Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems

Mokymų trukmė
60 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

Buh_pazenge_header
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursuose pažengusiems nagrinėjami daugiausia diskusijų sukeliantys buhalterio darbo aspektai. Pateikiamos praktinės situacijos, kurios nagrinėjamos ir sprendžiamos kartu su patyrusia kursų lektore, o kursų dalyviai nagrinėjimui gali pateikti savo situacijas. Šie kursai skirti dirbantiems buhalterinį darbą specialistams, kurie gerai išmano apskaitos vedimo klausimus, savarankiškai teikia atskaitomybę ir sprendžia mokestines problemas.

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems – skirti buhalteriams, kurie savarankiškai sudarinėja ir teikia atskaitomybę.

Temos:

Turto apskaita.
• Ilgalaikio turto apskaita:
o nematerialiojo,
o materialiojo,
o finansinio,
o kito ilgalaikio turto,
o biologinio.
• Trumpalaikio turto apskaita:
o atsargų,
o išankstinių mokėjimų,
o nebaigtų vykdyti sutarčių,
o gautinų sumų,
o kito trumpalaikio turto,
o pinigų.

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita. 
• Nuosavo kapitalo apskaita:
o kapitalo,
o perkainojimo rezervo,
o rezervų,
o nepaskirstytojo pelno (nuostolio),
o dotacijų ir subsidijų.
• Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaita:
o po vienerių metų mokėtinų,
o per vienerius metus mokėtinų.

Pajamų ir sąnaudų apskaita. 
• Pajamų ir sąnaudų pripažinimas.
• Pajamų ir sąnaudų grupavimas.
• Pajamų apskaita:
o pardavimo,
o kitos veiklos,
o finansinės ir investicinės veiklos,
o pagautės.
• Sąnaudų apskaita:
o pardavimo savikainos,
o veiklos,
o kitos veiklos,
o finansinės ir investicinės veiklos,
o netekimų,
o pelno mokesčio.

Apskaitos politika ir finansinės atskaitomybės rengimas.
• Apskaitos politika.
• Finansinės atskaitomybės rengimas.
• Apskaitiniai įvertinimai.
• Apskaitos klaidos ir jų taisymas.

Pelno mokestis.
• Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymas ir iškilusių praktinių klausimų analizė;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika. Konkrečių pavyzdžių analizė;
• Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Sudėtingų situacijų analizė;
• Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimo problematika;
• Pelno mokesčio lengvatų taikymas;
• Beviltiškų skolų pripažinimas: dokumentacija, įrodymai, apskaita;
• Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo tvarka.

Pridėtinės vertės mokesčio naujovės ir aktualijos.
• PVM deklaracijų pildymo probleminių klausimų analizė;
• Mokėtinos PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų skolų;
• PVM atskaitos probleminiai klausimai;
• PVM lengvatų taikymo naujovės;
• 0 % PVM tarifo taikymo problematika;
• ES direktyvų, reglamentuojančių PVM klausimus, taikymas.

Nekilnojamojo turto mokesčio aktualijos.
• NT mokesčio apmokestinimo tvarka;
• Brangaus nekilnojamojo turto apmokestinimas;
• Mokesčio skaičiavimo ypatumai;
• Mokesčio objektas ir tarifų nustatymo tvarka;
• NT mokesčio deklaracijos pildymas ir pateikimas.

Teisės klausimai, žinotini buhalteriui.
• Buhalterio atsakomybė;
• Darbo teisės aktualijos;
• Juridinių asmenų veiklos teisiniai aspektai;
• Skolų valdymo teisiniai klausimai.

Papildoma informacija:

Kursų trukmė – 60 akademinių valandų. Jūsų patogumui organizuojamos vakarinės grupės.

Vakarinės grupės.
Kursai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 20.30 val. Kursai trunka 5 savaites.

Kiekvienas dalyvis gauna:

• išsamią mokomąją medžiagą;
• 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo kursų baigimo);
• Darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės IBA  http://iba.countline.lt/  prenumeratą 3 mėn.;
• kursų baigimo pažymėjimą.

Planuojamų  kursų pradžios data:

rugsėjo 20 d. (vakarinė grupė).

Kursai vyksta surinkus klausytojų grupę. Grupės renkamos nuolat.

Sertifikacija:

UAB „Mokesčių srautas“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 2-82).

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

Mokymų forma
Kursai
Mokymų data ir vieta
Data: Nuo 2018-09-20 iki 2018-10-30 Miestas: Vilnius Vieta: UAB „Mokesčių srautas“, Registracija baigta


Registracija baigta