Kursai

Nuolaidos nesumuojamos.

Bendrovės Count Line pagrindinė veikla – atvirieji ir vidiniai mokomieji seminarai apskaitos ir finansų, teisės, personalo vadybos, lyderystės ir vadovavimo, pardavimo, komunikacijos bei kitomis temomis. Šiuo metu Count Line yra viena daugiausiai atvirųjų seminarų įvairiomis temomis rengianti bendrovė Lietuvoje. Mūsų klientai – tai įmonių buhalteriai, finansininkai, administratoriai, vadovai, personalo specialistai, teisininkai.

Taip pat organizuojame buhalterių, administratorių, teisininkų ir „Excel“ kursus.

Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai
Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindus – teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Buhalterinės apskaitos kursai pažengusiems 
Buhalterinės apskaitos kursai pažengusiems skirti buhalteriams, jau dirbantiems ar išmanantiems apskaitą, kadangi kursų medžiaga ir lektorė orientuosis į įvairių sudėtingų praktinių problemų analizę, pateikdama konkrečius pavyzdžių ir problemų sprendimus.

Verslo apskaitos standartų (VAS) kursai 
Verslo apskaitos standartai (VAS) – tai apskaitos dokumentų rinkinys, kuris reguliuoja atskaitomybės rengimo tvarką. VAS yra privalomi ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno. Verslo apskaitos standartų kursų tikslas – sistemiškai, paprastai ir aiškiai apžvelgti bei paaiškinti svarbiausių, kasdieniame darbe reikalingų VAS nuostatų esmę ir jų praktinį taikymą. Šiuose kursuose atnaujinsite ir pagilinsite turimas buhalterinės apskaitos žinias.

Pridėtinės vertės mokesčio kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktika
Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kasmetiniai PVM įstatymo keitimai itin neigiamai paveikia visus sektorius. Kol kas tiesioginė našta krenta ant buhalterio pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio PVM reglamentavimo. Pridėtinės vertės mokesčio kursų metu bus nagrinėjami aktualiausi PVM aspektai ir aptariamos konkrečios praktinės situacijos. Kursai skirti buhalteriams, apskaitininkams, kitiems asmenims, norintiems įgyti daugiau žinių ar jas įtvirtinti PVM reglamentavimo srityje.

Pelno mokesčio kursai
Pelno mokesčio reguliavimas yra vienas sudėtingiausių, tačiau dažniausiai taikomų verslo subjektų veikloje. Įmonei yra svarbu nustatyti, ar atitinkamos pajamos priskiriamos pelno mokesčio bazei, o sąnaudos – leidžiamiems atskaitymams, nes nuo to priklauso mokėtinas pelno mokesčio dydis. Pelno mokesčio kursuose bus nagrinėjamos pagrindinės sąvokos ir jų tinkamas taikymas, naujausias pelno mokesčio teisinis reguliavimas, svarbiausi įmonei klausimai, susiję su pelno mokesčio apskaičiavimu ir deklaravimu, apskaita, pelno paskirstymu, turto nusidėvėjimo skaičiavimu. Kursus ves auditorė Jurgita Navikienė, sukaupusi daug patirties konsultuodama ir audituodama įmones. Lektorė visus klausimus nagrinės pateikdama konkrečius praktinius pavyzdžius ir aptardama sudėtingesnius ir susistemintus atvejus, susijusius su dažniausiai įmonių daromomis klaidomis.

Darbo užmokesčio apskaitos kursai
Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įmonės darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras: buhalteriams, administratoriams, personalo darbuotojams ir kitiems.

Darbo užmokesčio apskaitos pagal VSAFAS kursai
Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimo teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Apskaitos pagal VSAFAS kursai
Kursų tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie apskaitos pagal VSAFAS naujoves, finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimą ir įkėlimą į konsolidavimo sistemą. Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės užregistruoti ūkines operacijas ir įvykius apskaitos registruose, sudaryti Didžiąją knygą, statistines ataskaitas, biudžeto vykdymo ataskaitas, PVM deklaracijas, užpildyti finansinės atskaitomybės formas.

Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės
Septynių sesijų (po 4 akad. val. trukmės) tęstiniai mokymai-konsultacijos skirti nedidelių organizacijų vadovams ir personalo specialistams, personalo vadovams, taip pat didelių įmonių padalinių vadovams, kurie yra atsakingi už samdomų žmonių darbo rezultatus, sėkmę organizacijoje ir siekia užtikrinti veiksmingą žmogaus „gyvenimo organizacijoje“ ciklą: nuo atrankos ir įdarbinimo, adaptacijos, vertinimo iki atsisveikinimo su organizacija, įvykdžius keltus tikslus.

Biuro administravimo kursai
Jei ketinate tapti biuro administratoriumi, bet dar neturite reikiamų įgūdžių, arba jau dirbate šį darbą ir norite praplėsti žinias, kviečiame Jus į biuro administravimo kursus.

Dažniausiai naudojamos Excel funkcijos
Microsoft Excel – tai itin naudinga programa, leidžianti palengvinti kasdienius skaičiavimus, analizuoti duomenis, pavaizduoti informaciją grafiškai. Pradėkite naudoti programą „Excel“. Analizuokite, tvarkykite ir naudokitės informacija, darykite pagrįstus sprendimus.

Excel kursai pažengusiems (buhalteriams, finansininkams, vadybininkams)
Microsoft Excel leidžia ne tik atlikti sudėtingus skaičiavimus, grafiškai pavaizduoti duomenis bei tendencijas, atlikti duomenų analizę įvairiais lygiais, bet ir pasinaudoti kitomis galimybėmis darbui su didelėmis lentelėmis. Žinote apie tai, tačiau nesijaučiate esąs Excel profesionalas, kuris išnaudoja Excel galimybes? Išeitis yra! Ateikite į UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus Excel kursus pažengusiesiems.

Teisės pagrindų kursai buhalteriams 
Ūkio subjektai, vykdydami verslą, susiduria su labai daug teisės šakų. Tačiau didžioji dalis santykių reguliuojama Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso, kadangi šie du teisės aktai nustato pagrindinius verslo subjektų veiklos principus ir reikalavimus, o, kilus ginčui, būtent šiais dviem teisės aktais vadovaujamasi sprendžiant ginčus ir pagrindžiant savo reikalavimus. Šiuose praktiniuose teisės taikymo kursuose lektoriai – teisininkai praktikai – pateiks daug pavyzdžių, iliustruojančių galimas įvairias sudėtingas situacijas, kurių metu reikia išspręsti kilusį ginčą. Kursuose bus analizuojamos įvairios ginčų sprendimo stadijos nuo derybų, kurių metu taikomos įvairios ikiteisminės priemonės, iki teisminio ginčų sprendimo. Kalbėdami apie pastarąją stadiją, kursų lektoriai daug dėmesio skirs praktiniams užsiėmimams, kurių metu bus rašomi procesiniai dokumentai, aptariama, kokius įrodymus reikia pateikti viename ar kitame ginče, kaip elgtis bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu ir kt. Be to, bus papildomai aptariami tokie klausimai, kaip teismų praktikos taikymas rengiant ieškinį, kaip parengti sutartis, kad jos nebūtų pagrindas ginčui kilti, bei kiti aktualūs teisiniai klausimai

Anglų kalbos kursai buhalteriams 
Šie buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos kursai siūlomi tiems buhalteriams apskaitininkams, finansininkams, auditoriams, mokesčių inspektoriams, kurie norėtų išmokti ir įsisavinti buhalterinės apskaitos ir finansų specialiuosius terminus ir sąvokas. Kursas padės suformuoti įgūdžius vartoti buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbą žodžiu ir raštu bei praktiškai taikyti įgytas anglų kalbos kompetencijas, reikalingas profesinio teksto interpretacijai, buhalterinių ataskaitų ir finansinės informacijos analizei. Buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos žinios bus įtvirtinamos skaitant tekstus, klausant ir kalbant buhalterinės apskaitos ir finansų temomis, su kuriomis kursų dalyviai susiduria savo kasdieniame darbe (pvz., mokesčiai, finansinės ataskaitos, tarptautinės apskaitos principai ir kt.). Todėl vienas pagrindinių kurso tikslų – buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos terminijos mokymasis ir įtvirtinimas.

Teisės anglų kalbos kursai 
Šie teisės anglų kalbos kursai siūlomi tiems teisininkams, kurie norėtų atnaujinti savo anglų kalbos žinias skaitydami tekstus apie teisę ir kalbėdami teisinėmis temomis. Kursas apima įvairias teisės temas ir gyvenimiškas užduotis, su kuriomis gali susidurti teisininkai savo kasdieniame darbe (pvz., derybos, teismo dokumentai, bylos, sutartys, teisininko ir kliento pokalbis ir pan.). Vienas pagrindinių kurso tikslų – teisės terminijos mokymasis ir įtvirtinimas. Šis kursas padės teisininkams išmokti vartoti teisės anglų kalbą praktinėse situacijose, dalyvauti susirinkimuose bei diskusijose teisės tematika, reikšti savo nuomonę, suprasti rašytinę ir sakytinę teisės kalbą.