Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

Į klausimus, susijusius su Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 ir 16 straipsniais, atsako auditorius Artūras Kapitanovas
 Turinys


PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS

 

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

 

Klausimas

Uždaroji akcinė bendrovė nutraukė nuomos sutartį su vienais nuomininkais ir sudarė nuomos sutartį su kitais nuomininkais, kurie yra PVM mokėtojai. Nuomininkai, su kuriais buvo sudaryta nauja sutartis, už ankstesnės sutarties nutraukimą sumokėjo 50 000 Lt kompensacinę sumą, kuri nėra mokestis už nuomą. Ar nuo šios kompensacinės sumos reikia skaičiuoti PVM?

Atsakymas

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą pardavimo PVM skaičiuojamas už suteiktas paslaugas arba patiektas prekes, kai paslaugas (prekes) už atlygį teikia (tiekia) ekonominę veiklą vykdantis asmuo ir paslaugų teikimo (prekių tiekimo) vieta yra šalies teritorija. Gauta kompensacija nelaikoma atlygiu už suteiktas paslaugas, todėl nėra PVM objektas.

 

Klausimas

Mūsų įmonė gavo iš biudžeto subsidiją verslo planams parengti, t. y. pastato rekonstrukcijai, kuri vyks 2–3 metus. Pajamų uždirbsime po 2–3 metų.

Kaip gauta subsidija turi būti parodoma pajamose?

Ar reikia apskaičiuoti PVM? Jei taip, tai kada?

Atsakymas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnyje nurodyta, kad į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę turi būti įtraukiamos subsidijos, turinčios įtakos galutinei prekės (paslaugos) kainai, t. y. jei subsidija mokama pardavėjui, ją moka trečioji šalis ir ši suma yra atlygis už prekę (paslaugą) ar jo dalis.

Jei subsidijų (dotacijų) mokėjimas nesusijęs su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu (pvz., išmokos išlaidoms kompensuoti ar pan.), tai tokios išmokos nepridedamos prie prekių ar paslaugų apmokestinamosios vertės, nes prekių tiekimo ar paslaugų teikimo nėra.

Jei gauta subsidija skirta verslo plano parengimo išlaidoms kompensuoti, tai ji nėra PVM objektas ir skaičiuoti pardavimo PVM nereikia.

 

16 straipsnis. Apmokestinamoji vertė tarpininkavimo atveju

 

Klausimas

1. 2005 m. sausio mėn. uždaroji akcinė bendrovė su banku pasirašė vienos nakties indėlio sutartį. Pagal šią sutartį ji gauna palūkanas. Ar uždaroji akcinė bendrovė turi šias palūkanas apmokestinti PVM, „kelių“ mokesčiu?

2. Uždaroji akcinė bendrovė pasirašė konsignacijos sutartį su užsienio gamintoju. Pagal šią sutartį ji gauna prekes, tai įformina važtaraščiu, jas pajamuoja užbalansinėje sąskaitoje. Parduodama šias prekes, išrašo PVM sąskaitas faktūras savo vardu. Mėnesio pabaigoje gamintojui pateikia ataskaitą apie prekes, parduotas per mėnesį, ir gauna sąskaitą, kurioje įrašyta sutartyje numatyta nuolaida (komisiniai). Ar uždaroji akcinė bendrovė turėtų skaičiuoti PVM nuo sąskaitoje nurodytos nuolaidos (komisinių)?

Atsakymas

1. Palūkanos, gautos už indėlį, nėra PVM objektas. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas juridiniai asmenys atskaitymus į programos finansavimo sąskaitą moka nuo pajamų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, taip pat parduotą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, vertybinius popierius, išvestines finansines priemones ir nuo palūkanų pajamų. Vadinasi, nuo gautų palūkanų reikia skaičiuoti ir mokėti atskaitymus į programos finansavimo sąskaitą.

2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas tarpininkavimo paslaugų apmokestinimas PVM, nurodyti dviejų tipų tarpininkai – atsiskleidę ir neatsiskleidę. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį galima nustatyti tarpininko tipą, – kieno vardu (savo ar tikrojo prekių pardavėjo, paslaugų teikėjo ar pirkėjo) pirkėjui patiekiama prekė ar suteikiama paslauga.

Klausime nurodytu atveju įmonė prekes parduoda savo vardu, t. y. veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas (tarpininkauja prekių tiekimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita).

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neatsiskleidęs tarpininkas traktuojamas kaip prekių pardavėjas, o PVM skaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip jis būtų skaičiuojamas, jei prekė būtų priklausiusi tarpininkui nuosavybės teise ir jo parduota, t. y. pardavimo PVM skaičiuojamas nuo visos parduodamų prekių apmokestinamosios vertės, o ne vien nuo atlygio už atstovavimą.

Jei pagal komiso (konsignacijos) sutartį komitentas už sutartyje numatyto pavedimo įvykdymą komisionieriui atlygina suteikdamas nuolaidą nuo parduotų prekių kainos, tai komisionierius PVM požiūriu bus atlikęs tik vieną sandorį – prekių tiekimo (kaip neatsiskleidęs tarpininkas). Šiuo atveju mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama bendra tvarka – kaip prekių pardavimo PVM sumos, deklaruotos PVM deklaracijoje, ir prekių pirkimo PVM sumos skirtumas.

Papildomai skaičiuoti pardavimo PVM nuo nuolaidos sumos nereikia.

 

Klausimas

Įmonė parduoda lėktuvo bilietus ir gauna iš aviakompanijos sutartyje nustatytus komisinius, kuriuos gaudama ji išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Parduodama bilietus, ji išrašo sąskaitą bendrai bilietų vertei (į kurią įeina ir komisiniai) ir dar papildomai ima iš klientų tarpininkavimo (administravimo) mokestį. Komisinius ir tarpininkavimo mokestį įmonė apmokestina 0 proc. PVM tarifu. Ar ji elgiasi teisingai?

Atsakymas

Įmonė, parduodanti lėktuvo bilietus, veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, t. y. atstovauja tam tikrai aviakompanijai ir jos vardu bei sąskaita teikia paslaugas galutiniam vartotojui. Šiuo atveju įmonės pajamos yra gautas atlyginimas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

Atsiskleidusio tarpininko atlyginimas, gautas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, apmokestinamas PVM atsižvelgiant į tai, kokias paslaugas teikiant tarpininkaujama. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 52 straipsnio 1 dalies nuostatas tarpininkavimo (atstovavimo) paslaugos, kai tarpininkaujama keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais sandoriuose, apmokestinamos taikant 0 (nulinį) PVM tarifą.

 

 

 

 

 
© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt