115x150

Tomas Stamulis


lektorius

Informacijos saugumo specialistas, sukaupęs ilgametę patirtį informacijos saugumo ir asmens duomenų saugos srityse. 2011 m. pradėjo darbą LR vidaus reikalų ministerijoje, buvo atsakingas už elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos formavimą ir įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje. Taip pat buvo vienas pagrindinių LR kibernetinio saugumo įstatymo rengėjų. 2014 m. perėjo į Krašto apsaugos ministeriją, kurioje toliau tęsė kibernetinio saugumo politikos formavimo funkciją. 2015–2017 m. dirbo UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupėje, buvo atsakingas už informacijos saugumo įgyvendinimą, ISO 27001 sertifikavimą, saugumo reikalavimų įgyvendinimą. Nuo 2017 m. pabaigos dirba privačiame sektoriuje ir padeda įmonėms užtikrinti informacijos ir asmens duomenų saugumą, įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Nuo 2012 m. reguliariai skaito pranešimus, veda mokymus informacijos saugumo ir asmens duomenų saugos temomis.