Petrylaite

Daiva Petrylaitė


doc. dr.

Dr. Daiva Petrylaitė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, Kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės instituto vadovė. Mokslinių tyrimų sritys – darbo teisė, socialinė partnerystė ir valstybės tarnybos klausimai. Docentė yra Personalo valdymo komisijos prie Valstybės tarnybos departamento narė. Dr. Daiva Petrylaitė yra kelių mokslinių monografijų autorė bei bendraautorė, Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir praktinio žinyno „Aktualūs atsakymai darbuotojui“ bendraautorė, taip pat ir nemažai mokslinių straipsnių darbo santykių ir valstybės tarnybos tema autorė. Docentė aktyviai dalyvauja darbo teisės įstatymų rengimo procese. Ji yra dirbusi darbo grupėse, rengusiose Darbo kodekso pakeitimo įstatymų projektus, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kt.