Dokumentų valdymas švietimo įstaigose: naujovės, aktualijos, elektroniniai dokumentai, personalo dokumentai

Mokymų trukmė
8 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Viešas
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- KONSULTACINIS SEMINARAS -

Seminarą veda Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto dėstytoja. Išsilavinimas – filologijos ir teisės mokslų magistrė. Administravimo ir dokumentų valdymo srityse turi daugiau nei 15 m. patirtį. Veda seminarus, kursus, mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, elektroninių dokumentų valdymo, taip pat personalo dokumentų valdymo klausimais. Skaito pranešimus dalykinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Yra autorė ar bendraautorė keleto knygų, leidinių dokumentų valdymo temomis: „Raštvedyba“; „Įmonės veiklos dokumentai“; „Dokumentų valdymas“, „Biuro administravimo žinynas“.

Temos:

Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovės:

 • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos;
 • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje;
 • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia;
 • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę;
 • Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, pakeitimai;
 • Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • Dažniausios klaidos;
 • Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas;
 • Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai;
 • Bylų saugojimo terminų pasikeitimai;
 • Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.;
 • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
 • Užbaigtų bylų tvarkymo ir perdavimo  į įstaigos archyvą aktualijos.

Personalo dokumentų valdymas (pagal naująjį Darbo kodeksą):

 • Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, gyvenimo, pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės ir kt. dokumentai). Nauji reikalavimai darbo sutarties sudarymui,naujos darbo sutarčių rūšys;
 • Darbo ir poilsio laiko dokumentavimas. Naujas atostogų skaičiavimas ir įforminimas;
 • Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas (tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, pranešimai dėl pasiaiškinimo pateikimo, įsakymai, aktai ir kt.). Panaikintos nuobaudų rūšys;
 • Atleidimo dokumentavimas (prašymai, siūlymai, reikalavimai, pranešimai, įspėjimai, įsakymai ir kt.). Nauji darbo sutarties nutraukimo pagrindai ir įforminimas.

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir seminaro el. dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 9.00–16.30 val. Registracija 8.00–9.00 val. Pertraukos: 10.30–10.45 val., 14.45–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai), 12.15–13.15 val. (pietų pertrauka).

Sertifikacija:

UAB „Mokesčių srautas“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 2-82).

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2017-09-06.Miestas: Kaunas.Vieta: Viešbutis „Kaunas“
Data: 2017-09-13.Miestas: Vilnius.Vieta: Viešbutis „Corner Hotel“


Registracija į renginį „Dokumentų valdymas švietimo įstaigose: naujovės, aktualijos, elektroniniai dokumentai, personalo dokumentai"

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 99.00 Eur
be pietų 90.00 Eur
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar teisingai nurodytas įmonės (asmens) kodas;
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 * Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: http://www.countline.lt/events/dokumentu-valdymas-svietimo-istaigose-naujoves-aktualijos-elektroniniai-dokumentai-personalo-dokumentai/