Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

Apžvalga. Atnaujintas PVM įstatymo komentaras apie FR0564 formą
 Turinys


VMI raštu Nr. (25.2-09)-R-155, siekdama suvienodinti pakeisto PVM įstatymo 881 str., reglamentuojančio prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitos (forma FR0564) teikimą, nuostatų taikymo tvarką bei atsižvelgdama į minėtos ataskaitos 03 versiją, atitinkamai pakeitė PVM įstatymo 881 str. komentarą. Nors PVM įstatymo pakeitimai, kuriais sutrumpintas formos FR0564 teikimo terminas (vietoje metų ketvirčio pasirenkant mėnesį), išplėsti ataskaitos duomenys (apimant ne tik prekes, bet ir paslaugas), įsigaliojo dar nuo 2010 m., tačiau komentaras atnaujintas tik dabar. Taigi Lietuvos PVM mokėtojai, tiekiantys į kitą valstybę narę prekes ir (arba) teikiantys paslaugas, kurių teikimo vieta yra kita valstybė narė, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos privalo VMI pateikti prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitas – FR0564 03 versijos formas, patvirtintas VMI viršininko 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-103 (tik tuo atveju, jei duomenys tikslinami ar teikiami už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d., ataskaita išlieka ketvirtinė). Šiose ataskaitose PVM mokėtojai turi pateikti duomenis:

- apie taikant 0 procentų PVM tarifą kitos valstybės narės PVM mokėtojams patiektas prekes (prekės turi būti išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę, tačiau nesvarbu, kas prekes gabena), įskaitant naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių tiekimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams bei importo PVM neapmokestintų į Lietuvą importuotų prekių tiekimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams (49 str. 1 d.);

- apie taikant 0 procentų PVM tarifą iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę, kurioje jie įregistruoti PVM mokėtojais, pervežtas prekes (49 str. 4 d.);

- apie kitoje valstybėje narėje tos kitos valstybės narės PVM mokėtojams patiektas iš kitos valstybės narės įsigytas prekes (trikampė prekyba);

- аpie teikiamas paslaugas, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą (13 str. 2 d. 1 p.), yra kita valstybė narė, išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

Primintina, kad mokesčio administratorius gali pranešti PVM mokėtojui apie tokias nustatytas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes ataskaitos pildymo klaidas:

  • apie nustatytą neatitikimą tarp FR0564 13 laukelių sumos ir atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų 18 laukelių sumos, kai neatitikimas, įvertinant galimus patiektų prekių verčių apvalinimus, viršija 200 Lt sumą per mėnesį;
  • apie ataskaitos eilutėje įrašytą neegzistuojantį (negaliojantį) kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą (pvz., kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodas negalėjo būti sudarytas pagal kitos valstybės narės PVM mokėtojų kodų sudarymo algoritmą);
  • ir kitas.

 

 
© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt