikla vykdoma, sąnaudos apskaitoje turi būti fiksuojamos, tik nėra iš kur jas kompensuoti.
16410 PVM -mėnesio mokestis ,o PM yra už metus.Pajamos yra iš nario mokesčio(100 000) ir iš komercinės veiklos(200000) .
Iš PMĮ pusės ,svarbu sąnaudas paskirstyti į tiesiogines- nario mok,tiesiog -komercijai ir benrosios.Bendrąsias sanaudas metų gale skirstysime priklausomai nuo gautų pajamų santykio.Pajamos 1/3 ir 2/3 ,o sanaudų santykis gali gautis kitoks.
Iš pvm pusės atskaitą darysime nuo tiesioginių komerc 100 proc ir nuo bendrųjų pagal patvirtintą proc.Metų gale patvirtintą procentą pakoreguosime iki fakto.? Ar taip?

16411 Su užsienio ekspertu (PHARE projektas) buvo sudaryta autorinė sutartis. Ar apie išmoką reikia pranešti VMI?Kokią formą reikia pateikti?
16412 Vykdant PHARE projektą biudžete yra skirta pinigų programinei įrangai.Finansavimo šaltiniai-50%-PHARE lėšos, 50%- paramos gavėjo įnašas.Projekto trūkmė- 9 mėn.Ar galima PVM traukti į atskaitą, kaip skaičiuoti nusidėvėjimą?
16413 Mūsų veikla- patalpų nuoma.Sutartyje su nuomininkais numatyta gauti avansą.(sutarčių terminai nuo metų iki trijų)Kaip atvaizduoti apskaitoje sumokėtą ir gautą avansą?Kaip atvaizduoti apskaitoje sumokėtą ir gautą avansą jeigu nuomininkas ne PVM mokėtojas( ar gautas avansas yra PVM objektas?)
16414 Ar sumokėti nario mokesčiai yra leidžiami atskaitymai?
16415 Subnuomojame patalpas.Kas turi mokėti nekiln. turto mokestį?
16421 Asmuo, turintis personalinę įmonę, patalpas ūkinei veiklai nuomoja neatlygintinai iš fizinio asmens (savo tėvo) pagal notariškai patvirtintą panaudos sutartį.
Ar reikia mokėti ir kas turėtų mokėti nekiln. turto mokestį?

16422 Įmonė A gavo sąskaitą už turto, kurį pirko įmonė B, įvertinimą. Įmonė A yra įmonės B steigėja ir vienintelė akcininkė. Ar įmonė A gali išrašyti įmonei B kompensacinę sąskaitą (t.y. ne PVM objektas) ar turi išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą už turto vertinimo paslaugas?
16423 2004 12 01 dienai iš UAB buvome reorganizuoti į VŠĮ.
2004 metų gruodžio mėnesį apskaita buvo vedama bendra tvarka, nes kaip supratome už šį mėnesį jokių ataskaitų niekam teikti kaip ir nereikėjo, tik už 11 mėnesių apie UAB veiklą.
Sakykite prašau, ar tokiu atveju 2004 metų 11 30 dienos mokestinis ir finansinis nuostoliai keliasi į 2005 metus bendra tvarka, ar yra kokių niuansų? Kas darosi su 2004 12 mėnesio rezultatu?

16424 Gavome labdarą statybinėmis medžiagomis, ją suteikusi įmonė išrašė sąskaitą faktūrą, kurioje išskirtas ir PVM, ar teisingai pasielgėme įvertindami savo apskaitoje tik medžiagų sumą be PVM?

16425 Įmonė remonto darbams atlikti samdo darbuotojus turinčius verslo liudijimus, ar apie juos reikia informuoti VMI iki vasario 15 d.?

16426 Įmonė nuomoja patalpas iš fizinių asmenų, kuriose apgyvendina į kursus atvykusius mokinius. Nuo 2006 01 01 sudarydami sutartis ilgiau kaip mėnesiui prie nuomos sutaries turime Registrų centro pažymą apie vertę, bendrą plotą ir sutaryje nurodome koks plotas naudojamas nuomai, kad galėtume teisingai apskaičiuoti turto mokestį, ar viskas tvarkoje? Beje, jei iš to paties asmens nuomojam kelis kartus, bet nuoma atskirų sutarčių nebūna ilgesnė kaip mėnesį, tokiu būdu ar reikia susumuoti bendrą laikotarpį ir sumokėti nekilnojamo turto mokestį? Kada neprivaloma mokėti avansinio nek.turto mokesčio?
16427 Įmonė organizuoja įvairius seminarus, kavos pertraukėlių metu seminaro dalyviai vaišinami kava ir saldumynais, ar šitos sąnaudos yra neribojami leidžiami atskaitymai,t.y. normalios įmonės sąnaudos, ar tai reprezentacija?
16428 Jei buvo pasirašyta apskaitos politika pagal VAS UAB, buvome reorganizuoti i VŠĮ, ar galime remtis ja ir toliau, ar būtina pasirašyti naujas taisykles VŠĮ?
16429 buvo užsakyta reklama: raktų pakabukai, tušinukai, kalendoriukai, rankšluosčiai, žaisliukai su įmonės logo, vokai, atvirukai, įvairūs aplankai, saldainiai reklaminiame popieriuke...apie 24 000 Lt. Šitie dalykai buvo tiesiog išdėlioti įvairiose įstaigose, kadangi įmonė užsiima mokymu buvo dalijama atvykusiems mokiniams, siunčiami sveikinimai įvairioms įmonėms, nebutinai tik klientams, žodžiu pasirinkta tokia reklamos forma. Ar tai leidžiami neriboti atskaitymai, ar reikėtų pasirašyti prie sąskaitos kokį nors aktą, kur konkrečiau visa tai panaudota, išdėliota, išdalinta?
16430 Nuo 2004 12 mėn eame VŠĮ, esame mokymo centras, ar privalome mokėti nekilnojamo turto mokestį? O gal kaip mokymo centrui nekilnojamo turto mokesčio lengvata taikosi nepriklausomai nuo įmonės statuso?
16431 Įmonė gaminosi baldus, sąskaitoje faktūroje gamintojas nurodė kaip 1 vienetą bendra suma, bet priede yra išskirstyta dalimis, kokie baldai. Įmonėje ilgalaikis turtas nuo 500 Lt, pateiktame priede nė vienas baldas tokios sumos nesiekia. Ar galima remiantis priedu, šituos baldus nurašyti į sąnaudas einamuoju laikotarpiu, kaip mažavertį inventorių?
16432 Įmonė perka kanc. prekes, ar nurašant reikia kokio detalesnio nurašymo akto prie sąskaitos, ar tiesiog užtenka medžiagų nurašymo akto iš buh.programos? Jei gerai pamenu, seniau mokestininkai reikalaudavo laisvos formos akto pridėti prie sąskaitos, taip sakant, sviestas sviestuotas, o gal šita tvarka ir dabar tokia išlikusi?
16433 Ar pildant veiklos ataskaitą ir balansą, reikia pildyti duomenis už praėjusius metus, jei įmonė į VŠĮ buvo reorganizuota 2004 11 iš UAB?
16434 Gavome 2 proc. paramos, už juos nupirkti kompiuteriai mokymui. Ar teisingai suprantame, jų nusidėvėjimas neleidžiami atskaitymai, ar galima PVM atskaita?

16435 Darbuotojams išmokėti kalėdiniai priedai, ar pelno mokesčio atžvilgiu tai leidžiami atskaitymai?
16436 VsI,ne PVM moketoja, vykdo ekonomine veikla-atlieka atsitiktines vertimo bei turizmo informacijos paslaugas(konsultacijos).Ar iforminant tokias paslaugas fiziniams asmenims pakanka israsyti kasos pajamu orderi,ar butina sudaryti paslaugu atlikimo sutartis,israsyti SF?Ar butinas
kasos aparatas?ar reikia apskaitos dokumentuose nurodyti fizinio asmens koda?Ar atliekant paslaugas imonems(SF israsomos),privalomos sutartys ir paslaugu atlikimo-priemimo aktai?

16437 Yra 15 mokymo centrų VŠĮ, jų dalininkas vienas, VMI teigia, kad norint žiūrėti reikia ar nereikia registruotis PVM mokėtoju, ar norint išsiregistruoti PVM mokėtojų, turima atsižvelgti į bendra centrų apmokestinamą veiklą. Ar gali taip būti?
16438 Ar pakanka pazymos is Registru centro apie nekilnojamo turto verte,ar turtas turetu buti ivertintas Nepriklausomu turto vertintoju?
16439 Ar deklaruojant GPM būtina iš darbuotojo pareikalauti kažkokio kito dokumento apie gyvenamą vietą, ar galima remtis tais duomenimis, kurie yra nurodyti darbo sutartyje?
16440 Ar galima parama is uzsienio imoniu ir fiziniu asmenu?
16441 Ar buvo kokių lengvatų dėl apmokestinimo kelių ir nekilnojamo turto mokesčiu 2003, 2004 metais mokymo centrams?
16442 Įmonė parduoda automobilį žemiau nei rinkos vertė, tačiau iš autoserviso turi pažymą, kurioje įvertintas automobilio remontas, sąnaudos, kurios bus patirtos jį remontuojant, ar to pakanka pagrįsti pigiau parduodamo nei rinkos vertė automobilio kainą?
16443 Atlikom imonei paslauga-israseme saskaita-faktura(sutarties nera).Ar pakanka sios saskaitos ir skolu suderinimo akto(pasirasyto ,bet be antspaudo,nes imone skolininke jo nededa),norint kreiptis i teisma ar skolu isieskojimo firma del skolu susigrazinimo?Ar galima kreiptis i anstoliu kontora be teismo sprendimo?
16444 16387
16445 Pildant PM deklaraciją už 2005 m. 54 eilutėje rašome sveikatos pr.įstaigos pajamas iš PSDF lėšų. Ar reikia proporcingai skirstyti patirtas sąnaudas tenkančias PSDF paj.uždirbti ir kitoms pajamoms,jei ligoninė dar gauna pajamas už globos lovas ,finansuojamas iš miesto avivaldybės biudžeto.
16446 Įmonė už projektines lėšas atlieka įvairius pirkimus, ar atsiranda tokiu atveju kažkokių PVM atskaitos niuansų? Įmonės veikla mišri, kaip derėtų elgtis su PVM jei tarkim negalima pasakyti, tas projektas PVM apmokestinamai ar ne PVM apmokestinamai veiklai skirtas (jei galima PVM atskaita)?
16447 Gal galite tiesiog trumpai, apžvelgti VŠĮ ir UAB esminius skirtumus finansinėje ir mokestinėje apskaitoje. Ar nieko tokio, jei nekeitėme sąskaitų plano, kuomet buvome reorganizuoti i UAB, tiesiog įsivedėme papildomai keletą reikalingų sąskaitų gaunamai labdarai ir paramai?
16448 1. Pagal sveikatos pr.įst.nauja Tvarka kompensuojamoms sąnaudoms naudojama 64 sąsk.(D 35, K 64). Ar galimo kaip pagal standartus D 35 K konkrečia sąnaudų sąskaita ?

16449 Ar galima organizuoti tiesiog tvarkingiausio, geriausiai prižiūrimo kabineto varžybas ir jo laimėtojams dovanoti dovanų čekius iš prekybos vietų?
16450 Pildant PM deklaracijos 54 eil. įrašomas sveik. priež. pasl. iš PSDF (mažinamas pelnas)
Ar reikia sąnaudoomis, tenkanč. šioms pajamoms uždirbti, pelna prieš apmokestinima padidinti?


  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt