Beinoravicius_115x150

Darijus Beinoravičius


prof. dr.

Darijus Beinoravičius – teisininkas, teisėtyrininkas, teisės filosofas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius, Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas.