Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

   31. 2001-ųjų metų atskaitomybė: inventorizacija, privalomo audito atlikimas, pelno mokesčio apskaičiavimas, juridinių asmenų pelno mokesčio apyskaitos pildymas.
   Lektorius:           2002.01.23 16:00:00
  grįžti atgal
3070 Kokie duomenys turi būti nurodyti spec. blankų inventorizacijos apraše? Pirkome prekių, kurias sunaudojome gamyboje 2001 m. Pinigai sumokėti, prekės pristatytos, tačiau PVM sąskaitos faktūros tiekėjas nepateikė. Ar galima laisvos formos aktu užpajamuoti medžiagas ir jas nurašyti gamybos sąnaudoms, mažinančioms apmokestinamąjį pelną?
3071 Ar statybininkų asociacijos nario mokestis pripažįstamas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną?
3072 Kaip inventorizuoti nebaigtą statybą?
3073 Kaip inventorizuoti nebaigtą statybą, kokie turi būti dokumentai?
3074 Ar būtina perskaičiuoti valiutines skolas kreditoriams pagal balanso sudarymo dienos - 2001 12 31 - kursą? Jei taip, tai ar susidariusi neigiama valiutų kursų įtaka mažins 2001 metų apmokestinamąjį pelną?
3075 Pastebėjau, kad šiais metais labai mažai įmonių siunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus. Gal jau nebeprivaloma UAB atsargų, skolų, turto ir t.t. inventorizacija metų pabaigoje? Jei dar privaloma, tai kokia nuobauda taikoma už inventorizacijos neatlikimą?
3076 IĮ atstovauja UAB (kurioje dirba tik vienas direktorius) ir tvarko jos buhalterinę apskaitą (vietoj vyr. buhalterio). Ar IĮ savininkui reikia pasirašyti ir dėti antspaudus ant VMI, SODRAI pateikiamų ataskaitų, ant įvairių vidinių buhalterinių dokumentų? Ar IĮ (tai įforminus sutartyje arba atskiru UAB vadovo įsakymu) gali tvarkyti UAB kasos knygą, pasirašyti ant PVM sąskaitų faktūrų parduodant prekes? Jei gali pasirašyti, tai kokias „pareigas” reikia suteikti tai IĮ pasirašant dokumentuose (gal tinka, pvz., UAB „Pliusas” atstovaujančios J.Jonaičio įmonės „Minusas” savininkas Jonas Jonaitis)? Ar gali IĮ gauti iš UAB avansu tam tikrą sumą smulkioms išlaidoms - kurui, kanceliarinėms prekėms, buhalteriniams blankams? Jei gali, tai ar reikia tuos pinigus užpajamuoti IĮ kasoje ir pagal kokį dokumentą IĮ turi atsiskaityti už išleistus pinigus UAB - gal tinka avanso apyskaita?
3077 Š.m. sausio mėn. pasirodė VMI išaiškinimas, kad į PVM atskaitą negalima traukti vandens, įsigyjamo talpose, ir vandens aparatų nuomos PVM. Visus 2001 metus šį PVM traukėme į atskaitą. Ar dabar reikia patikslinti visas 2001 metų PVM deklaracijas?
3078 UAB vykdo prekybą su užsienio įmonėmis. Per ilgą laiką atsiranda nedideli skolų neatitikimai. Šiuo metu yra keletas užsienio įmonių, su kuriomis likę nuo 50 iki 200 litų debitorinių arba kreditorinių įsiskolinimų. Šios skolos velkasi daugiau kaip 3 metai, su užsieniečiais suderinti skolas aktais sudėtinga. Ar galima tokias nedidelies ir senas skolas nurašyti, nesilaikant skolų pripažinimo beviltiškomis tvarkos (kreditorinių įsiskolinimų nurašymo sumą apmokestinti pelno mokesčiu, debitorinių įsiskolinimų nurašymo suma nemažinti apmokestinamojo pelno) ir į kokius straipsnius traukti nurašytas skolas?
3079 Ar tikrai šiais metais IĮ SODRAI mokės 69 Lt/mėn. + mokestis už metus, lygus 2002 metų pelno mokesčiui. Kiek suprantu, SODROS mokesčiais apmokestinamos pajamos, kurias gauna darbuotojai kaip atlyginimą. O čia, pvz., IĮ uždirbs 50 000 litų grynojo pelno, visą pelną investuos į ilgalaikį turtą, reikalingą įmonės veiklai, o nuo tos investuotos sumos sumokės ne tik 7500 litų pelno mokestį, bet dar ir 7500 + 828 litus SODROS mokesčių. Tai čia tas plačiai deklaruojamas mokesčių naštos sumažinimas. Kažkoks absurdas arba aš ko nors nesuprantu?
3080 Ar sąnaudoms, mažinančioms apmokestinamąjį pelną, galima nurašyti 2000 Lt skolą, kuri atsirado 2000 m. vasario mėn. Turime teismo sprendimą dėl skolos bei žyminio mokesčio išieškojimo ir antstolių kontoros raštą, kad firma neturi lėšų bankuose, transporto priemonių ir nekilnojamojo turto. Ar to pakanka norint nurašyti sąnaudoms?
3081 Ar reikalingi atskiri inventorizacijos aprašai ilgalaikiam materialiajam, nematerialiajam ir išperkamosios nuomos būdu įsigytam turtui? Ar negalima surašyti vieno aprašo, jei turto yra tik keletas pozicijų?
3082 Ilgalaikis turtas, nudėvėtas iki likvidacinės vertės 1 Lt, bet toliau naudojamas įmonės veikloje. Kokia verte - įsigijimo ar likutine- jis traukiamas į inventorizacijos aprašą?
3083 Automobiliams perkamos žieminės padangos. Ar galima jas iš karto nurašyti sąnaudoms, jei įmonės vadovas patvirtina ant įsigijimo dokumento, kad padangos sumontuotos konkrečiam automobiliui, ir nurodo datą?
3084 Kokioms sąnaudoms- didinančioms ar mažinančioms apmokestinamąjį pelną- nurašoma nusidėvėjusio ilgalaikio turto likvidacinė vertė?
3085 Kaip pagal naują Pelno mokesčio įstatymą bus apmokestinamos pajamos už parduotą ilgalaikį turtą, kuriam buvo taikytas nulinio pelno mokesčio tarifas?
3086 Ar gali pati įmonė grąžinti fiziniam asmeniui per daug išskaičiuotą ir pervestą FAPM?
3087 Draudžiamasis įvykis įvyko 2001 m. 12 mėn. Sąskaita išrašyta 12 mėn. Draudimo bendrovė išlaidas kompensuos 2002 metais. Kada rodyti sąnaudas - 2001 ar 2002 m.?
3088 Iš darbuotojo išskaičiuota ir pervesta per mažai FAPM. Terminai, kada išskaičiuoti iš darbuotojo, praleisti, VMI pervesta iš įmonės lėšų. Pakomentuokite tokį variantą: finansininkas (jo klaida) rašo prašymą akcininkų susirinkimui padengi iš likutinio pelno. Suma apmokestinama FAPM. O kaip SODRA? Ar nuo šios sumos priskaičiuotą FAPM galima traukti į sąnaudas?
3089 Įmonė įsigijo automobilį išperkamosios nuomos būdu. 2001 metų pabaigoje įvyko avarija, automobilis remontuojamas. Kam turi būti išrašoma remonto sąskaita - mums ar išperkamosios nuomos bendrovei? Ar galima traukti į atskaitą pirkimo PVM? Ar yra kokie nors niuansai šiuo klausimu? Ar išperkamosios nuomos bendrovei mokamos palūkanos(nuomos mokestis) iš karto įskaitomos į sąnaudas?
3090 Išperkamosios nuomos būdu įsigyta pagrindinė priemonė. Taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas. Prašau patikslinti: imama tik apmokėta tais metais suma; minusuojama amortizacija, apskaičiuota nuo visos įsigijimo vertės; sąvokoje „ilgalaikio turto vertė metų pabaigoje“ šios pagrindinės priemonės įsigijimo vertės nėra.
3091 Pagrindinė priemonė įsigyta 2001 12 22. Perdavimo eksploatuoti aktas surašytas 12 mėn., amortizacija bus skaičiuojama nuo 2002 sausio mėn. Ar galima taikyti senus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus?
3092 Komandiruotės į užsienį metu įmonės transportas buvo remontuotas. Sąskaitos nėra, yra tik kvitas. Ar tai galima laikyti sąnaudomis?
3093 2001 m. gruodžio mėn. iš Belgijos įmonės gavome neatlygintinai naudoti gamyboje įrengimus (įvertinti 22 000 Lt), kuriuos reikės grąžinti po kelerių metų. Su šia įmone neturime jokios sutarties. 2002 m. sausio mėn. sumokėjome importo PVM (4400 Lt). Kaip tai traukti į apskaitą? Kokia verte traukti į įmonės ilgalaikį turtą? Ar galima skaičiuoti nusidėvėjimą? Kokia korespondencija?
3094 Senesniuose jūsų atsakymuose buvo nuostata, kad deklaruojant turtą ir pajamas būtina deklaruoti komandiruočių dienpinigius. VMI konsultantai aiškina, kad dienpinigius deklaruoti nėra privaloma. Kaip yra iš tikrųjų?
3095 Ilgalaikiui turtui 2001 metų pradžioje perskaičiuotos nusidėvėjimo normos. Ar vienos grupės turtui būtina taikyti tas pačias normas, ar galima perskaičiuoti nusidėvėjimą tik kelioms pozicijoms?
3096 2001 m.gruodžio mėn. nupirkti mobilieji telefonai ir užpajamuoti kaip mažavertis inventorius. 2001 m. gruodžio mėn. telefonai išdalyti darbuotojams. Ar tai galima nurašyti 2001 m. gruodžio mėn. sąnaudoms?
3097 Ar galima tikslinti PVM deklaracijas už 2001 metus, jei PVM patikrinimas buvo 2001 m. kovo mėn.?
3098 Norvegijos įmonei už tarpininkavimą apmokame pagal jų išrašytas sąskaitas. 2001 m.gautos 3 sąskaitos.Tik už vieną apmokėjome. Neturėdami formos DAS-1, apmokestintą sumą prie pajamų šaltinio apmokėjome iš pelno. Dabar, t.y. 2002 m.sausio mėn., gavome DAS-1 formą už 2001 m. Kaip galime susigrąžinti sumokėtą 15 proc. sumokėtą sumą? Kaip bus apmokestinama šiais metais, kai apmokėsime už jų išrašytas sąskaitas 2001 metais, bet apmokamas tik šiais, t.y 2002, metais? Ar vėl reikia naujos DAS-1 formos 2002 metams, ar galioja 2001 metų, nes paslaugos atliktos 2001 m., o gal išvis už tarpininkavimą nebeapmokestinama?
3099 Įmonė (UAB), kuri palikta išieškoti skolas už šildymą, karštą vandenį, 2002 metais neturės pajamų. Kaip parodyti išlaidas: atlyginimas, bezinas, kanceliarinės prekės? Ar galima skaičiuoti nusidėvėjimą įrangai? 1999 metais vienai įmonei priskaičiuota už šildymą ir karštą vandenį ir parodytos pajamos, bet pamiršta išrašyti PVM sąskaita faktūra. Kaip pasielgti šiuo atveju? Perkainotas ilgalaikis turtas, parodytas ilgalaikio turto perkainojimo rezervas. Už ilgalaikį turtą įsigijome akcijų. Kur dėti ir parodyti perkainojimo rezervą (po kažkurio laiko įmonė bus likviduota)?
3100 UAB įregistruota 2001 m., 2001 metais įmonė neuždirbo jokių pajamų. 1. Ar galima skaičiuoti formavimo savikainos amortizaciją? 2. Ar atlyginimu, mokesčiu ir pan. išlaidos bus pripažintos sąnaudomis, juk jos patirtos neuždirbant pajamų? Jei tai ne sąnaudos, kaip šias išlaidas fiksuoti apskaitoje?
3101 Skola įmonei atsirado 1999 06 08. 2000 metais pradėta bankroto byla. Antstoliai 2000 metais dalį skolos išieškojo. Pažymą apie įmonės visišką nemokumą gavome 2002 sausio mėn. Kada bus galima 1/5 skolos traukti į sąnaudas- apskaičiuojant 2001 metų pelną ar tik nuo 2002 metų? Kada reikia pranešti VMI apie skolos beviltiškumą?
3102 Seminaro metu p.A.Kapitanovas patvirtino, kad reklaminiai suvenyrai (rašikliai, kalendoriai ir kt.) gali būti priskirti įmonės reklaminėms sąnaudoms, mažinančioms apmokestinamąjį pelną, o PVM gali būti traukiamas į atskaitą. Bet VMI PVM įstatymo 16 str. komentare šis klausimas aiškinamas, kad tai yra reprezentacinės sąnaudos, o PVM neatskaitomas. Kaip elgtis įmonėms, skaičiuojant 2001 m. pelno mokestį? Tai liečia ir ankstesnius metus, nes analogiškus paaiškinimus pateikė ir „Pačiolis“ 2000 m.
3103 Ar 2001 m. pelno mokestį galima sumažinti nuo dividendų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio suma? Dividendai yra už 2001 m. ir bus išmokėti iki 2002 m. gegužės 1 d.
3104 Rajono savivaldybė bendrovei perdavė eksploatuoti miestelio katilinę ir sprendimu nurodė turtiniu įnašu padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija iki kapitalo padidinimas bus įregistruotas rejestro tarnyboje?
3105 Ar gali įmonės savininkas sukurti trečią naują įmonę, jeigų pirmoji įmonė laikinai nemoki, o antroji moki?
3106 2001 m. sudaryta autorinė sutartis, bet pinigai neišmoketi ir nesumokėtas mokestis iš autorių atlyginimų. Ar tai bus praėjusių metų sąnaudos, ar juos priskaičiuoti šiais metais? Kada bus išmokėti pinigai ir sumokėtas mokestis?
3107 2002 m. sausio mėnesį išrašyta PVM sąskaita faktūra už 2001 m. gruodžio mėnesio paslaugas. Kaip atskaičiuoti PVM?
3108 UAB pagal panaudos sutartį penkeriems metams nuomuoja patalpas(biurui)iš fizinio asmens. Ar UAB turi teisę išnuomuoti patalpas kitai įmonei? Kokios tai bus pajamos ir ar turėsime teisę išrašyti PVM sąskaitas faktūras už nuomuos paslaugas?
3109 Įmonė nesuspėjo atlikti atsargų inventorizacijos 2001 m.gruodžio mėn. 31 d. Inventorizacijos sandėliuose atliktos 2002 m. sausio mėn. Ar įmonė gali suvesti inventorizacijos duomenis lygindama juos su apskaitos duomenimis tos datos, kai buvo atlikta inventorizacija, pvz., sausio 20 d., nes įvertinti prekių judėjimą nuo sausio 1d. gana painu ir sudėtinga. Į kurį mokestinį laikotarpį įmonė turi traukti į apskaitą inventorizacijos rezultatus, jei skirtumai būtų išvesti ne sausio 1 d.?
3110 Ar įmonių auditas yra privalomas visoms įmonėms?
3111 Kas pasikeičia buhalterinėje apskaitoje, kai IĮ tampa juridiniu asmeniu? Ar savininkas gali būti buhalteriu?
3112 Ar galima įstatytus naujus langus traukti į remonto ir eksploatacijos sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, jei biuro patalpos yra nuomojamos iš fizinio asmens(sutartyje nurodyta nuomojamo biuro kaina) ir kokiu dokumentu reikia šią operaciją teisingai įforminti?
3113 Turime nemažai debitorinių skolų, kurių terminai uždelsti. Kelioms iš jų yra teismo sprendimai išieškoti skolas iš pirkėjų. Kad skolos bus sugrąžintos, mažai tikėtina. Kaip patartumėte pasielgti su tokiomis abejotinomis skolomis metų pabaigoje? Ar perkelti jas iš 240 sąskaitos į 247 - abejotinos skolos, ar nurašyti sąnaudoms, didinančioms apmokestinamąjį pelną?
3114 2001 m. rugpjūčio mėn. sumokėjome avansu 500 Lt už interneto ryšio paslaugas. Tiekėjai išrašė sąskaitą faktūrą. Jos sumą įtraukėme į 291- ateinančių laikotarpių sąnaudos. Kiekvieno mėnesio gale gaudavome iš tiekėjų ataskaitas, už kokią sumą tą mėnesį prakalbėta, ir tą sumą traukdavome į sąnaudas. Gruodžio mėnesį minėti paslaugų tiekėjai atsiuntė raštą, kad jų veiklą perima vykdyti kita įmonė, kurios nepavyko rasti nė vienu nurodytu telefonu. Ataskaitų taip pat negauname. Kaip pasielgti su likusia neišnaudota avanso suma? Turbūt geriausia būtų metų gale nurašyti ją netekimams, nemažinantiems apmokestinamojo pelno? O gal reikia iš karto rugpjūčio mėn. visą sumą priskirti sąnaudoms, didinančioms apmokestinamąjį pelną?
3115 Inventorizacijos tvarkoje teigiama, kad skolas būtina suderinti su visais debitoriais ir kreditoriais. Rašoma, kad suderinant skolas su valstybės institucijomis - VMI, SODRA, muitinėmis ir kt.- iniciatore turi būti įmonė. Minėtos institucijos jokių įmonės parengtų suderinimo aktų nepasirašinėja ir netvirtina. Kaip sudaryti inventorizacijos aprašus? Ar sudaryti atskirus nesuderintoms skoloms?
3116 Ar 2001 metų pabaigoje, perskaičiuojant valiutines skolas, kurios yra Vokietijos markėmis ar kita euro zonos valstybių valiuta, reikia perskaičiuoti į eurus?
3117 Ataskaitinių metų pajamos K535-10 Lt (banko palūkanos) ir veiklos sąnaudos D611 - 5000 Lt (atlyginimai, SODRA ir.kt). Tai bus ateinančių metų pajamos ir sanaudos? Ar reikia rodyti šių metų nuostolį?
3120 Per 2001 m. visas išlaidas reklaminei medžiagai (kalendoriukai, tušinukai su firmos ženklu, įvairūs lankstinukai, kvietimai į parodas ir kt.) traukėme į veiklos sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, PVM dėjome į atskaitą. Pagal dabartinį VMI išaiškinimą dėl reklaminės medžiagos to daryti lyg ir negalėjome. Kaip pasielgti dabar, kol dar nesudaryta metinė atskaitomybė? Ar būtina tikslinti PVM deklaracijas, o išlaidas nurašyti sąnaudoms, nemažinančioms apmokestinamojo pelno?
3121 Įmonės kasoje atskaitingam asmeniui išduodama grynųjų pinigų suma, didesnė kaip 10 000 Lt įnešti į įmonės sąskaitą banke. Ar tokiu atveju nereikia pranešti VMI?
3122 Banko pajamos už pavedimus, grynųjų pinigų išėmimą ir kitas operacijos yra veiklos sąnaudos sąsk.611 ar kitos finansinės veiklos sąnaudos (638)?
3123 Ar pagal AB įstatymo 60 straipsnio 2 dalį dėl privalomo audito viena iš sąlygų turi būti 2,5 mln. litų ilgalaikio turto vertė ar visa balansinio turto vertė?
3124 Viešoji įstaiga subsidijuojama dalininkų. Pagal sutartį atskaičiuotas pirkimo (importo)PVM sumas už prekes (paslaugas), įsigytas iš subsidijos lėšų, būtina grąžinti dalininkui. Kaip apskaitoje parodyti šias PVM sumas ir kaip parodyti dalininkui grąžintiną sumą? Įmonė užsiima „Omnitel“ tarpininko paslaugomis. Parduodama telefono aparatą įmonė dovanoja telefono dėklą. Kaip traukti į apskaitą dėklą, jeigu jį įsigyjant jis nurodytas 204 sąskaitoje?
3125 Bendrovė pagal nuomos sutartį išnuomoja kitai įmonei kavinę, o inventorių perduoda naudoti pagal panaudos sutartį. Daliai perduodamo inventoriaus pritaikyta investicijų lengvata pagal JAPMĮ 21 str. 2 d. Kiekvienais metais pasikeičia nuomininkai ir iš naujo pasirašoma kavinės nuomos bei inventoriaus panaudos sutartis. Ar kiekvienais metais, skaičiuodami apmokestinamąjį pelną, turime didinti apmokestinamąsias pajamas turto, perduoto panaudos būdu, kuriam pritaikyta investicijos lengvata, įsigijimo verte ir nurodyti JAPM apyskaitos 15 eil.?
3126 Mūsų bendrovė nugriovė nusipirktą laikiną pastatą (leidimas rekonstruoti gautas) ir pastatė naują gamybinį-administracinį pastatą, kurį pradėjo eksploatuoti 2001 metų spalio mėnesį, bet, deja, atiduoti statybos inspekcijai ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre negalime, nes neprijungti lauko tinklai. Ar galime šį pastatą perkelti iš nebaigtos statybos sąskaitos į ilgalaikį naudojamą turtą ir skaičiuoti nusidėvėjimą šiam pastatui?
3127 Ar galima naudotis investicijų lengvatomis, numatytomis JAPMĮ 21 str., skaičiuojant apmokestinamąjį pelną už praėjusius 2001 metus?
3128 Įmonė nuo 1998 m. turi sukaupusi mokestinį nuostolį apie 20 mln. Lt, nes kiekvienais metais pagal antrąjį sąnaudų skaičiavimo būdą skaičiavo investicijas visam naujai įsigytam turtui pagal JAPMĮ 21 str. 2 dalies nuostatas. Šiais metais apskaičiavome 500 tūkst. Lt apmokestinamąjį pelną (JAPM apyskaitos 70 eil.). Kokio dydžio perkeliamą mokestinį nuostolį turime nurodyti apyskaitos 72-76 eilutėse - visą sukauptą už 1998, 1999, 2000 metus ar tik dalį 1998 metų, t.y. 500 tūkst. Lt?
3129 Kokiais atvejais privalomas draudimas?
3130 Kokiais atvejais privalomas auditas?
3131 Vandens tiekimo įmonė darbuotojų prašymu leidžia jiems naudotis bendrovei priklausančiais mobiliojo ryšio numeriais ir iš atlyginimų išskaičiuoja pokalbių išlaidas pagal “Omnitel” pateiktas sąskaitas. Ar šias sumas privalome traukti į apskaitą kaip realizavimo pajamas? Ar iš darbuotojų atlyginimų galime mokėti papildomą mokestį už sąskaitų aptarnavimą tą darbą atliekančiai buhalterei, jei su tuo sutinka ir jei tai nurodo prašyme įmonės darbuotojai?
3132 Įmonė 2000 metų gruodžio mėn. įsigijo nekilnojamąjį turtą. Nuo kada mokėti nekilnojamojo turto mokestį? Kokia naujo turto deklaravimo tvarka, koks mokesčio tarifas?
3133 Kokia investicijos skaičiavimo metodika skaičiuojant 2001 metų pajamų mokestį? Įmonė taiko nulinį pelno mokesčio tarifą.
3134 Ar skolų suderinimo aktai gali būti rašomi laisva forma ar būtinai turi būti tipinė forma?
3135 Įmonės darbuotojas išėjo iš darbo ir liko įmonei skolingas nemažą pinigų sumą. Po mėnesio jis tą sumą grąžina. Ar užtenka tik išrašyti kasos pajamų orderį ir priimti pinigus, ar reikia dar kokių dokumentų, nes jis jau ne įmonės darbuotojas?
3136 PĮ darbuotojas atsinešė fakso aparatą ir leidžia juo naudotis. Ar būtina panaudos sutartis, ar galima tą aparatą remontuoti įmonės lėšomis ir ar tai bus sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną?
3137 Ar buhalterinės apskaitos programos ir kompiuterių programos „Windows“ įsigijimą galima laikyti investicija ir taikyti nulinį (0) tarifą?
3139 AB kompiuterizuoja apskaitą (tinklo versija)- pirmiausia pagrindines tarnybas, vėliau - gamybos. Numatyta baigti per 2 metus. Ar tinklų instaliavimo išlaidas traukti į apskaitą sukauptose sąnaudose ir metams pasibaigus padidinti esamų tinklų vertę, ar kiekvienu atveju atlikus darbus galima didinti vertę ir skaičiuoti nusidėvėjimą? Bendrovėje buhalterinė apskaitos programa sujungta tinklu, t.y ir cechuose, ir sandėliuose, tam reikia spec. programos norint laidus nutiesti iki norimo objekto ir kt.
3140 2001 m. gruodžio mėn. pabaigoje su banku pratęsėme sutartį dėl paskolos. Ar galima išlaidas, patirtas dėl paskolos pratęsimo (paskolos administravimo mokestį, notaro išlaidas), traukti į 2001 m. sąnaudas ar geriau į ateinančių laikotarpių sąnaudas, nes išlaidos padarytos pačiame metų gale?
3141 “Mokesčių srauto” blankų CD yra kasos knyga - atskiras lapas su kasos knygos rekvizitais. Ar galima tokius atskirus lapus spausdinti kasos apyskaitos sudarymo dieną ir segti juos į atskirą segtuvą. Ar šis segtuvas bus laikomas kasos knyga (šios kasos knygos lapai nebus perverti virvele ir užantspauduoti)?
3142 Lietuvoje įsteigtai UAB vadovauja direktorius, kuris yra Latvijos pilietis. Jis gyvena Latvijoje, kur dirba kitoje įmonėje. Tris dienas jis praleidžia Latvijoje, o dvi dienas - Lietuvoje. Ar tas dienas, kai direktorius būna Latvijoje, galima įskaityti kaip komandiruotę į Latviją?
3143 UAB įsigyja ilgalaikį turtą, kurio vertė 2000 litų. Savo veikloje jo nenaudoja, o išnuomoja fiziniam asmeniui. Už nuomą per mėnesį gauna po 10 Lt. Po trejų metų, gavę iš viso 360 litų pajamų ir turtą visiškai nudėvėję, jį parduodame. Ar šiuo atveju turto nusidėvėjimas bus įtraukiamas į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną?
3144 Ar šiais metais reikia patikslinti pagal naujas normas nusidėvėjimo normatyvus 2001 metais įgytam ir pradėtam naudoti ilgalaikiui turtui?
3145 Ilgalaikį turtą įsigysime ir pradėsime naudoti šių metų liepos mėn. Ar jo nusidėvėjimą reikės pradėti skaičiuoti tik 2003 metais?
3146 Ar šiais metais nebeliko reprezentacinių išlaidų normos - 1 procentas realizavimo pajamų?
3147 Ar IĮ, kurioje dirba tik vienas savininkas ir kurios apyvarta neviršija 100 000 litų, gali nusistatyti turto nusidėvėjimo normatyvus ir skaičiuoti nusidėvėjimo sąnaudas, nesilaikydama naujajame Pelno įstatyme nustatytų normų?
3148 AB įkūrė UAB su 10 000 Lt įstatiniu kapitalu. UAB turi 100 tūkst. Lt grynojo pelno. Kaip turėtų būti paskirstytas UAB pelnas? Ar AB vyr. finansininkė gali būti UAB revizore?
3149 Ar tuo pačiu metu gali išeiti eilinių atostogų direktorius ir vyr. buhalterė (UAB)? Daugiau darbuotojų nėra.
3150 Akcinėje bendrovėje prieš keletą metų buvo nurašytas autokrautuvas kaip nereikalingas ir techniškai nusidėvėjęs (likutinė vertė - 0). Tačiau jis nebuvo išardytas, o liko stovėti garaže. Šiais metais nuspręsta jį sutaisyti ir toliau eksploatuoti. Kaip jį reikėtų užpajamuoti ir kokia kaina? Inventorizacijos metu autokrautuvas nebuvo užpajamuotas (stovėjo metalo lauže).
3151 Parduodamas turtas, kuris naudojamas ilgiau kaip 1 metus ir kuriam buvo taikytas nulinis (0) investicijų tarifas. Turtas parduodamas brangiau nei jo likutinė vertė. Kiek žinau, PVM neapmokestinamas, o nuo likutinės sumos PVM atstatomas ir traukiamas į sąnaudas. Kaip su JAPM?
3152 2000 metais pradėto eksploatuoti automobilio amortizacijos norma - 2 metai. Ar ne per maža?
3153 Skaičiuojant nusidėvėjimą 2000 ir 2001 metais buvo paimta per maža ilgalaikio turto nusidėvėjimo norma. Ar nešti patikstintą 2000 ir 2001 metų apyskaitą į VMI, nurodant per daug nudėvėtą sumą 21 eilutėje? Ar taisymus ir kokius reikia daryti finansinėje apskaitoje?
3154 1. Ar būtina atlikti finansinį auditą didinant (mažinant) įstatinį kapitalą? Jeigu taip, tai kokios institucijos reikalauja tokio audito? 2. Įmonė iš fizinio asmens turtinių autorystės teisių perėmimo sutarties pagrindu perima iš asmens turtines jo sukuriamo programinio produkto (kompiuterių programos) teises. Be to, asmuo, sudaręs darbo sutartį, įmonėje dirba ne visą darbo dieną. Įsigyjamos teisės pajamuojamos įmonės nematerialiojo turto sąskaitoje ir nudėvimos. Ar įsigaliojus 2002 01 01 naujam Pelno mokesčio įstatymui ( būtent 19 str. 2 p.) toks autorių teisių įsigijimas nebus traktuojamas kaip paties vieneto nematerialiojo turto susikūrimas? PMĮ IŠTRAUKA "...2. Neskaičiuojama amortizacija paties vieneto susikurtam nematerialiajam ilgalaikiam turtui, nustatytam šio Įstatymo 1 priedėlio grupėse - įsigytos teisės ir kitas nematerialusis turtas, bei prestižui, jei šiame Įstatyme nenustatyta kitaip."
3156 UAB išasfaltavo miesto gatvės, kuri yra šalia UAB teritorijos, dalį. Ar tai galima traukti į ilgalaikį turtą (kiemas ir aikštelės)? Kaip su PVM?
3157 Už 2001 atliktas paslaugas nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros, nes su įmone - paslaugų gavėja - nebuvo suderinti įkainiai. Kaip teisingai apskaitoje parodyti pajamas už 2001 metais suteiktas paslaugas, jei sąskaitą faktūrą išrašome 2002 sausio mėn.

  į pradžią© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt