S.Uzdavinys_115x150

Sakalas Uždavinys


aktorius

Asocijuotas GoodPeople.lt konsultantas, aktorius, per karjerą atlikęs dešimtis vaidmenų teatre, kine („Zero“, „Defiance“, „Karas ir taika“, „Ekskursantė“, „Redirected – už Lietuvą!“ Ir kt.), televizijoje („Moterys meluoja geriau“) bei režisierius, statęs spektaklius įvairiuose teatruose Kanadoje ir Lietuvoje. Sakalas padeda augti per kūrybiškumo galių išlaisvinimą, remdamasis savo sukaupta aktorystės, režisūros, LMTA pedagogo ir darbo su įvairiomis verslo įmonėmis patirtimi.