Logo Smuikas
UAB Mokesciu srautas


Get Adobe Flash player
Hey.lt - Svetainił reitingai

Apžvalga. Nauja PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma
 Turinys


VMI viršininkas 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-118 pakeitė 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija. Šiuo įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma ir jos pildymo taisyklės, kurios įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. Deklaraciją turi užpildyti prekybininkai, grąžinantys užsienio keleiviui jo už iš prekybininkų įsigytas prekes sumokėtą PVM, tuomet, kai yra įsitikinę, kad pirkėjo nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES teritorijoje. Užsienio keleivio, iš vieno prekybininko per vieną kalendorinę dieną įsigijusio prekių (išskyrus tam tikras išimtis, nustatytas auksui, alkoholiui, tabakui ir kt. prekėms) ne mažiau kaip už 200 Lt, pageidavimu pagal išduotą kasos aparato kvitą arba kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą 2 egzemplioriais turi būti užpildoma deklaracija (deklaracija nepildoma, kai nustatytais atvejais vietoj deklaracijos užpildomas kitas ją atitinkantis dokumentas). Vienas deklaracijos egzempliorius turi būti perduotas užsienio keleiviui, kuris deklaracijos egzempliorių kartu su prekėmis pateikia išvežimo iš ES muitinės įstaigai, kitas turi likti prekybininkui.

FR0420 formoje patikslinti laukelių aprašymai, įvesti nauji laukeliai pinigų išmokėjimo būdams, muitinės pareigūno atitinkamoms žymoms. Muitinės pareigūnas pažymėti deklaraciją gali viena iš šių žymų:

  • „patvirtinu“ – kai visos deklaracijoje nurodytos prekės išvežamos iš ES;
  • „iš dalies patvirtinu“ – kai iš ES išvežamos ne visos deklaracijoje nurodytos prekės;
  • „nepatvirtinu“ – kai visos deklaracijoje nurodytos prekės nėra išvežamos iš ES arba deklaracijoje nurodytas prekes išveža ne deklaracijoje nurodytas užsienio keleivis.© Mokesčių Srautas, Sėlių g. 33/2, LT-08109 Vilnius
Įmonės kodas: 124388313, PVM mokėtojo kodas: LT243883113, Registras: VĮ Registrų centras.
tel. (8 5) 263 9922, faks. (8 5) 263 9920, el. paštas info@countline.lt