Naujasis Darbo kodeksas: esminiai pokyčiai ir praktiniai patarimai kaip juos įgyvendinti

Mokymų trukmė
6 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Viešas
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- KONSULTACINIS SEMINARAS -

Advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V. Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais.
Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis – nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija.
Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.

Temos:

Darbo sutarčių teisinis reguliavimas

• Darbo sutarties šalių bendradarbiavimo principai.
• Darbo sutarties sąlygos: būtinosios ir papildomos.
• Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo teisinio reglamentavimo ypatumai.
• Darbo sutarčių rūšys ir jų teisinio reguliavimo ypatumai: terminuotosios darbo sutartis, laikinojo darbo sutartis, pameistrystės darbo sutartis, kitos darbo sutarčių rūšys ir jų sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo ypatumai.
• Darbo sutarčių pasibaigimas.
• Darbo sutarčių pasibaigimo pagrindai: šalių susitarimu, vienos iš šalių iniciatyva, darbdavio valia, nesant šalių valios, kitais pagrindais.

Darbo ir poilsio laikas

• Darbo laiko normos, režimas, reikalavimai organizuojant darbo laiką (suminė apskaita, lankstus darbo grafikas, budėjimas, viršvalandinis darbas).
• Poilsio laiko rūšys.
• Atostogos ir jų suteikimo teisinis reglamentavimas.

Darbo apmokėjimas

• Darbo užmokesčio nustatymas.
• Minimalus darbo užmokestis.
• Darbo normos, darbuotojų premijavimo teisinis reguliavimas.
• Apmokėjimas už nukrypimus nuo įprastinio darbo laiko režimo (darbo naktį, poilsio ar švenčių dienomis, viršijant įprastinę darbo laiko trukmę), išskaitos iš darbo užmokesčio.
• Žalos atlyginimas darbo teisiniuose santykiuose.
• Atlygintinos žalos nustatymo principai, lokalinis reguliavimas.
• Pareiga visiškai atlyginti padarytą žalą.
• Žalos išieškojimo tvarka.

Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo ginčai

• Kolektyvinių darbo santykių pagrindai.
• Darbuotojų dalyvavimo įmonės veiklos ir valdymo procesuose formos (informavimas ir konsultavimas).
• Kolektyvinė sutartis, jos sudarymas ir reikšmė.
• Darbo ginčų prielaidos, nagrinėjimo principai.
• Darbo ginčų nagrinėjimo darbo ginčų komisijose ir teismuose ypatumai.
• Darbo ginčų nagrinėjimo procesas.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertrauka: 11.30–11.45 val. (kava, arbata, saldumynai), 13.15–14.15 val. (pietų pertrauka).

Sertifikacija:

UAB „Mokesčių srautas“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 2-82).

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2017-09-11.Miestas: Kaunas.Vieta: Viešbutis „Kaunas“
Data: 2017-09-18.Miestas: Vilnius.Vieta: Viešbutis „Best Western Vilnius“


Registracija į renginį „Naujasis Darbo kodeksas: esminiai pokyčiai ir praktiniai patarimai kaip juos įgyvendinti"

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 110.00 Eur + PVM
be pietų 100.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
  • ar teisingai nurodytas įmonės (asmens) kodas;
  • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 * Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: http://www.countline.lt/events/naujasis-darbo-kodeksas-esminiai-pokyciai-ir-praktiniai-patarimai-kaip-juos-igyvendinti/