Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   104. Pelno mokesčio, GPM ir mokesčių administravimo įstatymų naujovės. Atskaitomybės pateikimas.
   Lektorius: auditorius Artūras Kapitanovas          2004.09.15 17:00:00
  grįžti atgal
12501 UAB atitinka PVĮ įstatymo 5 str.2.1. kriterijus. 2003 m. pelną apmokestino 13 proc. tarifu, ilgalaikio turto nusidevėjimą skaičiavo pagal pačių pasirinktus normatyvus.
2004 m. vienintelis UAB akcininkas įsiregistravo ūkininko ūkį.
Ar galima teigti, kad 2004m. UAB nebegalės taikyti 13 proc. tarifo.
Kaip elgtis su 2003m. įsigyto ilgalaikio turto nusidevėjimu?

12507 Kokias formas reikia pildyti ir PVM mokėti kai Lietuvos UAB(PVM mokėtoja)perka iš Vokietijos:1.lengv.automobilį, b)atsargines detales automobiliui?
12508 2003m.įmonės vilkikas su puspriekabe patyrė draudiminį įvykį. Apskaitoje, nurašant likutinę vertę, užfiksuotas nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo: vilkikui 50.000 litų,o puspriekabei-20.000 tūkst.litų. Draudimo bendrovė, įvertindama vilkiką rinkos kaina, neviršydama žalos apskaičiavimo dydžio sutartyje nustatyta tvarka, atlygino žalą sumoje 60.000 tūkst.litų, o už puspriekabę, įvertinant keistinas detales ir remonto darbus pravedė žalos dydį sumoje 40.000 tūkst.litų. Gavę šias išmokas įmonės vadovai, atsiradus pirkėjui, neremontuotus vilkiką ir puspriekabę pardavė. Gauta po 22.000 tūkst.litų atskirai už kiekvieną. 1.Ar turto likutinė vertė (nuostolis) yra neleidžiami atskaitymai? 2.Ar gauta draudimo išmoka priskiriama neapmokestinamoms pajamoms? 3.Ar gautos pardavimo pajamos priskiriamos prie apmokestinamų pajamų? 4.Ar atsiranda prievolė nuo pardavimo pajamų skaičiuoti kelių mokestį-juk parduotas ilgalaikis turtas,o jo likutinė vertė buvo didesnė,negu gautos pardavimo pajamos?
12509 Iš fizinio asmens Vokietijoje įmonė (PVM mokėtoja) pirko naudotą lengvąjį automobilį.Įvežus į Lietuvą,jam nepriskaičiuotas nei pirkimo,nei pardavimo menamas PVM.Parduotas automobilis Lietuvoje fiziniam asmeniui už 5000 litų,PVM skaičiuotas nuo maržos.1.Kas yra automobilio pardavimo pajamos-5000 litų,ar suma gauta iš 5000 litų atėmus mokėtiną PVM?Jei 5000 litų,tai ar sumokėtas PVM pripažįstamas sąnaudomis,mažinančiomis pelną?2.Nuo kokios sumos skaičiuoti kelių mokestį?
12510 UAB, Lietuvos PVM mokėtoja, prekame prekes Baltarusijoje, jų neįsivežame į Lietuvą, o parduodame estams.Tai ne PVM objektas?Ar kas pasikeitė po 2004m. gegužės mėn.1 d.? Ar reikia kokias ataskaitas teikti VMI?
12511 Įmonės darbuotojas vyksta į komandiruotę į užsienį.Išduodamas avansas valiuta.Tai dabar išlaidos skaičiuojamos pagal komandiruotės išvykimo dieną galiojusį vaLiutos kursą?Nesvarbu, kad jis tą valiutą keitė į į kitą, toje valstybėje galiojusią?O jei gražino nepanaudotą valiutos likutį?Kaip bus, jei:išduodame 100 USD, vyksta į Rusiją, tuos USD keičia į RUB, rubliais atsiskaito už nakvynę viešbutyje.Kokiu kursu skaičiuoti nakvynės išlaidas?
12512 Ar parduodant lengvąjį automobilį-prekę,kuriai PVM buvo skaičiuotas nuo maržos, galima į PVM atskaitą traukti to automobilio remontui sunaudotų detalių PVM? VMI aiškina,kad galima.Ar jie teisūs?
12513 Lietuvos UAB A turi Rusijos įmonės B 100proc. akcijų. Įmonė A skolina įmonei B dar pinigų. Už tai A gauna palūkanas, bet ne mažesnes, nei rinkos kaina. Ar reikia tas palūkanas dar apmokestinti? Ar reikia pildyti kokias formas VMI? O gal iš viso neturime teisės skolinti įmonei B? O jei skolintume pinigus, patys skolindamiesi iš banko?
12514 Mirus diretoriaus sūnui,laikraštyje užuojauta.
Ar galima PVM atskaita ,ir ar tai iš pelno atskaitymai.

12515 Latvijoje registruota įmonė PVM mokėtoja LAtvijoje,perka iš Lietuvos įmonės ilgalaikį nekilnojamą ir kilnojamą ilgalaikį turtą.Šis turtas liks Lietuvoje ir į Latviją nebus išvežtas.Latvijos įmonė nėra įsiregistravusi Lietuvoje ir kol kas jokios veiklos Lietuvoje nevykdo.Kaip reikėtų parduoti šį kilnojamą ir nekilnojamą ilgalaikį turtą su PVM ar be PVM?Mokesčių inspekcijai esame pateikę pranešimą,kad nekilnojamą turtą parduodame su PVM>
12516 Lietuvos įmonė iš Lenkijos įmonės 2003 m. gruodžio mėn. importavo ilgalaikį turtą,bet į eksploataciją šis turtas buvo įvestas 2004 m. sausio mėn..Lenkijos įmonė 2004 m. rugpjūčio mėn. išrašė mūsų įmonei credit note sąskaitą,t.y. sumažino to turto pardavimo kainą.Ar mes turime tikslinti 2004 m. sausio mėn. įvesto į eksploataciją ilgalaikio turto įsigijimo vertę ir nuo 2004 m, vasario mėn. skaičiuoti nusidėvėjimą nuo mažesnės vertės?Ar mes turime tikslinti paskaičiuotą 2003 m. gruodžio mėn. importo PVM?O gal ši nuolaidos suma gali būti 2004 m. rugpjūčio mėn. apmokestinamosios pajamos?Jei įtrauktume šią nuolaidos sumą į 2004 m. 08 mėn. apmokestinamasias pajamas,tai ar nuo pirminės įsigijimo vertės (2003 12) paskaičiuota nusidėvėjimo suma bus leidžiami atskaitymai?
12517 Kur galima surasti,kaip galima tiksliai užpildyti Mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaraciją formą FR0572?
1.Išmokėtų išmokų per mėnesį?Šiai išmokai tenka už praėjusį mėnesį išmokėtas atlyginimas (išmokama iki kito mėnesio 10 d),einamąjį mėnesį išmokėta avanso dalis ir už einamąjį mėnesį išmokėti atostoginiai.Kaip nustatyti už praėjusį laikotarpį išmokėtos sumos dydį neatėmus NDP,PNDP,soc.draudimo?
Kaip paskaičiuoti išmokėtoms išmokoms tenkanti pajamų mokesčio suma iki mėnesio 15 d. ir po mėnesio 15d. iki paskutinės mėnesio dienos?

12524 Darbuotojas kasmetinių atostogų metu vyksta į Anglija į UAB "Kalba" organizuojmus kalbos kursus. Ar įmonei apmokėjusi tik kursų kainą tai bus leidžiami atskaitymai, ar tai bus gyventojo natūra gautos pajamos?
12525 Įmonė 1996 yra apdraudusi darbuotoją kaupiamuoju gyvybės draudimu, naudos gavėjas yra įmonė. Ar draudimo įmokos leidžiami atskaitymai 2002 m. bei 2003 m.?
2004 m. ši draudimo sutartis pakeičiama, naudos gavėjas tampa darbuotojas. Ar pagal PMI 17 str. didinti pajamas reikia suma, kuri nuo 1996 metų buvo leidžiami atskaitymai, ar tik 2002 bei 2003 ir 2004 dalies iki sutaries pakeitimo ?

12526 Įmonės veikla-prekyba naudotais automobiliais.Jei automobilis parduodamas ne pagal rinkos kainą,o mažesnę,ar tai reiškia ,kad kelių mokestį (parduota nesusijusiam asmeniui)turime skaičiuoti nuo rinkos kainos?Juk ne kiekvienam automobiliui pagal jo stovį galima taikyti rinkos kainą.
12527 Darbuotojas su firmos automobiliu buvo nuvažiavęs į Lenkijos miestą susitikti su partneriu.Lenkijoje įsipylė kuro.Komandiruotės įsakymo nėra.Kelionės lape maršrutas nurodytas.Ar galima taip važinėti į užsienį ,ar bus pripažintos kuro sąnaudos kaip mažinančios pelną?
12528 Komandiruotė į Vokietiją(2d.) ir į Italiją(5d.).Nakvota pakeliui Čekijoje ir Austrijoje.(nakvynės sąskaitos yra).Išvykimo dienos kursu sąskaitas už nakvinę įvertinome litine išraiška ir įtraukėme į komandiruočių sąnaudas.Ar gerai padarėme?
12529 2003m.06 mėn.priimtas į darbą naujas darbuotojas.Atleistas 2004m. rugpjūčio mėn.Kasmetinių atostogų už 2003 ir 2004 metus jis neturėjo.Atostogų rezervas 2003 metais nesudarytas.Ar galima kompensaciją už nepanaudotas atostogas,kuri išmokėta atleidimo dieną,priskirti 2004 metų pelną mažinančioms sąnaudoms?
12530 1.Nuomotojas kiekvieną mėn. išrašo PVM sąskaitą-faktūrą "papildomas nuomos mokestis"-1% nuo nuomininko apyvartos. Ar gali nuomininkas šią sumą traukti į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną?
2.UAB turi kitos UAB 100 paprastųjų vardinių akcijų, kurių
vertė sudaro 0,96 % emitento įstatinio kapitalo. Ar yra prievolė daryti konsoliduotą balansą?

12531 Gauname prekes(retai) iš Lenkijos. Sutartis nesudaryta, sąskaitose nenurodytos pristatymo sąlygos, todel USD perskaičiuoju į litus sąskaitos išrašymo dienos kursu. Ar gerai?
12532 Jei PĮ 2004 metais sudaro sutartį su asmeniu ar kita įmone sutvarkyti jos apskaitą bei paruošti finansinę atskaitomybę už 2003 metus. Ar šias sąnaudas galima priskirti 2003 metų sąnaudoms?
12533 Seminare minėjote, jog asmenys, turintys leidimą verstis individualia veikla, 50% bazinės pensijos bei 15% nuo deklaruojamų pajamų papildomam pensiniam draudimui turės mokėti nuo 2004 metų pajamų. VMI išaiškinime 2004 08 30 Nr. Nr.(18.9-25-1)-R-8700 visuose pavyzdžiuose minimos įmokos, apskaičiuotos nuo 2003 metų pajamų. Kiek pamenu, 2003 metais tikrai buvo aiškinama, kad reiks mokėti už 2004 metus. Kaip paaiškinti šį raštą? Ar jis įsigalioja atbuline data? Tuo labiau, kad 15% reikia sumokėti iki sekančių metų balandžio 30 dienos. Vadinasi jau seniai skaičiuojami delspinigiai.
12534 Įmonė nuomoja patalpas Klaipėdos centre. Kainos nuomininkams yra skirtingos (nes tai susitarimo reikalas) 21,20 Lt/m2, 19,40 Lt/m2, 20,30 Lt/m2, 14,40 Lt/m2 (be PVM). Patalpų nuomos rinkos apžvalgoje radau duomenis, kad vidutinė patalpų nuomos kaina Klaipėdos centre svyruoja nuo 25 iki 45 Lt/m2 (neaišku su PVM ar be), o kituose rajonuose 15-30 Lt/m2. Ar yra teorinė galimybė, kad VMI palygins 14,40 Lt/m2 nuomos kainą su skelbiamomis vidutinėmis (rinkos kainomis)arba su kainomis, kurias mes taikome kitiems nuomininkams ir pareikalaus apmokestinti pelno mokesčiu pajamas, ne mažesnes kaip būtų pagal rinkos kainą (asmenys nėra susiję)?Gal iš viso privalome visiems taikyti vienodą kainą?
12535 Ar teisingai suprantu GPM įst 21 str.1d. 5p., kad iš pajamų gali būti atimtos ir tik kompiuterio su progr. įranga pirkimo išlaidos, t.y. jei jau turiu vieną kompiuterį ir naudojuosi internetu, ir noriu pirkti antrą komp., tai galėsiu pasinaudoti lengvata, nebūtina įvesti interneto?
Jei apmokestinamos pajamos iš darbo užm. per metus ~23 000 ( atėmus NPD ir PNPD ), o iš turto nuomos ~1 500 (atėmus 15%), kokiu % bus taikoma lengvata?
Jei perkama lizingu, tai kiekvienais metais bus pritaikyta apmokėtai daliai (atmetus palūkanas)?

12536 Laba diena,
Ar reikia apmokestinti PVM serviso paslaugos (aptarnaujami įrengimai)kurias Lietuvos UABas teikia Latvijos įmonei, Latvijos teritorijoje?

12537 Ilgalaikis turtas nudėvėtas 2001 m., tačiau veikloje toliau buvo naudojamas. Likvidacinė vertė liko didelė. Ar galima šiemet, t.y. 2004 metais, parašius įsakymą, toliau nudėvėti iki 1 lito?
12538 1.Ar gali įmonė atskaitingam asmeniui ,vykstančiam į komandiruotę į užsienį išduoti avansą prekių pirkimui 15000 Eur-ų? 2.Ar išmokėjimai iš kasos atsiskaitymams su kitomis įmonėmis galimi,jei jų suma virš 10000 litų?
12539 Visuomenine organizacija turinti paramos gavejo statusa prase paramos, UAB "A" (PVM moketoja) 2004 08 men. suteike parama mat.vertybemis uz 400 Lt. Ta pati organizacija 2004 09 men. vel praso paramos.
Bendrove noretu 2004 09 men. suteikti parama mat.vertybemis uz 550 Lt.
1. Nuo kurios sumos bendrove privalo prisiskaiciuoti pardavimo PVM ? Nuo 50, 450 ar 550 Lt?
2. Prekes perduodame surasius priemimo perdavimo akta. Ar pakanka, ar reikia ishrasyti PVM s-ta faktura?
3. Ar surasius akta ir prisiskaiciuojant pardavimo PVM reikia issirasyti PVM s-ta faktura?

12540 Įmonė nusipirko patalpas be PVM iš fizinio asmenio.Dabar atliekas šio patalpo remontas (dažymas, lubų gipso montavimas, langų keitimas). Šie darbai atlieka patentininkai.Įmonė tik perka medžiagos, nuo kurios pirkimo PVM eina į atskaitą. Po darbų užbaigimo šis patalpas bus parduotas fiziniam asmeniui.
Klausimas:
1. ar įmonė turi parduoti patalpas su PVM ar be PVM?
2.jei įvyks pardavimas be PVM ar reikia atstatyti pirkimo PVM?

Ačiu už atsakymą.

12541 Imone verciasi didmenine prekyba medikamentais.Paskelbe reklamine akcija kurios prizai yra kelialapiai i poilsio namus savaitgali. Prizu laimetojos - daugiausia prekiu nupirkusios vaistines ( klientai). Ar sios islaidas galima priskirti reklamos sanaudoms ir PVM deti i atskaita.
12542 UAB gaminanti ir prekiaujanti gelžb.gaminiais 2004-08-31 padidino kai kurių gaminių pardavimo kainas kur susidarė nemažas skirtumas(gali būti ir sumažėjimas).Prašau paaiškinti kaip atvaizduoti apskaitoje.Ar susidaręs skirtumas gali didinti arba mažinti pelnąSavikainą apskaičiuju procentaliai.Kokia tai būtų kontuotė? Labai ačiū už atsakymą.
12543 Pagal kolektyvinę sutartį mirus darbuotojui išmokėjom įmonės keturių vid.dydžio pašalpą? Ar tai bus sąnaudos maž.apmok.pelną? Ar išmokėjimas iš liekamojo pelno?
12544 Ar privaloma sudaryti rezervą atostogoms? Ar bus nusikaltimas jei mūsų įmonė nesudaro?
12545 Pagal PVM ist. 80 str. (PVM sakaitos fakturos rekvizitai)
PVM s-toje fakturoje privalo buti nurodyta:
...
"5) prekiu tiekejo buveine" - rasome savo buveines adresa.
"6) prekiu pirkejo adresas" - kuri adresa rasyti, registracijos ar buveines?

12546 Individuali imone turi 100% UAB akciju.
Ar reikes II teikti konsoliduota balansa?

12547 Ar bendrove gali priskaiciuoti/moketi mazesnius dienpinigius, nei nustaciusi LR vyriausybe?
12548 Klausimas dėl kelionių lapų pildymo:
-ar galima užpildyti vienas keliones lapas mėnesiui ir nurodyti maršrutas pvz. "po miesto";
- ar turi buti užrašyta kiek vieną dieną, nurodant konkrečiai kur buvo nuvažiuota;

12549 UAB "A" suteike kredita UAB "B", t.y. uz UAB "A" pateiktas prekes jie israso PVM saskaita faktura, taciau UAB "B" sakaitu neapmokes, o uzskaitys is suteikto kredito.
Ar gali UAB "B" traukti PVM i atskaita?
Manome atlikti sias s-tu korespondencijas, ar teisingai?
1. Gavus is UAB "A" saskaita:
K 450
D 251
D 6 ar 2 kl
2. Uzskaita is suteikto kredito:
D 450
K 6

12550 Ar gali įmonė A skolinti įmonei B pinigų, kai A yra įmonės B akcininkė?Kaip apskaičiuoti, kokio maksimalaus dydžio gali būti ta paskola?
12551 Įmonė A 2003.11 pirko išsimokėtinai pastatą iš įmonės B. Įmonė A tą pastatą 2004m. remontavo ir remonto vertę, nors ji neviršijo 50proc. pastato vertės, pridėjo prie pastato vertės. PVM nuo remonto buvo įtrauktas į atskaitą.
Tačiau įmonė A pritrūko lėšų atsiskaityti su įmone B, todėl ji pardavė pastatą grįžtamuoju lizingu lizingo bendrovei. Pardavė be PVM.
Ar reikia įmonei A atstatinėti PVM?
Ar reikėtų įmonei A atstatinėti PVM, jei ji būtų dėjusi remonto vertę į sąnaudas, o ne prie pastato vertės?

12552 PĮ savininkas buvo komandiruotėje. Visas išlaidas ir dienpinigius apmokėjo kitas juridinis asmuo. Ar galima PĮ savininkui sumokėti tik dienpinigių priedą (100%) ir ar tai bus normalios sąnaudos? Įsakymas dėl komandiruotės ir visų patvirtinančių buvimą dokumentų kopijos yra.
12553 Įmonės veikla-transporto paslaugos.Vairuotojas Vokietijoje pirko šaldytuvą maisto produktams laikyti,kuris buvo įmontuotas į vilkiką.Beje,kai kuriuose vilkikuose tokie automobiliniai šaldytuvai būna įmontuoti pačioje gamykloje,gaminant vilkikus.Ar galima šio šaldytuvo vertę dėti prie vilkiko vertės ir nurašinėti į amortizaciją bendra tvarka,ar jį užsipajamuoti kaip atskirą ilgalaikio turto vienetą? Ar priskaičiuotą menamą PVM galima traukti į atskaitą?
12554 Įmonė A,gavusi iš banko kreditą,jį perskolino įmonei B.Įmonės A pagrindinio akcininko (turi virš 50 proc.akcijų)
žmona yra įmonės B pagrindinė akcininkė.Įmonės susitarė,kad
įmonė B mokės tokio dydžio palūkanas,kokias įmonei A nustatys bankas.
Prašome atakyti,ar yra kokie apribojimai,nustatant palūkanų
dydį, ir jeigu įmonė B palūkanas apmokestins PVM,ar reikės
pranešti apie apsisprendimą VMI?

12555 Nuomojame vagonus Baltarusijos įmonei,gauname iš jų pinigus už šią paslaugą.A reikia mokėti mokestį prie pajamų šaltinio?
12556 Lietuvos UAB paskolinome pinigų Rusijos įmonei.Kas mėnesį išrašome jiems sąskaitą už palūkanas.Gauname pingus.Rusijos įmonei išskaičiuoja mokestį prie pajamų šaltinio ir perveda mums ne visą sumą.1.Ar reikia mums tą sumą dar apmokestinti?2.Ar reikia pildyti kokias formas VMI?3.Kokios sąnaudos bus atskaityta suma?
12557 2004 m. nustatyta pajamų suma už 2003 m., kuri nebuvo įtraukta apskaiciuojant 2003 m. pelną. Kurioje PM deklaracijos eil. reikia rodyti šią sumą.
12558 UAB vadovas išdavė prokūrą bendrovės darbuotojui. CK 2.179 sk. draudžia prokuristui pasirašyti bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją.
1. Ką reiškia mokesčių deklaracija: ar kartu su balansu pildoma pelno mokesčio deklaracija, ar aplamai kiekviena deklaracija, t.y. PVM, pajamų mokesčio ir kt.?
2. Ar gali UAB vadovas tam pačiam darbuotojui (prokuristui) išduoti įgaliojimą balansui ir mokesčių deklaracijoms (PVM, pajamų mokesčio ir kt.) pasirašyti?

12559 Parduodam nudėvėtą ilgalaikį turtą.Ar rinkos kainos nustatymas pagal PVM ir pelno mokesčio įstatymus kuo nors skiriasi ?
12560 Ar nuo iš darbo biržos gaunamų pajamų skaičiuojamas kelių mokestis?
12561 Darbuotojas su bendrove sudarė sutartį,kad pavedimu atsiskaitys su lizingu,o darbuotojas įneš į kasą.Ar tai nėra joks pažeidimas?Ar nereikia rašyti PVM sąskaitą faktūrą?
12562 Ar galima laikyti technologinių įrengimų instrukcijų vertimą raštu iš užsienio kalbos darbu pagal autorinė sutartį ir apmokestinti 15 proc.?
12563 Pastatui pastatyta apsauginė signalizacija ( vertė 3000 lt.)Ar galima užpajamuoti pastato signalizaciją kaip atskirą ilgalaikį turtą? Ar reikia laikyti, kad tai remontas?
12564 Įdarbinome darbuotoją į subsidijuojamą darbo vietą.Darbo birža 6 mėn.siunčia po 500 Lt.Ar tai apmokestinamos pajamos/pelno ir kelių mok./?
12565 Nupirkta programa įmonės serveriui. Kartu su programa įsigyta 15 licenzijų programos naudotojams. Sąskaitoje nurodytas 15 vienetų kiekis. Kiek užpajamuoti apskaitoje programų 15 ar vieną?
12566 Darbuotojai lanko sporto salę,gauname PVM sąsk.faktūras.Šias sumas apskaitome kaip neleidžiamus atskaitymus.Prie darbuotojų atlyginimų pridėjome visą sumą kartu su PVM ir apmokestinome.Kaip ištaisyti klaidą/dėl PVM pridėjimo prie d.užm./,ar būtina nešti 2004 m.kiekvieno mėnesio patikslintą formą FR0572,gal galima pataisyti pvz.rugsėjo mėn.formoje?
12567 Darbuotojas II gr.invalidas sirgo 25 dienas per mėnesį.Sodra nuo pašalpos išskaičiavo 33 proc. gyv.paj.mokesčio.Ar galime mes sekantį mėnesį koreguoti ir gražinti perdaug išskaitytą pajamų mokestį ir parodyti sekančio mėnesio formoje FR0572?
12568 Iš darbuotojo pagal panaudos sutartį išnuomotas automobilis vieniems metams/po to sutartis bus pratesta /.Jeigu automobilį remontuosime/tai numatyta sutartyje/ar remonto išlaidos nebus įmokos darbuotojo naudai?
12569 Esame teisme prisiteisę 402000 Lt.skolos.Ta bendrovė bankrutavusi,tačiau anstoliai į raštiškus mūsų klausimus apie bendrovės turtą,atsako abstrakčiai/neparašo,kad ta bendrovė turto neturi/.Kokius dokumentus mes turime turėti,kad galėtume skolą nusirašyti į sąnaudas?
12570 UAB parduoda prekes sutartyje numatyta kaina, kuri perskaičiuojama prekių kokybei neatitinkant sertifikato duomenų. Prekės perduodamos - priimamos pasirašant aktą. Esant tokiai situacijai: aktas pasirašytas 08.21, o kaina suderinta pasirašant kainos protokolą tik 09.14 - kurio mėnesio pardavimai, PVM?
12571 UAB iš fizinio asmens nuomojasi automobilį.Sutartis 3m.GPM sumoka įmonė iš liek.pelno.Automobilis įvertintas rinkos kaina,kur jau bendrovė už nuomą sumokėjo daugiau.Sakykit prašau ar mūsų bendrovė nepažeidžia jokių įstatymų? Ar mes galim ir toliau taip mokėti?Labai ačiū

12572 Išmokėdama dividendus JA,kuris valdo daugiau kaip 10proc.akcijų,išskaičiau pelno mok.ir pervedžiau biudžetui?Prašau paaiškinti kaip galiu atitaisyti,ar tai didelis įstatymo pažeidimas? Nuo kurių metų įsigaliojo šis įstatymas?Labai ačiū
12573 Užsienio įmonei mokame už konferenciją.Ar reikia išskaičiuoti mokestį prie pajamų šaltinio?
12574 1.Įmonė padidino įstatinį kapitalą 2001 metais 1000000 Lt.O dabar sumažina 2004 metais 800000 Lt.Ar reikia mokėti kokius nors mokesčius ir nuo kokios sumos?
2.Ar galima mokėti dividendus pvz. dabar 2004 metų spalio mėnesį už 2002 metus? Kokie būtų mokesčiai? Ir ar yra senaties terminas už kelis metus galima išsimokėti dividendus?Kurių metų finansinėje atskaitomybėje turi atsispindėti?
3.2001m. buvo taikyta investicija pagal 1 būdą, visa suma balanse rodoma nepaskirstytuose rezervuose.Ar galima dabar mokėti dividendus už 2001 metus?

12575 Ar galima skaičiuoti nusidėvėjimą nuo perkainuoto ilgalaikio turto naujos vertės?
12576 Įmonės padalinys yra už miesto ribų.Ar galima darbuotojams ,kiekvieną dieną vykstantiems į darbą ir atgal autobusu,kompensuoti nuolatinių autobuso bilietų įsigijimo išlaidas? Jei galima,ar tai bus įprastinės veiklos sąnaudos?
12577 Ar galima "nurašyti" beviltišką 6000 lt skolą,susidariusią
1997 metais, jeigu skolininkas likviduotas.Ar reikia papildomų dokumentų ?

12578 Ar reikia apmokestinti prie pajamų šaltinio ,kai mokame Baltarusijos įmonei už išlaidų, susidariusių dėl vagonų remonto, kompensavimą?
12579 Lietuvos UAB suteikė paskolą Rusijos įmonei.Yra sutartis.Ar reikia šią paskolą apiforminti kokiu dokumentu, pvz.sąskaita ar užtenka, kad kiekvieną mėnesį mes išrašome sąskaitą už palūkanas?Pačią paskolą jie pradės grąžinti vėliau.
12580 Įmonės veikla-krovinių pervežimas. Vairuotojas veža į priekį krovinį į Čekiją, o atgal iš Slovakijos ir Lenkijos.Išvykimo data 09.04,grįžimo data į Lietuvą 09.09.Kaip skaičiuoti komandiruotpinigius,jeigu 09.04,05buvo Lenkijoje, 09.06 Čekijoje, 09.07 Slovakijoje, 09.08,09 Lenkija?
12581 Pagal PVM įstatymo 56str.1p.tiekiant kitoje ES valstybėje registruotam PVM mokėtojui prekes reikalingi įrodymai kad prekės išgabentos iš šalies.Prekes nuvež įmonės darbuotojas.Kokie reikalingi gabenimo dokumentai ,kad galima būtų taikyti PVM įst.49str.1p 0 tarifą .
12582 2001 m. buvo pasinaudota investicijų nuliniu tarifu lengvata bei sudarytas paskirstytinasis rezervas, iš kurio buvo padidintas įstatinis kapitalas.Buvo nusižengta , kad įstatinis kapitalas padidintas iš paskirst.rezervo (pagal įstatus to daryti negalima)ir investicijų rezervu.Ar reikia dabar išformuoti įstatinį kapitalą ir kitais metais iš susidariusio rezervo vel padidinti? Ar dar kaip nors kitaip galima tą problemą išspręsti?
ačiū

12583 Įmonė įsigijo naują automobilį už 70000 Lt bei išnuomojo pagal sut. 1 m. po 2400 Lt į mėn. Po to kitais metais vėl tai pačiai įmonei išnuomojo tą patį automobilį ir sudarė naują sutartį vėl 1 m. po 2400 Lt per mėn. Ar čia nebus automobilio pardavimas ,nes per abi sutartis per nuomos laikotarpio 2/3 gaunama daugiau kaip 75 proc.išnuomoto turto vertės? ačiū
12584 IĮ pertvarkoma į UAB. Kur balanse rodyti turtą, kuriam buvo pritaikytas 2 investicijų būdas (sąnaudų)ir jis dar ne visas nudėvėtas?
12585 Lietuvos vienetas valdo 100 proc. vieneto Austrijoje akcijų. Ar reikia įtraukti į Lietuvos vieneto pelno mokesčio deklaraciją už 2003m. vieneto Austrijoje "pozityvias pajamas"?
12586 Prenumeruojami užsienio šalyse leidžiami leidiniai, apmokėjimas išankstinis ( gautas Pre-payment invoice).Ar menamą PVM skaičiuoti kai sumokame avansą ar kai gausime leidinius ir invoice?
12587 Ar reikia skaičiuoti PVM už leidinių prenumeratą jei užsienyje leidžiamus leidinius prenumeruoja įmonės atstovybė esanti pvz.Baltarusijoje ?
12588 Kaip apskaitoje atvaizduoti iš darbo biržos gautą 50proc.darbo užmok.,kai nėra nei pajamos nei sąnaudos?
12589 Įmonė PVM mokėtoja vykdo Phare projektą, kurio finansavimas susideda iš 3 dalių:
1.Europos Sąjungos lėšos( subsidija)
2.LR biudžeto lėšos
3.Įmonės nuosavos lėšos(kofinansavimas)
Klausimai:
1. Ar įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms iš ES subsidijos lėšų galime netaikyti 0 PVM tarifo, o daryti PVM atskaitą, nes PVM sumokamas įmonės lėšomis?
2. Ar galima PVM atskaita nuo prekių ir paslaugų, kurios įsigytos iš LR biudžeto lėšų?
3. Ar galima PVM atskaita nuo prekių ir paslaugų,kurios įsigytos iš nuosavų lėšų(3 finansavimo šaltinis)?
Jei PVM atskaita negalima, ar PVM bus leiž. atskaitymais?
4. Ar kofinansavimo atveju pirkimai(prekės, pasl.) projekto vykdymui bus pripažįstami leidžiamais atskaitymais?
Ačiū.

12590 UAB balanse parodytas kreditorinis įsiskolinimas likviduotai
įmonei. Šios skolos nebėra kam grąžinti.Ar galima be jokių papildomų įrodymų nurašyti kreditorinį įsiskolinimą,apmokestinant pelno mokesčiu? O kaip su kelių
mokesčiu ?

12591 Ar dirbant pagal autorinę sutartį atsiranda prievolė mokėti soc.draudimo įmokas? Kokiais atvejais ir kokio dydžio?
12592 1. Su taksi kompanija įmonė yra pasirašiusi sutartį dėl taksi paslaugų. Taksi automobiliais mieste važiuojama firmos reikalais pas klientus. Ar tokios taksi paslaugos bus įmonės leidžiamais atskaitymais pagal išrašytas PVM sąsakaitas-faktūras? Ar PVM atskaita nuo šių paslaugų yra negalima?
2. Ar galima pripažinti įm. sąnaudomis taksi kvitą be sąskaitos ir kai nėra pasirašytos sutarties?

12593 Kai darbuotojas būna komandiruotėje,ar reikia rodyti darbo laiko apsk. žiniaraštyje tik vieną simbolį K, ar dar ir valandas rodyti? Ačiū.
12594 Atskaitomybė už 2003 m jau pateikta VMI. Buvo gautas pelnas , bet jis nepaskirstytas. Akcininkas 2004 m nori parduoti įmonės akcijas. Ar galima nepasibaigus finansiniams metams iš 2003 m nepaskirstyto pelno išmokėti akcininkui dividentus, kurie bus paskirti tik sudarant 2004 m arskaitomybę. Įmonė ir 2004 m dirba pelningai.
12595 Užsienio prekių tiekėjui bendrovė padovanojo reprezentacinę knygą odiniais viršeliais su savo įmonės logotipu, kurios vertė 750 Lt.
Ar teisingai pasielgė įmonė:
1) sąnaudas priskyrusi reprezentacinėms sąnaudoms (75% leidž. atsakitymai ir 25% iš įmonės lėšų),
2)GPM neapmokestinta.
3)Ar reikia pranešti VMI apie įteiktą dovaną?
4)Kokiais atvejais reikia pranešti VMI?

12596 1. Iš ES PVM mokėtojo buvo pirktas ilgalaikis turtas (staklės), kuris bus naudojamas įmonės įprastinėje veikloje. PVM sąskaitoje faktūroje pardavėjas nurodė savo ir mūsų PVM mokėtojo kodus, tačiau nenurodė pagrindo, dėl ko taikė 0 PVM tarifą. Ar mes privalome paprašyti tokią sąskaitą patikslinti reikiamu rekvizitu, ar tiesiog prisiskaičiuoti 18 proc. PVM.
2. Sudarėme sutartį su ES PVM mokėtoju dėl staklių pirkimo ir apmokėjome avansą - dalį staklių vertės. Pardavėjas mums išrašė PVM sąskaitą faktūrą šiai avanso sumai, nurodė PVM mokėtojo kodus bei pagrindą dėl PVM nulinio tarifo taikymo. Parsivežus stakles bus išrašyta PVM sąskaita likusiai staklių vertės daliai (po 2 mėnesių). Kada reikėtų prisiskaičiuoti 18 proc. PVM avansinei sumai (pagal vieną sąskaitą) ir likusiai daliai (pagal kitą sąskaitą).

12597 2001 m. įmonė buvo pasitvirtinus turto nusidėvėjimo normatyvus pagal 1999-12-24 ministro įsakymą Nr.428/301(lengv.automobiliams 3 metai). Ar reikėjo nuo 2002 m. keisti šiuos normatyvus anksčiau įsigytam turtui?
12598 Įmonė pigiau negu rinkos vertė nupirko nekilnojamąjį turtą, ar VMI neįvertins kad tai pajamos gautos natūra ir ar nereiks sumokėti 15 ptoc.pajamų mokesčio?
12599 UAB akcininkai, kurie yra ir bendrovės dirbantieji, trūkstant apyvartinių lėšų, daro įnašus į bendrovės kasą. ar šiuos įnašus galima prilyginti paskolai.
12600 darbuotojas važiuoja į seminarą ir įmonė apmoka už seminarą. Ar būtina rašyti įsakymą komandiruotei ir mokėti 1 d. dienpinigius?
12601 jeigu PVM kodas atitinka įmonės kodą ar galima sąskaitoje rašyti per brūkšnelį pvz:LT5550000/15. Ar tai bus traktuojama, kad trūksta įmonės kodo kaip privalomo rekvizito sąnaudoms pripažinti.
12602 Ar valstybės įmonėms reikia pildyti formą 0438, kai įmonė patikėjimo teise valdo valstybės kapitalą ir savininkė valstybė - 100 proc.
12603 Kokius reikia daryti įrašus UAB likvidavimo atveju, kai balanse lieka įstatinis kapitalas, įstatymo numatyti rezervai, pelnas bei pinigai banke.
Kaip šiuo atveju (bendrovės likvidavimas) apmokestinti GPM išmokas akcininkams, jeigu įstatinis kapitalas buvo sudarytas iš akcininkų piniginių įnašų.

12604 Ar reikia pildyti avansine pelno mokescio deklaracija 2004 –iems IV-ketv. mokestiniam laikotarpiui, jei UAB už 2003 finansinius metus buvo nuostolinga, o po visų 2003 metų pelno mokesčio deklaracijos koregavimų tenka UAB mokėti pelno mokestį. 2004metais bendrovės veikla sustabdyta, bet ji likviduojamos įmonės statuso neturi.
Ar galima keisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą?
Jei taip tai kada reikia tai padaryti, kad 2004/2005m.m. avansinio pelno mokesčio mokėti nereiktų.

12605 Kai ilgalaikio turto remonto sąnaudos viršija 50 proc. turto vertės, didinama turto vertė. Ar nusidėvėjimo suma per mėnesį turi būti padidinama proporcingai padidėjusiai turto vertei, jeigu padarytas remontas nepailgina turto tarnavimo laiko.
Kokius dokumentus reikia turėti įmonei, kuri suteikia paramą paramos gavėjui.

12606 Bendrovė pradėjo statyti BIOŠEC elektrinę.Rekonstravo dujotiekį , priklausantį kitai bendrovei.Ar galima šias sąnaudas pridėti prie statomos elektrinės vertės.
12607 Ruošiame dokumentus gauti paramą iš ES struktūrinių fondų.Statome BIOŠEC elektrinę .Rugpjūčio mėn.gauta s-ta už projektavimo darbus ir garo katilą.Ar į atskaitą galima traukti PVM, jeigu šios išlaidos bus padengtos iš ES struktūrinių fondų.
12608 Lietuvos UAB norime paimti iš banko kreditą ir sumokėti avansu už produkciją Rusijos įmonei.Tas prekes gausime tik po metų.Ar nereiks mums per tuos metus sumokėti kokių mokesčių valstybei?O pranešti VMI?O banko palūkanos-pelną mažinančios sąnaudos?
12609 Rusijos įmonei mokame už vagonų remontą?Ar yra prievolė išskaičiuoti mokestį prie pajamų šaltinio?
12610 Ar pilnai reikia pildyti, tai yra iki galo metinę pelno mok.deklaraciją, jei pelno nuostolio ataskaitoje už 2003 metus yra nuostolis. Kaip su per 2003 metus mokėtu avansiniu pelno mokesciu, kur jį ir kokioje eilutėje atspindėti?
12611 UAB "A" pagal panaudos sutartį leidžia naudotis kitai UAB "B" savo ilgalaikiu turtu. Kuris UAB skaičiuos nuo to IMT amortizaciją?
12612 Ar gali UAB pirkti arba pasistatyti nekomercinės paskirties pastatą/butą/ ir po to jį nuomoti?UAB įstatuose nuoma numatyta.Ačiū
12613 Įmonė (UAB) panaudos būdu naudojasi patalpomis, kurios priklauso fiziniam asmeniui. Sąskaitos už elektrą, apsaugą ir kitas ekspl. išlaidas ateina patalpų savininko vardu.
Kokiu būdu įmonė gali apmokėti šiais sąskaitas? Ar ji gali mokėti tiesiogiai paslaugų teikėjams, ar viską apmoka patalpų savininkui? Ar patalpų savininkas turi išrašyti bendrą sąskaitą už sunaudotą el ir pan. įmonei, ar gali pateikti gautų sąskaitų kopijas?

12614 Ar panaudos būdu naudojamai įrangai reikia skaičiuoti nusidėvėjimą ir jei taip, tai nuo kokios sumos?
12615 1.UAB A pagal"Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį" iš UAB B pirko patalpas už 559500 Lt.UAB A apyvartinių lėšų neturėjo,patalpas pirko lizingo būdu,buvo sudaryta trišalė sutartis.UAB A turėjo sumokėti lizingui pradinį įnašą,kadangi įnašo negalėjo sumokėti,buvo parduotos(lizinguotos)kitos patalpos pilnai priklausančios UAB A,kurių balansinė vertė sudarė 92 245,83 Lt,vidutinė rinkos vertė 107900 Lt.Lizingas nupirko šias patalpas,pagal s-f tik už 50000,00 Lt ir sukauptos "rekonstrukcijos darbai" už 209500,00 Lt,kurie irgi bus išperkami iš Lizingo.
Kokius mokesčius, nuo kokių sumų reikia apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą? Kaip turi būti atvaizduota balanse?
2.Darbuotojų atlyginimas už mėnesį sudaro 800,00 Lt.Žmogus buvo komandiruotėje (Sankt-Peterburge) 5 dienas.Pagal patvirtintus dienpinigių normas jam priklausė sumokėti dienpinigių 750,00 Lt, bet žmogus parašė sutiekimą, kad sutinka gauti mažesnius dienpiningius,tik 400,00 Lt.Ar teisingai mes apskaičiavome jam dienpiningius,kurie buvo įtraukti į sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną?

12616 UAB iki šiol avansinį pelno mokestį skaičiavo ir mokėjo remiantis praėjusįų metų rezultatus.
Ar reikia pildyti avansinę pelno mokescio deklaraciją 2004 –iems IV-ketv. mokestiniam laikotarpiui, jei UAB už 2003 metus yra finansinis nuostolis, o mokestinėje atskaitomybėje yra pelnas. 2004metais bendrovės veikla sustabdyta, bet ji dar likviduojamos įmonės statuso neturi.

12617 Ar galima kompiuterinių sistemų programavimą ir palaikymą priskirti autorinės sutarties objektui?
12618 Įkūrus įmonę, steigėjas mokėjo visas su tuo susijusias išlaidas, tačiau už steigimą iš notaro ir įmonės, padėjusios sutvarkyti dokumentus, nepaėmė sąskaitų faktūrų, o yra tik pajamų orderio šaknelės bei pinigų priėmimo kvitas. Ar šių dokumentų užtenka, kad įmonė galėtų kompensuoti steigėjui šias išlaidas ir galėtų traukti į sąnaudas?
12619 Užsienio pirkėjai moka už produkciją pavedimu.Jų bankas nusiskaito komisinius mūsų sąskaita ir mes gauname mažesnę sumą.Ar tas skirtumas leidžiami atskaitymai?
12620 Įmonėje ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis patvirtintas ilgesnis nei PM priedėlyje.Ar tai leidžiami atskaitymai?Jei ne, kaip elgtis?
12621 2002 m. įrengimas visai nudėvėtas.Tais pačiais metais vyko rekonstrukcija ir buvo padidinta vertė 50 proc.ir vėl pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas.2004 m. šis įrengimas (su likutine verte)parduotas rinkos kaina didesne nei likutinė vertė.Ar reikia atstatyti PVM?
12622 Įsigytos džiovyklos, kurias reikia sumontuoti.Montavimo paslaugos ir dalys perkamos.Kol įrengimas montuojamas, visos išlaidos kaupiamos, o po to pridedama prie vertės ir įvedama į eksploataciją.Ar reikia akto apie montavimo išlaidas, ar užtenka paslaugų ir dalių pirkimo sąskaitų faktūrų?Kaip su PVM?Ar rodyti PVM deklaracijoje?
12623 Įsigytos brangios įrengimų atsarginės dalys, kurios neviršija 50 proc.įrengimo įsigyjimo vertės.Jos nudėvimos ne pagal PM priedėlį, o pagal įmonėje nustatytą normatyvą.Ar teisingai elgiamės?
12624 Vieniša motina augina vaiką, kuriam liepos mėn. suėjo 18 metų, tačiau jis dar mokosi mokykloje ir dirba 0,5 etato.Kokį NPD taikyti motinai?Šiuo metu jai taikomas 335 Lt NPD.
12625 Parduodam prekes į ES su PVM ne PVM mokėtojui.Kur rodyti PVM deklaracijoje apmokestinamą vertę?
12626 Įmonė turi kitų UAB akcijų. 1.Viena iš valdomų bendrovių mažina įstatinį kapitalą ,dengdama nuostolį, anuliuoja xxx akcijų už 10000Lt,
2, Kita bendrovė mažina istatinį kapitalą išmokėdama laisvas lėšas proporcingai turimų akcijų skaičiui, anuliuoja mūsų įmonės turimų akcijų dalį, išmokamas lėšas apmokestina 15 proc ir perveda į įmonės sąskaita.

Kuriame Metinės pelno deklaracijos priede rašomos kapitalo mazinimo sumos (nuostolis). antru atveju jis lygus atskaitytam p15 proc mokesčiui

12627 Iš Šveicarijos gauti klijai.Tai turėtų būti įformintas importas, tačiau iš Šveicarų gauta tik invoice, CMR ir customs invoice,kuriame pažymėta, kad tai supaprastintos išvežimo sąlygos ir, kad leidimas išvežti nebūtinas.Tai netipinis atvejis.Kaip su PVM?Muitinė aiškina, kad iems neturime mokėti importo PVM, nes importo procedūra neįforminta, o VMI nieko apie tai nežino.
12628 Įmonė turi nuolatines buveines (atstovybes) užsienyje. Ar reikia pildyti deklaracijos priedą FR0475C.Jeigu atstovybė maskvoje rpardavė baldus ( mūsų imonės balanse nesiskaitė, nes pilnai nudėvėti) ir gavo pelno, bei sumokėjo pagal Rusijos įstatymus priklausantį prekybos ir pelno mokestį ir pateikė atitinkamą deklaraciją vietiniai mokesčių inspekcijai. Ar atstovybė gali vykdyti tokio pobudžio veiklą?

12629 Ar visais atvejais privaloma parduodant prekes rašyti krovinio važtaraščius?Nuo 2004 01 01 pagal naujai patvirtintą tvarką reikia registruoti krovinio važtaraščius.Ar turi būti registruojami tik laisvos formos išrašyti važtaraščiai, ar ir griežtos apskaitos važtaraščiai?
12630 2004įmonė turėjo 10%kitos įmonės akcijų, jei iki metų pabaigos jas parduosime ar reikės pildyti konsoliduotą balansą?
12631 Parduodame paketą- viena prekė brangi, kitą, klieno skatinimo tikslais, norime parduoti už 1.00Lt. Ar galime tai daryti ir kaip reikėtų skaičiuoti pardavimo PVM antrosios prekės?
12632 Kanceliarinės prekės ir kai kuris kitas trumpalaikis turtas iš karto nurašomas į sąnaudas.Ar reikia nurašymo akto, patvirtinto vadovo, ar užtenka sąskaitos faktūros?
12633 Įmonė turi kitų įmonių akcijų ir vykdo prekyba šiomis akcijomis. Pelno mokesčio tikslais akcijos nurašomos FIFO metodu. Valdoma bendrovė 2002 didino akcinį kapitalą , o 2003 metais mažino laisvas lėšas išmokėdama proporcingai akcijų skaičiui. Akcijų apskaitoje pirmiausia anuliuojamos akcijos gautos iįtatinio kapitalo didinimo metu, o po to likusios pagal FIFO principa. Kokia korespondencija gautoms lėšos (apmokestintos 15 proc)ir patirtam nuostoliui.
12634 Sudaryta sutartis su užsienio pirkėju(fiziniu asmeniu).Ar gali šis pirkėjas sumokėti į įmonės kasą grynais pinigais EUR, ar gali tik litais?
12635 Įmonė gali nusistatyti maksimalius nusidėvėjimo normatyvus, nes taiko 13 procentų mokesčio tarifą. Ar nebus kokių kliučių pertvarkant tokią įmonę į UAB, arba norint tą turtą parduoti.Pvz. įmonė pirko prekybinę įrangą 2003m 08 mėn. ir pradėjo naudoti 08 mėn.nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti nuo 09 mėn.Pasirinko maksimalų nusidėvėjimo laikotarpį ir nudėvėjo per 4 mėn. palikdama 1lt . likvidacinę vertę.Po dvejų metų įmonė sugalvos parduoti tą įrangą, arba likvidavus įmonę savinikas norės pasiimti sau tą turtą.Kokie bus apmokestinimai pardavimo arba pasiėmimo sau atveju?
12636 UAB 2003 m. iš fizinio asmens išsinuomavo patalpas parduotuvei 5 m. Jas suremontavo, remonto sąnaudas reikia nudėvėti per nuomos laikotarpį.Tačiau sutartį 2004 m. spalio mėn. nutraukia. Ar galima traukti į leidžiamus atskaitymus likusią remonto sąnaudų dalį?
12637 Įmonė liepos mėnesio išmokėjo atostoginius už rūgpjūčio mėnesio 7 kal.d.Kada įmonė turi sumokėti GPM nuo atostoginių? iki liepos 31d.,ar iki rugpjūčio mėn.31d., darbo užmokestis už rugpjūtį išmokėtas rugpjūčio 27 d.
12638 Ar galima pinigų priėmimo kvite iš kliento paimti pinigus eurais?
12639 2000m įmonė pirko automobilį iš fizinio asmens, be PVM.2004m.nori parduoti, jo likutinė vertė pardavimo dienai 2000 Lt.Ar parduodant šį automobilį išrašyti sąskaitą faktūrą išskiriant PVM 15,25 Pvz.
2000Lt-15,25proc=1695Lt.PVM 305.10Lt. ar pridėti 18 pocentų prie 2000Lt.Ar PVM visai neskaičiuoti, nes turtas išlaikytas daugiau kaip tris metus?

12640 Esame ekspeditoriai.Savo nuosavo transporto neturime.Iš vezėjų už paslaugas gauname tik vieną CMR originalą,kurį turime atiduoti užsakovui.Sau lieka tik CMR kopija. Ar ši CMR kopija turi būti patvirtinta originaliu vežėjo anstpaudu?
12641 Du užsieniečiai turi Lietuvoje kiekvienas atskirai Pers.Įmonės. Taip pat tie patys užsieniečiai turi UAB Lietuvoje. Šioje UAB kiekvienas valdo po 50% akciju. Už 2003 metus UAB dirbo nuostolingai, taciau Pers.įmonės kiekviena atskirai deklaruos pelną už 2003 metus. Ar gali Personalinės įmonės apskaičiuojant pelną kiekviena atskirai už 2003 metus pritaikyti 13% pelno mokesčio tarifą?
12642 Darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose iki 3 metų. Parašė prašymą dėl atleidimo, už kokį laikotarpį jai priklauso už nepanaudotas atostogas. Prieš išeinant į dekretą neatostogavo. Pradėjo dirbti 2001m. 10mėn .20 d. išėjo į dekretą 2002m 04. 02d.-nėštumo ir gimdymo laikotarpis iki 2002.08.05d plius už komlikuotą gimdymą nėštumo ir gimdymo atostogos pratęstos nuo 2002.08.06 iki 2002.08.19.Už kokį laikotarpį priklauso nepanaudotos atostogas.
12643 Įmonė sudarė finansinio lizingo sutartį IMT pirkimui.
Turto neišpirkta vertė-13559,32
Išpekamos nuomos mokestis-576,10
administravimo mokestis- 299,66
PVM- 2440,68
Įmokos dydis iš viso- 16875,76
Ar teisingai užregistravome sąsk.1300 (įsigijimo savikaina)-13559,32 ?
Ar išperkamosios nuomos mokestis ir administravimo mokestis mažina apmokest. pelną? Ar reikėjo pridėti prie įsigijimo savikainos?

12644 Prekiaujame su ES šalimis.Prekes gauname rugpjūčio mėn., sąskaitą tiekėjas atsiunčia tik rugsėjo mėn., sąskaitos data nurodyta liepos mėn. Kurį mėn.teisingiausia užsipajamuoti prekę ir kuriam mėn.prisiskaičiuoti 18proc.PVM avansinei sumai
12645 Ar VMI pripažins kuro nurašymą sąnaudomis, jei kelionės lapuose bus nurodytas pvz. maršrutas Vilnius-Kaunas, arba po Vilniaus miestą?
12646 Avanso komandiruotei išdavimo data nesutampa su komandiruotės pradžia. Kokios dienos valiutos kursu skačiuoti komandiruotės išlaidas
12647 Personalinė įmonė dirba nuostolingai. Ar turi ji mokėti sveikatos draudimo įmokas į mokesčių inspekciją?
12648 IMT (įrengimas) PVM atskaita padaryta, pasirinktas 3 metų nusid.laikotarpis 2001 m.Sustabdomas nusidėvėjimo skaičiavimas. Ar reikia pildyti METINĘ PVM deklaraciją
12649 Jei įmonės vienintėlis akcininkas yra užsienio (Švedijos akcinė bendrovė) , ar turi įmonė sudarinėti konsoliduotą balansą ir kur ji pateikti?
12650 Jei įmonės akcininkas, turintis 12 proc akcijų, yra savivaldybė, ar turi įmonė ruošti konsoliduotus balansus?
12651 Jei kvitai už degalus yra rugpjūčio mėnesio, o degalinė išrašė PVM sąskaitą – faktūrą 09 mėn 01 d ir įjungė visus kvitus už 08 mėn, tai kokiame mėnesyje galima daryti PVM atskaitą – 08 ar 09 ?
12652 Įmonė užsiima statybine veikla ir nuomojasi krovininius automobilius iš užsienio (Švedijos) UAB ir iš Švedijos fizinio asmens. Ar reikia PVM deklaracijoje priskaičiuoti Pardavimo PVM nuo nuomos sumos? Ar galima šį PVM iškarto traukti į atskaitą? Kokią ataskaitą reikia pristatyti VMI, kai išmokami nuomos mokesčiai užsienio įmonei ir užsienio fiziniam asmeniui už nuomą? Ar reikia nuo šių sumų mokėti mokestį prie pajamų šaltinio?
12653 Įmonės vadovas važiavo į komandiruotę su išnuomotų automobilų ir pylė degalus užsienyje, ar reikia nuo šių sunaudotų degalų kiekio skaičiuoti aplinkos teršimo mokestį?
12654 Suteikus labdarą kitai įmonei, jei yra visi prašymai ir teisės, galima šia sumą iškarto traukti į leidžiamus atskaitymus, ar tik metų pabaigoje?
12655 Jei įmonė sumoka už automobilių, kurie naudojami įmonėje pagal panaudos sutartis, draudimą, ar galima šias sumas traukti į leidžiamus atskaitymus? Draudimo liudijime, kaip draudėjas nurodytas automobilio savininkas, o kaip mokėtojas , įmonė?
12656 Įmonė 2001 m nupirko automobilį už 40000Lt, pritaikė jam investicija pagal 1 punktą, nuo 2003 m automobilis nebuvo naudojamas ir 2004 m įmonė ji pardavė už 5000 litų , ši kaina atitinka rinkos kaina. Ar galima šio automobilio likutine vertė, kuri sudaro pvz . 25000Lt traukti į leidžiamus atskaitymus? Šis automobilius buvo įsigytas be PVM, ar parduodant reikia priskaičiuoti PVM?
12657 Įmonė nuomojasi patalpas savo veiklai vykdyti, nuomos sutartis sudaryta 3 metams, Įmonė padarė einamąjį emontą, kurio bendra suma neviršyja 50 proc šių patalpų vertės, kaip reikia nurašyti šį remontą, ar per nuomos laikotarpį ar per 1 metus? Ar reikia pranešti patalpų savininkui apie padarytą remontą?
12658 Įmonės vadovas važiavo į komandiruotę į Rusiją. Buhalterijai pateikė tik kelionės biletus (be faktūros) be jokių dokumentų. Ar galima šių biletų kainą traukti į leidžiamus atskaitymus, ar galima jam skaičiuoti dienpinigius ir traukti jas į leidžiamus atskaitymus. (Pase yra žymos apie sienos kirtimą)?
12659 Įmonė prekiauja žaislais, metų pabaigoje, įmonės sandėlininkas surašė sugadintų dėl krovimo ir kitų priežasčių žaislų sąrašą. Ir buvo padarytas šių žaislų nurašymo aktas. Ar galima šių žaislų vertę nurašyti, kaip naturalią netektį, jei jų vertė neviršyja 1 proc pajamų?
12660 Kada reikia pristatyti turto deklaracijas?
12661 Įmonė pastoviai perka prekes perpardavimui Iš Kinijos įmonės, kurį randasi Honkonge, už kai kurias prekes nėra galutinio apmokėjimo nuo 1999m. Ar galima šių parduodamų prekių įsigijimo savikainą traukti į leidžiamus atskaitymus?
12662 Kada reikia pristatyti turto deklaracijas? Kas turi jas pristatyti?
12663 Nuo kurių metų įsigalioja nuostatos, kad pelno mokestis, mažesnis nei 25000 litų į biudžetą nemokamas? Kur tai parašyta? Jei jis bus nemokamas nuo 2004 m pelno, kaip bus su per 2004-2005 avansų sumokėtų pelno mokesčių, jis bus grąžinamas?
12664 Ar yra kokie nors reikalavimai parduodamos produkcijos kainos nustatymui?
Ar būtinas direktoriaus įsakymas dėl kainų patvirtinimo?
Ar galima tą pačią produkciją pardavinėti skirtinga kaina, priklausomi nuo to ar pirkėjas prašo taikyti nuolaidą ar neprašo?
Nuolaidos taikymas tokiu atvėju privalo atsispindėti išrašomoje PVM sąskaitoje-fakturoje? Ar galima išrašynėti jas jau nuo kainos su nuolaida? Pvz. Pradinė kaina 1000 Lt, nuolaida 10 %, fakturą išrašom nuo 900 Lt? Ačiū

12665 Pagal kokios dienos valiutų kursą reikėtų skaičiuoti prekių skirtų perparduoti savikainą, jeigu pirkimo fakturoje nurodytos CIF sąlygos ir yra CMR? Pagal CMR datą? O jeigu nėra CMR, pagal pirkimo faktūros išrašymo datą?
12666 Automobilinio bokštelio pradinė vertė 12000Lt.Likutinė 2000Lt.Keičiame variklį, kurio vertė 4000Lt.Ar šiuo atveju pagal 12VAS galime laikyti, kad toks remontas nepagerina naudingų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, t.y.ar galime šias sąnaudas priskirti einamojo laikotarpio sąnaudoms? Kaip praktiškai šį VAS derinti su pelno mokesčio 20 str., kai remonto sąnaudos neviršija 50%turto įsigijimo kainos?
12667 Ar reikalingas važtaraštis jeigu pirkėjas pats savo transportu išsiveža prekę iš parduotuvės? Ar tokiu atvėju užtenka išrašytos PVM sąskaitos-fakturos, kaip pardavimo fakto įrodymui?
12668 Užsienio įmonė nuomoja Lietuvos įmonei krovininį automobilį. Sąskaitą išrašo metų pabaigoje už visus metus. Kaip reikia rodyti PVM deklaracijoje priskaičiuotą ir atskaityta PVM : kiekvieną mėnesį, kai išrašoma sąskaitą, ar kai išmokama už nuomą? Toks pat klausimas būtų, bet jei nuomotojas būtų užsienio fizinis asmuo? Ar reikia rodyti visas išmokėtas sumas užsienio fiziniam asmeniui už automobilių nuomą rodyti FR0572 deklaracijoje? Je ne, tai kur rodyti?
12669 Įmonės vadovas vyko į tarptautinius kursus (įmonės valdymo klausimais)- į užsienį. Kursų programoje be mokymų dar numatytos ekskursijos pvz.į muziejus ir kt., sąskaitoje tai neišskirta, ar visą sumą galime pripažinti leidžiamais atskaitymais? Ar prie sąskaitos būtina pridėti kursų programą? Kursus organizavo Lietuvos vienetas.
12670 Įmonė įsteigta 2004 m. kovo mėn., darbuotojas priimtas dirbti kovo mėnesį, spalio mėnesį nori išeiti atostogauti, iš kokių lėšų jam reikės išmokėti atostoginius? Atostoginių rezervo nėra. Kada reikėtų pradėti kaupti šitą rezervą? Kur apie tai galima būtų paskaityti plačiau?
12671 UAB prekiauja laikraščiais ir žurnalais. Neparduotus leidinius, parduodame kaip makulatūra. Ar reikia šių leidinių atstatyti pirkimo PVM? Kurioje PVM deklaracijos eiluteje reiketų tai parodyti?
12672 UAB prekybai spauda nuomoja plotus - yra nuomojamas žemės plotas turgavietėje, ant kurio pasatytas prekystalis, nuomojami plotai parduotuvese( tuose plotuose stovi prekystaliai, nuo kurių prekiaujama tik spauda). Spauda prekiauja patentininkai, kurie nera įmonės darbuotojai, o tik pirkėjai, pagal sutartį įsipareigojantys pirkti iš mūsų bendrovės spaudą, o mūsų UAB savo ruožtu įsipareigoja jiems išnuomoti vietą prekybai. Nuomos sąnauda padengia mūsų UAB. Ar šios sąnaudos gali būti leidžiamais atskaitymais, ar galima PVM atskaita?
12673 Ar toks dokumentas pripažįstamas kaip pateisinantis traukiant į sąnaudas mažinančias apmokestin.pelną, jei pirkimo dokumente trūksta išrašiusio PVM sąskaitą faktūrą asmens rekvizitų ir parašo ?
12674 UAB prekiauja tik PVM apmokestinamomis prekėmis, vienintelis pardavimas be PVM - automobilis. ( tai nesudarė 5 procentų visų pardavimo pajamų)
Pirkimo PVM į atskaitą nėra traukiamas 100 procentų, nes yra įvairių atvejų kai PVM atskaita negalima. Ar tai turi įtakos deklaracijos 25 eilutei, ar reikia pildyti metinę PVM deklaraciją.

12675 1,Kalbant apie pelną yra pasakyta, kad PVM negalima mažinti pelno.Ar tuomet, kai PVM nėra traukiamas į atskaitą(pvz iš čekių už laiškų registraciją, perkant automobilį...) PVM negali būti priskirtas leidžiamiems atskaitymams?
2.UAB isigijo abonimentą į spoto kluba- tai neleidžiami atskaitymai.PVM- taip pat neleižiami atskaitymai. Ar vistiek reikia šias sumas buhalterinėje apskaitoje atspindėti atkirai, jeigu jos realiai reiškia tą patį?

12676 UAB 2003 metus baigė pelningai, pelnas buvo paskirtas tik į privalomą rezervą, kitas paliktas nepaskirstytas. 2004m įmonė suteikė paramą (Skirstant pelną tai nebuvo numatyta) Ar galima buvo taip pasielgti? 2004m. UAB irgi dirba pelningai)Parama suteikta prekėmis, kuriomis prekiauja UAB. Ar šių prekių pirkimo PVM reikia atstatyti? Jei taip, ar tai reikštų, kad reikia tai sumai didinti pardavimo PVM?
12677 2002 m. birželio mėn. nupirkom mašiną už 14 000 Lt, PVM įtraukiam į atskaitą. 2002 m. liepos mėn. ma6ina buvo sudaužyta. Dtaudiminė kompanija išmokėjo 13 500 Lt. 2002-ų metų pajamų deklaracijoje parodeme draudiminę išmoką. 2002-aisiais pardavėme šitą mašiną už 1500 Lt. Kaip buhalteriškai teisingai turi būti atspindėtos visos šitos operacijos apskaitoje? (sąskaitų korespondecijos?)
12678 Bankas gavo iš užsienio valstybės palūkanų: už vertybinius popierius, už paskolas ir už indėlius. Mokestis, sumokėtas užsienio valsybėje, išskaičiuotas tik nuo palūkanų už paskolas ir palūkanų už indėlius. Už vertybinių popierių palūkanas mokestis nenuskaičiuotas.
1. Ar skaičiuojant pagal PMĮ 55 str.numatytą proporciją, tenkančią užsienio valsybėje gautų palūkanų sumai visose pajamose, į užsienio valstybėje gautų palūkanų sumą galima įtraukti visas (nors ir neapmokestintas - už vertybinius popierius) palūkanas, ar tik tas, nuo kurių išskaičiuotas mokestis ?
2. Ar apskaičiuojant leitiną atimti pelno mokestį, sumokėtą užsienio valsybėje nuo palūkanų be kitų apribojimų, numatytų PMĮ 55 str. 4 dalyje, dar reikia atsižvelgti į proporcijos apribotą atimamą dalį?

12679 Įmonė susijusiam asmeniui parduoda teisę gaminti ir parduoti tam tikrus produktus. Kaip patartumėt apskaičiuoti rinkos kainą? Ar išlaidų principu, t.y. kiek mums kainavo įsigyti šią teisę, ar pelningumo, t.y. kiek įmonei pelno atnešė šie produktai? Ačiū
12680 Kaip įforminti teisingai prekių pirkimą, jeigu jos perkamos iš fizinio asmens- pvz. atneša pats autorius išleistas savo knygeles. Be pirkimo- pardavimo sutarties, kitokių dokumentų nėra. Kaip įforminti pinigų sumokėjimą tokiam asmeniui, jeigu jis negali išrašyti jokio kvito, kad už leidinius jam apmokėta - ar užtenka, kad jis pasirašys mūsų kasos išlaidų orderyje? Ar užtenka turėti pirkimo-pardavimo sutartį, kad įsigytų knygelių savikainą, jas pardavus, butų galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?
12681 Ar teisingai supratau, kad jeigu notaras šalia savo notaro biuro pavadinimo, sąskaitoje dar parašo savo pavardę ir nurodo kodą, tuomet reikia pranešti VMI.
12682 Užsienio įmonė atliko paslaugą - sukūrė gamybinio padalinio modernizavimo techninį-technloginį projektą. Ar tai PM prie pajamų šaltinio objektas?
12683 UAB nuomoja automobilį iš savo darbuotojo. Automobilis naudojamas įmonės reimėms.Jeigu mokestis už automobilio nuomą sakykime 400,00Lt, o automobilis per mėnesį(pagal sunaudota kurą ir kelionės lapą) buvo panaudotas vos pora kartų, ar VMI tai gali traktuoti kaip tarkime ūkinę operaciją, turint tikslą gauti mokestinę naudą? O jeigu direktorius išsinomoja prabangų automobilį, jo nuoma 2000,00Lt ir jis su šiuo automobiliu važinėja įmonės reikalais, ar nuomos sąnaudos leidžiami atskaitymai?
12684 Pirkimo PVM sąskaitoje faktūroje, nurodyta, kad prievolė sumokėti PVM tenka pirkėjui. Ar šiuo atveju šia PVM suma reikėtų didinti pardavimo PVM ir taip pat šį PVM traukti kaip pirkimo PVM. Ar priskaitant pardavimo PVM, šį PVM galima priskirti leidžiamiems atskaitymams t.y.D-61...,K-470?
12685 Nuo 2004 05 01 pasikeitus nuostatai apie tai, kas priskiriamas ilgalaikiui turtui, kaip reikia pasielgti su tuo turtu, kuris pagal pelno įstatymą gali būti nurašomas iš karto į sąnaudas, bet pagal PVM įstatymą tai turėtų būti ilgalaikiu turtu.Ar paprasčiausia tokio turto pirkimo PVM nereikia traukti į atskaitą, o traukti į sąnaudas.Turto sąrasas gaunasi ne trumpas, nes ir paprasciausas telefonas ar siuksliadeže ir pan., kurių kaina 30,00Lt tarnauja virš metų?
12686 Ar privaloma grąžinti VMI nepanaudotas PVM sąskaitas faktūras? Jas grąžinus, ar šių sąskaitų įsigijimo savikaina gali būti leidžiami atskaitymai?
12687 Ar teisingai supratau, kad jeigu darbuotojo darbo užmokestis pvz. 1400,00Lt, dienpinigiai tą patį mėnesi 3000,00Lt, tai jų apmokestinti jokiais mokesčiais nereikia?
12688 2002 metais buvo registruotas autoįvykis. Automobilio remonto išlaidas priskirėme prie leidžiamų atskaitymų.
Gautą sumą iš draudimo benrovės priskirėme prie neapmokestinamųjų pajamų. Ar teisingai buvo atliktos buhalterinės operacijos?

12689 Sunaudotam kurui pagrįsti pildomi kelionės lapai. Degalų sunaudojimas priskiriamas leižiamiems atskaitymams. Automobiliai nuomoti iš fizinių asmenų. Ar privaloma pildyti kelionės lapuose spidometro parodymus? Jeigu jų nėra ar galima turėti problemų dėl priskyrimo sanaudoms?
12690 Fizinis asmuo oficialiai išvyko dirbti į Angliją. Ar visais atvejais, nesvarbu kiek išdirbai pusę metų, metus, metams pasibaigus, reikėtų grįžti į Lietuvą ir užsideklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius?
12691 1.Ar reikia skaičiuoti PVM nuo grąžinamos taros - kai eksportuotų prekių tarai įforminamas laikinas išvežimas ir ji grįžta atgal. Kada skaičiuojamas PVM reimporto atveju.

12692 Įvyko draudiminis įvykis. Nukentėjusiai įmonei aptarnaujanti įmonė išrašė PVM SF už atliktas paslaugas. Pagal šią PVM SF draudimas pravedė nukentėjusiai įmonei pinigus. Kaip visa tai atvaizduoti įmonės apskaitoje? Ar įmonė PVM gali traukti į atskaitą? Ar gali traukti į sąnaudas?
12693 Musų įmonė turi filialus, kurių yra ir NVS šalyse. Šių filialų darbuotojams mes darome iškvietimus vizai gauti, tarpininkaujant Lietuvos Migracijos departamentui. Už kiekvieną iškvietimą mokamas Valstybinės rinkliavos mokestis Vilniaus apskrities VMĮ. Ar galima minėtas išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams?
12694 Kokią informaciją įmonė, pirkusi prekes arba paslaugas iš asmens, turinčio verslo liudijimą, privalo pranešti VMI?
12695 Kaip apmokestinti išmokamas tantjemos? Ar kas nors riboja mokamų tantjemų dydį? Kokias reikėtų užpildyti deklaracijas? Kaip teisingai suforminti tantjemų paskyrimą?
12696 Prekės kasos aparatais pirktos 2004.06 mėn. Ar gali įmonė išsirašyti PVM SF 2004.08 mėn data? Ir kada traukti į apskaitą?
12697 Įmonės savininkė dalyvavo kursuose dėl įmonės veiklos. Ar gaima komandiruotės ir kursų išlaidas įtraukti į sąnaudas?
12698 Kiek lėšų galima skirti savininko reikmėms, kurios būtų neapmokestintos?
12699 Gauname PVM sąskaitas faktūras, kai įmonės dar be išspausdinto is karto sąskaitos serijos ir numerio dar kartą rašo, arba spausdina seriją ir numerį bet jau visai kitą. Netgi kyla dvejonių, kurį numerį reikia fiksuoti apskaitos registruose. Ar galime turėti problemų priimdami tokias sąskaitas, nes pagal šias sąskaitas įsigyjame prekes, kurias parduodame t.y. nurašome savikainą. VMi konsultavo, kad dokumentas negali turėti du numerius o įmonė sako, kad tai jų vidinis reikalas.
12700 Ar asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą, uždirbtos pajamos iš tos veiklos yra apmokestinamos?
12701 Ar visuomet perkant iš ne PVM mokėtojo privalomas rekvizitas buvo pardavėjo vardas, pavardė, parašas.
12702 Krovininis automobilis nusidėvėjo 2002 m. birželio mėn Jis stovėjo įmonės kieme ir nebuvo naudojamas veikloje, tačiau ir nebuvo priduotas į metalo laužą.Ar reikėjo už 2002 m. pateikti metinę PVM deklaraciją?
12703 UAB moka darbuotojams avansus. Ar pildant pajamų mokesčio deklaraciją FR00572 reikia einamąjį mėnesį išmokėtą avanso sumą pliusuoti prie išmokėto atlyginimo už praeitą mėnesį? tokiu atveju gautųsi, kad avanso suma rašoma deklaracijoje du kartus
12704 UAB prekiauja spauda, pagal sutartis pirkėjus aprūpina prekybine įranga t.y. stendais, suktukaisir pan. Šių įrenginių vertė labai maža- pvz.30,00lt,kiti brangesni. Jie kaip trumpalaikis turtas iš karto, atiduodant pirkėjui, nurašomi į sąnaudas.Tačiau jie yra metaliniai ir tarnauja kartais ne tik metus, bet ir penkis.Jų naudojama gal 1000 vienetų, būna, kad nutraukus sutartį stovelis iš vieno pirkėjo patenka pas kitą. Apskaitoje jis nurašytas jau gali būti prieš metus. Ar privaloma visą šitą prekybinę įrangą vistiek apskaityti užbalansinėje sąskaitoje kaip turimą turtą?
12705 Įmonė 2003 metus baigė turėdama nematerialaus turto. Ka su juo daryti 2004m.? Ar galima visą likutinę vertę nurašyti i leidžiamus atskaitymus?
12706 Jeigu perskaičiuojamas pelno mokestis už 2002 m. ar reikia tikslini 2002m. pelno mokesčio deklaraciją, ar bus 2004 m. pelno mokesčio deklaracijoje?
12707 Bendrovė veiklai vykdyti naudoja daug automobilių, kuriems dažnai reikia atlikti smulkų remontą, pakeisti tepalus, guolius ir pan. Ar visoms sioms sąnaudoms kiekvieną kartą reikia rašyti aktą, perrašant gautą PVM sąskaitą - faktūrą. Ar užtenka direktoriaus vizos su atitinkamu tekstu ant pačios sąskaitos faktūros ir apskaitoje fiksuoti tą sąskaitą vienu įrašu kaip automobilių eksploatacines sąnaudas, nevardijant kiekvienos eilutės?
12708 Ar visa suma iki 4000,00Lt, isigijus kompiuterį, galima mažinti apmokestinant pajamas t.y pvz.10000,00Lt uždirbtos pajamos minus 12 x 290 minus 4000,00 ir tik tuomet 33 GPM?
12709 Ar teisingai suprantu, kad nusipirkus automobilį 5 metų senumo, jį nudėvėti turiu per 6 metus, o įsigijus automobilį 15 metų senumo, jį dar 10 metų reikia nudėvėti?
12710 Už pateiktą ž.ū. produkciją jos pirkėjas turi išrašyti sąskaitą faktūrą (vaisių uogų pirkimo kvitą). Ar reikia nurodyti paso Nr., kur išduota, ūkininko pažymėjimo Nr. ir atitikties deklaracijos Nr.? Koks nutarimas tai reglamentuoja?
12711 Įmonės veikla-prekyba naudotais automobiliais. Įmonė pateikė prašymą tapti PVM mokėtoju.
Iki taps PVM mokėtoju, įmonė pirko ES valstybėje automobilių daugiau nei už 35 tūkst. Lt, todėl turi prievolę išskaičiuoti pardavimo PVM. Ar tokia įmonė (dar netapusi PVM mokėtoja) gali išskaičiuoti pardavimo PVM nuo maržos ar PVM turi paskaičiuoti nuo visos automobilio pardavimo vertės?

12712 2004 m.mokame dividendus už 2003m. Ar teikdama 2003m. fin. atskaitomybę turiu pildyti priedą`0475E, ar šį priedą turėsiu pateikti prie metinės atskaitomybės už 2004m.?
12713 UAB prekiauja spauda, neparduoti leidiniai, surišami ir parduodami kaip makulatūra. Turime priedą prie pardavimo sąskaitos, kad pvz 700,00 kg makulatūros sudaro tokie leidiniai(akte išvardinta leidinio pavadinimas, įsigijimo savikaina, suma) Ar šių leidinių, parduotų jau kaip makulatūra, savikaina gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams, kaip su PVM? Makulatūra parduota su 18 procentų PVM, leidiniai įsigyti su 5 procentų PVM, šių leidinių parduotų kaip makulatūra ir savikaina ir pirkimo PVM dešimtimis kartų yra didesni už gautas pajamas juos pardavus kaip makulatūrą.
12714 Įmonė, prekybos centras parduoda alkoholinius gėrimus ir paprašo įmonė išrašyti sąskaitą faktūrą.VMI išaiškino, kad įmonė negali rašyti alkoholio į sąskaitą faktūrą, kadangi neturi licenzijos verstis didmenine prekyba.Kai kurios parduotuvės rašo sąskaitas faktūras ir ant jų deda štampuką, kad tai bus reprezentacinės išlaidos.Ar tai galima?
12715 Įmonė yra Asociacijos (ne pelno siekinačios) narė. Pagal PMĮ 29 str. iš pajamų galima atskaityti stojamųjų narių įnašų sumą ir narių mokesčių sumą, ne didesne kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, sumokami vienetams, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
Pagal 2004 m. sausio 22 d. Asociacijų įstatymą, 11 str. 2 p., Asociacija pakeitė savo įstatus ir vykdys įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, t. y. gaus pelną, ar tai reiškia, kad PMĮ 29 str. nesitaiko ir, kad Asociacijos nariai iš pajamų gali atskaityti 100 proc. stojamųjų bei narių įnašų sumą, nes šie mokesčiai ir įnašai sumokėti pelno siekiančiai visuomeninei (galima traktuoti - komercinei) organizacijai?

12716 Kokius mokesčius reikės sumokėti darbuotojams padarius vienkartines metines pinigines dovanas - kiekvienam po 250,00Lt?
12717 Ar apmokestinamos PVM mokesčiu rinkos tyrimo paslaugos? Rinkos tyrimas atliekamas Kaliningrado srityje. Rinkos tyrimą užsako viena Lietuvos įmonė kitai Lietuvos įmonei. Ši užsakymą duoda Kaliningrado įmonei. Iš Kaliningrado įmonė gauna sąskaita be PVM. Ar išrašydama sąskaita Lietuvos įmonė kitai Lietuvos įmonei turi išskirti PVM, jeigu pati gavo sąskaita be PVM, tirta rinka Kaliningrado srityje, Lietuvos įmonei tai nėra įprastinė veikla. Kaip suprasti PVM įstatymo 13 straipsnį, ar rinkotyros paslaugos PVM mokesčiu neapmokestinamos nesvarbu kas užsakovas, kas atlieka ir kur atlikta paslauga?
12718 Darbuotojas iš komandiruotės užsienyje grįžta sekmadienį, t.y. sekmadienį praleidžia kelyje. Kaip apmokėti už tą dieną kelyje?
12719 Ar gali UAB savo akcininkui skolinti pinigus? Ar yra tam kokie nors apribojimai?
12720 Įmonės darbuotojai važiuoja į komandiruotes, ir pristato taksi paslaugų kvitus (tarkim į stotį ar iš stoties, važinėjimas po miestą). Ar kada nors šiuos išlaidos buvo priskirtos prie leidžiamų atskaitymų?
12721 Jeigu reprezentacinė dovana 300,00lt ar apmokestintinti GPM reikia kas virš 250,00 Lt ar visą 300,00Lt sumą. Ar tai kalbama apie vieno daikto vertę ar gali būti keletas daiktų, kurie įvardinti kaip reprezentacinė dovana ir tų daktų bendra vertė negali viršyti 250,00lt?
12722 Įmonės darbuotojas panaudos sutarties pagrindu perleido UAB naudotis l. automobobiliu. Sutartis sudaryta 1 metams. Ar reikia apie tai pranešti VMI ir Kelių Transporto Inspekcijai
12723 Ar AB įstymas ribojama dividentų išmokėjima, ar viską lemia akcininkų susirinkimas. Sakykime, įmonės įstatinis kapitalas 10000,00lt, skolos tiekėjams 200000,00lt,( pirkėjų skolos 150000,00lt, pinigai banke, kasoje 50000,00lt...) ar galima išsimokėti visą pelną dividentais?
12724 2001 m. buvo uzpajamuoti puodeliai su firmos logotipu. 2004 m. puodeliai nurašomi kaip sunaudoti reklamai. Puodelio įsigijimo kaina 40 Lt be PVM. Ar nurašant reikia atsatyti PVM, jei PVM suma buvo įtraukta į atskaitą 2001 m. uzpajamuojant prekes?
12725 Ar gali įmonė A skolinti įmonei B pinigų, kai A yra įmonės B akcininkė? Kaip apskaičiuoti, kokio maksimalaus dydžio gali būti ta paskola?

12726 2002 m UAB mokėjo užsienio vienetui už tarpininkavimo paslaugas, skaičiuojant pelno mokestį, akcininkų sprendimu, į sąnaudas neįtraukta. Už tarpininkavimą nebuvo visiškai atsiskaityta. 2004m užsienio vnt atsisako šios skolos. Ar tai pagautė? Ar nuo jos skaičiuosis pelno mokestis?

12727 UAB direktorius 2004 m važiavo užsienį,į parodą.Yra tik antspaudas Lazdijų poste,grįžtant nėra,daugiau jokių dokumentų,nes nuvykus apgyvendimo rengėjai,už kelionę sąskaitos nėra.Ar komandiruotpinigiai bus sąnaudos?Ar skaičiuoti GPM?
12728 Įmonė perka šviežius grybus, juos užšaldo arba susūdo ir parduoda. Kokį taikytį tarifą, skaičiuojant kelių mokestį - 0,3 ar 0,48, nuo užšaldytų grybų pardavimo pajamų ir nuo susūdytų grybų pajamų.
Kokį taikyti kelių mokesčio tarifą, jeigu parduodami nupirkti susūdyti ar užšaldyti grybai.

12729 Jeigu pasibaigusio galiojimo prekės (ne maisto) yra išdalinamos kaip pavyzdžiai, ar galima jų įsigijimo savikaina mažinti apm.pelną kaip patirtų reklamos sąnaudų. Ar jos t.b.vienareikšmiškai nurašomos likutinio pelno sąskaita.
12730 Gyv namų statybos bendrija parduoda sandėliuką, nepriskirtą nei vienam butui. Ar skaičiuosis pelno mokestis?PVM?
12731 Lietuvos PVM mokėtojas pasamdė Estijos transporto įmonę - PVM mokėtoją, nuvežti prekes iš Lietuvos į Vokietiją. Estijos įmonė išrašė PVM sąskaitą, kurioje nurodė savo PVM mok. kodą ir priskaičiavo 18 proc PVM. Kaip Lietuvos įmonei pasielgti - ar priskaičiuoti dar lietuvišką PVM, ar prašyti patikslinti PVM sąskaitą.

  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt