Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais

Asmeninės konsultacijos – tai geriausias būdas gauti atsakymus į Jums ypač svarbius ir jautrius klausimus Jums patogioje vietoje ir patogiu laiku. Susitikimo metu visas dėmesys yra skiriamas Jums ir Jūsų problemų sprendimui, todėl laikas naudojamas ypač efektyviai.

Jūs galite rinktis net iš kelių galimų konsultacijų formų:

Galimos konsultacijų temos pateiktos žemiau.

Uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB)

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Finansinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Atostogų dienos ir atostoginiai
Išeitinės išmokos
Akcininkų įnašai ir dividendai
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Paskolos
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams
Dotacijos, subsidijos ir ES projektai
Vadovo ir vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė

Individualioms įmonėms (ĮI)

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Finansinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Atostogų dienos ir atostoginiai
Išeitinės išmokos
Savininko įnašas
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Paskolos
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams
Savininko turto naudojimas veikloje
Dotacijos, subsidijos ir ES projektai
Savininko pajamos
Vadovo ir vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė

Viešosioms įstaigoms (VŠĮ)

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Finansinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Atostogų dienos ir atostoginiai
Išeitinės išmokos
Dalininkų įnašai
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Paskolos
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams
Dotacijos, subsidijos ir ES projektai
Pelno paskirstymas
Vadovo ir vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė
Pertvarkymas į viešojo sektoriaus subjektą

Tikrosioms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms (TŪB ir KŪB)

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Finansinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Atostogų dienos ir atostoginiai
Išeitinės išmokos
Narių įnašai
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Paskolos
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams
Dotacijos, subsidijos ir ES projektai
Vadovo ir vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė
Išmokos nariams

Mažosioms bendrijoms (MB)

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Finansinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Atostogų dienos ir atostoginiai
Išeitinės išmokos
Išmokos bendrijos nariams
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Paskolos
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams
Dotacijos, subsidijos ir ES projektai
Vadovo ir vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė

Individualioms veikloms: pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą, ūkininkams

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Metinis deklaravimas
Darbo užmokestis
Savo turto naudojimas veikloje
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Paskolos
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams

Viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai

Apskaitos procedūros
Mokesčiai
Pakuotės apskaita
Finansinė atskaitomybė
Darbo užmokestis
Atostogų dienos ir atostoginiai
Išeitinės išmokos
Dalininkų įnašai
Darbo laiko apskaita
Komandiruotės
Apskaitos politika
Inventorizacija
Išmokos darbuotojams
Vadovo ir vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė
Konsolidavimas

Kobzeviene_2_115x150
Apskaitos ir mokesčių konsultantė, lektorė
Natalja KobzevienėKreiptis:
tel.: 8 5 2000 598
el. paštu natalja.kobzeviene@countline.lt